Phul gobi market rate : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे फुल कोबी बाजार भाव 2022

Phul gobi market rate : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे फुल कोबी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील फुल कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : फ्लॉवर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2022
अकलुज क्विंटल 15 1500 2700 2000
कोल्हापूर क्विंटल 115 500 1250 875
पंढरपूर क्विंटल 22 500 2500 1500
औरंगाबाद क्विंटल 18 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 345 715 2140 1430
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 2000 2500 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1400 1800 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1300 1500 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 190 800 2000 1400
नागपूर लोकल क्विंटल 180 2500 3000 2875
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 13 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 20 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 7 3000 4000 3800
22/07/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 28 2500 4000 3250
पुणे-मांजरी क्विंटल 313 700 1500 1100
खेड-चाकण क्विंटल 167 1000 1600 1300
श्रीरामपूर क्विंटल 17 800 1500 1150
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 316 720 2285 1250
सोलापूर लोकल नग 2796 680 1760 1360
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2100 2600 2350
जळगाव लोकल क्विंटल 25 2000 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 861 800 1600 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1200 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 171 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 512 1000 2650 1800
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 379 100 1800 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 1128 1600 2200 1900
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 2000 3500 2800
पेन लोकल क्विंटल 165 3800 4000 3800
भुसावळ लोकल क्विंटल 13 1000 1000 1000
पनवेल नं. १ क्विंटल 300 2000 2200 2100
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 63 2500 3000 2800
21/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 136 500 1250 875
उस्मानाबाद क्विंटल 17 1200 4000 2600
पुणे-मांजरी क्विंटल 327 800 1200 1000
औरंगाबाद क्विंटल 114 1400 3200 2300
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 40 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 177 1000 1500 1250
श्रीरामपूर क्विंटल 11 1000 1800 1400
घोटी क्विंटल 33 1800 2000 1900
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 75 100 200 150
सातारा क्विंटल 61 1500 2500 2000
राहता क्विंटल 8 1500 3000 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 391 720 2145 1250
सोलापूर लोकल नग 2364 680 1760 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 15 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 564 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1600 2000 1800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1500 1700 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 241 800 2000 1400
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 349 100 2400 1800
नागपूर लोकल क्विंटल 550 2000 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 1560 1600 2000 1800
मंचर लोकल क्विंटल 1110 1000 2250 1625
कराड लोकल क्विंटल 21 2000 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 10 2500 3500 3000
रामटेक लोकल क्विंटल 28 2000 2400 2200
पनवेल नं. १ क्विंटल 290 1800 2000 1900
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 45 2500 3500 3000
20/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 140 500 850 675
उस्मानाबाद क्विंटल 3 3000 6000 4500
पुणे-मांजरी क्विंटल 328 900 1600 1400
पंढरपूर क्विंटल 23 300 2500 1500
औरंगाबाद क्विंटल 30 2100 3200 2650
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 330 1000 2000 1500
खेड क्विंटल 15 1500 2000 1800
खेड-चाकण क्विंटल 177 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 16 1000 2000 1550
घोटी क्विंटल 6 1800 2000 1900
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 63 120 200 150
सातारा क्विंटल 27 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 388 360 1890 1070
सोलापूर लोकल नग 4044 520 1680 960
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1800 2200 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 27 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 763 700 1600 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 388 500 2630 1550
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 205 100 2600 2200
नागपूर लोकल क्विंटल 650 2000 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 1552 1600 2200 1900
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 115 1500 3000 2600
कराड लोकल क्विंटल 18 1500 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 165 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 18 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 8 3500 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 300 1800 2000 1900
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 46 2500 3500 3000
19/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 94 500 1000 750
पुणे-मांजरी क्विंटल 308 900 1400 1100
पंढरपूर क्विंटल 24 500 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 27 2000 3200 2600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 51 1000 2000 1500
खेड क्विंटल 4 1200 1400 1300
खेड-चाकण क्विंटल 205 1000 1500 1250
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 80 150 210 180
सातारा क्विंटल 52 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 252 500 1930 1140
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 1800 1700
सोलापूर लोकल नग 3432 640 1760 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2500 3000 2750
जळगाव लोकल क्विंटल 25 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 780 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 148 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 437 500 2400 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 280 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 1096 1600 2400 2000
मंचर लोकल क्विंटल 888 1200 2460 1830
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 15 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 15 2000 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 18 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 15 1800 2000 1900
18/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 112 750 1500 1125
पुणे-मांजरी क्विंटल 342 900 1400 1100
पंढरपूर क्विंटल 17 500 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 46 1500 2500 2000
खेड क्विंटल 4 800 1000 900
श्रीरामपूर क्विंटल 11 1000 1500 1250
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 62 100 180 150
सातारा क्विंटल 28 1500 3000 2250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 308 500 1715 1140
सोलापूर लोकल नग 4668 640 1440 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1400 1600 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 20 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 614 800 1600 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 132 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 370 500 2210 1500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 137 110 1700 1400
नागपूर लोकल क्विंटल 450 1500 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 1686 1200 1800 1500
मंचर लोकल क्विंटल 871 1000 2150 1575
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1000 3000 2100
कराड लोकल क्विंटल 18 1500 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 144 4600 4800 4600
वाई लोकल क्विंटल 15 2000 2500 2250
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 320 1800 2000 1900
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 44 2500 3000 2800
17/07/2022
अकलुज क्विंटल 14 2000 2700 2500
कोल्हापूर क्विंटल 122 500 1000 750
अहमदनगर क्विंटल 84 2200 3100 2650
पुणे-मांजरी क्विंटल 368 600 1400 900
औरंगाबाद क्विंटल 28 1500 2500 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 87 800 1500 1000
खेड क्विंटल 6 1000 1400 1200
खेड-चाकण क्विंटल 190 1000 1600 1300
श्रीरामपूर क्विंटल 20 1000 1400 1200
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 24 100 200 150
राहता क्विंटल 4 4000 5500 4700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 400 890 1785 1215
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1400 1600 1500
पुणे लोकल क्विंटल 818 700 1500 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1600 1800 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 167 800 2000 1400
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 318 500 2510 1800
मंचर लोकल क्विंटल 1283 1000 2010 1505
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 16 1000 1500 1200
कराड लोकल क्विंटल 21 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 22 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 24 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2800
16/07/2022
अकलुज क्विंटल 14 2000 2700 2500
कोल्हापूर क्विंटल 181 350 1350 850
अहमदनगर क्विंटल 86 2000 3000 2500
उस्मानाबाद क्विंटल 5 1500 4000 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 372 900 1400 1100
औरंगाबाद क्विंटल 34 1000 1600 1300
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 192 800 1500 1000
राहूरी क्विंटल 17 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 190 1000 1600 1300
श्रीरामपूर क्विंटल 12 800 1500 1150
घोटी क्विंटल 12 1900 1900 1900
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 43 1000 1500 1300
सातारा क्विंटल 52 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 342 715 2140 1430
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2200 2000
सोलापूर लोकल नग 1792 800 1440 960
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 20 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 209 700 2000 1350
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 592 500 1850 1200
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 227 100 1800 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 550 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 1385 1000 1800 1400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 50 1000 2100 1600
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 18 2000 2800 2400
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 280 1200 1400 1300