Moog bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे मूग बाजार भाव

Moog bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे मूग बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मूग बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (moog bajar bhav today 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मूग
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/06/2022
शहादा क्विंटल 84 4000 5860 5399
दोंडाईचा क्विंटल 13 5100 5600 5300
जालना चमकी क्विंटल 28 5400 5700 5600
मेहकर चमकी क्विंटल 85 5200 5700 5400
अकोला हिरवा क्विंटल 136 5100 5800 5450
पुणे हिरवा क्विंटल 34 7300 8800 8050
चिखली हिरवा क्विंटल 6 4500 5150 4825
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 64 3000 5400 4600
बीड हिरवा क्विंटल 1 5601 5601 5601
भंडारा हिरवा क्विंटल 6 5200 5400 5320
सोनपेठ हिरवा क्विंटल 2 4151 4151 4151
मुंबई लोकल क्विंटल 276 9000 10500 9500
वर्धा लोकल क्विंटल 3 4575 5000 4850
02/06/2022
दोंडाईचा क्विंटल 6 5200 5507 5200
कारंजा क्विंटल 700 4855 5750 5470
जालना चमकी क्विंटल 3 5400 5400 5400
खामगाव चमकी क्विंटल 64 5150 6390 5770
लातूर हिरवा क्विंटल 146 5500 5710 5600
अकोला हिरवा क्विंटल 201 5200 5840 5700
पुणे हिरवा क्विंटल 36 7300 7700 7500
चोपडा हिरवा क्विंटल 100 5000 5600 5300
वणी हिरवा क्विंटल 400 5100 5265 5200
तळोदा हिरवा क्विंटल 31 4700 5652 5300
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 3 4700 5811 5800
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 121 5000 5635 5550
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 47 5000 5450 5300
लाखंदूर हिरवा क्विंटल 71 5000 5700 5350
यवतमाळ लोकल क्विंटल 1 4650 4650 4650
मुंबई लोकल क्विंटल 198 9000 11000 10000
उमरेड लोकल क्विंटल 11 4500 4800 4700
गेवराई लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
अमरावती मोगली क्विंटल 3 5800 6750 6275
बारामती नं. १ क्विंटल 3 4000 6500 6000
01/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 50 4000 6250 5125
शहादा क्विंटल 78 4400 5791 5581
दोंडाईचा क्विंटल 6 5000 5500 5400
चंद्रपूर क्विंटल 26 4200 5600 5300
करमाळा क्विंटल 1 5300 5300 5300
जळगाव चमकी क्विंटल 2 4700 4700 4700
वाशीम चमकी क्विंटल 600 5000 5750 5300
पैठण चमकी क्विंटल 1 5251 5251 5251
खामगाव चमकी क्विंटल 178 4500 5525 5012
मलकापूर चमकी क्विंटल 6 4600 5000 4750
शिरपूर चमकी क्विंटल 99 4500 5540 5350
मेहकर चमकी क्विंटल 75 5200 5650 5400
लातूर हिरवा क्विंटल 281 5700 6070 5750
अकोला हिरवा क्विंटल 165 5370 6325 6000
पुणे हिरवा क्विंटल 35 7300 7800 7550
चोपडा हिरवा क्विंटल 55 5100 5561 5400
चिखली हिरवा क्विंटल 12 5000 5100 5050
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 76 4400 4400 4400
वणी हिरवा क्विंटल 294 5155 5500 5300
तळोदा हिरवा क्विंटल 23 5602 5875 5705
औसा हिरवा क्विंटल 1 5451 5451 5451
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 2 5700 5800 5800
उमरगा हिरवा क्विंटल 1 4600 4600 4600
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 118 3400 5665 5500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 73 5000 5500 5200
यवतमाळ लोकल क्विंटल 4 4605 4605 4605
नागपूर लोकल क्विंटल 279 5400 5600 5550
मुंबई लोकल क्विंटल 296 9000 10500 9500
दिग्रस लोकल क्विंटल 18 5200 5380 5345
तुमसर लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
अमरावती मोगली क्विंटल 60 6000 6700 6350
31/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 34 4500 6000 5250
लासलगाव क्विंटल 1 8800 8800 8800
शहादा क्विंटल 87 4850 5858 5301
चंद्रपूर क्विंटल 42 4760 5600 5145
नंदूरबार क्विंटल 20 5450 5760 5600
भोकर क्विंटल 6 4800 5200 5000
करमाळा क्विंटल 3 5000 5500 5051
शिरुर क्विंटल 2 5500 5900 5900
जालना चमकी क्विंटल 22 3300 5500 5399
वाशीम चमकी क्विंटल 600 5200 5730 5500
वाशीम – अनसींग चमकी क्विंटल 60 4850 5200 5000
खामगाव चमकी क्विंटल 126 5100 5900 5500
मलकापूर चमकी क्विंटल 6 5000 5315 5200
शिरपूर चमकी क्विंटल 97 4211 5700 5350
मेहकर चमकी क्विंटल 65 5400 5750 5600
अकोला हिरवा क्विंटल 298 5300 6020 5700
धुळे हिरवा क्विंटल 8 4300 4400 4400
पुणे हिरवा क्विंटल 34 7400 8000 7700
चोपडा हिरवा क्विंटल 140 5000 5600 5490
चिखली हिरवा क्विंटल 3 4000 5000 4500
तळोदा हिरवा क्विंटल 8 5500 5700 5600
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 3 4500 5500 5500
मुरुम हिरवा क्विंटल 3 5000 5000 5000
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 209 3800 5685 5450
