Palak bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे पालक बाजार भाव 2022

Palak bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे पालक बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील पालक चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Palak rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

शेतमाल : पालक
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2022
अहमदनगर नग 2645 12 20 16
श्रीरामपूर नग 1550 4 7 5
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 3555 4000 3825
सोलापूर लोकल नग 2979 400 700 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 4 2500 2500 2500
पुणे- खडकी लोकल नग 600 8 8 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1500 8 9 9
पुणे-मोशी लोकल नग 3250 5 7 6
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 2 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3800
29/07/2022
अकलुज नग 1310 6 7 7
पुणे-मांजरी नग 24400 3 15 9
खेड-चाकण नग 2150 1000 1500 1200
श्रीरामपूर नग 2250 5 9 7
कल्याण हायब्रीड नग 3 8 12 10
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 3080 4000 3530
सोलापूर लोकल नग 2858 400 800 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
पुणे लोकल नग 17128 6 12 9
पुणे- खडकी लोकल नग 700 6 8 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1350 8 9 9
पुणे-मोशी लोकल नग 4600 7 8 7
मुंबई लोकल क्विंटल 562 1000 1200 1100
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 1200 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
28/07/2022
पुणे-मांजरी नग 23520 2 12 7
औरंगाबाद नग 4600 200 300 250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 21 1500 2500 2000
खेड-चाकण नग 2100 1000 1500 1250
श्रीरामपूर नग 2200 5 9 7
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 12
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 3075 4000 3545
सोलापूर लोकल नग 1191 200 700 400
जळगाव लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
पुणे लोकल नग 11700 7 13 10
पुणे- खडकी लोकल नग 400 8 8 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 950 8 9 9
पुणे-मोशी लोकल नग 4600 5 10 8
नागपूर लोकल क्विंटल 60 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 514 900 1400 1150
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3800
27/07/2022
अकलुज नग 2250 5 8 6
पुणे-मांजरी नग 22100 3 12 8
औरंगाबाद नग 5800 200 280 240
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 183 1000 2000 1500
खेड-चाकण नग 2450 1000 1500 1250
श्रीरामपूर नग 2350 4 8 6
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 12
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 3085 4000 3565
सोलापूर लोकल नग 3358 300 800 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 2500 3000 2750
जळगाव लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
पुणे लोकल नग 13600 6 12 9
पुणे- खडकी लोकल नग 300 7 8 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1050 8 9 9
नागपूर लोकल क्विंटल 60 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 438 900 1400 1150
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 2 6000 8000 7000
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3800
26/07/2022
पुणे-मांजरी नग 19940 5 18 12
औरंगाबाद नग 10900 200 300 250
खेड-चाकण नग 3430 600 800 700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 4025 5000 4515
सोलापूर लोकल नग 1574 300 700 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 2500 3000 2750
जळगाव लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
पुणे लोकल नग 14180 6 12 9
पुणे- खडकी लोकल नग 200 7 7 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2000 7 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 3500 7 10 9
नागपूर लोकल क्विंटल 50 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 463 700 1000 850
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3800
25/07/2022
पुणे-मांजरी नग 23900 5 15 10
औरंगाबाद नग 6200 700 800 750
श्रीरामपूर नग 2000 6 9 7
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 12
सोलापूर लोकल नग 2325 300 500 400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 2500 3000 2750
जळगाव लोकल क्विंटल 3 2200 2200 2200
पुणे लोकल नग 14600 5 15 10
पुणे- खडकी लोकल नग 1100 6 8 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1650 6 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 5000 4 7 6
नागपूर लोकल क्विंटल 60 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 545 700 1000 850
पारशिवनी लोकल क्विंटल 5 2500 3000 2800
24/07/2022
अकलुज नग 1500 5 6 5
अहमदनगर नग 310 5 12 9
पुणे-मांजरी नग 20500 5 15 10
औरंगाबाद नग 5200 400 700 550
खेड-चाकण नग 3150 1000 1500 1250
श्रीरामपूर नग 2550 5 9 7
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 100 551 551 551
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 3055 4000 3520
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 2400 3000 2800
पुणे लोकल नग 16250 7 15 11
पुणे- खडकी लोकल नग 100 8 8 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1050 8 9 9
पुणे-मोशी लोकल नग 3500 5 7 6
भुसावळ लोकल क्विंटल 17 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
23/07/2022
अकलुज नग 1680 5 8 7
पुणे-मांजरी नग 24400 3 12 8
औरंगाबाद नग 6500 500 700 600
खेड-चाकण नग 3480 500 700 600
श्रीरामपूर नग 2350 6 10 8
कल्याण हायब्रीड नग 3 8 12 10
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 3285 4000 3675
सोलापूर लोकल नग 3590 400 700 500
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 9 900 1600 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 2500 3500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
पुणे- खडकी लोकल नग 1050 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 4650 5 7 6
नागपूर लोकल क्विंटल 60 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 612 700 1000 850
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 4 5000 6000 5500
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 4000 3500