Mirchi bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

Mirchi bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 65 2000 5000 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 2000 2500 2250
औरंगाबाद क्विंटल 67 2000 3500 2750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 40 3000 5000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 17 2000 4000 3000
भुसावळ क्विंटल 5 4000 4000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 12 2500 4000 3500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 4685 5200 5015
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4500 4500 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 68 2500 4000 3250
नागपूर लोकल क्विंटल 250 5000 6000 5750
कामठी लोकल क्विंटल 2 5500 6000 5800
वाई नं. २ क्विंटल 12 4000 6000 5000
13/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 40 2500 3000 2700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 90 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 266 4000 6000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 22 3000 5000 4000
भुसावळ क्विंटल 12 4000 4000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 14 1900 3500 3000
राहता क्विंटल 8 4000 4500 4200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3800 3600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 4655 5000 4875
मुंबई ज्वाला क्विंटल 1930 3000 5000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 56 2000 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 797 3000 4000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 81 3000 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 6000 5000
वाई नं. २ क्विंटल 12 4000 6000 5000
12/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 63 1000 2500 1750
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 85 2000 3500 2750
खेड-चाकण क्विंटल 200 4000 6000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 17 4000 5000 4550
भुसावळ क्विंटल 7 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 35 3000 5000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 21 2000 4500 3000
राहता क्विंटल 15 4000 5000 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 4250 4500 4375
नाशिक ज्वाला क्विंटल 70 3000 4000 3500
नाशिक लवंगी क्विंटल 138 3500 4500 4000
जळगाव लवंगी क्विंटल 65 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 57 1500 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 78 1500 2500 2000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 11 2200 6000 4100
पुणे लोकल क्विंटल 530 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 78 3000 5000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 460 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 165 3000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 27 3000 3200 3200
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
11/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 89 1000 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 30 3400 4000 3700
जळगाव क्विंटल 3 2000 2000 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 81 2000 3200 2600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 60 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 265 4000 6000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 25 3000 4000 3550
भुसावळ क्विंटल 6 4000 4000 4000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 11 3000 6000 5000
सातारा क्विंटल 7 3000 5000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 15 2200 3500 3000
राहता क्विंटल 10 3000 4500 3700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3600 3200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 3655 4000 3875
नाशिक ज्वाला क्विंटल 25 3000 5000 4500
नाशिक लवंगी क्विंटल 62 3000 5000 4500
जळगाव लवंगी क्विंटल 40 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 46 2000 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 55 1500 2500 2000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 11 2000 5000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 532 2000 6000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 220 3000 7000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 600 2000 2500 2375
मुंबई लोकल क्विंटल 2123 4000 5000 4500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 1000 4000 2600
कराड लोकल क्विंटल 30 2000 2800 2800
रामटेक लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
वाई नं. २ क्विंटल 16 3000 6000 4500
10/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 84 1500 3000 2250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 30 3500 4000 3700
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 3000 4500 3750
औरंगाबाद क्विंटल 106 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 334 4000 6000 5000
मंचर क्विंटल 23 1000 10000 6500
भुसावळ क्विंटल 2 5000 5000 5000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 10 3000 5000 4000
सातारा क्विंटल 27 2000 4000 3000
पलूस क्विंटल 11 3000 3700 3500
राहता क्विंटल 14 1500 4500 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3600 3400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 5050 6000 5560
नाशिक ज्वाला क्विंटल 60 3350 4200 3800
नाशिक लवंगी क्विंटल 102 3000 5500 5000
जळगाव लवंगी क्विंटल 48 2000 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 65 1500 2500 2000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 15 2000 6000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 599 2000 6000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 55 3000 3500 3250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 306 2000 5500 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 420 2000 2500 2375
मुंबई लोकल क्विंटल 2607 4000 4500 4300
कराड लोकल क्विंटल 39 1500 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 7 3500 4000 3800
09/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 97 1500 4000 2750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 60 2500 3000 2700
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 6500 6500 6500
औरंगाबाद क्विंटल 112 2000 2500 2250
पाटन क्विंटल 7 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 31 1000 7000 5500
श्रीरामपूर क्विंटल 17 3000 5000 4000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 13 3000 5500 4000
सातारा क्विंटल 23 3000 5000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 28 2000 4500 4000
राहता क्विंटल 8 3000 4500 3700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4400 4200
नाशिक ज्वाला क्विंटल 60 3350 4200 3800
नाशिक लवंगी क्विंटल 102 3000 5500 5000
जळगाव लवंगी क्विंटल 65 1000 2000 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 103 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 52 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 764 2000 8000 5000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 73 3000 4500 3750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 249 2000 5800 4200
मुंबई लोकल क्विंटल 1944 4000 5000 4500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 2000 3000 2600
कराड लोकल क्विंटल 24 3000 3500 3500
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 5000 4500
08/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 82 2000 4000 3000
अहमदनगर क्विंटल 89 2000 4000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 50 2400 2800 2600
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 132 1500 2500 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 50 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 313 4000 6000 5000
मंचर क्विंटल 30 1000 7000 3750
श्रीरामपूर क्विंटल 25 4000 6000 5000
भुसावळ क्विंटल 14 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 56 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 17 3000 4700 4200
राहता क्विंटल 14 2000 3500 2700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4535 5000 4785
नाशिक ज्वाला क्विंटल 10 3000 5000 4500
फलटण ज्वाला क्विंटल 49 3000 6500 4500
नाशिक लवंगी क्विंटल 35 3000 6000 5500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 35 2000 5000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 1230 2500 6000 4250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 88 4000 6000 5000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 156 500 1510 1000
कराड लोकल क्विंटल 27 3500 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 5000 4500
07/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 94 3000 5000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 40 4000 5000 4500
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 3000 6000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 67 2500 3000 2750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 193 2500 4000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 308 4000 6000 5000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 15 4000 5500 5000
सातारा क्विंटल 36 4000 6000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 12 4200 5500 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4800 5600 5200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 5150 5500 5330
मुंबई ज्वाला क्विंटल 2755 5000 7000 6000
फलटण ज्वाला क्विंटल 10 2500 6000 4700
नाशिक लवंगी क्विंटल 65 3000 6000 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 113 3000 5000 4000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 6 4100 6500 5300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3500 5000 4250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 90 4000 5000 4500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 178 3000 6000 4500
राहूरी लोकल क्विंटल 25 3000 7000 5000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 3000 6000 4500
कराड लोकल क्विंटल 15 3000 3500 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 5000 4500
वाई नं. २ क्विंटल 15 4500 7000 5500