Moog bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे मूग बाजार भाव 2022

Moog bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे मूग बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मूग बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (moog bajar bhav 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मूग
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/06/2022
कारंजा क्विंटल 50 5300 5830 5620
जळगाव चमकी क्विंटल 3 5200 5200 5200
मलकापूर चमकी क्विंटल 12 3600 5500 5380
लातूर हिरवा क्विंटल 67 5700 5930 5800
अकोला हिरवा क्विंटल 89 5480 6230 5985
धुळे हिरवा क्विंटल 3 5260 5260 5260
पुणे हिरवा क्विंटल 35 7300 8200 7750
चिखली हिरवा क्विंटल 6 4501 5211 4856
नांदूरा हिरवा क्विंटल 10 4300 6100 6100
भंडारा हिरवा क्विंटल 7 5200 5400 5350
अमरावती मोगली क्विंटल 3 5800 6800 6300
10/06/2022
शहादा क्विंटल 91 3501 6499 6200
भोकर क्विंटल 2 5151 5151 5151
कारंजा क्विंटल 75 5400 5825 5680
खामगाव चमकी क्विंटल 123 5500 6200 5850
लोणार चमकी क्विंटल 45 5000 5800 5400
मेहकर चमकी क्विंटल 150 5200 6000 5600
लातूर हिरवा क्विंटल 177 5800 6125 6000
अकोला हिरवा क्विंटल 51 5800 6240 6050
धुळे हिरवा क्विंटल 3 5260 5260 5260
पुणे हिरवा क्विंटल 34 7300 8200 7750
चोपडा हिरवा क्विंटल 55 5651 6100 5900
चिखली हिरवा क्विंटल 15 4700 5300 5000
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 51 4640 5650 4950
उमरगा हिरवा क्विंटल 2 5001 5001 5001
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 20 5100 5950 5650
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 47 5350 5750 5575
भंडारा हिरवा क्विंटल 8 5200 5400 5300
देवळा हिरवा क्विंटल 5 6215 6285 6285
यवतमाळ लोकल क्विंटल 5 4400 5205 4802
मुंबई लोकल क्विंटल 428 9000 10500 9500
दिग्रस लोकल क्विंटल 14 4950 5050 4950
गेवराई लोकल क्विंटल 2 5900 5900 5900
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 6850 6425
09/06/2022
शहादा क्विंटल 76 3701 6622 6202
दोंडाईचा क्विंटल 9 5500 5825 5600
चंद्रपूर क्विंटल 23 4800 5800 5500
परळी-वैजनाथ क्विंटल 3 5100 5100 5100
जालना चमकी क्विंटल 5 5650 5650 5650
अमरावती चमकी क्विंटल 3 5850 6850 6350
जळगाव चमकी क्विंटल 152 2243 2243 2243
पवनी चमकी क्विंटल 3 5000 5000 5000
वाशीम चमकी क्विंटल 600 5000 6332 6000
मलकापूर चमकी क्विंटल 1 5480 5480 5480
जामखेड चमकी क्विंटल 3 3500 4200 3850
शिरपूर चमकी क्विंटल 44 5550 5800 5780
मेहकर चमकी क्विंटल 130 5200 6000 5500
लातूर हिरवा क्विंटल 169 5600 6015 5780
अकोला हिरवा क्विंटल 285 5350 6410 5970
धुळे हिरवा क्विंटल 10 5275 5590 5550
पुणे हिरवा क्विंटल 33 7300 8100 7700
चोपडा हिरवा क्विंटल 75 5531 6300 6100
बीड हिरवा क्विंटल 1 5701 5701 5701
वणी हिरवा क्विंटल 151 5680 6000 5700
तळोदा हिरवा क्विंटल 4 5700 6110 5900
कुर्डवाडी-मोडनिंब हिरवा क्विंटल 3 5700 5700 5700
औसा हिरवा क्विंटल 4 4700 5301 5000
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 4 5701 5701 5701
तुळजापूर हिरवा क्विंटल 5 6100 6100 6100
उमरगा हिरवा क्विंटल 1 4221 5002 4500
