Moog bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे मूग बाजार भाव 2022

Moog bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे मूग बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मूग बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (moog bajar bhav 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मूग
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 27 5500 6500 6000
भोकर क्विंटल 2 5201 5201 5201
कारंजा क्विंटल 25 5675 6030 5905
अमरावती चमकी क्विंटल 3 6000 7000 6500
पुणे हिरवा क्विंटल 32 7800 8400 8100
29/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 24 4700 6500 5600
शहादा क्विंटल 1 6228 6228 6228
भोकर क्विंटल 55 3500 5700 4600
वाशीम चमकी क्विंटल 300 5000 6285 6000
अकोला हिरवा क्विंटल 4 6400 6400 6400
पुणे हिरवा क्विंटल 35 7600 8200 7900
वणी हिरवा क्विंटल 10 5805 5850 5825
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 3 6510 6510 6510
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 11 5800 6000 6000
भंडारा हिरवा क्विंटल 1 5500 5500 5500
देवळा हिरवा क्विंटल 2 5900 6900 6900
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 9000 10000 9500
मुंबई लोकल क्विंटल 107 9000 10500 9500
गेवराई लोकल क्विंटल 2 5500 5500 5500
अमरावती मोगली क्विंटल 11 6000 7000 6500
28/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 11 5000 6500 5750
नंदूरबार क्विंटल 10 6300 6300 6300
कारंजा क्विंटल 20 5400 6700 6500
अमरावती चमकी क्विंटल 3 6000 7000 6500
वाशीम चमकी क्विंटल 60 5000 6300 6000
खामगाव चमकी क्विंटल 17 4200 6000 5100
शिरपूर चमकी क्विंटल 22 5900 6666 6301
येवला हिरवा क्विंटल 6 4600 6401 5700
अकोला हिरवा क्विंटल 12 5400 6250 5500
माजलगाव हिरवा क्विंटल 7 6701 6701 6701
वणी हिरवा क्विंटल 14 5800 5800 5800
लाखंदूर हिरवा क्विंटल 80 5800 5875 5840
देवळा हिरवा क्विंटल 1 5900 6000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 9000 10000 9500
मुंबई लोकल क्विंटल 148 9000 10500 9500
तुमसर लोकल क्विंटल 4 3345 3345 3345
बारामती नं. १ क्विंटल 2 6700 6913 6900
27/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 27 6000 7000 6500
चंद्रपूर क्विंटल 15 5800 6345 6150
नंदूरबार क्विंटल 6 6200 6200 6200
जालना चमकी क्विंटल 3 7000 7000 7000
खामगाव चमकी क्विंटल 3 4200 4200 4200
शिरपूर चमकी क्विंटल 2 5000 6300 6300
लोणार चमकी क्विंटल 1 4100 5000 4550
अकोला हिरवा क्विंटल 9 5900 6250 6075
पुणे हिरवा क्विंटल 34 7600 8200 7900
मालेगाव हिरवा क्विंटल 2 2801 5050 2801
बीड हिरवा क्विंटल 2 6400 6400 6400
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 9 4500 5990 5650
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 5 5800 6000 6000
मुंबई लोकल क्विंटल 105 9000 10500 9500
गेवराई लोकल क्विंटल 1 5200 6391 5700
तुमसर लोकल क्विंटल 2 3100 3100 3100
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 7000 6500
26/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 43 5000 6000 5500
चंद्रपूर क्विंटल 5 5800 6305 6000
नंदूरबार क्विंटल 6 6250 6250 6250
जालना चमकी क्विंटल 14 5800 5800 5800
वाशीम चमकी क्विंटल 60 5000 6600 6500
खामगाव चमकी क्विंटल 4 4450 4450 4450
शिरपूर चमकी क्विंटल 7 6351 6450 6450
दर्यापूर चमकी क्विंटल 60 4000 4700 4500
पुणे हिरवा क्विंटल 33 7800 8400 8100
मालेगाव हिरवा क्विंटल 1 4800 4800 4800
दौंड-केडगाव हिरवा क्विंटल 18 6000 7501 6900
देवळा हिरवा क्विंटल 1 5805 7075 7075
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 9000 10000 9500
मुंबई लोकल क्विंटल 103 9000 10500 9500
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6100 7100 6600
25/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 65 5500 6150 5825
चंद्रपूर क्विंटल 9 5900 6100 6000
नंदूरबार क्विंटल 11 6386 6400 6400
कारंजा क्विंटल 10 6100 6300 6100
वाशीम – अनसींग चमकी क्विंटल 30 5000 6450 6000
खामगाव चमकी क्विंटल 19 4750 5100 4925
शिरपूर चमकी क्विंटल 19 6200 6599 6475
अकोला हिरवा क्विंटल 5 5700 6800 6351
पुणे हिरवा क्विंटल 32 8000 8600 8300
मालेगाव हिरवा क्विंटल 1 5600 5600 5600
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 2 3805 5000 4200
तळोदा हिरवा क्विंटल 8 6271 6630 6400
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 9 5600 6000 5800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 9000 8500
सांगली लोकल क्विंटल 150 7196 8500 7848
मुंबई लोकल क्विंटल 248 9000 10500 9500
तुमसर लोकल क्विंटल 1 5400 5400 5400
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6100 7100 6600
बारामती नं. १ क्विंटल 7 3800 6800 6400
24/04/2022
दौंड हिरवा क्विंटल 1 3400 3400 3400
बाळापूर हिरवा क्विंटल 1 4000 4000 4000
तुमसर लोकल क्विंटल 1 3200 3200 3200
मांढळ लोकल क्विंटल 1 4900 4900 4900
23/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 7 5000 6800 5900
लासूर स्टेशन क्विंटल 11 4400 6150 5400
वाशीम चमकी क्विंटल 60 5000 5800 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 13 4300 4950 4625
अकोला हिरवा क्विंटल 10 6000 6000 6000
पुणे हिरवा क्विंटल 34 8000 8800 8400
देउळगाव राजा हिरवा क्विंटल 1 5600 5600 5600
मुंबई लोकल क्विंटल 135 9000 10500 9500
उमरेड लोकल क्विंटल 6 4500 4750 4650
तुमसर लोकल क्विंटल 8 5100 5100 5100
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6100 7250 6675

Leave a Comment