Moog bajar bhav : 31 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

Moog bajar bhav : 31 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मूग बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (moog bajar bhav today 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मूग
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 52 5100 6300 5700
पुणे हिरवा क्विंटल 33 7900 8700 8300
देवळा हिरवा क्विंटल 1 5190 5190 5190
06/02/2022
बाळापूर हिरवा क्विंटल 4 4700 4700 4700
05/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 19 5200 6200 5700
शिरुर क्विंटल 1 4000 4000 4000
जालना चमकी क्विंटल 7 4000 4600 4400
जळगाव चमकी क्विंटल 13 5900 6100 6100
येवला हिरवा क्विंटल 2 3991 6700 4865
अकोला हिरवा क्विंटल 3 4500 5900 5200
पुणे हिरवा क्विंटल 31 7900 8700 8300
मालेगाव हिरवा क्विंटल 4 3300 5900 4950
चिखली हिरवा क्विंटल 2 4400 5500 4950
उदगीर हिरवा क्विंटल 5 5500 6500 6000
सांगली लोकल क्विंटल 60 7196 8000 7598
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6100 7100 6600
04/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 111 4500 7101 5800
शिरुर क्विंटल 1 5000 5000 5000
जळगाव चमकी क्विंटल 115 5170 6146 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 42 2200 6000 4100
अकोला हिरवा क्विंटल 24 5600 6300 6000
धुळे हिरवा क्विंटल 3 4200 4200 4200
पुणे हिरवा क्विंटल 29 7700 8500 8100
चिखली हिरवा क्विंटल 4 3900 4900 4400
उदगीर हिरवा क्विंटल 8 5600 6800 6200
मंठा हिरवा क्विंटल 2 6051 6051 6051
निलंगा हिरवा क्विंटल 5 5000 5000 5000
देवळा हिरवा क्विंटल 1 4000 4105 4105
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8400 9000 8700
मुंबई लोकल क्विंटल 298 8500 11000 9500
अमरावती मोगली क्विंटल 40 6000 7000 6500
03/02/2022
लासलगाव क्विंटल 2 4500 5201 5101
जालना चमकी क्विंटल 6 5000 6000 5000
वाशीम चमकी क्विंटल 5 4500 5500 5200
खामगाव चमकी क्विंटल 13 4700 5200 4950
लोणार चमकी क्विंटल 3 3300 4370 3835
पुणे हिरवा क्विंटल 31 7500 8300 7900
मालेगाव हिरवा क्विंटल 2 6400 6801 6400
चिखली हिरवा क्विंटल 2 4000 4300 4150
चाळीसगाव हिरवा क्विंटल 5 3000 6000 4500
उदगीर हिरवा क्विंटल 7 5600 6800 6200
मुरुम हिरवा क्विंटल 1 6151 6151 6151
मुंबई लोकल क्विंटल 81 8500 10000 9000
गेवराई लोकल क्विंटल 4 4191 4800 4500
वैजापूर लोकल क्विंटल 2 6100 6100 6100
अमरावती मोगली क्विंटल 29 6100 7000 6550
बारामती नं. १ क्विंटल 13 5100 6800 6000
02/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 18 4200 6500 5350
लासलगाव क्विंटल 6 4601 7076 6700
वाशीम चमकी क्विंटल 3 4500 6000 5000
अकोला हिरवा क्विंटल 3 5000 5000 5000
पुणे हिरवा क्विंटल 33 7500 8300 7900
मालेगाव हिरवा क्विंटल 9 3760 5201 4701
उदगीर हिरवा क्विंटल 10 5600 6800 6200
देउळगाव राजा हिरवा क्विंटल 2 5800 5800 5800
नांदगाव हिरवा क्विंटल 4 2501 5900 5000
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 1 6000 6000 6000
मुरुम हिरवा क्विंटल 1 6000 6000 6000
उमरगा हिरवा क्विंटल 1 4800 4800 4800
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 1 5000 5000 5000
देवळा हिरवा क्विंटल 1 5000 6300 5400
मुंबई लोकल क्विंटल 77 8500 11000 9500
गेवराई लोकल क्विंटल 3 4500 5800 5500
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 7000 6500
01/02/2022
लासलगाव क्विंटल 3 5600 7152 7002
जळगाव चमकी क्विंटल 382 5025 7000 6151
वाशीम चमकी क्विंटल 3 4500 5800 5500
पुणे हिरवा क्विंटल 31 7800 8500 8150
चिखली हिरवा क्विंटल 6 4100 5000 4550
शेगाव हिरवा क्विंटल 3 4000 5000 4500
देवळा हिरवा क्विंटल 1 5050 5050 5050
सांगली लोकल क्विंटल 50 7196 8500 7848
मुंबई लोकल क्विंटल 349 8500 10000 9000
अमरावती मोगली क्विंटल 18 6000 7000 6500
31/01/2022
अहमदनगर क्विंटल 95 4500 6000 5250
बार्शी क्विंटल 3 6000 6000 6000
जालना चमकी क्विंटल 10 5350 5350 5350
जळगाव चमकी क्विंटल 72 1951 2146 2146
वाशीम चमकी क्विंटल 3 4500 5800 5500
खामगाव चमकी क्विंटल 27 2500 5130 3815
बारामती हिरवा क्विंटल 5 4000 4750 4750
येवला हिरवा क्विंटल 1 4500 6381 5000
अकोला हिरवा क्विंटल 12 4700 6300 5600
पुणे हिरवा क्विंटल 33 8000 8500 8250
मालेगाव हिरवा क्विंटल 5 2700 6001 4799
चिखली हिरवा क्विंटल 5 3500 4800 4150
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 3 5900 5900 5900
मुरुम हिरवा क्विंटल 1 6100 6100 6100
देवळा हिरवा क्विंटल 2 5005 6300 6005
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 4500 4500 4500
मुंबई लोकल क्विंटल 175 7500 9000 8500
गेवराई लोकल क्विंटल 4 4875 6380 4875
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6500 7100 6800

 

Leave a Comment