Moog bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे मूग बाजार भाव

Moog bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे मूग बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मूग बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (moog bajar bhav today 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मूग
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/02/2022
जालना चमकी क्विंटल 1 6752 6752 6752
पवनी चमकी क्विंटल 91 6000 6000 6000
अकोला हिरवा क्विंटल 3 5500 5500 5500
पुणे हिरवा क्विंटल 31 8000 8500 8250
मंठा हिरवा क्विंटल 1 3600 3600 3600
देवळा हिरवा क्विंटल 1 7200 7200 7200
मुंबई लोकल क्विंटल 148 8500 10000 9000
गेवराई लोकल क्विंटल 4 5000 5200 5100
17/02/2022
लासलगाव क्विंटल 2 4300 7276 6500
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 3600 3600 3600
जालना चमकी क्विंटल 7 5000 6800 5700
खामगाव चमकी क्विंटल 15 5000 6200 5600
बारामती हिरवा क्विंटल 2 5700 6340 6340
अकोला हिरवा क्विंटल 3 4300 4300 4300
पुणे हिरवा क्विंटल 29 8200 8700 8450
चिखली हिरवा क्विंटल 4 4500 6100 5300
केज हिरवा क्विंटल 4 3000 5775 5551
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 1 5476 5476 5476
नागपूर लोकल क्विंटल 26 4400 4600 4550
मुंबई लोकल क्विंटल 265 8500 10000 9000
गेवराई लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
16/02/2022
जळगाव चमकी क्विंटल 480 4731 5020 5020
खामगाव चमकी क्विंटल 1 5300 5300 5300
अकोला हिरवा क्विंटल 8 4500 6000 5050
पुणे हिरवा क्विंटल 31 8000 8800 8400
चिखली हिरवा क्विंटल 3 4000 5150 4575
बीड हिरवा क्विंटल 1 5973 5973 5973
उदगीर हिरवा क्विंटल 3 5600 6500 6050
केज हिरवा क्विंटल 5 2500 4700 4401
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 1 5200 5200 5200
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 1 4505 4505 4505
शेगाव हिरवा क्विंटल 25 4000 5350 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 9000 8500
मुंबई लोकल क्विंटल 191 8500 10000 9000
गेवराई लोकल क्विंटल 2 5375 5550 5500
15/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 81 5000 6300 5650
लासलगाव क्विंटल 15 4001 6251 4500
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 4800 4800 4800
जालना चमकी क्विंटल 5 5000 5000 5000
खामगाव चमकी क्विंटल 13 6100 6100 6100
दर्यापूर चमकी क्विंटल 150 6000 6000 6000
अकोला हिरवा क्विंटल 103 2150 4000 3075
पुणे हिरवा क्विंटल 29 7800 9000 8400
मालेगाव हिरवा क्विंटल 2 2700 6660 2700
माजलगाव हिरवा क्विंटल 2 5500 5500 5500
उदगीर हिरवा क्विंटल 4 5500 6500 6000
मुरुम हिरवा क्विंटल 3 4500 4500 4500
शेगाव हिरवा क्विंटल 2 4500 5600 5600
यवतमाळ लोकल क्विंटल 1 3800 3800 3800
मुंबई लोकल क्विंटल 192 8500 10000 9000
गेवराई लोकल क्विंटल 3 5300 5300 5300
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 7000 6500
14/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 59 5100 7000 6050
जालना चमकी क्विंटल 3 5800 5800 5800
जळगाव चमकी क्विंटल 113 1550 4780 4780
दर्यापूर चमकी क्विंटल 150 4000 6300 4500
येवला हिरवा क्विंटल 1 3525 5701 5000
पुणे हिरवा क्विंटल 31 8000 9000 8500
मालेगाव हिरवा क्विंटल 7 2400 7199 7126
चिखली हिरवा क्विंटल 12 4000 5400 4700
बीड हिरवा क्विंटल 2 5500 5750 5625
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 1 4600 5000 5000
शेगाव हिरवा क्विंटल 3 3850 5650 5000
देवळा हिरवा क्विंटल 1 6000 6250 6250
मुंबई लोकल क्विंटल 311 8500 10000 9000
गेवराई लोकल क्विंटल 1 5500 6205 5950
तुमसर लोकल क्विंटल 4 3500 3500 3500
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 7000 6500
बारामती नं. १ क्विंटल 1 4012 4012 4012
13/02/2022
उदगीर हिरवा क्विंटल 5 5500 6600 6050
12/02/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 1501 1501 1501
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 5001 5001 5001
जालना चमकी क्विंटल 57 3000 4600 3800
खामगाव चमकी क्विंटल 7 5500 5500 5500
येवला हिरवा क्विंटल 1 5200 5400 5400
अकोला हिरवा क्विंटल 115 4300 6400 5900
पुणे हिरवा क्विंटल 29 8000 8900 8450
चिखली हिरवा क्विंटल 4 3900 5300 4600
माजलगाव हिरवा क्विंटल 18 5000 5000 5000
बीड हिरवा क्विंटल 3 5951 6000 5976
उदगीर हिरवा क्विंटल 10 5600 6600 6100
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 4 4500 6300 6300
शेगाव हिरवा क्विंटल 1 3200 3200 3200
मुंबई लोकल क्विंटल 362 8500 11000 9500
उमरेड लोकल क्विंटल 5 5860 5860 5860
गेवराई लोकल क्विंटल 4 5800 6100 5800
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6000 7000 6500

 

Leave a Comment