Palak bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे पालक बाजार भाव

Palak bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे पालक बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे पालक चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Palak rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : पालक
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/06/2022
खेड-चाकण नग 2200 500 800 600
श्रीरामपूर नग 2500 4 8 6
राहता नग 200 5 5 5
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 810 1200 1020
सोलापूर लोकल नग 2760 200 500 300
जळगाव लोकल क्विंटल 3 1800 1800 1800
पुणे लोकल नग 23990 4 8 6
पुणे- खडकी लोकल नग 600 6 7 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1150 7 8 8
पुणे-मोशी लोकल नग 5050 5 7 6
मुंबई लोकल क्विंटल 620 500 900 700
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 5 800 1200 1100
02/06/2022
पुणे-मांजरी नग 27200 2 8 5
औरंगाबाद नग 6700 300 500 400
खेड-चाकण नग 4250 400 600 500
श्रीरामपूर नग 1450 5 10 7
राहता नग 300 5 7 6
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 1670 2000 1880
पुणे लोकल नग 20070 4 8 6
पुणे- खडकी लोकल नग 1200 6 8 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2050 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 4150 7 8 8
कामठी लोकल क्विंटल 2 800 1200 1100
01/06/2022
अकलुज नग 1550 7 10 9
पुणे-मांजरी नग 26700 3 8 5
औरंगाबाद नग 9000 250 300 275
खेड-चाकण नग 5250 500 700 600
श्रीरामपूर नग 2300 5 9 7
राहता नग 300 4 8 6
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1535 2000 1855
सोलापूर लोकल नग 2450 400 700 500
जळगाव लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
पुणे लोकल नग 13500 4 10 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1200 5 8 7
नागपूर लोकल क्विंटल 60 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 594 800 1000 900
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 1200 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 4 800 1200 1100
31/05/2022
पुणे-मांजरी नग 20900 2 6 4
औरंगाबाद नग 8500 300 400 350
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 1000 2000 1500
खेड-चाकण नग 4150 400 600 500
राहता नग 300 4 8 5
कल्याण हायब्रीड नग 3 9 10 9
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 875 1100 1055
सोलापूर लोकल नग 1538 400 700 550
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 110 1000 1400 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
पुणे लोकल नग 16600 4 8 6
पुणे- खडकी लोकल नग 1100 8 10 9
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1550 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 4250 5 7 6
नागपूर लोकल क्विंटल 30 1500 1700 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 634 700 800 750
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 4 2000 2400 2200
पारशिवनी लोकल क्विंटल 3 800 1200 1000
कामठी लोकल क्विंटल 4 800 1200 1100
30/05/2022
पुणे-मांजरी नग 21400 2 6 4
औरंगाबाद नग 6300 200 350 275
श्रीरामपूर नग 2000 5 9 7
राहता नग 200 5 7 6
कल्याण हायब्रीड नग 3 8 10 9
सोलापूर लोकल नग 1885 300 600 400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 1000 1500 1250
जळगाव लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
पुणे लोकल नग 20350 4 8 6
पुणे- खडकी लोकल नग 1050 6 8 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1000 7 8 8
पुणे-मोशी लोकल नग 4700 7 8 8
नागपूर लोकल क्विंटल 40 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 527 700 800 750
कामठी लोकल क्विंटल 2 500 1200 900
29/05/2022
अकलुज नग 1500 6 8 7
पुणे-मांजरी नग 20400 2 6 4
औरंगाबाद नग 9000 400 500 450
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 1000 2000 1500
खेड-चाकण नग 4150 500 600 550
श्रीरामपूर नग 1950 4 8 6
राहता नग 150 6 6 6
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 885 1000 955
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 110 1000 1400 1200
पुणे लोकल नग 12450 5 8 6
पुणे- खडकी लोकल नग 800 6 8 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 850 6 8 8
पुणे-मोशी लोकल नग 4000 5 7 6
रामटेक लोकल क्विंटल 5 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 3 500 1200 900
28/05/2022
अकलुज नग 1450 8 10 9
पुणे-मांजरी नग 20700 2 6 4
औरंगाबाद नग 10900 300 600 450
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 10 600 1000 800
खेड-चाकण नग 1800 600 1000 800
श्रीरामपूर नग 1800 5 9 7
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 1095 1500 1285
सोलापूर लोकल नग 3860 300 600 400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 1000 1400 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
पुणे- खडकी लोकल नग 1500 6 8 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1150 7 8 8
पुणे-मोशी लोकल नग 4100 5 8 7
मुंबई लोकल क्विंटल 554 800 900 850
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 4 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 3 500 1200 900
27/05/2022
अकलुज नग 1900 6 8 7
खेड-चाकण नग 2400 600 1000 800
श्रीरामपूर नग 2400 8 10 9
राहता नग 450 5 5 5
कल्याण हायब्रीड नग 3 5 8 6
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1025 1200 1115
सोलापूर लोकल नग 2256 300 600 400
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 13 300 625 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 110 1000 1400 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
पुणे लोकल नग 2130 5 10 7
पुणे- खडकी लोकल नग 1600 6 8 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1200 7 8 8
पुणे-मोशी लोकल नग 3900 5 10 8
मुंबई लोकल क्विंटल 634 800 900 850
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 4 500 1200 900

 

Leave a Comment