Moog bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे मूग बाजार भाव 2022

Moog bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे मूग बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मूग बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (moog bajar bhav 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मूग
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/05/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 5801 5801 5801
भोकर क्विंटल 1 5500 5500 5500
अकोला हिरवा क्विंटल 94 5500 6500 6300
पुणे हिरवा क्विंटल 30 7700 8200 7980
लाखंदूर हिरवा क्विंटल 2 5150 5200 5175
नागपूर लोकल क्विंटल 30 5800 6000 5950
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 7000 6500
13/05/2022
शहादा क्विंटल 11 5200 6390 6382
दोंडाईचा क्विंटल 7 5900 6000 6000
भोकर क्विंटल 4 5200 5400 5300
कारंजा क्विंटल 120 6195 6415 6220
जालना चमकी क्विंटल 3 5700 5700 5700
मेहकर चमकी क्विंटल 85 5600 6000 5800
अकोला हिरवा क्विंटल 63 5300 6430 6000
पुणे हिरवा क्विंटल 34 7700 8200 7950
चोपडा हिरवा क्विंटल 70 6525 6552 6530
चिखली हिरवा क्विंटल 2 4500 5500 5000
माजलगाव हिरवा क्विंटल 1 5750 5750 5750
मुरुम हिरवा क्विंटल 1 5901 5901 5901
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 133 5100 6290 5850
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 17 5500 5950 5700
लाखंदूर हिरवा क्विंटल 45 5500 5565 5535
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 10000 9000
यवतमाळ लोकल क्विंटल 7 5300 5300 5300
मुंबई लोकल क्विंटल 519 9000 10500 9500
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 6750 6375
12/05/2022
शहादा क्विंटल 5 6200 6400 6250
दोंडाईचा क्विंटल 3 6000 6000 6000
नंदूरबार क्विंटल 12 5700 5700 5700
कारंजा क्विंटल 120 5750 6340 6000
करमाळा क्विंटल 1 5500 6000 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 7 3700 6300 5000
शिरपूर चमकी क्विंटल 28 5000 6350 6198
मेहकर चमकी क्विंटल 55 5800 6100 5900
येवला हिरवा क्विंटल 1 3500 4450 4450
अकोला हिरवा क्विंटल 59 6000 6450 6300
पुणे हिरवा क्विंटल 32 7500 8200 7850
चोपडा हिरवा क्विंटल 40 4000 6605 6311
वणी हिरवा क्विंटल 175 5910 6005 6000
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 82 5500 6290 5950
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 24 5600 5940 5700
लाखंदूर हिरवा क्विंटल 77 5500 5565 5535
भिवापूर हिरवा क्विंटल 3 4500 4500 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 10000 9000
मुंबई लोकल क्विंटल 403 9000 10500 9500
उमरेड लोकल क्विंटल 5 4700 4700 4700
गेवराई लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
मांढळ लोकल क्विंटल 3 5000 5000 5000
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 7000 6500
बारामती नं. १ क्विंटल 2 4000 6000 6000
11/05/2022
शहादा क्विंटल 60 6125 6451 6340
दोंडाईचा क्विंटल 9 5800 5900 5900
चंद्रपूर क्विंटल 14 5300 5995 5600
नंदूरबार क्विंटल 20 6223 6650 6325
भोकर क्विंटल 3 4500 5100 4800
कारंजा क्विंटल 80 5325 6355 5875
करमाळा क्विंटल 2 5500 5500 5500
रिसोड क्विंटल 150 5200 6465 5800
वाशीम चमकी क्विंटल 250 5000 6381 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 37 5700 6470 6085
शिरपूर चमकी क्विंटल 28 5801 6331 6277
मेहकर चमकी क्विंटल 55 5600 6000 5800
येवला हिरवा क्विंटल 1 3800 3800 3800
अकोला हिरवा क्विंटल 46 5025 6275 6000
पुणे हिरवा क्विंटल 34 7600 8000 7800
वणी हिरवा क्विंटल 87 5825 5920 5900
तळोदा हिरवा क्विंटल 29 6100 6437 6300
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 60 5095 6155 5800
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 22 5600 6100 5875
