Mula bajar bhav : 28 जानेवारी ते 04 फेब्रुवारी मुळा बाजार भाव

Mula bajar bhav : 28 जानेवारी ते 04 फेब्रुवारी मुळा बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मुळा चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (mula rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मुळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/02/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 31 400 600 500
राहता नग 200 5 10 8
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 25 20
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1055 1200 1125
जळगाव लोकल क्विंटल 4 800 800 800
पुणे लोकल नग 3490 7 10 8
पुणे- खडकी लोकल नग 200 10 10 10
पुणे-मोशी लोकल नग 2030 5 6 6
भुसावळ लोकल क्विंटल 19 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 12 800 1200 1100
03/02/2022
पुणे-मांजरी नग 3100 5 8 7
राहता नग 100 5 10 8
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 43 1000 1600 1300
कल्याण हायब्रीड नग 3 20 30 25
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1175 1500 1325
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 132 700 1200 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 7 500 800 600
पुणे लोकल नग 5390 5 12 8
पुणे- खडकी लोकल नग 100 7 7 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 800 7 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 2450 5 7 6
नागपूर लोकल क्विंटल 60 1500 2500 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 2 1400 1600 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 6 800 1200 1100
02/02/2022
पुणे-मांजरी नग 2900 5 8 7
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 22 500 800 600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 27 1200 2000 1700
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 25 20
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1175 1500 1325
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 115 750 1500 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 4 800 800 800
पुणे- खडकी लोकल नग 250 7 7 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 800 7 8 8
मुंबई लोकल क्विंटल 4 1200 1600 1400
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 4 800 1200 1100
01/02/2022
पुणे-मांजरी नग 3150 6 10 8
रामटेक क्विंटल 5 800 1000 900
कल्याण हायब्रीड नग 3 20 30 25
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 1515 2000 1825
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 102 800 1400 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 4 800 800 800
पुणे -पिंपरी लोकल नग 800 7 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 600 6 7 7
कामठी लोकल क्विंटल 6 600 1400 1200
31/01/2022
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 30 1200 2100 1600
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 20 15
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 126 750 1600 1300
जळगाव लोकल क्विंटल 7 500 800 600
पुणे लोकल नग 3700 5 12 8
पुणे- खडकी लोकल नग 100 8 8 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 550 7 10 9
पुणे-मोशी लोकल नग 1400 5 6 6
30/01/2022
रामटेक क्विंटल 10 600 800 700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 725 1000 915
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 119 800 1550 1000
पुणे लोकल नग 6730 5 12 8
पुणे- खडकी लोकल नग 200 7 7 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 250 8 10 9
पुणे-मोशी लोकल नग 1450 6 7 7
भुसावळ लोकल क्विंटल 17 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 10 800 1200 1100
29/01/2022
पुणे-मांजरी नग 3150 4 10 7
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 34 400 600 500
रामटेक क्विंटल 10 600 800 700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 32 1200 1800 1600
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 25 20
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 1560 2000 1780
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 104 750 1200 950
जळगाव लोकल क्विंटल 5 1000 1000 1000
पुणे- खडकी लोकल नग 400 10 10 10
पुणे -पिंपरी लोकल नग 800 7 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 1650 6 7 7
नागपूर लोकल क्विंटल 70 1500 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 4 1200 1400 1300
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 1200 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 9 800 1200 1100
28/01/2022
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 37 1000 2100 1700
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 25 20
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 855 1000 975
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 126 750 1500 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 5 700 700 700
पुणे लोकल नग 7000 8 15 11
पुणे -पिंपरी लोकल नग 800 7 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 1250 5 6 6
भुसावळ लोकल क्विंटल 15 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 20 800 1200 1100

 

Leave a Comment