Moog bajar bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे मूग बाजार भाव 2022

Moog bajar bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे मूग बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मूग बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (moog bajar bhav 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मूग
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/04/2022
अमरावती चमकी क्विंटल 3 6100 7100 6600
पुणे हिरवा क्विंटल 87 8000 9000 8500
मालेगाव हिरवा क्विंटल 5 4100 5760 5700
लाखंदूर हिरवा क्विंटल 17 5600 5650 5625
08/04/2022
अमरावती चमकी क्विंटल 3 6300 7300 6800
जळगाव चमकी क्विंटल 400 5690 5745 5700
खामगाव चमकी क्विंटल 30 5500 6310 5905
पुणे हिरवा क्विंटल 33 8000 9000 8500
देवळा हिरवा क्विंटल 4 7100 7100 7100
मुंबई लोकल क्विंटल 475 8500 10000 9000
07/04/2022
चंद्रपूर क्विंटल 6 6000 7100 6800
अमरावती चमकी क्विंटल 3 6000 7000 6500
जळगाव चमकी क्विंटल 14 6731 6731 6731
खामगाव चमकी क्विंटल 26 5800 6345 6072
पुणे हिरवा क्विंटल 34 8000 9000 8500
मालेगाव हिरवा क्विंटल 2 6899 7000 6899
भिवापूर हिरवा क्विंटल 5 5600 5650 5625
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9000 8750
मुंबई लोकल क्विंटल 338 8500 10000 9000
उमरेड लोकल क्विंटल 12 4800 4800 4800
तुमसर लोकल क्विंटल 2 3051 3051 3051
लाखंदूर लोकल क्विंटल 15 5600 5650 5625
बारामती नं. १ क्विंटल 6 4200 4500 4200
06/04/2022
चंद्रपूर क्विंटल 17 5800 7010 6500
भोकर क्विंटल 1 3333 3333 3333
जालना चमकी क्विंटल 30 4600 6100 5100
अमरावती चमकी क्विंटल 3 6000 7100 6550
जळगाव चमकी क्विंटल 466 5697 5801 5755
खामगाव चमकी क्विंटल 4 6000 6300 6150
येवला हिरवा क्विंटल 1 4000 4000 4000
अकोला हिरवा क्विंटल 1 6000 6000 6000
पुणे हिरवा क्विंटल 35 7800 8800 8300
श्रीरामपूर हिरवा क्विंटल 1 4850 4850 4850
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 1 5000 5000 5000
देवळा हिरवा क्विंटल 1 6000 7180 7180
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9000 8750
नागपूर लोकल क्विंटल 15 6200 6400 6350
मुंबई लोकल क्विंटल 792 8500 10000 9000
तुमसर लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
05/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 55 5050 7100 6075
चंद्रपूर क्विंटल 5 6975 6975 6975
अमरावती चमकी क्विंटल 3 6100 7100 6600
पवनी चमकी क्विंटल 104 5950 5950 5950
वाशीम चमकी क्विंटल 6 4500 5600 5000
खामगाव चमकी क्विंटल 30 4000 6000 5000
दर्यापूर चमकी क्विंटल 150 5450 5450 5450
अकोला हिरवा क्विंटल 15 4800 5121 4960
पुणे हिरवा क्विंटल 34 7800 8800 8300
मालेगाव हिरवा क्विंटल 8 4340 4450 4440
कल्याण हिरवा क्विंटल 3 8500 9000 8750
नागपूर लोकल क्विंटल 12 5000 5200 5150
मुंबई लोकल क्विंटल 209 8500 10500 9500
04/04/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 3301 5137 3301
चंद्रपूर क्विंटल 26 5900 7010 6500
अमरावती चमकी क्विंटल 3 6500 7000 6750
खामगाव चमकी क्विंटल 2 5700 6000 5850
दर्यापूर चमकी क्विंटल 30 6050 6050 6050
येवला हिरवा क्विंटल 91 5000 5900 5300
अकोला हिरवा क्विंटल 1 6200 6200 6200
पुणे हिरवा क्विंटल 32 8000 9000 8500
मालेगाव हिरवा क्विंटल 1 4370 4370 4370
श्रीरामपूर हिरवा क्विंटल 1 5000 5000 5000
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 1 5800 5800 5800
देवळा हिरवा क्विंटल 1 7110 7110 7110
नागपूर लोकल क्विंटल 30 5800 6000 5950
मुंबई लोकल क्विंटल 237 8500 10000 9000
तुमसर लोकल क्विंटल 3 3550 3550 3550
बारामती नं. १ क्विंटल 8 4000 4550 4300
03/04/2022
शिरुर क्विंटल 2 6800 6800 6800
तुमसर लोकल क्विंटल 3 4000 4000 4000
मांढळ लोकल क्विंटल 2 5100 5100 5100
02/04/2022
नांदेड क्विंटल 2 5151 5151 5151
मनवत क्विंटल 3 6251 6401 6251
लातूर हिरवा क्विंटल 35 6500 6770 6600
पुणे हिरवा क्विंटल 34 8200 8800 8500
माजलगाव हिरवा क्विंटल 5 6811 6811 6811
किल्ले धारुर हिरवा क्विंटल 3 4000 4400 4400
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 1 5590 5590 5590
सोनपेठ हिरवा क्विंटल 1 4800 4800 4800
मुंबई लोकल क्विंटल 265 8500 10000 9000
ताडकळस नं. १ क्विंटल 6 4400 4711 4400

 

Leave a Comment