Moog bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे मूग बाजार भाव 2022

Moog bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे मूग बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मूग बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (moog bajar bhav 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मूग
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/05/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 6452 6452 6452
भोकर क्विंटल 3 4900 5275 5088
जालना चमकी क्विंटल 12 4900 5500 5500
जळगाव चमकी क्विंटल 6 5300 5300 5300
वाशीम चमकी क्विंटल 600 5000 5750 5500
मलकापूर चमकी क्विंटल 5 4550 5000 4600
अकोला हिरवा क्विंटल 327 5000 5950 5700
पुणे हिरवा क्विंटल 31 7300 7800 7550
माजलगाव हिरवा क्विंटल 2 4800 4800 4800
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 24 4400 4400 4400
बीड हिरवा क्विंटल 2 5401 5401 5401
हिंगोली- खानेगाव नाका हिरवा क्विंटल 21 5200 5400 5300
भुसावळ हिरवा क्विंटल 7 5000 5300 5000
भंडारा हिरवा क्विंटल 2 5400 5400 5400
27/05/2022
शहादा क्विंटल 71 5400 6150 6011
चंद्रपूर क्विंटल 4 5900 5925 5900
भोकर क्विंटल 9 5104 5204 5154
कारंजा क्विंटल 175 4905 5860 5665
जालना चमकी क्विंटल 13 5500 5500 5500
जळगाव चमकी क्विंटल 138 4875 5170 4905
वाशीम चमकी क्विंटल 400 5200 5750 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 30 5100 5700 5400
मलकापूर चमकी क्विंटल 7 4200 4750 4500
मेहकर चमकी क्विंटल 120 5500 5750 5600
अकोला हिरवा क्विंटल 86 5300 5950 5850
पुणे हिरवा क्विंटल 34 7300 7800 7550
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 72 3700 5400 4425
हिंगोली- खानेगाव नाका हिरवा क्विंटल 13 5400 5500 5450
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 251 5200 5770 5600
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 53 5200 5500 5400
भंडारा हिरवा क्विंटल 10 5150 5400 5350
देवळा हिरवा क्विंटल 1 6100 6100 6100
सांगली लोकल क्विंटल 100 7500 8500 8000
मुंबई लोकल क्विंटल 112 9000 10500 9500
अमरावती मोगली क्विंटल 7 6000 6500 6250
26/05/2022
शहादा क्विंटल 51 5225 6175 6053
दोंडाईचा क्विंटल 14 4500 5800 5600
कारंजा क्विंटल 150 4905 5865 5675
करमाळा क्विंटल 2 5611 5611 5611
जालना चमकी क्विंटल 41 5500 5750 5600
वाशीम चमकी क्विंटल 600 5000 5900 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 134 5345 5855 5600
शिरपूर चमकी क्विंटल 70 4000 5740 5601
मेहकर चमकी क्विंटल 75 5500 5750 5600
बारामती हिरवा क्विंटल 2 4000 6201 6201
अकोला हिरवा क्विंटल 128 5300 6005 5700
पुणे हिरवा क्विंटल 31 7300 7800 7550
चोपडा हिरवा क्विंटल 45 5351 5699 5551
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 54 4000 5050 4510
हिंगोली- खानेगाव नाका हिरवा क्विंटल 19 5100 5200 5150
मुरुम हिरवा क्विंटल 2 4700 4700 4700
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 75 5000 5690 5500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 62 5200 5525 5450
मुंबई लोकल क्विंटल 383 9000 10500 9500
उमरेड लोकल क्विंटल 11 4500 5100 5000
अमरावती मोगली क्विंटल 12 6000 6700 6350
25/05/2022
शहादा क्विंटल 5 5976 6112 6076
दोंडाईचा क्विंटल 9 5000 5700 5600
चंद्रपूर क्विंटल 14 4930 5800 5370
नंदूरबार क्विंटल 13 4900 5850 5375
भोकर क्विंटल 8 3900 5200 4550
कारंजा क्विंटल 200 4700 5900 5570
करमाळा क्विंटल 3 5300 5850 5300
लासूर स्टेशन क्विंटल 2 4800 5500 4800
जालना चमकी क्विंटल 10 5000 5800 5700
वाशीम चमकी क्विंटल 600 5200 5750 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 110 4500 5700 5100
शिरपूर चमकी क्विंटल 48 4100 5800 5676
मेहकर चमकी क्विंटल 120 5500 5775 5600
लातूर हिरवा क्विंटल 107 5890 6300 6000
अकोला हिरवा क्विंटल 123 5400 6180 5800
यवतमाळ हिरवा क्विंटल 23 4700 5000 4850
पुणे हिरवा क्विंटल 33 7400 7800 7600
चोपडा हिरवा क्विंटल 80 5300 5899 5700
चिखली हिरवा क्विंटल 3 4400 5000 4700
हिंगोली- खानेगाव नाका हिरवा क्विंटल 33 5200 5400 5300
तळोदा हिरवा क्विंटल 10 5860 5950 5900
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 2 5675 5700 5700
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 93 4600 5770 5575
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 74 5300 5645 5550
लाखंदूर हिरवा क्विंटल 45 5100 5850 5475
देवळा हिरवा क्विंटल 1 3450 7000 3450
मुंबई लोकल क्विंटल 210 9000 10500 9500
अमरावती मोगली क्विंटल 4 6000 6750 6375
24/05/2022
शहादा क्विंटल 27 5773 6193 6000
दोंडाईचा क्विंटल 2 5000 5600 5400
