Moog bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे मूग बाजार भाव 2022

Moog bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे मूग बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मूग बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (moog bajar bhav 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मूग
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2022
अकोला हिरवा क्विंटल 20 5295 6440 6250
पुणे हिरवा क्विंटल 32 8000 8200 8100
बीड हिरवा क्विंटल 1 5820 5820 5820
सांगली लोकल क्विंटल 50 7755 8000 7878
नागपूर लोकल क्विंटल 5 5400 5600 5550
22/07/2022
भोकर क्विंटल 2 5427 5427 5427
जालना चमकी क्विंटल 1 5800 5800 5800
वाशीम – अनसींग चमकी क्विंटल 6 4250 6000 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 25 5800 6300 6050
मेहकर चमकी क्विंटल 15 5500 6000 5700
लातूर हिरवा क्विंटल 45 6100 6350 6200
अकोला हिरवा क्विंटल 62 4500 6700 5900
यवतमाळ हिरवा क्विंटल 2 4700 4700 4700
पुणे हिरवा क्विंटल 33 8000 8200 8100
चोपडा हिरवा क्विंटल 1 5941 5941 5941
वणी हिरवा क्विंटल 19 5155 6045 5400
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 1 5200 5200 5200
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 6 6000 6225 6150
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9200 8550
मुंबई लोकल क्विंटल 681 8500 10000 9500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 3 5200 5650 5350
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 6750 6375
21/07/2022
कारंजा क्विंटल 15 4605 5700 5300
जालना चमकी क्विंटल 2 5550 5550 5550
जळगाव चमकी क्विंटल 27 4440 4440 4440
खामगाव चमकी क्विंटल 13 4000 6000 5000
शिरपूर चमकी क्विंटल 5 5651 5975 5775
मेहकर चमकी क्विंटल 30 5500 6145 5700
लातूर हिरवा क्विंटल 45 6100 6365 6260
येवला हिरवा क्विंटल 1 3501 5500 3501
अकोला हिरवा क्विंटल 24 4300 5875 5050
पुणे हिरवा क्विंटल 31 7900 8200 8050
मालेगाव हिरवा क्विंटल 1 2801 2801 2801
चोपडा हिरवा क्विंटल 5 5900 6000 6000
वणी हिरवा क्विंटल 5 5755 5755 5755
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 15 6050 6170 6100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 5 5000 5650 5500
भंडारा हिरवा क्विंटल 3 5215 5215 5215
देवळा हिरवा क्विंटल 1 6050 6050 6050
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9200 8850
नागपूर लोकल क्विंटल 47 5200 5400 5350
उमरेड लोकल क्विंटल 6 4800 4900 4850
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6100 6800 6450
बारामती नं. १ क्विंटल 2 3700 7100 5813
20/07/2022
चंद्रपूर क्विंटल 3 5750 5775 5760
भोकर क्विंटल 1 5500 5500 5500
वाशीम चमकी क्विंटल 60 5300 6226 6000
खामगाव चमकी क्विंटल 12 4000 6200 5100
शिरपूर चमकी क्विंटल 13 5200 5891 5740
लातूर हिरवा क्विंटल 42 5160 5700 5500
अकोला हिरवा क्विंटल 10 4600 5750 5600
धुळे हिरवा क्विंटल 3 5000 5000 5000
यवतमाळ हिरवा क्विंटल 2 5000 5200 5100
पुणे हिरवा क्विंटल 33 7800 8000 7900
मालेगाव हिरवा क्विंटल 3 5502 5502 5502
चोपडा हिरवा क्विंटल 3 5775 5775 5775
चिखली हिरवा क्विंटल 3 4000 4200 4100
चाळीसगाव हिरवा क्विंटल 6 4000 5701 4900
हिंगोली हिरवा क्विंटल 1 5690 5690 5690
वणी हिरवा क्विंटल 60 5815 5930 5900
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 1 4900 4900 4900
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 1 5300 5300 5300
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9200 8850
सांगली लोकल क्विंटल 100 8500 13000 10750
मुंबई लोकल क्विंटल 336 8500 10000 9500
गेवराई लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 6700 6350
वैजापूर नं. १ क्विंटल 1 5805 5805 5805
19/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 51 4500 5500 5000
जालना चमकी क्विंटल 14 5650 6100 5650
वाशीम चमकी क्विंटल 30 5000 6161 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 8 3500 5850 4675
शिरपूर चमकी क्विंटल 4 5100 5700 5256
लातूर हिरवा क्विंटल 58 6200 6400 6300
पुणे हिरवा क्विंटल 35 7900 8200 8050
मालेगाव हिरवा क्विंटल 13 5201 5201 5201
चोपडा हिरवा क्विंटल 4 5701 5701 5701
माजलगाव हिरवा क्विंटल 3 6100 6100 6100
वणी हिरवा क्विंटल 14 5605 5700 5650
कल्याण हिरवा क्विंटल 3 8500 9200 8850
दौंड-केडगाव हिरवा क्विंटल 13 6000 7100 6600
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 1 5800 5800 5800
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 8 5000 5995 5800
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 10 5250 5600 5450
भंडारा हिरवा क्विंटल 2 5000 5000 5000
मुंबई लोकल क्विंटल 1030 8500 10000 9500
दिग्रस लोकल क्विंटल 1 5460 5460 5460
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 6700 6350
18/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 62 5300 5900 5600
जळगाव चमकी क्विंटल 20 4440 4440 4440
वाशीम चमकी क्विंटल 12 5300 5905 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 6 5855 5855 5855
शिरपूर चमकी क्विंटल 3 5780 6100 6100
मेहकर चमकी क्विंटल 15 5200 5500 5300
अमळनेर चिनाई क्विंटल 25 5500 5690 5690
लातूर हिरवा क्विंटल 17 6000 6300 6200
अकोला हिरवा क्विंटल 28 5100 5815 5500
धुळे हिरवा क्विंटल 3 4750 4900 4900
बीड हिरवा क्विंटल 2 5351 5700 5526
कुर्डवाडी-मोडनिंब हिरवा क्विंटल 4 5800 5800 5800
निलंगा हिरवा क्विंटल 2 4800 6000 5800
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 1 5600 5600 5600
देवळा हिरवा क्विंटल 1 5970 5970 5970
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9500 9000
मुंबई लोकल क्विंटल 976 8000 10000 9000
गेवराई लोकल क्विंटल 1 5401 5401 5401
अमरावती मोगली क्विंटल 9 6100 6800 6450
बारामती नं. १ क्विंटल 1 6800 6800 6800
17/07/2022
बाळापूर हिरवा क्विंटल 1 4500 4500 4500
16/07/2022
मेहकर चमकी क्विंटल 15 5200 5500 5300
पातूर चमकी क्विंटल 3 5600 6000 5900
पुणे हिरवा क्विंटल 33 7800 8400 8100
शेगाव हिरवा क्विंटल 1 5300 5300 5300
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9200 9000