पपई बाजार भाव

Papai bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे पपई बाजार भाव

Papai bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे पपई बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे पपई बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Papai bajar bhav today 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : पपई
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2022
नाशिक क्विंटल 100 700 1200 900
पुणे लोकल क्विंटल 159 700 1500 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 90 800 1000 900
06/02/2022
मंचर क्विंटल 19 200 300 250
भुसावळ क्विंटल 1 1000 1000 1000
राहता क्विंटल 3 500 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 400 700 1500 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 25 800 1000 900
05/02/2022
नाशिक क्विंटल 10 700 1200 900
औरंगाबाद क्विंटल 9 700 900 800
भुसावळ क्विंटल 1 1000 1000 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 500 1400 900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 65 1200 1800 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 29 500 1500 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 97 1000 1500 1250
04/02/2022
जळगाव क्विंटल 7 500 1000 700
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 2000 2000 2000
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 1230 1000 2100 1550
भुसावळ क्विंटल 4 1000 1000 1000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 6 500 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 271 700 1500 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 115 1000 1000 1000
03/02/2022
जळगाव क्विंटल 3 1000 1000 1000
औरंगाबाद क्विंटल 14 600 800 700
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 204 1000 2100 1550
मंचर क्विंटल 1 1500 1500 1500
भुसावळ क्विंटल 2 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1000 1200 1100
पुणे लोकल क्विंटल 211 700 1500 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 42 1000 2000 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1800
02/02/2022
जळगाव क्विंटल 11 500 800 700
पुणे-मांजरी क्विंटल 7 1500 2000 1750
औरंगाबाद क्विंटल 9 500 800 650
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 570 1000 2100 1550
भुसावळ क्विंटल 1 1000 1000 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1800 1400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1000 1600 1300
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 750 500 1000 750
01/02/2022
नाशिक क्विंटल 80 700 1200 900
जळगाव क्विंटल 5 500 700 600
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 2380 1000 2100 1550
राहता क्विंटल 3 500 1500 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 500 1200 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1000 1800 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 1 800 1000 900
31/01/2022
जळगाव क्विंटल 7 500 800 600
औरंगाबाद क्विंटल 7 500 800 650
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 2380 1000 2100 1550
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 500 1100 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1600 2000 1800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 63 500 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 186 600 1500 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 800 1000 900
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर