Palak bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे पालक बाजार भाव 2022

Palak bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे पालक बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील पालक चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Palak rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : पालक

दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/05/2022
औरंगाबाद नग 469 250 300 275
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 6 1000 1200 1000
श्रीरामपूर नग 2250 5 10 7
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 810 1000 950
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 110 800 1000 900
पुणे- खडकी लोकल नग 1050 4 6 5
पुणे -पिंपरी लोकल नग 850 7 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 4600 5 7 6
नागपूर लोकल क्विंटल 80 800 1000 950
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2400
13/05/2022
अकलुज नग 1400 7 8 7
पुणे-मांजरी नग 22200 1 5 3
खेड-चाकण नग 3630 200 400 300
श्रीरामपूर नग 2350 5 10 7
राहता नग 450 8 8 8
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 20 15
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 815 1200 1075
सोलापूर लोकल नग 3316 300 500 400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 800 1000 900
पुणे लोकल नग 19600 5 8 6
पुणे- खडकी लोकल नग 1600 5 7 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 850 7 8 8
पुणे-मोशी लोकल नग 4750 5 6 6
मुंबई लोकल क्विंटल 477 700 1000 850
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 7 1500 2500 2100
12/05/2022
अकलुज क्विंटल 1500 5 7 6
पुणे-मांजरी नग 21800 1 4 2
औरंगाबाद नग 8500 300 400 350
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 7 700 1000 800
खेड-चाकण नग 4530 200 4000 300
श्रीरामपूर नग 1950 4 7 5
राहता नग 150 5 5 5
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 20 15
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 815 1000 925
सोलापूर लोकल नग 4455 300 500 300
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 15 400 600 500
जळगाव लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
पुणे लोकल नग 13700 4 8 6
पुणे- खडकी लोकल नग 1800 6 7 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1050 8 9 9
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 5000 5 7 6
मुंबई लोकल क्विंटल 563 700 900 800
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 1000 1000 1000
पारशिवनी लोकल क्विंटल 4 1400 2000 1800
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1800
11/05/2022
अकलुज नग 1800 6 8 7
पुणे-मांजरी नग 21400 1 5 3
औरंगाबाद नग 4300 400 500 450
खेड-चाकण नग 3560 200 400 300
श्रीरामपूर नग 2250 4 8 6
राहता नग 400 4 8 6
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 12
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 1720 2000 1885
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 20 250 550 350
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 90 800 1000 900
जळगाव लोकल क्विंटल 4 2200 2200 2200
पुणे लोकल नग 15750 4 8 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 950 8 9 9
नागपूर लोकल क्विंटल 50 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 532 600 800 700
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 6 1800 2000 1900
10/05/2022
पुणे-मांजरी नग 22200 1 5 3
औरंगाबाद नग 3900 400 500 450
खेड-चाकण नग 5460 200 300 250
राहता नग 300 5 10 7
कल्याण हायब्रीड नग 3 8 12 10
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 815 1000 955
सोलापूर लोकल नग 3379 400 600 400
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 18 400 600 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 110 800 1000 900
जळगाव लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
पुणे लोकल नग 18900 4 8 6
पुणे- खडकी लोकल नग 1008 6 8 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 900 8 9 9
पुणे-मोशी लोकल नग 4900 6 7 7
नागपूर लोकल क्विंटल 50 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 654 500 700 600
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 2500 2400
09/05/2022
पुणे-मांजरी नग 22700 1 5 3
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 15 700 1000 800
श्रीरामपूर नग 1800 4 8 6
राहता नग 200 4 8 6
कल्याण हायब्रीड नग 3 5 8 7
सोलापूर लोकल नग 4508 300 500 300
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 15 400 600 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 600 900 750
जळगाव लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
पुणे लोकल नग 16200 4 8 6
पुणे- खडकी लोकल नग 1400 5 7 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 850 6 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 4800 5 7 6
मुंबई लोकल क्विंटल 575 500 800 650
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2100
08/05/2022
अकलुज नग 1600 6 7 7
अहमदनगर नग 740 1000 1400 1200
पुणे-मांजरी नग 22300 1 4 2
खेड-चाकण नग 4100 300 500 400
श्रीरामपूर नग 1750 5 10 7
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1535 2000 1855
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 16 400 600 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 130 600 800 700
पुणे लोकल नग 16850 4 8 6
पुणे- खडकी लोकल नग 1500 6 8 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 750 7 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 5500 7 8 8
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2100
07/05/2022
पुणे-मांजरी नग 23600 1 5 3
औरंगाबाद नग 6300 300 500 400
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 1000 1500 1200
खेड-चाकण नग 4680 300 500 400
कल्याण हायब्रीड नग 3 8 10 9
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 1725 2000 1885
सोलापूर लोकल नग 1780 300 500 400
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 20 250 600 450
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 700 1000 850
पुणे- खडकी लोकल नग 1750 5 8 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1150 7 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 4700 5 6 6
नागपूर लोकल क्विंटल 70 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 561 600 900 750
रामटेक लोकल क्विंटल 5 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2100