Moog bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे मूग बाजार भाव

Moog bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे मूग बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मूग बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (moog bajar bhav today 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मूग
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
जालना चमकी क्विंटल 57 3000 4600 3800
अकोला हिरवा क्विंटल 115 4300 6400 5900
पुणे हिरवा क्विंटल 29 8000 8900 8450
चिखली हिरवा क्विंटल 4 3900 5300 4600
बीड हिरवा क्विंटल 3 5951 6000 5976
उदगीर हिरवा क्विंटल 10 5600 6600 6100
गेवराई लोकल क्विंटल 4 5800 6100 5800
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 7000 6500
11/02/2022
जालना चमकी क्विंटल 3 5400 5400 5400
पवनी चमकी क्विंटल 3 6700 6700 6700
खामगाव चमकी क्विंटल 31 3200 5995 4597
जामखेड चमकी क्विंटल 6 5000 5500 5250
अकोला हिरवा क्विंटल 30 6350 6400 6375
धुळे हिरवा क्विंटल 3 5000 5000 5000
पुणे हिरवा क्विंटल 30 8000 8900 8450
बीड हिरवा क्विंटल 1 5500 5500 5500
नांदगाव हिरवा क्विंटल 4 1751 2802 2700
निलंगा हिरवा क्विंटल 2 4500 4500 4500
औराद शहाजानी हिरवा क्विंटल 6 5001 5201 5101
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 1 4200 4200 4200
शेगाव हिरवा क्विंटल 1 4805 4805 4805
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 9000 8500
सांगली लोकल क्विंटल 50 7500 8500 8000
मुंबई लोकल क्विंटल 325 8500 10000 9000
गेवराई लोकल क्विंटल 2 4500 4500 4500
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6100 7100 6600
10/02/2022
नांदेड क्विंटल 9 5440 6000 5840
जळगाव चमकी क्विंटल 16 3500 6400 4500
खामगाव चमकी क्विंटल 12 5000 5900 5450
येवला हिरवा क्विंटल 1 3500 5900 5800
धुळे हिरवा क्विंटल 3 5000 5000 5000
पुणे हिरवा क्विंटल 28 7900 8700 8300
चिखली हिरवा क्विंटल 4 4500 5500 5000
चाळीसगाव हिरवा क्विंटल 3 3501 5000 4200
उदगीर हिरवा क्विंटल 4 5600 6600 6100
देउळगाव राजा हिरवा क्विंटल 1 4000 4000 4000
शेगाव हिरवा क्विंटल 2 5150 5150 5150
सांगली लोकल क्विंटल 50 7500 8000 7750
नागपूर लोकल क्विंटल 121 6100 6300 6250
मुंबई लोकल क्विंटल 120 8500 10000 9000
गेवराई लोकल क्विंटल 2 5800 5800 5800
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 7000 6500
बारामती नं. १ क्विंटल 1 6900 6900 6900
09/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 50 5500 6800 6150
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4000 4000 4000
खामगाव चमकी क्विंटल 3 4100 6000 5050
सोलापूर हिरवा क्विंटल 206 4200 4505 4390
येवला हिरवा क्विंटल 1 5200 5700 5200
अकोला हिरवा क्विंटल 44 4050 5225 4650
धुळे हिरवा क्विंटल 3 4400 5000 4800
पुणे हिरवा क्विंटल 29 7900 8700 8300
मालेगाव हिरवा क्विंटल 2 3499 4101 3499
चिखली हिरवा क्विंटल 4 3800 4000 3900
बीड हिरवा क्विंटल 13 4100 5800 4950
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 1 4001 5353 5101
मुरुम हिरवा क्विंटल 1 4500 4500 4500
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 1 4600 4600 4600
सांगली लोकल क्विंटल 45 7500 8500 8000
मुंबई लोकल क्विंटल 374 8500 10000 9000
तुमसर लोकल क्विंटल 3 3500 3500 3500
अमरावती मोगली क्विंटल 31 6000 6800 6400
08/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 11 5500 6300 5900
लासलगाव क्विंटल 4 5100 6700 6400
जळगाव चमकी क्विंटल 113 4463 4463 4463
खामगाव चमकी क्विंटल 6 5000 5150 5075
मलकापूर चमकी क्विंटल 5 4800 5300 4900
अकोला हिरवा क्विंटल 10 2350 2350 2350
पुणे हिरवा क्विंटल 31 7700 8500 8100
मालेगाव हिरवा क्विंटल 5 5400 5800 5401
माजलगाव हिरवा क्विंटल 2 4675 4675 4675
उदगीर हिरवा क्विंटल 5 5600 6800 6200
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 1 6000 6000 6000
शेगाव हिरवा क्विंटल 1 5750 5750 5750
सोनपेठ हिरवा क्विंटल 1 4502 4502 4502
सांगली लोकल क्विंटल 50 7196 8500 7848
मुंबई लोकल क्विंटल 416 8500 10000 9000
गेवराई लोकल क्विंटल 4 4000 6319 5500
अमरावती मोगली क्विंटल 12 6000 7150 6575
07/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 52 5100 6300 5700
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4356 4356 4356
येवला हिरवा क्विंटल 2 3510 6250 5600
धुळे हिरवा क्विंटल 3 3705 3705 3705
पुणे हिरवा क्विंटल 33 7900 8700 8300
देवळा हिरवा क्विंटल 1 5190 5190 5190
मुंबई लोकल क्विंटल 364 8500 10000 9000
तुमसर लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
बारामती नं. १ क्विंटल 1 5550 6390 5550
06/02/2022
बाळापूर हिरवा क्विंटल 4 4700 4700 4700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8400 9000 8700
05/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 19 5200 6200 5700
शिरुर क्विंटल 1 4000 4000 4000
जालना चमकी क्विंटल 7 4000 4600 4400
खामगाव चमकी क्विंटल 17 4800 6000 5400
मलकापूर चमकी क्विंटल 6 4000 5000 4500
येवला हिरवा क्विंटल 2 3991 6700 4865
अकोला हिरवा क्विंटल 3 4500 5900 5200
पुणे हिरवा क्विंटल 31 7900 8700 8300
मालेगाव हिरवा क्विंटल 4 3300 5900 4950
चिखली हिरवा क्विंटल 2 4400 5500 4950
उदगीर हिरवा क्विंटल 5 5500 6500 6000
रावेर हिरवा क्विंटल 1 3900 3900 3900
शेगाव हिरवा क्विंटल 1 5400 5400 5400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8400 9000 8700
सांगली लोकल क्विंटल 60 7196 8000 7598
मुंबई लोकल क्विंटल 87 8500 10000 9000
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6100 7100 6600

 

Leave a Comment