Palak bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे पालक बाजार भाव

Palak bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे पालक बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे पालक चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Palak rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : पालक
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
औरंगाबाद नग 13900 90 210 150
श्रीरामपूर नग 1750 2 4 3
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 850 1000 940
सोलापूर लोकल नग 5846 100 200 150
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 500 700 600
जळगाव लोकल क्विंटल 2 1500 1500 1500
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1100 5 7 6
पुणे-मोशी लोकल नग 5070 4 5 5
नागपूर लोकल क्विंटल 70 500 600 550
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 9 300 600 500
11/02/2022
पुणे-मांजरी नग 31800 1 3 2
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 7 1000 1500 1200
खेड-चाकण नग 3550 200 400 300
श्रीरामपूर नग 1950 1 3 2
कल्याण हायब्रीड नग 3 3 5 4
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 480 600 570
सोलापूर लोकल नग 3908 100 200 150
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 32 100 300 200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 500 700 600
जळगाव लोकल क्विंटल 3 1500 1500 1500
पुणे लोकल नग 20100 3 6 4
पुणे- खडकी लोकल नग 1300 3 5 4
पुणे-मोशी लोकल नग 4750 3 4 4
मुंबई लोकल क्विंटल 682 500 800 650
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 13 300 600 500
10/02/2022
पुणे-मांजरी नग 30800 2 4 3
खेड-चाकण नग 4150 200 400 300
श्रीरामपूर नग 2000 2 4 3
राहता नग 350 3 3 3
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3 4 3
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 525 1000 765
सोलापूर लोकल नग 4779 100 300 200
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 70 100 300 200
जळगाव लोकल क्विंटल 3 1500 1500 1500
पुणे लोकल नग 14350 3 6 4
पुणे- खडकी लोकल नग 700 4 4 4
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1050 5 7 6
पुणे-मोशी लोकल नग 6550 3 5 4
नागपूर लोकल क्विंटल 70 200 300 275
मुंबई लोकल क्विंटल 650 500 800 600
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 9 300 600 500
09/02/2022
पुणे-मांजरी नग 32100 2 4 3
औरंगाबाद नग 5700 70 130 100
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 700 1000 800
खेड-चाकण नग 2400 200 400 300
श्रीरामपूर नग 1650 2 4 3
राहता नग 450 2 4 3
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 615 800 725
सोलापूर लोकल नग 3034 100 200 150
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 50 150 350 250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 400 700 550
पुणे लोकल नग 15840 3 6 4
पुणे- खडकी लोकल नग 1750 4 5 5
पुणे -पिंपरी लोकल नग 750 5 6 6
पंढरपूर लोकल नग 301 1 3 2
नागपूर लोकल क्विंटल 90 200 400 350
मुंबई लोकल क्विंटल 590 600 800 700
भुसावळ लोकल क्विंटल 16 1200 1200 1200
रामटेक लोकल क्विंटल 10 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 12 400 800 700
08/02/2022
पुणे-मांजरी नग 32800 2 4 3
औरंगाबाद नग 6300 120 180 150
राहता नग 500 2 5 3
कल्याण हायब्रीड नग 3 6 8 7
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 445 600 565
सोलापूर लोकल नग 3220 100 200 150
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 90 175 300 225
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 600 1000 800
जळगाव लोकल क्विंटल 3 1800 1800 1800
पुणे लोकल नग 18150 3 6 4
पुणे- खडकी लोकल नग 800 4 5 5
पुणे -पिंपरी लोकल नग 750 5 6 6
पुणे-मोशी लोकल नग 4100 3 5 4
पंढरपूर लोकल नग 261 1 3 2
नागपूर लोकल क्विंटल 70 400 500 450
मुंबई लोकल क्विंटल 744 600 700 650
भुसावळ लोकल क्विंटल 13 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 9 500 800 700
07/02/2022
अकलुज नग 2250 3 3 3
पुणे-मांजरी नग 35400 1 3 2
श्रीरामपूर नग 1450 2 4 3
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 107 251 251 251
राहता नग 550 2 5 3
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 84 150 350 250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 800 1000 900
पुणे लोकल नग 18360 3 7 5
पुणे- खडकी लोकल नग 1100 4 5 5
पुणे-मोशी लोकल नग 4300 3 4 4
पंढरपूर लोकल नग 155 2 3 2
नागपूर लोकल क्विंटल 70 500 700 650
मुंबई लोकल क्विंटल 744 600 800 700
06/02/2022
पुणे-मांजरी नग 26300 2 4 3
औरंगाबाद नग 6700 120 1600 140
खेड-चाकण नग 3850 200 400 300
श्रीरामपूर नग 1900 3 5 4
राहता नग 650 2 6 4
कल्याण हायब्रीड नग 3 4 6 5
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 24 535 800 725
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 94 225 450 350
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 100 800 1000 900
पुणे लोकल नग 20850 3 6 4
पुणे- खडकी लोकल नग 1450 4 5 5
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1050 6 7 7
पुणे-मोशी लोकल नग 5950 3 5 4
भुसावळ लोकल क्विंटल 18 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 11 400 800 700
05/02/2022
अकलुज नग 1400 3 4 4
पुणे-मांजरी नग 31800 2 4 3
औरंगाबाद नग 6100 100 150 125
खेड-चाकण नग 4250 200 400 300
श्रीरामपूर नग 1350 3 5 4
कल्याण हायब्रीड नग 3 4 6 5
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 615 800 725
सोलापूर लोकल नग 1145 100 200 150
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 80 200 400 325
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 110 600 1000 800
जळगाव लोकल क्विंटल 3 1600 1600 1600
पुणे- खडकी लोकल नग 1000 4 5 5
पुणे-मोशी लोकल नग 4860 4 5 5
पंढरपूर लोकल नग 128 2 2 2
नागपूर लोकल क्विंटल 60 600 800 750
मुंबई लोकल क्विंटल 622 600 800 700
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 8 400 800 700

 

Leave a Comment