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9500 9000
यवतमाळ लोकल क्विंटल 1 4915 4915 4915
मुंबई लोकल क्विंटल 281 9000 10500 9500
गेवराई लोकल क्विंटल 1 5500 5500 5500
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 6700 6350
10/05/2022
शहादा क्विंटल 12 6399 6459 6400
दोंडाईचा क्विंटल 2 5000 5000 5000
चंद्रपूर क्विंटल 3 5805 5990 5900
नंदूरबार क्विंटल 1 6215 6215 6215
भोकर क्विंटल 1 5601 5601 5601
रिसोड क्विंटल 110 5200 6295 5700
शिरुर क्विंटल 2 6100 6100 6100
जालना चमकी क्विंटल 3 6100 6100 6100
जळगाव चमकी क्विंटल 63 4780 6145 4780
खामगाव चमकी क्विंटल 21 6000 6350 6175
शिरपूर चमकी क्विंटल 30 5000 6375 5975
मेहकर चमकी क्विंटल 90 5800 6080 5900
अकोला हिरवा क्विंटल 102 6000 6350 6100
पुणे हिरवा क्विंटल 35 7700 8200 7950
चोपडा हिरवा क्विंटल 38 6100 6500 6451
चिखली हिरवा क्विंटल 4 3000 5500 4250
वणी हिरवा क्विंटल 155 5790 5905 5800
तळोदा हिरवा क्विंटल 29 6000 6500 6300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 7 5500 5800 5800
देवळा हिरवा क्विंटल 1 6900 6900 6900
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9500 9000
यवतमाळ लोकल क्विंटल 6 4680 5000 4840
मुंबई लोकल क्विंटल 233 9000 10500 9500
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 7000 6500
09/05/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 3501 3501 3501
शहादा क्विंटल 13 6511 6511 6511
दोंडाईचा क्विंटल 1 5800 6000 6000
चंद्रपूर क्विंटल 11 4995 5925 5600
नंदूरबार क्विंटल 8 5000 6460 5725
रिसोड क्विंटल 132 5100 6235 5750
शिरुर क्विंटल 3 6300 6300 6300
मानोरा क्विंटल 15 5499 5553 5513
पवनी चमकी क्विंटल 50 5500 5500 5500
वाशीम चमकी क्विंटल 600 5000 6411 6000
खामगाव चमकी क्विंटल 42 4200 6500 5350
शिरपूर चमकी क्विंटल 74 5626 6450 6245
मेहकर चमकी क्विंटल 65 5800 6100 5900
लातूर हिरवा क्विंटल 89 6300 6600 6500
पुणे हिरवा क्विंटल 34 7700 8200 7950
चोपडा हिरवा क्विंटल 24 5900 6526 6200
मनमाड हिरवा क्विंटल 1 4400 7280 5875
वणी हिरवा क्विंटल 267 5675 5895 5700
श्रीरामपूर हिरवा क्विंटल 1 5000 5000 5000
तळोदा हिरवा क्विंटल 32 6402 6611 6552
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 3 5000 6001 5000
मुरुम हिरवा क्विंटल 1 3801 3801 3801
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 146 4500 6300 5850
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 10 5200 5950 5650
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9500 9000
सांगली लोकल क्विंटल 60 7196 8500 7848
मुंबई लोकल क्विंटल 344 9000 10500 9500
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 6700 6350
बारामती नं. १ क्विंटल 3 6000 7300 6600
08/05/2022
इंदापूर-भिगवन हिरवा क्विंटल 1 5100 6800 6500
दौंड हिरवा क्विंटल 1 3400 3400 3400
बाळापूर हिरवा क्विंटल 6 5800 5850 5800
07/05/2022
नांदेड क्विंटल 2 4600 4600 4600
कारंजा क्विंटल 20 4900 6455 6205
रिसोड क्विंटल 100 5000 6525 5750
शिरुर क्विंटल 1 6000 6000 6000
जालना चमकी क्विंटल 11 6100 6100 6100
खामगाव चमकी क्विंटल 24 4000 6540 5270
मेहकर चमकी क्विंटल 30 5800 6100 5900
पातूर चमकी क्विंटल 1 5700 5700 5700
अकोला हिरवा क्विंटल 17 5850 6200 6000
पुणे हिरवा क्विंटल 34 7700 8200 7950
चिखली हिरवा क्विंटल 3 5000 5500 5250
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 1 5800 5800 5800
शेगाव हिरवा क्विंटल 1 3700 3700 3700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9500 9000
सांगली लोकल क्विंटल 125 7500 8500 8000
मुंबई लोकल क्विंटल 308 9000 10500 9500
उमरेड लोकल क्विंटल 4 4600 4600 4600
तुमसर लोकल क्विंटल 1 5211 5211 5211
अमरावती मोगली क्विंटल 5 6000 7000 6500