Moog bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे मूग बाजार भाव 2022

Moog bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे मूग बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मूग बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (moog bajar bhav 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मूग
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2022
अकोला हिरवा क्विंटल 35 5910 6480 6200
पुणे हिरवा क्विंटल 31 7900 8200 8050
चिखली हिरवा क्विंटल 3 5000 6000 5500
सांगली लोकल क्विंटल 50 7755 8500 8128
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6200 6850 6525
29/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 109 4500 6200 5350
शहादा क्विंटल 7 5500 5500 5500
शिरुर क्विंटल 1 2500 2500 2500
वैजापूर नग 1 5335 5335 5335
जालना चमकी क्विंटल 12 5600 7100 7100
वाशीम चमकी क्विंटल 30 5300 6175 5800
वाशीम – अनसींग चमकी क्विंटल 6 5450 5850 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 9 5100 6000 5550
अकोला हिरवा क्विंटल 30 5800 7100 6500
यवतमाळ हिरवा क्विंटल 2 5700 5700 5700
पुणे हिरवा क्विंटल 33 7800 8200 8000
चोपडा हिरवा क्विंटल 5 5850 5895 5895
चिखली हिरवा क्विंटल 10 5300 5700 5500
बीड हिरवा क्विंटल 3 5381 5891 5624
वणी हिरवा क्विंटल 49 5930 6115 6000
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 11 5700 6275 6100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 14 5500 6020 5850
देवळा हिरवा क्विंटल 1 6000 6000 6000
मुंबई लोकल क्विंटल 458 8500 10000 9500
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6100 6700 6400
28/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 35 4000 6000 5000
वैजापूर नग 1 3500 3500 3500
जालना चमकी क्विंटल 1 5800 5800 5800
खामगाव चमकी क्विंटल 8 5600 6250 5925
अकोला हिरवा क्विंटल 50 5205 6515 6240
यवतमाळ हिरवा क्विंटल 1 5205 5205 5205
पुणे हिरवा क्विंटल 32 7900 8200 8050
वणी हिरवा क्विंटल 58 5900 6060 6000
दौंड हिरवा क्विंटल 1 3400 3400 3400
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 5 6000 6175 6125
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 22 5400 6050 5700
मुंबई लोकल क्विंटल 145 8500 10000 9500
दिग्रस लोकल क्विंटल 6 5505 5700 5685
तुमसर लोकल क्विंटल 3 5500 5500 5500
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6100 6700 6400
27/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 105 4500 6000 5250
शहादा क्विंटल 1 5801 5801 5801
वाशीम चमकी क्विंटल 60 5000 6200 6000
खामगाव चमकी क्विंटल 22 3800 6150 4975
शिरपूर चमकी क्विंटल 7 6066 6126 6126
लातूर हिरवा क्विंटल 30 5010 6495 6000
अकोला हिरवा क्विंटल 44 5000 6890 6100
यवतमाळ हिरवा क्विंटल 4 5100 5600 5350
पुणे हिरवा क्विंटल 30 7900 8200 8050
चोपडा हिरवा क्विंटल 2 5801 6000 6000
बीड हिरवा क्विंटल 10 3800 5351 4617
वणी हिरवा क्विंटल 45 5305 6075 5600
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 2 5400 6200 6200
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 3 6000 6110 6100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 3 5000 5920 5850
सांगली लोकल क्विंटल 200 7755 8000 7878
मुंबई लोकल क्विंटल 441 8500 10000 9500
तुमसर लोकल क्विंटल 4 5675 5675 5675
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 6850 6425