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 61 5000 5870 5700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 31 5300 5805 5700
भिवापूर हिरवा क्विंटल 3 5100 5100 5100
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9500 9000
मुंबई लोकल क्विंटल 489 9000 10500 9500
उमरेड लोकल क्विंटल 9 4600 4800 4700
बारामती नं. १ क्विंटल 4 5200 6200 6200
08/06/2022
शहादा क्विंटल 57 3700 6201 6062
दोंडाईचा क्विंटल 3 5500 5600 5600
भोकर क्विंटल 4 5105 5200 5150
जालना चमकी क्विंटल 18 5500 5591 5591
अमळनेर चमकी क्विंटल 30 5000 5575 5575
शिरपूर चमकी क्विंटल 57 5412 5775 5500
लोणार चमकी क्विंटल 12 5000 5750 5375
मेहकर चमकी क्विंटल 160 5200 5900 5400
येवला हिरवा क्विंटल 1 7350 7350 7350
अकोला हिरवा क्विंटल 162 5300 6035 5800
धुळे हिरवा क्विंटल 8 5000 5300 5300
पुणे हिरवा क्विंटल 31 7300 8100 7700
चोपडा हिरवा क्विंटल 55 5200 5600 5500
चिखली हिरवा क्विंटल 4 4500 5000 4750
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 65 4800 4800 4800
वणी हिरवा क्विंटल 261 5575 5700 5600
तळोदा हिरवा क्विंटल 8 5601 5915 5800
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 14 5300 5900 5900
मुरुम हिरवा क्विंटल 7 3500 5500 4500
उमरगा हिरवा क्विंटल 1 3500 4000 3800
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 23 4900 5695 5400
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 19 5000 5550 5500
देवळा हिरवा क्विंटल 5 6200 6305 6250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9500 9000
मुंबई लोकल क्विंटल 310 9000 10500 9500
परांडा लोकल क्विंटल 1 7840 7840 7840
अमरावती मोगली क्विंटल 7 6000 6700 6350
07/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 47 4450 5100 4775
शहादा क्विंटल 88 3600 6181 5900
दोंडाईचा क्विंटल 38 5400 5500 5500
चंद्रपूर क्विंटल 43 5000 5950 5500
भोकर क्विंटल 2 4800 5352 5076
कारंजा क्विंटल 75 5380 5900 5750
रिसोड क्विंटल 250 4800 5800 5300
जळगाव चमकी क्विंटल 13 5600 5600 5600
वाशीम चमकी क्विंटल 600 5000 5900 5500
अमळनेर चमकी क्विंटल 20 5200 5757 5757
खामगाव चमकी क्विंटल 77 5100 6125 5612
मलकापूर चमकी क्विंटल 7 3650 4480 4220
शिरपूर चमकी क्विंटल 86 5101 5651 5450
लोणार चमकी क्विंटल 100 1950 2400 2160
मेहकर चमकी क्विंटल 105 5200 5800 5400
लातूर हिरवा क्विंटल 105 6000 6200 6100
अकोला हिरवा क्विंटल 180 5300 5880 5600
पुणे हिरवा क्विंटल 34 7400 8300 7850
चोपडा हिरवा क्विंटल 75 5000 5475 5425
माजलगाव हिरवा क्विंटल 2 4500 4500 4500
बीड हिरवा क्विंटल 2 5400 5473 5436
वणी हिरवा क्विंटल 154 5450 5600 5500
तळोदा हिरवा क्विंटल 14 5620 5745 5716
दौंड-केडगाव हिरवा क्विंटल 36 6000 6500 6200
औसा हिरवा क्विंटल 4 4501 5551 5026
मुरुम हिरवा क्विंटल 1 5050 5050 5050
उमरगा हिरवा क्विंटल 2 5000 5000 5000
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 45 4500 5605 5350
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 45 4500 5605 5450
भंडारा हिरवा क्विंटल 1 5200 5200 5200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 10000 9000
मुंबई लोकल क्विंटल 846 9000 10500 9500
दिग्रस लोकल क्विंटल 5 5250 5250 5250
गेवराई लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
