Phul gobi market rate 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे फुल कोबी बाजार भाव

Phul gobi market rate 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे फुल कोबी बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे फुल कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 163 1000 1500 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1000 1600 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 128 1000 1200 1100
नागपूर लोकल क्विंटल 700 1500 1700 1650
भुसावळ लोकल क्विंटल 21 2000 2000 2000
18/02/2022
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 92 600 1100 800
खेड-चाकण —- क्विंटल 145 1000 1500 1250
श्रीरामपूर —- क्विंटल 17 1000 1800 1400
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 12 1000 1500 1200
राहता —- क्विंटल 8 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 459 660 1960 1500
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 12 800 2000 1400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1560 2000 1780
सोलापूर लोकल क्विंटल 40 400 1000 700
जळगाव लोकल क्विंटल 25 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 389 1000 1400 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1000 1300 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 76 1000 1500 1250
मुंबई लोकल क्विंटल 1913 1600 2400 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 23 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 1800 1600
17/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 58 900 1500 1200
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 84 600 1100 800
औरंगाबाद —- क्विंटल 109 1000 1200 1100
खेड —- क्विंटल 20 700 1500 1200
खेड-चाकण —- क्विंटल 157 1000 1800 1400
श्रीरामपूर —- क्विंटल 9 1000 1800 1400
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 11 1000 1300 1200
सातारा —- क्विंटल 34 1000 1500 1250
राहता —- क्विंटल 4 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 428 660 1875 1335
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 13 1200 2000 1600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 2075 2500 2315
सोलापूर लोकल क्विंटल 89 700 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 369 800 1500 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 16 1200 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 115 800 1500 1150
नागपूर लोकल क्विंटल 600 1500 1800 1725
मुंबई लोकल क्विंटल 1886 1400 2200 1800
मंचर लोकल क्विंटल 148 400 1200 800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 48 600 1500 800
भुसावळ लोकल क्विंटल 40 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 15 1300 1700 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 14 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 240 1500 1700 1600
16/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 41 1000 2500 1750
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 64 700 1400 1100
पंढरपूर —- क्विंटल 44 400 1000 700
औरंगाबाद —- क्विंटल 41 2000 3500 2750
राहूरी —- क्विंटल 27 1000 1700 1350
खेड —- क्विंटल 3 1000 1200 1100
खेड-चाकण —- क्विंटल 120 1000 1600 1300
श्रीरामपूर —- क्विंटल 14 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 9 1200 1600 1400
सातारा —- क्विंटल 29 1000 1500 1250
राहता —- क्विंटल 3 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 413 1040 1875 1415
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 10 1100 2000 1550
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2200 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1520 2000 1860
अकलुज लोकल क्विंटल 28 1000 1500 1300
सोलापूर लोकल क्विंटल 69 700 1200 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 40 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 239 600 1500 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 16 1200 1600 1400
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 243 500 1300 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 600 1500 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 1105 1600 2200 1900
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 46 600 1500 800
कराड लोकल क्विंटल 30 800 1000 1000
भुसावळ लोकल क्विंटल 19 1200 1200 1200
वाई लोकल क्विंटल 18 1500 1800 1650
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 11 1000 2000 1800
15/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 52 1000 1200 1100
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 81 600 1100 800
पंढरपूर —- क्विंटल 35 500 1500 1000
औरंगाबाद —- क्विंटल 50 1000 1600 1350
राहूरी —- क्विंटल 8 500 1500 1000
पाटन —- क्विंटल 9 1000 1500 1250
खेड —- क्विंटल 4 1000 1200 1100
खेड-चाकण —- क्विंटल 159 800 1600 1200
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 21 1000 1400 1200
सातारा —- क्विंटल 38 1000 2000 1500
राहता —- क्विंटल 6 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 421 830 1915 1330
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 27 1400 2500 1950
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1510 2000 1920
सोलापूर लोकल क्विंटल 38 700 1200 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1500 2000 1750
जळगाव लोकल क्विंटल 32 1200 1800 1500