26/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 44 3900 5300 4600
बार्शी क्विंटल 12 6000 6000 6000
चंद्रपूर क्विंटल 5 5000 5700 5300
कारंजा क्विंटल 14 5400 5675 5505
वैजापूर नग 1 3615 3615 3615
जालना चमकी क्विंटल 1 5700 5700 5700
वाशीम चमकी क्विंटल 15 5300 6050 5800
वाशीम – अनसींग चमकी क्विंटल 5 5500 5900 5800
खामगाव चमकी क्विंटल 14 5100 6325 5712
शिरपूर चमकी क्विंटल 2 5000 5925 5911
मेहकर चमकी क्विंटल 30 5500 6215 5900
लातूर हिरवा क्विंटल 65 6000 6265 6100
अकोला हिरवा क्विंटल 31 4405 6400 5620
धुळे हिरवा क्विंटल 3 4500 4500 4500
पुणे हिरवा क्विंटल 32 7800 8400 8100
चोपडा हिरवा क्विंटल 3 5800 6000 6000
बीड हिरवा क्विंटल 2 4401 4401 4401
चाळीसगाव हिरवा क्विंटल 6 3800 5100 4500
वणी हिरवा क्विंटल 6 5985 5985 5985
दौंड-केडगाव हिरवा क्विंटल 8 6500 7100 6800
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 7 5000 5900 5700
भंडारा हिरवा क्विंटल 1 5000 5000 5000
देवळा हिरवा क्विंटल 1 5900 5900 5900
मुंबई लोकल क्विंटल 717 8500 10000 9500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 4 5500 5700 5600
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 6550 6275
25/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 83 5500 6100 5800
पाचोरा क्विंटल 15 5209 5600 5400
भोकर क्विंटल 1 5000 5000 5000
शिरुर क्विंटल 1 6000 6000 6000
मानोरा क्विंटल 3 6280 6300 6290
जालना चमकी क्विंटल 8 5251 5251 5251
वाशीम चमकी क्विंटल 60 5000 6175 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 13 4100 6495 5297
शिरपूर चमकी क्विंटल 5 5950 6101 6050
लोणार चमकी क्विंटल 1 5000 5805 5403
मेहकर चमकी क्विंटल 25 5500 6300 5900
लातूर हिरवा क्विंटल 68 5200 5410 5300
अकोला हिरवा क्विंटल 29 4900 5925 5850
यवतमाळ हिरवा क्विंटल 20 5275 5490 5382
पुणे हिरवा क्विंटल 33 7800 8400 8100
मालेगाव हिरवा क्विंटल 1 5500 5500 5500
चिखली हिरवा क्विंटल 7 5300 5300 5300
वणी हिरवा क्विंटल 29 5650 6005 5800
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 2 5500 6130 6130
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 13 5500 6050 5850
भंडारा हिरवा क्विंटल 1 5100 5100 5100
देवळा हिरवा क्विंटल 1 5890 5890 5890
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9200 8550
मुंबई लोकल क्विंटल 393 8500 10000 9500
दिग्रस लोकल क्विंटल 1 5650 5650 5650
गेवराई लोकल क्विंटल 1 5491 5491 5491
तुमसर लोकल क्विंटल 2 5480 5480 5480
अमरावती मोगली क्विंटल 39 6000 6750 6375
24/07/2022
शिरुर क्विंटल 1 8000 8000 8000
दौंड हिरवा क्विंटल 1 3400 3400 3400
23/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 41 4000 5100 4550
लासूर स्टेशन क्विंटल 1 5151 5151 5151
शिरुर क्विंटल 1 5500 5500 5500
वैजापूर नग 1 4060 4060 4060
पाचोरा चमकी क्विंटल 3 3600 4000 3800
खामगाव चमकी क्विंटल 5 5700 5700 5700
लोणार चमकी क्विंटल 1 5500 7000 6250
अकोला हिरवा क्विंटल 20 5295 6440 6250
धुळे हिरवा क्विंटल 3 4500 4500 4500
पुणे हिरवा क्विंटल 32 8000 8200 8100
बीड हिरवा क्विंटल 1 5820 5820 5820
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 1 4275 4275 4275
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9200 8550
सांगली लोकल क्विंटल 50 7755 8000 7878
नागपूर लोकल क्विंटल 5 5400 5600 5550
मुंबई लोकल क्विंटल 208 8500 10000 9500
तुमसर लोकल क्विंटल 3 4400 4599 4411
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 6750 6375