Palak bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे पालक बाजार भाव

Palak bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे पालक बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे पालक चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Palak rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : पालक
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2022
राहता नग 550 2 5 3
पुणे लोकल नग 18360 3 7 5
पुणे- खडकी लोकल नग 1100 4 5 5
पुणे-मोशी लोकल नग 4300 3 4 4
नागपूर लोकल क्विंटल 70 500 700 650
मुंबई लोकल क्विंटल 744 600 800 700
06/02/2022
पुणे-मांजरी नग 26300 2 4 3
औरंगाबाद नग 6700 120 1600 140
राहता नग 650 2 6 4
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 24 535 800 725
पुणे लोकल नग 20850 3 6 4
पुणे- खडकी लोकल नग 1450 4 5 5
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1050 6 7 7
पुणे-मोशी लोकल नग 5950 3 5 4
भुसावळ लोकल क्विंटल 18 1000 1000 1000
05/02/2022
पुणे-मांजरी नग 31800 2 4 3
औरंगाबाद नग 6100 100 150 125
खेड-चाकण नग 4250 200 400 300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 615 800 725
सोलापूर लोकल नग 1145 100 200 150
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 110 600 1000 800
पुणे- खडकी लोकल नग 1000 4 5 5
पुणे-मोशी लोकल नग 4860 4 5 5
पंढरपूर लोकल नग 128 2 2 2
नागपूर लोकल क्विंटल 60 600 800 750
मुंबई लोकल क्विंटल 622 600 800 700
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 8 400 800 700
04/02/2022
पुणे-मांजरी नग 32800 1 3 2
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 2 800 1000 800
खेड-चाकण नग 2400 300 600 450
राहता नग 150 2 4 3
कल्याण हायब्रीड नग 3 4 6 5
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 480 800 690
सोलापूर लोकल नग 1257 100 200 150
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 62 150 425 300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 600 1200 900
जळगाव लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
पुणे लोकल नग 19180 3 6 4
पुणे- खडकी लोकल नग 1800 4 5 5
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1750 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 5250 3 5 4
मुंबई लोकल क्विंटल 361 600 800 700
भुसावळ लोकल क्विंटल 18 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 11 400 800 700
03/02/2022
अकलुज नग 1800 3 3 3
पुणे-मांजरी नग 33350 1 4 3
औरंगाबाद नग 5200 110 230 170
खेड-चाकण नग 3500 300 600 450
राहता नग 500 2 4 3
कल्याण हायब्रीड नग 3 4 6 5
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 560 1000 780
सोलापूर लोकल नग 2489 100 400 200
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 50 200 400 300
जळगाव लोकल क्विंटल 2 1800 1800 1800
पुणे लोकल नग 14180 3 8 5
पुणे- खडकी लोकल नग 1200 4 5 5
पुणे -पिंपरी लोकल नग 750 6 7 7
पुणे-मोशी लोकल नग 7150 4 5 5
पंढरपूर लोकल नग 98 2 2 2
नागपूर लोकल क्विंटल 70 500 700 650
मुंबई लोकल क्विंटल 517 600 800 700
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 8 400 800 700
02/02/2022
पुणे-मांजरी नग 32500 2 4 3
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 700 1000 800
खेड-चाकण नग 3960 200 400 300
कल्याण हायब्रीड नग 3 5 6 5
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 560 1000 780
सोलापूर लोकल नग 1389 100 200 150
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 69 150 350 250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 500 1000 750
जळगाव लोकल क्विंटल 3 1800 1800 1800
पुणे- खडकी लोकल नग 1400 4 5 5
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2500 4 8 6
मुंबई लोकल क्विंटल 159 600 800 700
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 1200 1200 1200
रामटेक लोकल क्विंटल 7 400 600 500
01/02/2022
पुणे-मांजरी नग 31700 2 4 3
औरंगाबाद नग 6700 180 200 190
खेड-चाकण नग 4430 200 400 300
राहता नग 3 500 1500 1000
कल्याण हायब्रीड नग 3 4 6 5
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 885 1000 935
सोलापूर लोकल नग 1242 100 200 150
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 80 100 300 200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 500 1000 750
जळगाव लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
पुणे- खडकी लोकल नग 900 4 5 5
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1550 5 7 6
पुणे-मोशी लोकल नग 4650 4 5 5
रामटेक लोकल क्विंटल 10 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 6 400 800 700
31/01/2022
औरंगाबाद नग 14200 120 180 150
राहता नग 1000 2 5 3
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 20 15
सोलापूर लोकल नग 1610 100 200 150
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 72 250 500 325
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 600 1000 800
जळगाव लोकल क्विंटल 3 1500 1500 1500
पुणे लोकल नग 18700 4 7 5
पुणे- खडकी लोकल नग 1850 4 5 5
पुणे -पिंपरी लोकल नग 850 5 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 6600 4 5 5
पंढरपूर लोकल नग 68 2 2 2
मुंबई लोकल क्विंटल 630 500 700 600

 

Leave a Comment