Moog bajar bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे मूग बाजार भाव 2022

Moog bajar bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे मूग बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मूग बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (moog bajar bhav 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मूग
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/06/2022
भोकर क्विंटल 4 4200 4200 4200
कारंजा क्विंटल 40 5305 5980 5600
वैजापूर क्विंटल 1 5000 5000 5000
मलकापूर चमकी क्विंटल 8 4775 5375 5100
मेहकर चमकी क्विंटल 40 5200 5900 5500
लातूर हिरवा क्विंटल 145 6125 6325 6200
अकोला हिरवा क्विंटल 87 5205 6200 6000
धुळे हिरवा क्विंटल 6 5310 5350 5350
पुणे हिरवा क्विंटल 33 7500 8000 7750
चिखली हिरवा क्विंटल 3 4500 5400 4950
देउळगाव राजा हिरवा क्विंटल 1 3750 3750 3750
भंडारा हिरवा क्विंटल 2 5300 5400 5350
सांगली लोकल क्विंटल 50 7755 8500 8128
अमरावती मोगली क्विंटल 9 5500 6350 5925
17/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 62 4200 5500 4850
शहादा क्विंटल 24 5000 5961 5728
दोंडाईचा क्विंटल 13 5700 5700 5700
भोकर क्विंटल 1 3000 3000 3000
कारंजा क्विंटल 50 5300 5895 5600
रिसोड क्विंटल 70 5650 6245 5950
वैजापूर क्विंटल 1 6000 6000 6000
जालना चमकी क्विंटल 3 5100 5600 5600
जळगाव चमकी क्विंटल 29 6195 6195 6195
वाशीम – अनसींग चमकी क्विंटल 60 5150 5675 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 38 3500 6500 5000
मलकापूर चमकी क्विंटल 8 4500 5200 5100
लोणार चमकी क्विंटल 8 5200 5770 5485
मेहकर चमकी क्विंटल 65 5200 5900 5500
लातूर हिरवा क्विंटल 72 3000 6000 5500
अकोला हिरवा क्विंटल 66 5555 6170 5900
यवतमाळ हिरवा क्विंटल 105 4400 4400 4400
पुणे हिरवा क्विंटल 31 7300 7800 7550
चोपडा हिरवा क्विंटल 50 5800 5925 5900
चिखली हिरवा क्विंटल 2 4450 5400 4925
वणी हिरवा क्विंटल 95 5795 5900 5800
नांदगाव हिरवा क्विंटल 4 2000 5300 4800
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 3 5200 5400 5200
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 14 4500 5975 5550
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 7 5500 5870 5680
भंडारा हिरवा क्विंटल 14 5000 5500 5300
देवळा हिरवा क्विंटल 1 6255 6255 6255
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3200 5575 4388
सांगली लोकल क्विंटल 150 7755 8500 8128
मुंबई लोकल क्विंटल 225 8000 10000 9000
अमरावती मोगली क्विंटल 3 5500 6500 6000
16/06/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 3000 3000 3000
शहादा क्विंटल 11 3200 6122 5740
दोंडाईचा क्विंटल 8 5341 5701 5500
चंद्रपूर क्विंटल 5 4995 5855 5300
नंदूरबार क्विंटल 12 5790 6020 5900
भोकर क्विंटल 1 5309 5309 5309
कारंजा क्विंटल 50 5350 5875 5610
करमाळा क्विंटल 1 5300 5300 5300
वैजापूर क्विंटल 1 6255 6255 6255
जालना चमकी क्विंटल 6 5500 5650 5650
वाशीम चमकी क्विंटल 150 5000 6000 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 22 4300 5600 4950
शिरपूर चमकी क्विंटल 31 5200 5650 5450
मेहकर चमकी क्विंटल 115 5200 5800 5500
लातूर हिरवा क्विंटल 98 4700 6300 6000
अकोला हिरवा क्विंटल 117 5000 6175 5870
धुळे हिरवा क्विंटल 3 5050 5050 5050
पुणे हिरवा क्विंटल 33 7400 8000 7700
मालेगाव हिरवा क्विंटल 5 2300 3405 3000
चोपडा हिरवा क्विंटल 35 5551 5831 5656
चिखली हिरवा क्विंटल 4 4500 5300 4900
