Moog bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे मूग बाजार भाव 2022

Moog bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे मूग बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मूग बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (moog bajar bhav 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मूग
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 24 4200 5900 5050
कारंजा क्विंटल 80 5300 5895 5670
मेहकर चमकी क्विंटल 75 5500 5800 5650
लातूर हिरवा क्विंटल 104 5400 5600 5500
अकोला हिरवा क्विंटल 73 5250 6335 5800
पुणे हिरवा क्विंटल 29 7400 8000 7700
माजलगाव हिरवा क्विंटल 5 5600 5600 5600
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 35 5000 5250 5140
सांगली लोकल क्विंटल 50 7200 7800 7500
नागपूर लोकल क्विंटल 3 4800 5000 4950
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 7000 6500
20/05/2022
शहादा क्विंटल 51 5800 6115 6000
दोंडाईचा क्विंटल 6 5500 5500 5500
भोकर क्विंटल 3 4925 5551 5238
कारंजा क्विंटल 120 5500 5900 5730
करमाळा क्विंटल 3 5601 5601 5601
जालना चमकी क्विंटल 12 5700 6002 5762
जळगाव चमकी क्विंटल 221 4390 5910 4875
वाशीम चमकी क्विंटल 600 5000 6070 5500
मलकापूर चमकी क्विंटल 20 2300 5100 4010
मेहकर चमकी क्विंटल 45 5500 5800 5650
अकोला हिरवा क्विंटल 121 4950 6100 5800
पुणे हिरवा क्विंटल 30 7400 8000 7700
चिखली हिरवा क्विंटल 8 5300 5700 5500
माजलगाव हिरवा क्विंटल 2 5757 5757 5757
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 6 5858 6308 6308
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 151 5100 6025 5800
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 9 5200 5750 5550
शेगाव हिरवा क्विंटल 1 2875 2875 2875
भंडारा हिरवा क्विंटल 1 5400 5400 5400
नागपूर लोकल क्विंटल 70 5600 5800 5750
मुंबई लोकल क्विंटल 6 9000 10500 9500
अमरावती मोगली क्विंटल 7 6000 7100 6550
19/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 34 4000 6551 6275
शहादा क्विंटल 13 5901 6031 5901
दोंडाईचा क्विंटल 3 5700 5800 5800
चंद्रपूर क्विंटल 15 5335 6050 5800
नंदूरबार क्विंटल 12 5850 5850 5850
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 4601 4601 4601
कारंजा क्विंटल 105 5320 5850 5630
शिरुर क्विंटल 2 5000 6000 6000
जालना चमकी क्विंटल 8 5900 5900 5900
वाशीम चमकी क्विंटल 600 5000 6040 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 34 5200 6100 5650
मेहकर चमकी क्विंटल 70 5600 6000 5800
अकोला हिरवा क्विंटल 101 5100 6280 6000
धुळे हिरवा क्विंटल 3 5685 5685 5685
पुणे हिरवा क्विंटल 32 7300 8000 7650
चोपडा हिरवा क्विंटल 80 5500 5991 5900
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 111 5305 6010 5800
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 45 5200 5800 5650
शेगाव हिरवा क्विंटल 1 4500 4500 4500
भंडारा हिरवा क्विंटल 5 5200 5800 5320
लाखंदूर हिरवा क्विंटल 20 5050 5100 5075
देवळा हिरवा क्विंटल 3 6305 6545 6410
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 10000 9200
यवतमाळ लोकल क्विंटल 5 5495 5495 5495
मुंबई लोकल क्विंटल 10 9000 10500 9500
गेवराई लोकल क्विंटल 6 5000 5499 5200
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 7000 6500
18/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 43 4000 6700 5350
शहादा क्विंटल 36 4000 6140 6012
दोंडाईचा क्विंटल 7 5500 5700 5600
चंद्रपूर क्विंटल 10 5900 5900 5900
नंदूरबार क्विंटल 10 5950 6092 6025
भोकर क्विंटल 3 5200 5200 5200
कारंजा क्विंटल 205 5650 5995 5825
करमाळा क्विंटल 2 5555 5700 5555
जालना चमकी क्विंटल 17 5600 5600 5600
अमरावती चमकी क्विंटल 13 6000 6750 6375
पवनी चमकी क्विंटल 12 5500 5500 5500
पैठण चमकी क्विंटल 1 5500 5500 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 58 3000 5785 4392
शिरपूर चमकी क्विंटल 76 4500 5950 5750