अमरावती मोगली क्विंटल 20 6000 6750 6375
06/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 35 4400 5000 4950
शहादा क्विंटल 71 4200 6081 5991
दोंडाईचा क्विंटल 5 5500 5700 5600
नंदूरबार क्विंटल 23 5650 5850 5750
भोकर क्विंटल 4 5250 5250 5250
कारंजा क्विंटल 95 5655 5900 5750
करमाळा क्विंटल 1 5500 5500 5500
रिसोड क्विंटल 400 4800 5800 5300
शिरुर क्विंटल 12 5500 6100 6050
मानोरा क्विंटल 3 4700 5000 4850
जालना चमकी क्विंटल 39 5500 5776 5650
खामगाव चमकी क्विंटल 203 4800 5750 5275
मलकापूर चमकी क्विंटल 6 4000 4500 4300
शिरपूर चमकी क्विंटल 218 4800 5650 5400
दर्यापूर चमकी क्विंटल 150 3000 5500 4000
लोणार चमकी क्विंटल 50 5000 5800 5400
मेहकर चमकी क्विंटल 110 5200 5715 5400
अकोला हिरवा क्विंटल 96 5200 5830 5600
पुणे हिरवा क्विंटल 32 7500 8500 8000
मालेगाव हिरवा क्विंटल 8 1100 3011 2500
चोपडा हिरवा क्विंटल 55 5000 5351 5200
चिखली हिरवा क्विंटल 3 3500 4000 3750
माजलगाव हिरवा क्विंटल 1 4900 4900 4900
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 43 4700 4700 4700
वणी हिरवा क्विंटल 305 5225 5500 5400
तळोदा हिरवा क्विंटल 8 5503 5850 5700
औसा हिरवा क्विंटल 5 5701 5950 5826
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 2 4500 5900 5500
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 82 4500 5675 5500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 30 5000 5370 5200
भंडारा हिरवा क्विंटल 4 5200 5400 5300
लाखंदूर हिरवा क्विंटल 2 5700 5750 5725
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9500 9000
यवतमाळ लोकल क्विंटल 20 5050 5255 5152
मुंबई लोकल क्विंटल 405 9000 10500 9500
दिग्रस लोकल क्विंटल 24 5250 5420 5355
गेवराई लोकल क्विंटल 2 4800 4800 4800
वरोरा लोकल क्विंटल 2 5000 5100 5050
बारामती नं. १ क्विंटल 11 5000 6501 5800
05/06/2022
शेवगाव हिरवा क्विंटल 8 5400 6000 6000
बाळापूर हिरवा क्विंटल 26 5205 5405 5205
भिवापूर हिरवा क्विंटल 3 4850 5100 4975
तुमसर लोकल क्विंटल 7 5575 5575 5575
मांढळ लोकल क्विंटल 3 4950 4950 4950
04/06/2022
कारंजा क्विंटल 150 4310 5810 5680
रिसोड क्विंटल 700 4900 5665 5250
शिरुर क्विंटल 1 5800 5800 5800
जालना चमकी क्विंटल 64 4500 5550 5150
वाशीम चमकी क्विंटल 1200 5000 5650 5200
खामगाव चमकी क्विंटल 130 5000 5650 5325
मलकापूर चमकी क्विंटल 38 4470 5190 5080
लोणार चमकी क्विंटल 25 5000 5750 5375
मेहकर चमकी क्विंटल 110 5200 5700 5400
पातूर चमकी क्विंटल 38 5200 5700 5571
लातूर हिरवा क्विंटल 154 5300 5500 5400
अकोला हिरवा क्विंटल 122 5350 5830 5500
धुळे हिरवा क्विंटल 3 4000 5425 5300
पुणे हिरवा क्विंटल 33 7500 8600 8050
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 2 4500 5200 5200
मुरुम हिरवा क्विंटल 6 5200 5200 5200
शेगाव हिरवा क्विंटल 1 3750 3750 3750
भंडारा हिरवा क्विंटल 3 5400 5600 5500
पारोळा कोपरगाव क्विंटल 15 4800 4800 4800
सांगली लोकल क्विंटल 175 7300 7500 7400
मुंबई लोकल क्विंटल 384 9000 10500 9500
उमरेड लोकल क्विंटल 12 4600 4800 4700
गेवराई लोकल क्विंटल 1 5900 5900 5900
तुमसर लोकल क्विंटल 2 5190 5190 5190
अमरावती मोगली क्विंटल 3 5800 6800 6300