Moog bajar bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे मूग बाजार भाव 2022

Moog bajar bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे मूग बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मूग बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (moog bajar bhav 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मूग
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2022
अकोला हिरवा क्विंटल 38 5900 6300 6100
05/05/2022
कारंजा क्विंटल 20 5000 6340 6250
करमाळा क्विंटल 5 5500 5700 5500
मेहकर चमकी क्विंटल 130 5800 6200 6050
अकोला हिरवा क्विंटल 13 6050 6100 6075
पुणे हिरवा क्विंटल 35 7800 8300 8150
चोपडा हिरवा क्विंटल 10 6201 6300 6300
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 32 4500 6090 5850
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 15 5000 5900 5650
भंडारा हिरवा क्विंटल 1 5600 5600 5600
मुंबई लोकल क्विंटल 240 8500 10500 9500
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 7100 6550
04/05/2022
शहादा क्विंटल 5 6462 6551 6462
भोकर क्विंटल 2 5516 5516 5516
कारंजा क्विंटल 30 5800 6270 6065
करमाळा क्विंटल 3 6000 6000 6000
रिसोड क्विंटल 75 5800 6200 6000
वाशीम चमकी क्विंटल 150 5000 6150 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 6 4200 4700 4450
मेहकर चमकी क्विंटल 30 5800 6300 6000
अकोला हिरवा क्विंटल 6 6150 6500 6325
पुणे हिरवा क्विंटल 32 8000 8500 8250
मालेगाव हिरवा क्विंटल 1 4500 4500 4500
वणी हिरवा क्विंटल 46 5500 5770 5600
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 11 5000 6090 5850
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 8 5200 5600 5600
मुंबई लोकल क्विंटल 225 9000 10500 9500
दिग्रस लोकल क्विंटल 1 5500 5500 5500
गेवराई लोकल क्विंटल 1 5676 5676 5676
तुमसर लोकल क्विंटल 5 3525 3525 3525
अमरावती मोगली क्विंटल 12 5500 6000 5750
03/05/2022
पुणे हिरवा क्विंटल 34 8000 8600 8300
मुंबई लोकल क्विंटल 239 9000 10500 9500
02/05/2022
दोंडाईचा क्विंटल 2 5700 5700 5700
चंद्रपूर क्विंटल 14 5300 6200 6000
नंदूरबार क्विंटल 2 6800 6800 6800
भोकर क्विंटल 9 5825 5825 5825
कारंजा क्विंटल 40 5505 6200 5725
श्रीगोंदा क्विंटल 1 7200 7200 7200
वाशीम – अनसींग चमकी क्विंटल 50 5000 5200 5100
खामगाव चमकी क्विंटल 10 3300 3300 3300
मेहकर चमकी क्विंटल 15 6000 6400 6200
अमळनेर चिनाई क्विंटल 3 5401 5500 5500
अकोला हिरवा क्विंटल 4 6100 6100 6100
पुणे हिरवा क्विंटल 33 8000 8600 8300
मालेगाव हिरवा क्विंटल 1 2900 2900 2900
चोपडा हिरवा क्विंटल 7 6531 6531 6531
वणी हिरवा क्विंटल 50 5495 5735 5600
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 25 5900 6190 6000
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 12 5600 5800 5700
लाखंदूर हिरवा क्विंटल 69 5850 5900 5875
देवळा हिरवा क्विंटल 3 5705 6795 6500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 9000 10000 9500
नागपूर लोकल क्विंटल 17 5800 6000 5950
मुंबई लोकल क्विंटल 245 9000 10500 9500
गेवराई लोकल क्विंटल 2 5400 5900 5900
तुमसर लोकल क्विंटल 2 3500 3500 3500
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 7000 6500
बारामती नं. १ क्विंटल 4 6800 7350 7300