Mula bajar bhav : 07 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी मुळा बाजार भाव

Mula bajar bhav : 07 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी मुळा बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मुळा चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (mula rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मुळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
रामटेक क्विंटल 10 600 800 700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 650 900 820
जळगाव लोकल क्विंटल 5 800 800 800
पुणे-मोशी लोकल नग 1400 6 7 7
नागपूर लोकल क्विंटल 60 1500 1700 1650
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 5 800 1200 1100
11/02/2022
पुणे-मांजरी नग 3400 4 7 6
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 22 400 600 500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 26 800 1500 1200
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 20 18
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 790 1000 920
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 125 800 1400 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 7 500 700 600
पुणे लोकल नग 8340 5 12 8
पुणे- खडकी लोकल नग 300 8 8 8
पुणे-मोशी लोकल नग 1400 5 7 6
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 6 800 1200 1100
10/02/2022
पुणे-मांजरी नग 3400 4 7 6
रामटेक क्विंटल 14 600 800 700
राहता नग 50 5 5 5
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 35 800 1400 1200
कल्याण हायब्रीड नग 3 14 20 17
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 725 1000 915
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 128 700 1200 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 7 800 800 800
पुणे लोकल नग 5957 5 10 7
पुणे- खडकी लोकल नग 250 10 10 10
पुणे -पिंपरी लोकल नग 900 3 7 5
पुणे-मोशी लोकल नग 2100 6 7 7
नागपूर लोकल क्विंटल 40 1500 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 17 1200 1400 1300
भुसावळ लोकल क्विंटल 27 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 7 600 1400 1200
09/02/2022
पुणे-मांजरी नग 3400 4 6 5
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 22 500 800 600
रामटेक क्विंटल 10 600 800 700
राहता नग 50 5 10 7
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 51 800 1500 1200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 855 1000 975
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 138 500 1000 850
पुणे लोकल नग 3534 6 10 8
पुणे- खडकी लोकल नग 400 10 10 10
नागपूर लोकल क्विंटल 60 1500 1700 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 5 1200 1400 1300
भुसावळ लोकल क्विंटल 19 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 4 600 1400 1200
08/02/2022
पुणे-मांजरी नग 3000 4 6 5
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 17 400 800 600
रामटेक क्विंटल 10 600 800 700
राहता नग 50 3 8 6
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 44 1000 1600 1300
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 20 17
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 1285 1500 1395
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 145 550 1200 950
जळगाव लोकल क्विंटल 9 700 700 700
पुणे लोकल नग 7060 6 12 9
पुणे-मोशी लोकल नग 2850 5 7 6
नागपूर लोकल क्विंटल 40 1500 1700 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 4 1200 1400 1300
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 7 1000 1400 1300
07/02/2022
पुणे-मांजरी नग 3000 4 6 5
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 32 900 1800 1400
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 138 600 1300 1000
पुणे लोकल नग 3840 7 10 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 50 8 8 8
पुणे-मोशी लोकल नग 1530 6 7 7
नागपूर लोकल क्विंटल 60 1500 2000 1875
06/02/2022
पुणे-मांजरी नग 3500 5 7 6
रामटेक क्विंटल 10 600 800 700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 29 900 1600 1300
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 25 20
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 985 1200 1095
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 125 650 1100 950
पुणे लोकल नग 4825 6 10 8
पुणे-मोशी लोकल नग 2650 6 7 7
भुसावळ लोकल क्विंटल 34 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 11 600 1400 1200
05/02/2022
पुणे-मांजरी नग 3600 5 7 6
रामटेक क्विंटल 5 800 1000 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 30 1200 2000 1500
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 25 20
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 760 1200 980
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 140 700 1200 900
जळगाव लोकल क्विंटल 5 800 800 800
पुणे- खडकी लोकल नग 200 8 8 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 800 7 8 8
पुणे-मोशी लोकल नग 1810 8 8 8
नागपूर लोकल क्विंटल 70 1500 2500 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 4 1200 1400 1300
भुसावळ लोकल क्विंटल 9 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 3 800 1200 1100

 

Leave a Comment