Phul gobi market rate : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे फुल कोबी बाजार भाव 2022

Phul gobi market rate : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे फुल कोबी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील फुल कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : फ्लॉवर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 161 350 1125 725
औरंगाबाद क्विंटल 67 700 800 750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 123 300 500 400
श्रीरामपूर क्विंटल 8 500 900 700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 426 360 650 535
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 55 275 400 365
सोलापूर लोकल नग 5692 560 1200 880
जळगाव लोकल क्विंटल 25 700 1200 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 27 300 500 400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 258 500 1000 750
नागपूर लोकल क्विंटल 420 1200 1400 1350
कराड लोकल क्विंटल 21 500 700 700
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 20 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 9 1000 1800 1600
11/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 163 1000 2500 1750
पुणे-मांजरी क्विंटल 391 400 900 600
पंढरपूर क्विंटल 37 200 800 500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 144 300 500 400
खेड-चाकण क्विंटल 170 400 600 500
श्रीरामपूर क्विंटल 11 500 1000 750
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 14 700 1000 800
राहता क्विंटल 9 500 800 600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 737 300 960 610
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 75 220 400 340
सोलापूर लोकल नग 6120 560 1200 960
जळगाव लोकल क्विंटल 32 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 747 400 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 18 500 800 650
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 204 500 2000 1250
मुंबई लोकल क्विंटल 3234 1000 1400 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 34 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 12 900 1400 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 280 1000 1200 1100
10/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 88 300 750 525
पुणे-मांजरी क्विंटल 444 400 900 600
औरंगाबाद क्विंटल 57 600 800 700
राहूरी क्विंटल 27 700 1000 850
खेड क्विंटल 25 500 700 600
खेड-चाकण क्विंटल 190 300 500 400
श्रीरामपूर क्विंटल 9 500 900 700
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 18 700 1400 900
सातारा क्विंटल 37 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 10 500 1000 700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 660 430 860 715
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 50 445 600 555
सोलापूर लोकल नग 8200 800 2400 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 35 700 1200 900
पुणे लोकल क्विंटल 500 500 800 650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 24 500 800 650
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 262 500 1000 750
मुंबई लोकल क्विंटल 2954 1000 1600 1300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 1000 2600 2000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 16 1500 2000 1800
कराड लोकल क्विंटल 24 600 700 700
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 24 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 8 600 1400 1200
09/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 147 400 900 650
उस्मानाबाद क्विंटल 12 1200 1800 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 418 400 900 600
औरंगाबाद क्विंटल 45 600 700 650
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 168 300 500 400
राहूरी क्विंटल 27 700 1000 850
खेड क्विंटल 20 300 700 500
खेड-चाकण क्विंटल 209 400 600 500
श्रीरामपूर क्विंटल 10 500 1000 750
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 27 500 1600 1000
सातारा क्विंटल 34 1000 1200 1100
राहता क्विंटल 10 500 800 650
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 633 360 965 642
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 700 1200 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 60 475 700 585
सोलापूर लोकल नग 15436 480 1440 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 28 600 1000 800
पुणे लोकल क्विंटल 562 500 800 650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 600 800 700
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 554 250 510 350
नागपूर लोकल क्विंटल 400 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 2493 800 1400 1100
मंचर लोकल क्विंटल 450 100 700 400
कराड लोकल क्विंटल 21 500 700 700
भुसावळ लोकल क्विंटल 15 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 14 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 16 1000 1600 1400
08/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 120 500 650 575
उस्मानाबाद क्विंटल 8 1200 2100 1650
पुणे-मांजरी क्विंटल 456 900 1400 1100
पंढरपूर क्विंटल 27 200 900 500
औरंगाबाद क्विंटल 52 500 700 600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 162 300 500 400
खेड क्विंटल 65 400 600 500
खेड-चाकण क्विंटल 362 300 600 500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 25 600 2000 1500
सातारा क्विंटल 32 1000 2000 1500