पुणे लोकल क्विंटल 631 500 1600 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 19 1200 1600 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 106 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 243 500 1300 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 700 1500 1700 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 2624 1600 2400 2000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 800 1500 1200
कराड लोकल क्विंटल 27 1000 1800 1800
पेन लोकल क्विंटल 123 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 34 800 800 800
वाई लोकल क्विंटल 18 1600 2000 1800
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
पलूस लोकल क्विंटल 7 1000 1200 1100
कामठी लोकल क्विंटल 8 1000 1800 1600
14/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 177 800 1500 1150
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 66 800 1100 1000
पंढरपूर —- क्विंटल 45 700 1500 1000
औरंगाबाद —- क्विंटल 72 800 1200 1000
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 48 1000 1500 1200
राहूरी —- क्विंटल 15 1000 2000 1500
खेड —- क्विंटल 11 800 1500 1100
श्रीरामपूर —- क्विंटल 12 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 9 1200 1700 1500
सातारा —- क्विंटल 22 1000 1500 1250
राहता —- क्विंटल 3 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 388 660 1670 1460
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 75 1000 1300 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1500 2000 1750
जळगाव लोकल क्विंटल 40 1200 1800 1500
पुणे लोकल क्विंटल 511 1000 1600 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1500 1800 1650
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 138 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 650 1500 1700 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 1580 1400 2400 1900
मंचर लोकल क्विंटल 281 700 1500 1100
कराड लोकल क्विंटल 27 1500 1800 1800
पेन लोकल क्विंटल 174 4400 4600 4400
वाई लोकल क्विंटल 15 1400 1600 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 240 1500 1700 1600
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 65 2000 3000 2500
13/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 112 800 1600 1200
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 73 600 1100 800
औरंगाबाद —- क्विंटल 112 1000 1200 1100
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 10 1000 1500 1200
खेड —- क्विंटल 10 1000 1500 1250
खेड-चाकण —- क्विंटल 160 1000 1800 1500
श्रीरामपूर —- क्विंटल 16 1000 1800 1400
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 11 1000 1800 1500
सातारा —- क्विंटल 42 1000 1500 1250
राहता —- क्विंटल 6 500 2000 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 481 750 1375 1250
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 11 1800 3000 2400
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 76 3500 4500 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1520 2000 1860
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 600 1500 2000 1750
पुणे लोकल क्विंटल 960 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1200 1400 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 19 1400 1800 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 132 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 228 500 1760 1200
नागपूर लोकल क्विंटल 750 1500 1700 1650
मंचर लोकल क्विंटल 175 200 1700 950
कराड लोकल क्विंटल 21 1400 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 49 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 15 1400 1600 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 18 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 12 1200 2200 1900
अहमदनगर नं. १ क्विंटल 81 500 2500 1500
12/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 243 1200 1600 1400
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 108 800 1100 1000
पंढरपूर —- क्विंटल 8 500 1800 1000
औरंगाबाद —- क्विंटल 64 1200 1600 1400
राहूरी —- क्विंटल 16 1000 2200 1600
खेड-चाकण —- क्विंटल 175 1000 2000 1500
श्रीरामपूर —- क्विंटल 11 1000 1800 1400
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 19 1500 2000 1800
सातारा —- क्विंटल 39 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 477 830 2000 1415
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 6 1600 2500 2050
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 1555 2000 1815
अकलुज लोकल क्विंटल 25 1000 1700 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 41 900 1500 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1400 2000 1700
जळगाव लोकल क्विंटल 22 1500 2200 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 23 1600 2000 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 77 800 1200 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 620 1500 1700 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 1781 1600 2400 2000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 1000 1500 1200
कराड लोकल क्विंटल 24 1500 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 243 3800 4000 3800
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 14 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 4 1200 2200 1900
पनवेल नं. १ क्विंटल 250 2000 2500 2250

 

Leave a Comment