चंद्रपूर क्विंटल 17 5060 5970 5700
नंदूरबार क्विंटल 31 5600 5880 5725
भोकर क्विंटल 2 4800 5161 4980
कारंजा क्विंटल 325 5105 5800 5600
जालना चमकी क्विंटल 23 5700 5800 5800
जळगाव चमकी क्विंटल 80 4391 5585 4391
वाशीम चमकी क्विंटल 800 5000 5900 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 79 5100 5750 5425
मलकापूर चमकी क्विंटल 10 5900 5900 5900
शिरपूर चमकी क्विंटल 75 4700 5800 5700
मेहकर चमकी क्विंटल 80 5500 5900 5600
लातूर हिरवा क्विंटल 62 5900 6140 6000
अकोला हिरवा क्विंटल 173 5395 6505 6035
धुळे हिरवा क्विंटल 3 4000 4000 4000
पुणे हिरवा क्विंटल 31 7400 7900 7650
चोपडा हिरवा क्विंटल 33 4985 5599 5500
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 58 4000 5090 4355
बीड हिरवा क्विंटल 3 5500 5701 5567
हिंगोली- खानेगाव नाका हिरवा क्विंटल 23 5400 5600 5550
तळोदा हिरवा क्विंटल 14 5926 6190 5961
धरणगाव हिरवा क्विंटल 62 5495 5495 5495
दौंड-केडगाव हिरवा क्विंटल 78 5500 6500 6100
मुरुम हिरवा क्विंटल 1 5701 5701 5701
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 196 3600 5795 5600
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 780 5250 5760 5550
देवळा हिरवा क्विंटल 1 6155 6155 6155
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 10000 9250
यवतमाळ लोकल क्विंटल 5 4995 4995 4995
मुंबई लोकल क्विंटल 269 9000 10500 9500
गेवराई लोकल क्विंटल 3 5800 5800 5800
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 5 5210 5210 5210
अमरावती मोगली क्विंटल 16 6000 6750 6375
23/05/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 6300 6300 6300
शहादा क्विंटल 65 5400 6171 5951
दोंडाईचा क्विंटल 5 4800 5000 5000
नंदूरबार क्विंटल 34 5000 6000 5500
भोकर क्विंटल 4 5200 5325 5262
कारंजा क्विंटल 300 4890 5855 5610
श्रीगोंदा क्विंटल 1 7200 7200 7200
करमाळा क्विंटल 15 5300 5611 5300
जालना चमकी क्विंटल 14 5700 5800 5800
वाशीम चमकी क्विंटल 1500 5400 6000 5800
खामगाव चमकी क्विंटल 125 4500 6000 5250
मलकापूर चमकी क्विंटल 9 5600 5700 5670
शिरपूर चमकी क्विंटल 126 4200 6200 5900
मेहकर चमकी क्विंटल 40 5500 5850 5650
लातूर हिरवा क्विंटल 79 6000 6200 6100
अकोला हिरवा क्विंटल 64 5600 6400 6090
पुणे हिरवा क्विंटल 33 7300 8000 7650
चोपडा हिरवा क्विंटल 90 5299 6050 5900
माजलगाव हिरवा क्विंटल 2 4800 4800 4800
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 61 5000 6380 6020
बीड हिरवा क्विंटल 1 6301 6301 6301
तळोदा हिरवा क्विंटल 35 5900 6000 5960
धरणगाव हिरवा क्विंटल 11 4650 5600 4650
किल्ले धारुर हिरवा क्विंटल 3 5700 5891 5700
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 4 6100 6100 6100
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 294 5000 5900 5700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 53 5500 5790 5600
भंडारा हिरवा क्विंटल 3 5300 5300 5300
लाखंदूर हिरवा क्विंटल 31 5575 5625 5600
सोनपेठ हिरवा क्विंटल 1 4500 4500 4500
यवतमाळ लोकल क्विंटल 11 4550 5555 5022
नागपूर लोकल क्विंटल 12 5300 5500 5450
मुंबई लोकल क्विंटल 241 9000 11000 10000
दिग्रस लोकल क्विंटल 9 5400 5500 5400
झरीझामिणी लोकल क्विंटल 12 5900 5900 5900
अमरावती मोगली क्विंटल 4 6000 7000 6500
बारामती नं. १ क्विंटल 2 7000 7000 7000
22/05/2022
शिरुर क्विंटल 1 6000 6000 6000
दौंड हिरवा क्विंटल 1 3400 3400 3400
बाळापूर हिरवा क्विंटल 21 4000 5800 5200
भिवापूर हिरवा क्विंटल 6 5300 5300 5300
मांढळ लोकल क्विंटल 2 4500 4500 4500
21/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 24 4200 5900 5050
कारंजा क्विंटल 80 5300 5895 5670
वाशीम चमकी क्विंटल 600 5000 6100 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 30 3300 5600 4450
मेहकर चमकी क्विंटल 75 5500 5800 5650
पातूर चमकी क्विंटल 14 5100 5800 5678
लातूर हिरवा क्विंटल 104 5400 5600 5500
अकोला हिरवा क्विंटल 73 5250 6335 5800
धुळे हिरवा क्विंटल 3 4500 4500 4500
पुणे हिरवा क्विंटल 29 7400 8000 7700
माजलगाव हिरवा क्विंटल 5 5600 5600 5600
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 35 5000 5250 5140
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 1 4000 4000 4000
भंडारा हिरवा क्विंटल 3 5400 5400 5400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 10000 9250
सांगली लोकल क्विंटल 50 7200 7800 7500
नागपूर लोकल क्विंटल 3 4800 5000 4950
मुंबई लोकल क्विंटल 229 9000 10500 9500
गेवराई लोकल क्विंटल 3 4800 6000 5700
तुमसर लोकल क्विंटल 1 3451 3451 3451
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 7000 6500