राहता क्विंटल 13 500 1000 700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 670 285 645 390
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 600 1000 800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 60 245 500 395
सोलापूर लोकल नग 6064 400 1600 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 49 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 30 700 1000 800
पुणे लोकल क्विंटल 640 400 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 400 700 550
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 228 600 1000 800
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 554 250 510 350
नागपूर लोकल क्विंटल 380 600 800 750
मुंबई लोकल क्विंटल 3113 1000 1600 1300
मंचर लोकल क्विंटल 614 100 800 450
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 2200 3600 2800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 17 1000 1500 1300
कराड लोकल क्विंटल 30 1000 1300 1300
पेन लोकल क्विंटल 201 4600 4800 4600
भुसावळ लोकल क्विंटल 15 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 18 1000 1300 1150
रामटेक लोकल क्विंटल 24 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 30 1000 1600 1400
पनवेल नं. १ क्विंटल 240 1000 1200 1100
07/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 126 300 1000 650
पुणे-मांजरी क्विंटल 408 600 1100 900
पंढरपूर क्विंटल 25 300 700 700
औरंगाबाद क्विंटल 51 500 700 600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 124 300 500 400
राहूरी क्विंटल 20 500 1300 900
खेड क्विंटल 27 500 700 600
श्रीरामपूर क्विंटल 12 500 1000 750
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 19 600 1200 1000
सातारा क्विंटल 23 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 8 500 800 600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 641 215 820 500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 600 1000 800
सोलापूर लोकल नग 5172 400 1040 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 15 800 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 792 400 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 29 500 1000 750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 352 200 1000 600
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 256 250 510 350
नागपूर लोकल क्विंटल 450 600 800 750
मुंबई लोकल क्विंटल 2306 1000 1800 1400
मंचर लोकल क्विंटल 440 150 700 425
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 47 1800 2800 2100
कराड लोकल क्विंटल 30 1000 1300 1300
06/03/2022
अकलुज क्विंटल 20 700 1200 1000
कोल्हापूर क्विंटल 107 500 750 625
अहमदनगर क्विंटल 98 500 1200 850
उस्मानाबाद क्विंटल 23 1200 2500 1850
पुणे-मांजरी क्विंटल 475 400 1100 600
औरंगाबाद क्विंटल 69 600 700 650
खेड क्विंटल 25 500 700 600
खेड-चाकण क्विंटल 249 500 1000 750
श्रीरामपूर क्विंटल 10 500 1000 750
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 19 600 1700 1000
सातारा क्विंटल 44 500 1000 750
राहता क्विंटल 10 800 1500 1100
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 70 635 800 725
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1200 2200 1700
पुणे लोकल क्विंटल 1085 400 1000 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1000 1000 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 296 600 1000 800
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 380 250 510 350
मंचर लोकल क्विंटल 732 100 800 450
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 10 500 2000 1480
कराड लोकल क्विंटल 33 800 1200 1200
पेन लोकल क्विंटल 123 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 30 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 20 600 800 700
रामटेक लोकल क्विंटल 40 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 27 800 1200 1100
05/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 144 750 1000 875
उस्मानाबाद क्विंटल 5 1000 2000 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 459 400 900 600
औरंगाबाद क्विंटल 37 500 700 600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 238 200 600 400
खेड-चाकण क्विंटल 172 500 1000 800
श्रीरामपूर क्विंटल 9 500 900 700
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 30 600 1100 800
सातारा क्विंटल 40 500 1000 750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 416 360 930 650
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 600 1200 900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 55 575 700 665
सोलापूर लोकल नग 4641 640 1180 960
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1500 2500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 30 400 800 600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 27 640 1000 800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 400 600 500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 302 600 1000 800
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 482 250 500 400
नागपूर लोकल क्विंटल 450 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 4105 1000 1800 1400
कराड लोकल क्विंटल 18 500 1000 1000
पेन लोकल क्विंटल 123 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 20 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 18 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 1600 1400
पनवेल नं. १ क्विंटल 280 600 700 650

 

Leave a Comment