Phul gobi market rate : 31 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे फुल कोबी बाजार भाव

Phul gobi market rate : 31 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे फुल कोबी बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे फुल कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : फ्लॉवर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 206 500 1000 750
पंढरपूर क्विंटल 48 300 1000 500
औरंगाबाद क्विंटल 48 1200 1500 1350
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 90 800 1200 1000
राहता क्विंटल 10 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 478 785 1780 1215
पुणे लोकल क्विंटल 782 700 1500 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1000 1000 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 168 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 280 1500 1800 1700
मुंबई लोकल क्विंटल 4048 1400 2000 1700
06/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 119 500 1250 875
पुणे-मांजरी क्विंटल 302 1800 2700 2300
औरंगाबाद क्विंटल 43 1400 1600 1500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 70 800 1200 1000
खेड क्विंटल 15 500 1000 800
सातारा क्विंटल 49 1500 2000 1750
राहता क्विंटल 6 1000 2500 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 446 720 2250 1215
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 65 795 1200 1085
पुणे लोकल क्विंटल 1263 800 1600 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 16 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 287 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 203 500 1250 1000
मंचर लोकल क्विंटल 571 625 2000 1250
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 2000 2000 2000
05/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 219 650 1000 825
पुणे-मांजरी क्विंटल 338 1800 2700 2300
पंढरपूर क्विंटल 37 300 800 600
औरंगाबाद क्विंटल 52 1200 1500 1350
राहूरी क्विंटल 18 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 193 1000 2000 1500
सातारा क्विंटल 30 1500 2000 1750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 460 715 2140 1430
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 50 1055 1600 1385
सोलापूर लोकल नग 10712 400 1080 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1200 1800 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 156 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 380 1500 1700 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 4800 1600 2400 2000
कराड लोकल क्विंटल 18 1500 1800 1800
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 12 1200 1800 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 18 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 10 1200 2200 1900
04/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 22 1500 2200 1850
पुणे-मांजरी क्विंटल 280 1800 2700 2300
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 100 800 1200 1000
खेड क्विंटल 40 800 1200 1000
खेड-चाकण क्विंटल 159 1000 1600 1400
राहता क्विंटल 9 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 300 720 1785 1140
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2400 2250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 60 1270 1500 1380
सोलापूर लोकल नग 7500 480 1200 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 800 1400 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 25 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 723 1000 1600 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1600 1600 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 127 700 1500 1100
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 392 500 1200 1000
मुंबई लोकल क्विंटल 4294 1600 2400 2000
मंचर लोकल क्विंटल 449 725 1600 1050
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 15 1500 2000 1750
कामठी लोकल क्विंटल 29 1000 2000 1800
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 55 2500 3000 2800
03/02/2022
अकलुज क्विंटल 18 1500 2300 2000
कोल्हापूर क्विंटल 160 500 1000 750
उस्मानाबाद क्विंटल 14 1200 3000 2100
पुणे-मांजरी क्विंटल 277 1800 2700 2300
पंढरपूर क्विंटल 27 300 1000 600
औरंगाबाद क्विंटल 57 2000 2400 2200
राहूरी क्विंटल 40 1000 6000 3500
खेड क्विंटल 45 1000 1400 1200
खेड-चाकण क्विंटल 310 1000 1600 1300
सातारा क्विंटल 44 1500 2000 1750
राहता क्विंटल 14 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 412 715 2320 1250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2000 1900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 55 1050 1500 1270
सोलापूर लोकल नग 2341 400 960 560
जळगाव लोकल क्विंटल 15 1200 1800 1500
पुणे लोकल क्विंटल 612 1000 1600 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 280 800 2000 1400
नागपूर लोकल क्विंटल 420 1500 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 3695 1600 2400 2000
मंचर लोकल क्विंटल 465 200 1600 900
कराड लोकल क्विंटल 21 1500 1800 1800
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 28 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 9 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 300 1600 1800 1700
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 65 2500 3250 3000
02/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 12 1500 3000 2250
पुणे-मांजरी क्विंटल 305 1400 2300 1800
औरंगाबाद क्विंटल 37 2000 2500 2250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 88 800 1200 1000
राहूरी क्विंटल 22 1500 3500 2500
खेड क्विंटल 17 1200 1400 1300
खेड-चाकण क्विंटल 155 1000 2000 1500
सातारा क्विंटल 34 1000 2000 1500
राहता क्विंटल 7 1000 2500 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 427 715 1890 1215
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 1700 1600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 55 1050 1500 1270
सोलापूर लोकल नग 16910 480 1040 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 800 1200 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 11 1000 1800 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 1300 1500 1400
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 200 500 1550 1200
मुंबई लोकल क्विंटल 2563 1600 2400 2000
मंचर लोकल क्विंटल 331 625 1550 925
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 70 1000 3000 2100
कराड लोकल क्विंटल 18 1000 1500 1500
पेन लोकल क्विंटल 162 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1750
रामटेक लोकल क्विंटल 20 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 20 1000 1600 1400
पनवेल नं. १ क्विंटल 275 1600 1800 1700
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 65 2500 3000 2600
01/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 15 1500 3000 2250
पुणे-मांजरी क्विंटल 338 1400 2300 1800
औरंगाबाद क्विंटल 27 2000 2500 2250
खेड क्विंटल 20 1200 1400 1300
खेड-चाकण क्विंटल 172 1000 2000 1500
राहता क्विंटल 6 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 524 715 2142 1070
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2000 1900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 50 1130 1500 1320
सोलापूर लोकल नग 724 640 960 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 800 1200 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 5 2000 2000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1200 1600 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 111 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 305 500 1400 800
मुंबई लोकल क्विंटल 3546 1600 2400 2000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 1000 2800 1800
कराड लोकल क्विंटल 18 1300 1600 1600
पेन लोकल क्विंटल 108 5000 5200 5000
वाई लोकल क्विंटल 14 1500 1800 1650
रामटेक लोकल क्विंटल 18 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 24 1000 1600 1400
31/01/2022
कोल्हापूर क्विंटल 159 500 1000 750
पंढरपूर क्विंटल 22 300 1400 700
औरंगाबाद क्विंटल 70 1600 2200 1900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 125 700 1300 1000
सातारा क्विंटल 23 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 3 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 301 720 1605 1140
सोलापूर लोकल नग 11400 400 1120 880
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 25 800 1400 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 20 1200 1800 1500
पुणे लोकल क्विंटल 498 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1600 1600 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 223 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 214 500 1550 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 320 1000 1500 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 3214 1600 2200 1900
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 17 1200 1500 1350
पनवेल नं. १ क्विंटल 300 2000 2200 2100

 

Leave a Comment