Phul gobi market rate : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे फुल कोबी बाजार भाव 2022

Phul gobi market rate : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे फुल कोबी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील फुल कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : फ्लॉवर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/07/2022
श्रीरामपूर क्विंटल 11 1000 1500 1250
पुणे लोकल क्विंटल 614 800 1600 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 132 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 450 1500 2000 1875
पेन लोकल क्विंटल 144 4600 4800 4600
वाई लोकल क्विंटल 15 2000 2500 2250
पनवेल नं. १ क्विंटल 320 1800 2000 1900
17/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 122 500 1000 750
पुणे-मांजरी क्विंटल 368 600 1400 900
खेड क्विंटल 6 1000 1400 1200
खेड-चाकण क्विंटल 190 1000 1600 1300
श्रीरामपूर क्विंटल 20 1000 1400 1200
राहता क्विंटल 4 4000 5500 4700
पुणे लोकल क्विंटल 818 700 1500 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1600 1800 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 167 800 2000 1400
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 318 500 2510 1800
कराड लोकल क्विंटल 21 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 22 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2800
16/07/2022
अकलुज क्विंटल 14 2000 2700 2500
कोल्हापूर क्विंटल 181 350 1350 850
अहमदनगर क्विंटल 86 2000 3000 2500
उस्मानाबाद क्विंटल 5 1500 4000 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 372 900 1400 1100
औरंगाबाद क्विंटल 34 1000 1600 1300
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 192 800 1500 1000
राहूरी क्विंटल 17 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 190 1000 1600 1300
श्रीरामपूर क्विंटल 12 800 1500 1150
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 43 1000 1500 1300
सातारा क्विंटल 52 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 342 715 2140 1430
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2200 2000
सोलापूर लोकल नग 1792 800 1440 960
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 20 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 209 700 2000 1350
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 592 500 1850 1200
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 227 100 1800 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 550 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 1385 1000 1800 1400
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 18 2000 2800 2400
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 280 1200 1400 1300
15/07/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 17 1500 4000 2850
पुणे-मांजरी क्विंटल 320 600 1100 900
खेड क्विंटल 6 1000 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 182 1000 1600 1300
श्रीरामपूर क्विंटल 10 800 1200 1000
घोटी क्विंटल 24 900 1900 1400
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 35 1000 1500 1200
राहता क्विंटल 7 1000 2500 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 361 570 1320 1070
सोलापूर लोकल नग 1680 800 1440 1040
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1300 1600 1450
जळगाव लोकल क्विंटल 22 400 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 924 600 1500 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 231 800 2000 1400
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 498 500 1760 1100
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 184 110 1250 901
मुंबई लोकल क्विंटल 804 1200 2000 1600
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2100
पेन लोकल क्विंटल 150 4600 4800 4600
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 15 2200 3000 2600
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 280 1800 2000 1900
14/07/2022
अकलुज क्विंटल 10 1500 2600 2000
कोल्हापूर क्विंटल 203 350 1000 675
उस्मानाबाद क्विंटल 3 3000 4500 3750
पुणे-मांजरी क्विंटल 337 900 1400 1100
पंढरपूर क्विंटल 25 300 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 25 800 1200 1000
खेड-चाकण क्विंटल 105 1000 1500 1250
श्रीरामपूर क्विंटल 11 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 89 1500 2500 2000
राहता क्विंटल 6 1000 2500 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 319 535 1430 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 2000 1500
सोलापूर लोकल नग 420 400 800 640
पुणे लोकल क्विंटल 455 700 1500 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1300 1600 1450
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 218 600 2000 1300
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 195 200 1650 1200
नागपूर लोकल क्विंटल 280 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 700 1200 2000 1600
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 1000 1500 1300
कराड लोकल क्विंटल 21 1600 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 5 2500 3000 2750
रामटेक लोकल क्विंटल 20 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 280 1300 1500 1400
13/07/2022
अकलुज क्विंटल 18 1500 2500 2000
कोल्हापूर क्विंटल 131 500 1000 750
उस्मानाबाद क्विंटल 3 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 177 600 1800 1400
पंढरपूर क्विंटल 48 300 1200 700
औरंगाबाद क्विंटल 39 2000 2800 2400
खेड नग 10 1000 1200 1100
खेड-चाकण क्विंटल 128 800 1200 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 1400 1200
सातारा क्विंटल 28 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 459 500 1250 860
सोलापूर लोकल नग 6504 400 1200 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 37 1500 3000 2200
पुणे लोकल क्विंटल 721 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1200 1200 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1500 1600 1550
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 1394 500 1880 1200
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 132 100 1010 801
नागपूर लोकल क्विंटल 370 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 1546 1200 2000 1600
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 85 1000 3000 2800
कराड लोकल क्विंटल 18 1300 1700 1700
भुसावळ लोकल क्विंटल 9 1200 1200 1200
रामटेक लोकल क्विंटल 12 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 210 1200 1500 1300
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 55 3000 4000 3500
12/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 80 250 1000 625
उस्मानाबाद क्विंटल 17 1500 4000 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 254 200 900 600
पंढरपूर क्विंटल 17 500 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 34 1500 2500 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 175 1000 2000 1500
खेड क्विंटल 7 1000 1500 1250
खेड-चाकण क्विंटल 173 1000 1500 1250
घोटी क्विंटल 9 1900 2000 1950
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 39 1200 1500 1300
सातारा क्विंटल 15 2000 3000 2500
राहता क्विंटल 13 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 376 720 1430 1070
सोलापूर लोकल नग 8160 400 1280 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1200 1400 1300
जळगाव लोकल क्विंटल 20 1500 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 603 700 1200 950
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 152 700 1000 850
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 1017 500 1870 1100
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 452 100 1210 900
नागपूर लोकल क्विंटल 380 2200 2500 2425
मुंबई लोकल क्विंटल 1281 1200 2000 1600
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 95 1600 2500 2100
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 8 1000 1500 1300
पेन लोकल क्विंटल 192 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 10 2000 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 14 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 8 3000 4500 4000
11/07/2022
अकलुज क्विंटल 20 1500 2500 2000
कोल्हापूर क्विंटल 124 250 1000 625
पुणे-मांजरी क्विंटल 373 700 1400 900
पंढरपूर क्विंटल 22 1000 1500 1200
औरंगाबाद क्विंटल 25 800 1200 1000
राहूरी क्विंटल 16 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 9 500 900 700
खेड क्विंटल 15 1000 1300 1200
श्रीरामपूर क्विंटल 9 800 1200 1000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 27 600 1500 1000
सातारा क्विंटल 29 2000 2500 2250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 346 500 1070 720
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 2000 1500
सोलापूर लोकल नग 2628 400 1120 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 16 1500 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 766 700 1400 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1300 2000 1650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1600 1800 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 199 700 1500 1100
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 338 500 1500 1100
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 320 100 1510 1001
नागपूर लोकल क्विंटल 350 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 1281 1200 2000 1600
कराड लोकल क्विंटल 21 1300 1700 1700
पेन लोकल क्विंटल 162 4400 4600 4600
वाई लोकल क्विंटल 15 2000 2500 2250
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 280 1300 1500 1400
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 50 2000 3000 2500