Moog bajar bhav : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे मूग बाजार भाव 2022

Moog bajar bhav : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे मूग बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मूग बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (moog bajar bhav 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मूग
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/07/2022
अकोला हिरवा क्विंटल 28 5100 5815 5500
निलंगा हिरवा क्विंटल 2 4800 6000 5800
देवळा हिरवा क्विंटल 1 5970 5970 5970
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9500 9000
अमरावती मोगली क्विंटल 9 6100 6800 6450
16/07/2022
मेहकर चमकी क्विंटल 15 5200 5500 5300
पुणे हिरवा क्विंटल 33 7800 8400 8100
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9200 9000
15/07/2022
जालना चमकी क्विंटल 6 5900 5900 5900
वाशीम चमकी क्विंटल 50 5000 5901 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 9 4000 5700 4850
मेहकर चमकी क्विंटल 15 5200 5500 5300
लातूर हिरवा क्विंटल 45 6100 6350 6200
अकोला हिरवा क्विंटल 7 4605 5410 5000
पुणे हिरवा क्विंटल 31 8000 8200 8100
चोपडा हिरवा क्विंटल 20 5700 5700 5700
माजलगाव हिरवा क्विंटल 2 6100 6100 6100
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 8 5000 5800 5600
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 15 5600 5795 5700
शेगाव हिरवा क्विंटल 1 5000 5000 5000
भंडारा हिरवा क्विंटल 1 4900 4900 4900
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9500 9000
यवतमाळ लोकल क्विंटल 2 5300 5300 5300
मुंबई लोकल क्विंटल 172 8000 10000 9000
दिग्रस लोकल क्विंटल 23 5055 5740 5595
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 6700 6350
14/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 57 4500 6300 5400
शहादा क्विंटल 1 4301 4301 4301
कारंजा क्विंटल 7 5150 5675 5400
जालना चमकी क्विंटल 12 5600 5600 5600
वाशीम चमकी क्विंटल 12 5100 5300 5200
खामगाव चमकी क्विंटल 40 3900 5430 4665
शिरपूर चमकी क्विंटल 5 4800 4800 4800
लातूर हिरवा क्विंटल 48 5800 6000 5900
अकोला हिरवा क्विंटल 28 3250 5400 4200
पुणे हिरवा क्विंटल 29 7900 8100 8000
बीड हिरवा क्विंटल 1 5360 5360 5360
दौंड हिरवा क्विंटल 1 6900 6900 6900
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 9000 8500
सांगली लोकल क्विंटल 150 7755 8100 7928
मुंबई लोकल क्विंटल 202 8000 10000 9000
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6200 6850 6525
बारामती नं. १ क्विंटल 14 4351 5451 5451
13/07/2022
दोंडाईचा क्विंटल 3 5500 5500 5500
पाचोरा क्विंटल 5 4729 5000 4911
वैजापूर क्विंटल 1 4400 4400 4400
शिरपूर चमकी क्विंटल 16 4800 5671 5200
मेहकर चमकी क्विंटल 15 5200 5700 5400
लातूर हिरवा क्विंटल 8 5100 5300 5200
अकोला हिरवा क्विंटल 5 5525 5535 5530
धुळे हिरवा क्विंटल 3 4355 5300 5300
पुणे हिरवा क्विंटल 31 7900 8100 8000
देवळा हिरवा क्विंटल 1 5955 6005 6005
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9500 9000
मुंबई लोकल क्विंटल 381 8000 10000 9000
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6350 6850 6600
12/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 15 4500 5800 5150
कारंजा क्विंटल 5 5000 5550 5375
वैजापूर क्विंटल 1 5900 5900 5900
वाशीम चमकी क्विंटल 25 5000 5801 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 37 5100 5725 5412
शिरपूर चमकी क्विंटल 17 5420 5465 5450
मेहकर चमकी क्विंटल 15 5200 5700 5400
अकोला हिरवा क्विंटल 4 5300 5365 5355
धुळे हिरवा क्विंटल 3 4700 4700 4700
पुणे हिरवा क्विंटल 33 7800 8000 7900
मालेगाव हिरवा क्विंटल 1 6900 6900 6900
चोपडा हिरवा क्विंटल 5 5600 5800 5651
चिखली हिरवा क्विंटल 3 4550 5000 4775
बीड हिरवा क्विंटल 1 5451 5451 5451
दौंड-केडगाव हिरवा क्विंटल 3 5500 6100 6100
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 1 5795 5795 5795
शेगाव हिरवा क्विंटल 1 4300 4300 4300
मुंबई लोकल क्विंटल 825 8000 10000 9000
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6100 7100 6600
11/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 13 5500 5800 5650
बार्शी क्विंटल 24 6000 6200 6000
कारंजा क्विंटल 7 5000 5650 5550
मानोरा क्विंटल 3 3700 5801 4750
वाशीम चमकी क्विंटल 15 5300 5951 5500
वाशीम – अनसींग चमकी क्विंटल 15 5450 5700 5650
अमळनेर चमकी क्विंटल 20 5650 5731 5731
पाचोरा चमकी क्विंटल 4 3600 4759 4000
खामगाव चमकी क्विंटल 9 5300 5600 5450
शिरपूर चमकी क्विंटल 19 4951 5500 5151
मेहकर चमकी क्विंटल 45 5200 5800 5400
अकोला हिरवा क्विंटल 19 5000 5700 5300
पुणे हिरवा क्विंटल 35 7800 8100 7950
किल्ले धारुर हिरवा क्विंटल 1 5500 5500 5500
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 1 5701 5701 5701
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा नग 6 5200 5750 5500
शेगाव हिरवा क्विंटल 1 4700 4700 4700
भंडारा हिरवा क्विंटल 1 4900 4900 4900
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9500 9000
मुंबई लोकल क्विंटल 277 8000 10000 9000
तुमसर लोकल क्विंटल 17 5211 5555 5455
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6500 7000 6750
बारामती नं. १ क्विंटल 1 5000 6400 6400