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 85 5000 5550 5350
लाखंदूर हिरवा क्विंटल 37 5000 5200 5100
यवतमाळ लोकल क्विंटल 14 4955 5200 5070
मुंबई लोकल क्विंटल 24 9000 11000 10000
वर्धा लोकल क्विंटल 1 5110 5110 5110
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 17 4700 5000 4800
अमरावती मोगली क्विंटल 7 6000 6700 6350
30/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 27 4400 6000 5200
शहादा क्विंटल 110 4100 6061 5851
दोंडाईचा क्विंटल 4 5700 5700 5700
चंद्रपूर क्विंटल 63 4800 5900 5500
नंदूरबार क्विंटल 16 5682 5682 5682
भोकर क्विंटल 7 4801 5311 5056
कारंजा क्विंटल 375 4775 5900 5550
करमाळा क्विंटल 2 5321 5321 5321
शिरुर क्विंटल 2 6300 6400 6400
जालना चमकी क्विंटल 27 5500 5500 5500
वाशीम चमकी क्विंटल 900 5000 5700 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 152 4200 5670 4935
मलकापूर चमकी क्विंटल 6 4900 5000 4925
शिरपूर चमकी क्विंटल 152 4701 5676 5201
लोणार चमकी क्विंटल 60 5200 5900 5550
मेहकर चमकी क्विंटल 75 5500 5800 5600
अकोला हिरवा क्विंटल 157 5450 6000 5800
धुळे हिरवा क्विंटल 3 4000 5000 5000
पुणे हिरवा क्विंटल 32 7400 8000 7700
चोपडा हिरवा क्विंटल 75 5200 5700 5551
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 46 4100 5400 4855
श्रीरामपूर हिरवा क्विंटल 1 4300 4300 4300
तळोदा हिरवा क्विंटल 29 5500 5760 5700
नांदगाव हिरवा क्विंटल 3 1900 4399 3899
कुर्डवाडी-मोडनिंब हिरवा क्विंटल 3 4501 4501 4501
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 270 5000 6515 6200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 112 5000 5580 5375
भंडारा हिरवा क्विंटल 2 5300 5300 5300
देवळा हिरवा क्विंटल 1 6000 6000 6000
यवतमाळ लोकल क्विंटल 20 4900 5200 5050
तुमसर लोकल क्विंटल 1 5200 5200 5200
अमरावती मोगली क्विंटल 29 6000 7000 6500
बारामती नं. १ क्विंटल 1 6000 6000 6000
29/05/2022
शिरुर क्विंटल 4 5800 6250 6100
औसा हिरवा क्विंटल 13 5501 6251 5751
बाळापूर हिरवा क्विंटल 27 5080 5300 5100
भिवापूर हिरवा क्विंटल 26 4500 5105 4800
तुमसर लोकल क्विंटल 3 5211 5211 5211
28/05/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 6452 6452 6452
भोकर क्विंटल 3 4900 5275 5088
जालना चमकी क्विंटल 12 4900 5500 5500
जळगाव चमकी क्विंटल 6 5300 5300 5300
वाशीम चमकी क्विंटल 600 5000 5750 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 80 5000 5650 5325
मलकापूर चमकी क्विंटल 5 4550 5000 4600
लोणार चमकी क्विंटल 30 5050 6220 5635
पातूर चमकी क्विंटल 61 5000 5600 5455
अकोला हिरवा क्विंटल 327 5000 5950 5700
पुणे हिरवा क्विंटल 31 7300 7800 7550
माजलगाव हिरवा क्विंटल 2 4800 4800 4800
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 24 4400 4400 4400
बीड हिरवा क्विंटल 2 5401 5401 5401
हिंगोली- खानेगाव नाका हिरवा क्विंटल 21 5200 5400 5300
भुसावळ हिरवा क्विंटल 7 5000 5300 5000
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 5 5700 5700 5700
भंडारा हिरवा क्विंटल 2 5400 5400 5400
मुंबई लोकल क्विंटल 193 9000 10500 9500
उमरेड लोकल क्विंटल 11 4600 4800 4700
तुमसर लोकल क्विंटल 6 5211 5211 5211
अमरावती मोगली क्विंटल 15 6000 6700 6350
27/05/2022
शहादा क्विंटल 71 5400 6150 6011
दोंडाईचा क्विंटल 7 5600 5700 5700
चंद्रपूर क्विंटल 4 5900 5925 5900
नंदूरबार क्विंटल 21 5575 5920 5725
भोकर क्विंटल 9 5104 5204 5154
कारंजा क्विंटल 175 4905 5860 5665
करमाळा क्विंटल 1 5500 5500 5500
मानोरा क्विंटल 32 5201 5500 5385
जालना चमकी क्विंटल 13 5500 5500 5500
जळगाव चमकी क्विंटल 138 4875 5170 4905
वाशीम चमकी क्विंटल 400 5200 5750 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 30 5100 5700 5400
मलकापूर चमकी क्विंटल 7 4200 4750 4500
शिरपूर चमकी क्विंटल 113 4900 5725 5600
मेहकर चमकी क्विंटल 120 5500 5750 5600
पातूर चमकी क्विंटल 19 5100 5900 5794
अकोला हिरवा क्विंटल 86 5300 5950 5850
धुळे हिरवा क्विंटल 11 4600 4600 4600
पुणे हिरवा क्विंटल 34 7300 7800 7550
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 72 3700 5400 4425
हिंगोली- खानेगाव नाका हिरवा क्विंटल 13 5400 5500 5450
तळोदा हिरवा क्विंटल 10 5600 5860 5846
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 251 5200 5770 5600
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 53 5200 5500 5400
भंडारा हिरवा क्विंटल 10 5150 5400 5350
देवळा हिरवा क्विंटल 1 6100 6100 6100
सांगली लोकल क्विंटल 100 7500 8500 8000
मुंबई लोकल क्विंटल 112 9000 10500 9500
अमरावती मोगली क्विंटल 7 6000 6500 6250

 

Leave a Comment