Phul gobi market rate : 6 ते 11 जून पर्यंतचे फुल कोबी बाजार भाव 2022

Phul gobi market rate : 6 ते 11 जून पर्यंतचे फुल कोबी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील फुल कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : फ्लॉवर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 68 500 1650 1075
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 237 1000 2000 1500
11/06/2022
अकलुज क्विंटल 22 1800 2600 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 7 500 700 600
सातारा क्विंटल 38 3000 4000 3500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 1730 2000 1885
सोलापूर लोकल नग 17451 400 1600 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 235 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 550 1500 2000 1875
कराड लोकल क्विंटल 15 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 1800 1600
10/06/2022
अकलुज क्विंटल 16 1800 2500 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 290 1400 2300 1800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 137 800 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 120 1000 1500 1250
श्रीरामपूर क्विंटल 11 500 800 650
पलूस क्विंटल 5 1500 2000 1800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 416 720 2250 1430
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1635 2000 1915
सोलापूर लोकल नग 5016 640 1840 1040
जळगाव लोकल क्विंटल 28 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 675 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 144 1000 2500 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 966 1400 2000 1700
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 15 1800 2500 2150
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 1600 1500
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 53 2000 2500 2200
09/06/2022
अकलुज क्विंटल 17 1500 2800 2500
कोल्हापूर क्विंटल 97 500 1500 1000
पुणे-मांजरी क्विंटल 267 1800 2700 2300
औरंगाबाद क्विंटल 36 1000 3000 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 157 800 1500 1000
राहूरी क्विंटल 8 900 6500 3700
खेड क्विंटल 35 800 1200 1000
खेड-चाकण क्विंटल 195 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 400 700 550
सातारा क्विंटल 24 2000 4000 3000
राहता क्विंटल 3 1500 3000 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 368 890 24300 1610
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2800 2400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1450 1800 1685
सोलापूर लोकल नग 5256 400 1840 1040
पुणे लोकल क्विंटल 440 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1300 1500 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 254 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 30 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 1143 1400 2000 1700
मंचर लोकल क्विंटल 846 1000 2000 1000
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 15 1800 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 7 1000 2000 1800
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 71 2500 3000 2800
08/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 147 500 1500 1000
पुणे-मांजरी क्विंटल 344 1800 2700 2300
औरंगाबाद क्विंटल 46 1500 2500 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 184 800 1500 1000
राहूरी क्विंटल 2 1000 3000 2000
खेड क्विंटल 20 1000 1400 1200
खेड-चाकण क्विंटल 210 1000 1600 1400
श्रीरामपूर क्विंटल 10 400 600 500
सातारा क्विंटल 17 2000 4000 3000
राहता क्विंटल 4 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 429 890 2500 1785
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2200 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 1515 2000 1885
सोलापूर लोकल नग 4564 400 1600 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 28 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 446 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1300 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1600 1600 1600
नागपूर लोकल क्विंटल 350 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 1121 1400 2000 1700
मंचर लोकल क्विंटल 994 1000 2000 1500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 1800 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 210 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 7 1000 1800 1600
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 64 3000 4000 3500
07/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 72 250 1250 750
पुणे-मांजरी क्विंटल 309 1400 2300 1800
पंढरपूर क्विंटल 27 800 2200 1500
औरंगाबाद क्विंटल 27 1200 3000 2100
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 116 800 1500 1000
खेड क्विंटल 15 1000 1400 1200
खेड-चाकण क्विंटल 192 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 33 2000 4000 3000
राहता क्विंटल 10 800 2000 1400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 481 715 2860 2140
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 1845 2200 2060
सोलापूर लोकल नग 6564 560 1840 1040
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 42 1200 2000 1600
जळगाव लोकल क्विंटल 16 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 700 1000 1600 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 198 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 1107 500 1950 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 350 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 874 1600 2200 1900
मंचर लोकल क्विंटल 1060 1000 1900 1450
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 70 2000 3800 2800
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 15 1800 2200 2150
रामटेक लोकल क्विंटल 20 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 7 1000 1800 1600
06/06/2022
अकलुज क्विंटल 20 1800 2700 2500
कोल्हापूर क्विंटल 130 500 1500 1000
पुणे-मांजरी क्विंटल 372 1400 2300 1800
पंढरपूर क्विंटल 27 1000 3000 2200
औरंगाबाद क्विंटल 26 1500 3500 2500
राहूरी क्विंटल 4 1500 4500 3000
खेड क्विंटल 30 1000 1500 1250
श्रीरामपूर क्विंटल 10 400 800 600
नवापूर क्विंटल 10 2000 2000 2000
सातारा क्विंटल 12 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 3 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 460 715 2500 1570
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2600 2200
सोलापूर लोकल नग 3804 560 1760 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 22 2000 2500 2200
पुणे लोकल क्विंटल 536 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1200 1400 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1200 2000 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 138 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 846 500 2110 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 1302 1400 2000 1700
मंचर लोकल क्विंटल 820 1000 2200 1600
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 1000 2500 1800
कराड लोकल क्विंटल 24 1000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 15 1800 2000 1950
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 1500 1800 1600
05/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 126 500 1250 875
अहमदनगर क्विंटल 40 1000 5000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 313 1400 2300 2000
औरंगाबाद क्विंटल 29 2000 2500 2250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 110 800 1500 1000
खेड क्विंटल 25 1000 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 176 1500 2000 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 13 400 600 500
नवापूर क्विंटल 8 2000 3000 2625
सातारा क्विंटल 22 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 3 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 548 1070 2430 1610
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1515 2000 1825
पुणे लोकल क्विंटल 718 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1300 1400 1350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1700 1700 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 145 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 789 500 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 300 2000 3000 2750
मंचर लोकल क्विंटल 1118 1000 2160 1580
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 22 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 17 1600 2000 1850
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 8 1500 2000 1800