वणी हिरवा क्विंटल 128 5680 5730 5700
इंदापूर हिरवा क्विंटल 8 5000 5621 5351
दौंड हिरवा क्विंटल 1 6000 6000 6000
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 1 5700 5700 5700
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 8 5500 5995 5750
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 10 5500 5830 5650
भंडारा हिरवा क्विंटल 19 5000 5500 5300
देवळा हिरवा क्विंटल 2 6000 6185 6185
तेल्हारा कोपरगाव क्विंटल 25 5100 5515 5300
मुंबई लोकल क्विंटल 422 8000 10000 9000
उमरेड लोकल क्विंटल 3 4600 4700 4650
तुमसर लोकल क्विंटल 27 5200 5600 5500
अमरावती मोगली क्विंटल 12 6100 6700 6400
बारामती नं. १ क्विंटल 9 3800 6275 6275
15/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 70 4500 5900 5200
शहादा क्विंटल 50 5875 6089 5900
दोंडाईचा क्विंटल 10 5500 5551 5551
चंद्रपूर क्विंटल 5 5500 5805 5795
नंदूरबार क्विंटल 2 5770 5770 5770
कारंजा क्विंटल 15 4700 5550 5000
वैजापूर क्विंटल 2 6810 6810 6810
जालना चमकी क्विंटल 3 5600 5800 5800
अमरावती चमकी क्विंटल 30 5200 5600 5400
वाशीम चमकी क्विंटल 300 5100 5964 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 33 3495 5625 4560
शिरपूर चमकी क्विंटल 56 5100 5535 5375
लोणार चमकी क्विंटल 20 5750 6025 5887
मेहकर चमकी क्विंटल 125 5200 5700 5500
धर्माबाद हिरवा क्विंटल 25 4000 5425 5100
अकोला हिरवा क्विंटल 136 5750 6215 6150
पुणे हिरवा क्विंटल 35 7300 8200 7750
मालेगाव हिरवा क्विंटल 1 2390 2390 2390
चोपडा हिरवा क्विंटल 28 5355 5801 5700
बीड हिरवा क्विंटल 5 5200 5800 5484
वणी हिरवा क्विंटल 171 5400 5775 5600
देउळगाव राजा हिरवा क्विंटल 2 4700 4700 4700
तळोदा हिरवा क्विंटल 7 5700 6000 5940
नांदगाव हिरवा क्विंटल 7 2000 6700 5000
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 2 4000 5100 5100
मुरुम हिरवा क्विंटल 2 4991 4991 4991
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 4 4400 5890 5750
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 20 5000 5650 5550
शेगाव हिरवा क्विंटल 4 3500 4000 4000
लाखंदूर हिरवा क्विंटल 2 5100 5600 5350
देवळा हिरवा क्विंटल 1 6360 6390 6390
मुंबई लोकल क्विंटल 441 8000 10000 9000
गेवराई लोकल क्विंटल 1 6034 6034 6034
तुमसर लोकल क्विंटल 17 5151 5520 5300
14/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 68 4400 5800 5100
शहादा क्विंटल 88 5001 6121 5876
दोंडाईचा क्विंटल 10 5300 5500 5400
चंद्रपूर क्विंटल 23 4600 5800 5000
नंदूरबार क्विंटल 4 5882 5882 5882
भोकर क्विंटल 5 4500 5451 4975
करमाळा क्विंटल 2 4401 5555 4401
शिरुर क्विंटल 1 5000 5000 5000
वैजापूर क्विंटल 2 6975 6975 6975
जालना चमकी क्विंटल 9 4500 5800 5800
अमरावती चमकी क्विंटल 18 5800 6800 6300
जळगाव चमकी क्विंटल 165 5025 5985 5600
वाशीम चमकी क्विंटल 600 5000 6050 5500
वाशीम – अनसींग चमकी क्विंटल 50 5250 5650 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 80 4700 5800 5257
शिरपूर चमकी क्विंटल 16 4000 5600 5476
मेहकर चमकी क्विंटल 140 5200 5855 5500
लातूर हिरवा क्विंटल 247 6000 6260 6190
अकोला हिरवा क्विंटल 95 5600 6250 6100
पुणे हिरवा क्विंटल 32 7400 8000 7700
मालेगाव हिरवा क्विंटल 6 4500 7300 5000
चोपडा हिरवा क्विंटल 5 5651 5795 5651
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 80 5000 5450 5210
वणी हिरवा क्विंटल 192 5555 5825 5700
तळोदा हिरवा क्विंटल 7 5500 6000 5800
