Shepu bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे शेपू बाजार भाव

Shepu bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे शेपू बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे शेपू चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Shepu rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : शेपू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
सोलापूर लोकल नग 1880 300 400 350
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1300 7 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 2300 3 4 4
11/02/2022
पुणे-मांजरी नग 9400 1 4 3
खेड-चाकण नग 2650 400 600 500
राहता नग 350 4 6 5
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 12
सोलापूर लोकल नग 1678 200 400 300
नाशिक लोकल क्विंटल 332 500 1000 700
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 35 400 725 600
पुणे लोकल नग 28200 2 6 4
पुणे- खडकी लोकल नग 400 6 6 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 800 7 7 7
पुणे-मोशी लोकल नग 2050 3 4 4
मुंबई लोकल क्विंटल 32 800 1400 1100
10/02/2022
पुणे-मांजरी नग 8700 1 5 3
खेड नग 1500 2 4 3
खेड-चाकण नग 5250 300 500 400
श्रीरामपूर नग 1650 3 5 4
राहता नग 100 5 5 5
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 12
सोलापूर लोकल नग 1003 200 300 250
नाशिक लोकल क्विंटल 217 600 1000 850
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 50 300 600 500
पुणे लोकल नग 5450 3 5 4
पुणे- खडकी लोकल नग 400 7 8 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 800 6 7 7
पुणे-मोशी लोकल नग 5050 4 5 5
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 11600 201 701 401
मुंबई लोकल क्विंटल 27 600 2000 1300
09/02/2022
पुणे-मांजरी नग 8400 1 5 3
खेड नग 4000 2 4 3
खेड-चाकण नग 13500 300 500 400
श्रीरामपूर नग 2050 4 6 5
राहता नग 450 5 5 5
सोलापूर लोकल नग 2028 300 500 400
नाशिक लोकल क्विंटल 253 500 1200 900
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 63 350 700 500
पुणे लोकल नग 7680 2 5 3
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1800 7 8 8
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 14800 201 701 501
मुंबई लोकल क्विंटल 91 1000 1400 1200
08/02/2022
पुणे-मांजरी नग 8750 2 5 3
खेड नग 4000 2 4 3
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 5366 140 451 300
राहता नग 650 3 5 4
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 12
सोलापूर लोकल नग 412 300 400 350
नाशिक लोकल क्विंटल 220 1200 1800 1400
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 52 400 850 600
पुणे लोकल नग 17300 3 6 4
पुणे- खडकी लोकल नग 500 8 8 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 800 7 8 8
पुणे-मोशी लोकल नग 3300 3 4 4
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 9600 101 701 501
मुंबई लोकल क्विंटल 12 800 1400 1100
07/02/2022
अकलुज नग 1400 3 4 3
पुणे-मांजरी नग 10200 1 5 3
खेड नग 4500 2 5 4
श्रीरामपूर नग 2250 4 6 5
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 4289 300 500 400
राहता नग 100 5 5 5
नाशिक लोकल क्विंटल 252 700 1500 1100
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 37 500 900 650
पुणे लोकल नग 21050 2 6 4
पुणे- खडकी लोकल नग 200 7 7 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1600 8 8 8
पुणे-मोशी लोकल नग 3050 3 6 5
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 13400 101 701 501
मुंबई लोकल क्विंटल 12 800 1600 1200
06/02/2022
पुणे-मांजरी नग 7350 2 5 4
खेड नग 2000 400 600 500
खेड-चाकण नग 2530 400 800 600
श्रीरामपूर नग 1900 3 5 4
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 4119 200 550 400
राहता नग 350 2 6 4
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 12
नाशिक लोकल क्विंटल 232 800 1500 1000
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 31 450 1050 700
पुणे लोकल नग 19965 4 6 5
पुणे- खडकी लोकल नग 650 6 7 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1150 5 8 6
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 2300 4 5 5
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 13800 101 901 601
05/02/2022
अकलुज नग 1550 3 3 3
पुणे-मांजरी नग 9050 2 5 4
राहूरी क्विंटल 2 500 1500 1000
खेड-चाकण नग 3150 500 800 650
श्रीरामपूर नग 1700 5 7 6
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 1315 310 450 400
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 12
सोलापूर लोकल नग 385 300 500 400
नाशिक लोकल क्विंटल 324 700 1700 1200
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 36 500 950 750
पुणे- खडकी लोकल नग 150 7 7 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1550 5 8 8
पुणे-मोशी लोकल नग 3350 4 6 5
पंढरपूर लोकल नग 95 3 4 3
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 13800 101 701 501
मुंबई लोकल क्विंटल 12 800 1400 1100

 

Leave a Comment