Shepu bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे शेपू बाजार भाव

Shepu bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे शेपू बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे शेपू चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Shepu rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : शेपू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2022
राहता नग 100 5 5 5
पुणे लोकल नग 21050 2 6 4
पुणे- खडकी लोकल नग 200 7 7 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1600 8 8 8
पुणे-मोशी लोकल नग 3050 3 6 5
मुंबई लोकल क्विंटल 12 800 1600 1200
06/02/2022
पुणे-मांजरी नग 7350 2 5 4
खेड नग 2000 400 600 500
राहता नग 350 2 6 4
पुणे लोकल नग 19965 4 6 5
पुणे- खडकी लोकल नग 650 6 7 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1150 5 8 6
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 2300 4 5 5
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 13800 101 901 601
05/02/2022
पुणे-मांजरी नग 9050 2 5 4
राहूरी क्विंटल 2 500 1500 1000
खेड-चाकण नग 3150 500 800 650
सोलापूर लोकल नग 385 300 500 400
पुणे- खडकी लोकल नग 150 7 7 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1550 5 8 8
पुणे-मोशी लोकल नग 3350 4 6 5
पंढरपूर लोकल नग 95 3 4 3
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 13800 101 701 501
मुंबई लोकल क्विंटल 12 800 1400 1100
04/02/2022
पुणे-मांजरी नग 7850 1 5 3
खेड नग 2500 3 6 4
खेड-चाकण क्विंटल 10500 400 800 600
राहता नग 400 5 5 5
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 12
सोलापूर लोकल नग 1156 200 400 300
नाशिक लोकल क्विंटल 365 1200 1700 1400
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 32 450 900 750
पुणे लोकल नग 18575 3 5 4
पुणे- खडकी लोकल नग 450 4 5 5
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1350 6 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 1400 4 6 5
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 13800 101 901 600
मुंबई लोकल क्विंटल 24 800 1400 1100
03/02/2022
अकलुज नग 2200 3 4 4
पुणे-मांजरी नग 11250 1 3 2
खेड नग 1500 4 4 4
खेड-चाकण क्विंटल 9000 400 800 600
राहता नग 350 3 5 4
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 30 15
सोलापूर लोकल नग 1104 300 500 400
नाशिक लोकल क्विंटल 396 1000 1700 1400
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 30 500 1000 800
पुणे लोकल नग 74645 3 6 4
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1450 7 8 8
पुणे-मोशी लोकल नग 700 7 8 8
पंढरपूर लोकल नग 190 4 5 4
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 13000 201 1001 600
मुंबई लोकल क्विंटल 22 800 1400 1100
02/02/2022
पुणे-मांजरी नग 11100 1 3 2
खेड-चाकण नग 2150 400 800 600
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 5488 200 500 400
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 12
सोलापूर लोकल नग 1454 200 500 300
नाशिक लोकल क्विंटल 243 1200 2100 1500
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 38 450 900 650
पुणे- खडकी लोकल नग 750 6 7 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1450 5 8 7
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 17300 151 1001 500
01/02/2022
पुणे-मांजरी नग 10900 1 5 3
खेड-चाकण क्विंटल 2950 400 800 600
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 3743 100 511 300
राहता नग 500 5 8 6
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 12
सोलापूर लोकल नग 329 300 500 400
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 25 400 800 700
पुणे- खडकी लोकल नग 100 7 7 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 150 7 8 8
पुणे-मोशी लोकल नग 1650 4 5 5
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 125785 101 701 601
31/01/2022
खेड नग 500 6 6 6
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 1856 200 650 400
राहता नग 150 5 5 5
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 12
सोलापूर लोकल नग 1298 250 400 300
नाशिक लोकल क्विंटल 219 1200 2300 2000
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 40 415 935 625
पुणे लोकल नग 23050 5 7 6
पुणे- खडकी लोकल नग 100 7 7 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 650 7 8 8
पुणे-मोशी लोकल नग 2300 5 6 6
पंढरपूर लोकल नग 164 1 3 2
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 167700 201 601 500
मुंबई लोकल क्विंटल 12 700 1500 1100

 

Leave a Comment