मेहकर चमकी क्विंटल 65 5600 5980 5750
लातूर हिरवा क्विंटल 68 6100 6400 6200
अकोला हिरवा क्विंटल 215 5400 6400 6000
धुळे हिरवा क्विंटल 3 4255 5500 4750
पुणे हिरवा क्विंटल 34 7400 8200 7800
चोपडा हिरवा क्विंटल 100 5400 6001 5900
माजलगाव हिरवा क्विंटल 2 6251 6251 6251
तळोदा हिरवा क्विंटल 16 5900 6200 6052
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 4 5200 5800 5750
मुरुम हिरवा क्विंटल 8 5400 6000 5700
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 68 5500 6025 5800
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 33 5200 5770 5500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 10000 9200
यवतमाळ लोकल क्विंटल 3 5300 5300 5300
मुंबई लोकल क्विंटल 6 9000 10500 9500
दिग्रस लोकल क्विंटल 42 5100 5625 5455
तुमसर लोकल क्विंटल 1 5500 5500 5500
17/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 39 4000 6300 5150
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4051 4051 4051
शहादा क्विंटल 3 5700 6121 6026
दोंडाईचा क्विंटल 4 4000 5800 5700
नंदूरबार क्विंटल 12 5978 6776 6350
भोकर क्विंटल 5 5100 5401 5250
कारंजा क्विंटल 250 5800 6175 6020
करमाळा क्विंटल 4 5300 5600 5300
जालना चमकी क्विंटल 7 6500 6500 6500
खामगाव चमकी क्विंटल 32 5200 5800 5500
शिरपूर चमकी क्विंटल 107 4500 6200 5941
मेहकर चमकी क्विंटल 60 5600 6100 5900
लातूर हिरवा क्विंटल 67 6100 6400 6200
अकोला हिरवा क्विंटल 82 5295 6550 6200
पुणे हिरवा क्विंटल 33 7500 8400 7950
चोपडा हिरवा क्विंटल 55 5801 6231 6116
वणी हिरवा क्विंटल 432 5750 5895 5800
तळोदा हिरवा क्विंटल 10 5700 6053 5900
दौंड-केडगाव हिरवा क्विंटल 51 6500 7000 6800
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 5 5000 6025 5700
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 191 5395 6095 5800
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 43 5500 5900 5750
देवळा हिरवा क्विंटल 3 6355 6555 6500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 10000 9200
सांगली लोकल क्विंटल 250 7200 8500 7850
नागपूर लोकल क्विंटल 187 5700 6000 5925
मुंबई लोकल क्विंटल 362 9000 10500 9500
दिग्रस लोकल क्विंटल 16 5200 5280 5200
गेवराई लोकल क्विंटल 1 5500 5500 5500
अमरावती मोगली क्विंटल 10 6000 6725 6362
16/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 45 5000 6200 5600
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 2500 2500 2500
चंद्रपूर क्विंटल 12 4850 5875 5500
नंदूरबार क्विंटल 31 6000 6071 6025
भोकर क्विंटल 15 5200 5400 5300
पुणे हिरवा क्विंटल 35 7700 8200 7950
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 10000 9200
मुंबई लोकल क्विंटल 164 9000 11000 10000
बारामती नं. १ क्विंटल 7 6011 7400 6011
15/05/2022
शिरुर क्विंटल 1 6000 6000 6000
दौंड हिरवा क्विंटल 1 3300 3300 3300
औसा हिरवा क्विंटल 2 3701 5501 4601
बाळापूर हिरवा क्विंटल 7 4600 4900 4900
भिवापूर हिरवा क्विंटल 3 5200 5300 5250
तुमसर लोकल क्विंटल 1 3001 3001 3001
14/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 22 4500 5500 5000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 5801 5801 5801
भोकर क्विंटल 1 5500 5500 5500
लासूर स्टेशन क्विंटल 8 5000 5100 5000
शिरुर क्विंटल 1 6500 6500 6500
वाशीम चमकी क्विंटल 300 5000 6350 6000
खामगाव चमकी क्विंटल 35 5740 6180 5960
पातूर चमकी क्विंटल 15 5600 6000 5853
अकोला हिरवा क्विंटल 94 5500 6500 6300
पुणे हिरवा क्विंटल 30 7700 8200 7980
मालेगाव हिरवा क्विंटल 1 5101 5101 5101
लाखंदूर हिरवा क्विंटल 2 5150 5200 5175
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 10000 9500
सांगली लोकल क्विंटल 50 7200 8500 7850
नागपूर लोकल क्विंटल 30 5800 6000 5950
मुंबई लोकल क्विंटल 337 9000 10500 9500
उमरेड लोकल क्विंटल 9 4850 4850 4850
तुमसर लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 7000 6500