Phul gobi market rate : 13-ते-18 जून पर्यंतचे फुल कोबी बाजार भाव 2022

Phul gobi market rate : 13-ते-18 जून पर्यंतचे फुल कोबी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील फुल कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती 

शेतमाल : फ्लॉवर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 196 750 1250 1000
औरंगाबाद क्विंटल 29 1500 2500 2000
राहता क्विंटल 3 1500 1500 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 397 715 1430 1070
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1750 2000 1800
सोलापूर लोकल नग 4044 640 1640 800
जळगाव लोकल क्विंटल 18 1500 2500 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1200 1500 1350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 308 800 2000 1400
नागपूर लोकल क्विंटल 450 2000 2500 2350
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 9 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 13 2500 3000 2850
रामटेक लोकल क्विंटल 34 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 1800 1600
17/06/2022
अकलुज क्विंटल 11 1800 2500 2000
उस्मानाबाद क्विंटल 11 2200 5000 3600
पुणे-मांजरी क्विंटल 307 1800 2700 2300
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 176 800 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 185 1000 1800 1400
श्रीरामपूर क्विंटल 16 500 1000 750
राहता क्विंटल 3 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 476 715 1715 1140
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1470 2000 1740
सोलापूर लोकल नग 6012 640 1600 1040
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2000 2500 2250
जळगाव लोकल क्विंटल 14 2000 2500 2200
पुणे लोकल क्विंटल 801 800 1600 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1300 1500 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1800 1800 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 189 1000 2000 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 804 1200 1600 1400
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 21 2500 3000 2700
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 1800 1600
16/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 185 250 1250 750
उस्मानाबाद क्विंटल 7 2500 6000 4250
पुणे-मांजरी क्विंटल 278 1400 2300 1800
औरंगाबाद क्विंटल 39 1400 2500 1950
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 184 800 1500 1000
राहूरी क्विंटल 6 1500 3500 2500
खेड क्विंटल 40 800 1200 1000
खेड-चाकण क्विंटल 173 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 500 900 700
सातारा क्विंटल 42 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 5 1000 2500 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 386 1070 1640 1360
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2200 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1515 2000 1880
सोलापूर लोकल नग 7988 480 1760 800
जळगाव लोकल क्विंटल 25 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 562 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 1200 1400 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 225 1000 1200 1100
नागपूर लोकल क्विंटल 500 1500 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 1716 1400 2000 1600
मंचर लोकल क्विंटल 1981 1000 1300 1150
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 70 1500 3500 2800
कराड लोकल क्विंटल 21 1800 2200 2200
पेन लोकल क्विंटल 204 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 30 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 28 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 7 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 320 1600 1800 1700
15/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 110 500 1250 875
उस्मानाबाद क्विंटल 8 1500 6000 3750
पुणे-मांजरी क्विंटल 270 1400 2300 1800
औरंगाबाद क्विंटल 37 1200 2000 1600
राहूरी क्विंटल 8 1500 6000 3750
खेड क्विंटल 20 600 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 158 1000 1800 1400
श्रीरामपूर क्विंटल 13 500 1000 750
सातारा क्विंटल 18 3000 4500 3850
राहता क्विंटल 11 1000 2500 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 457 860 1800 1215
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2200 1900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1510 2000 1810
सोलापूर लोकल नग 3960 400 1600 1040
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1000 1500 1250
जळगाव लोकल क्विंटल 20 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 403 800 2000 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1600 1600 1600
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 73600 501 2100 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 450 2000 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 1845 1400 2000 1600
मंचर लोकल क्विंटल 1777 1000 1510 1255
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 110 1500 3000 2800
कराड लोकल क्विंटल 45 1000 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 144 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 15 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 15 2500 3000 2750
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
14/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 144 500 1250 875
उस्मानाबाद क्विंटल 12 1500 6000 3750
पुणे-मांजरी क्विंटल 238 1400 2700 2300
औरंगाबाद क्विंटल 42 1200 2000 1600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 232 1000 2000 1500
खेड क्विंटल 20 800 1000 900
खेड-चाकण क्विंटल 183 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 19 3000 4000 3500
पलूस क्विंटल 7 1800 2500 2000
राहता क्विंटल 4 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 446 1000 2142 1570
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2200 1900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1495 2000 1665
सोलापूर लोकल नग 5248 400 1600 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1800 2600 2200
जळगाव लोकल क्विंटल 32 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 901 800 1400 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1300 1500 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1500 1600 1550
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 276 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 450 1500 2500 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 1258 1400 2000 1700
मंचर लोकल क्विंटल 1520 1000 1400 1200
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1500 3000 2600
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 16 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 15 2000 2500 2350
रामटेक लोकल क्विंटल 15 2000 2400 2200
13/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 125 500 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 79 1500 3000 2250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 104 1000 2000 1500
राहूरी क्विंटल 8 1500 6000 3750
खेड क्विंटल 30 800 1200 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 11 400 700 550
सातारा क्विंटल 20 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 752 720 1570 1070
सोलापूर लोकल नग 8952 400 1760 960
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1500 2500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 35 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 849 800 1500 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1300 1500 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1800 1800 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 143 800 2000 1400
नागपूर लोकल क्विंटल 380 1500 2500 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 1250 1400 2000 1600
मंचर लोकल क्विंटल 1913 1000 1350 1175
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 230 1000 3000 2000
कराड लोकल क्विंटल 15 1300 1400 1400
वाई लोकल क्विंटल 15 1800 2200 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 1800 1600
पनवेल नं. १ क्विंटल 320 2000 2200 2100
12/06/2022
अकलुज क्विंटल 15 1500 2500 2200
कोल्हापूर क्विंटल 68 500 1650 1075
उस्मानाबाद क्विंटल 15 3000 6000 4500
पुणे-मांजरी क्विंटल 258 900 1600 1400
औरंगाबाद क्विंटल 42 1200 2200 1700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 135 800 1500 1000
राहूरी क्विंटल 8 1000 5000 3000
खेड क्विंटल 20 800 1400 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 13 500 1000 750
सातारा क्विंटल 35 3000 5000 4000
पलूस क्विंटल 4 1500 2000 1800
राहता क्विंटल 3 2000 4000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 739 570 1430 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 1815 2000 1935
पुणे लोकल क्विंटल 1127 800 1600 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 237 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 400 1500 2000 1875
मंचर लोकल क्विंटल 2233 1000 1510 1250
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 1400 1400
वाई लोकल क्विंटल 15 1800 2200 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 18 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 7 1000 1800 1600
11/06/2022
अकलुज क्विंटल 22 1800 2600 2000
उस्मानाबाद क्विंटल 7 1500 7000 4250
पुणे-मांजरी क्विंटल 254 1400 2300 2000
औरंगाबाद क्विंटल 46 1000 2500 1750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 242 800 1500 1000
राहूरी क्विंटल 7 1600 6600 4000
खेड-चाकण क्विंटल 193 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 500 700 600
सातारा क्विंटल 38 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 709 715 2140 1240
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 1730 2000 1885
सोलापूर लोकल नग 17451 400 1600 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 29 1500 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 235 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 550 1500 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 1594 1400 2000 1600
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 90 1800 3000 2000
कराड लोकल क्विंटल 15 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 12 1800 2300 2050
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 1800 1600