दौंड-केडगाव हिरवा क्विंटल 41 5000 6800 6200
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 1 5401 5401 5401
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 25 5100 5985 5700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 10 5200 5750 5600
शेगाव हिरवा क्विंटल 1 4100 4100 4100
भंडारा हिरवा क्विंटल 4 5000 5400 5260
देवळा हिरवा क्विंटल 3 5805 6390 6300
तेल्हारा कोपरगाव क्विंटल 20 5300 5500 5400
यवतमाळ लोकल क्विंटल 2 5100 5155 5127
मुंबई लोकल क्विंटल 817 8000 10000 9000
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 3 5000 5000 5000
13/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 2 4500 4500 4500
शहादा क्विंटल 159 4000 6225 6050
दोंडाईचा क्विंटल 7 5431 5761 5500
चंद्रपूर क्विंटल 12 4600 5800 4800
नंदूरबार क्विंटल 13 4800 5987 5400
कारंजा क्विंटल 60 5350 5730 5520
करमाळा क्विंटल 1 5500 5500 5500
शिरुर क्विंटल 2 5000 5800 5800
जालना चमकी क्विंटल 30 5700 5700 5700
वाशीम चमकी क्विंटल 600 5000 6050 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 81 3000 5900 4450
शिरपूर चमकी क्विंटल 113 4600 5626 5480
लोणार चमकी क्विंटल 18 5100 5800 5450
मेहकर चमकी क्विंटल 150 5200 5800 5500
लातूर हिरवा क्विंटल 243 6300 6500 6400
येवला हिरवा क्विंटल 1 6671 6671 6671
अकोला हिरवा क्विंटल 165 5500 6270 6055
पुणे हिरवा क्विंटल 33 7400 8000 7700
चोपडा हिरवा क्विंटल 50 5001 6001 5851
चिखली हिरवा क्विंटल 3 5300 5500 5400
चाळीसगाव हिरवा क्विंटल 6 5101 5330 5301
वणी हिरवा क्विंटल 154 5705 5830 5750
देउळगाव राजा हिरवा क्विंटल 3 3000 3000 3000
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 7 5000 5900 5791
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 48 4500 5925 5650
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 27 5200 5795 5450
शेगाव हिरवा क्विंटल 1 3900 3900 3900
भंडारा हिरवा क्विंटल 4 5200 5400 5350
देवळा हिरवा क्विंटल 2 6305 7000 7000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9500 9000
यवतमाळ लोकल क्विंटल 13 4980 5150 5065
नागपूर लोकल क्विंटल 187 5300 5500 5450
मुंबई लोकल क्विंटल 345 9000 10500 9500
तुमसर लोकल क्विंटल 18 5405 5651 5600
अमरावती मोगली क्विंटल 12 6000 6650 6325
बारामती नं. १ क्विंटल 3 5200 6300 6000
12/06/2022
पैठण चमकी क्विंटल 2 4791 4791 4791
बाळापूर हिरवा क्विंटल 5 4350 5700 4350
तुमसर लोकल क्विंटल 6 5370 5800 5700
मांढळ लोकल क्विंटल 5 4950 4950 4950
11/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 118 4500 6500 5500
कारंजा क्विंटल 50 5300 5830 5620
वैजापूर क्विंटल 6 5630 8005 6250
जळगाव चमकी क्विंटल 3 5200 5200 5200
वाशीम – अनसींग चमकी क्विंटल 15 5250 5525 5400
खामगाव चमकी क्विंटल 158 4700 6025 5362
मलकापूर चमकी क्विंटल 12 3600 5500 5380
लोणार चमकी क्विंटल 25 5000 5700 5350
लातूर हिरवा क्विंटल 67 5700 5930 5800
अकोला हिरवा क्विंटल 89 5480 6230 5985
धुळे हिरवा क्विंटल 3 5260 5260 5260
पुणे हिरवा क्विंटल 35 7300 8200 7750
चिखली हिरवा क्विंटल 6 4501 5211 4856
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 5 5301 5301 5301
नांदूरा हिरवा क्विंटल 10 4300 6100 6100
भंडारा हिरवा क्विंटल 7 5200 5400 5350
तेल्हारा कोपरगाव क्विंटल 35 5235 5415 5320
मुंबई लोकल क्विंटल 418 9000 10500 9500
उमरेड लोकल क्विंटल 9 4600 4840 4750
तुमसर लोकल क्विंटल 2 5621 5621 5621
अमरावती मोगली क्विंटल 3 5800 6800 6300