Shepu bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे शेपू बाजार भाव

Shepu bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे शेपू बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे शेपू चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Shepu rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : शेपू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/02/2022
उस्मानाबाद नग 2245 200 500 350
खेड-चाकण नग 3250 400 700 550
श्रीरामपूर नग 1750 3 5 4
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 12
सोलापूर लोकल नग 1853 150 400 300
पुणे लोकल नग 15500 3 6 4
पुणे- खडकी लोकल नग 800 5 6 6
पुणे-मोशी लोकल नग 3200 3 5 4
मुंबई लोकल क्विंटल 14 800 1400 1100
16/02/2022
अकलुज नग 2800 3 3 3
उस्मानाबाद नग 631 400 600 500
पुणे-मांजरी नग 7100 3 5 4
खेड नग 800 4 4 4
खेड-चाकण नग 3500 300 600 450
श्रीरामपूर नग 2050 4 6 5
राहता नग 400 4 4 4
सोलापूर लोकल नग 1717 300 400 350
नाशिक लोकल क्विंटल 305 500 1100 700
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 53 425 750 505
पुणे लोकल नग 14150 3 5 4
पुणे- खडकी लोकल नग 500 5 6 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 450 8 9 9
पंढरपूर लोकल नग 184 1 4 3
मुंबई लोकल क्विंटल 30 900 1600 1250
15/02/2022
उस्मानाबाद नग 1930 300 500 400
खेड नग 4000 2 4 3
खेड-चाकण क्विंटल 3510 400 600 500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 3445 100 230 200
राहता नग 700 5 5 5
सोलापूर लोकल नग 2036 200 400 300
नाशिक लोकल क्विंटल 300 400 800 550
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 49 400 700 525
पुणे लोकल नग 12880 2 6 4
पुणे- खडकी लोकल नग 700 5 6 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 800 7 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 2950 4 5 5
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 27000 151 601 400
मुंबई लोकल क्विंटल 30 800 1400 1100
14/02/2022
पुणे-मांजरी नग 8950 1 4 3
खेड नग 3500 1 3 2
श्रीरामपूर नग 2150 2 4 3
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 6318 200 451 300
राहता नग 450 2 4 3
कल्याण हायब्रीड नग 3 8 12 10
सोलापूर लोकल नग 492 200 300 250
नाशिक लोकल क्विंटल 304 400 950 550
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 52 325 700 500
पुणे लोकल नग 11425 3 6 4
पुणे- खडकी लोकल नग 400 6 6 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 800 7 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 1250 3 4 4
पंढरपूर लोकल नग 85 2 2 2
मुंबई लोकल क्विंटल 17 800 1400 1100
13/02/2022
उस्मानाबाद नग 960 400 700 550
पुणे-मांजरी नग 9450 1 4 3
खेड नग 1000 4 4 4
खेड-चाकण नग 4500 400 600 500
श्रीरामपूर नग 2000 4 6 5
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 3303 260 505 400
राहता नग 550 5 7 6
नाशिक लोकल क्विंटल 239 200 1000 700
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 41 350 750 550
पुणे लोकल नग 12900 3 5 4
पुणे- खडकी लोकल नग 300 5 5 5
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1000 7 8 8
पुणे-मोशी लोकल नग 1700 3 5 4
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 29700 51 501 301
12/02/2022
पुणे-मांजरी नग 9450 1 3 2
खेड-चाकण नग 3550 400 800 600
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 2344 421 500 450
सोलापूर लोकल नग 1880 300 400 350
नाशिक लोकल क्विंटल 312 500 1050 700
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 42 425 800 550
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1300 7 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 2300 3 4 4
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 19000 201 701 500
मुंबई लोकल क्विंटल 38 800 1400 1100
11/02/2022
पुणे-मांजरी नग 9400 1 4 3
खेड नग 2000 2 4 3
खेड-चाकण नग 2650 400 600 500
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 5810 200 451 300
राहता नग 350 4 6 5
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 12
सोलापूर लोकल नग 1678 200 400 300
नाशिक लोकल क्विंटल 332 500 1000 700
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 35 400 725 600
पुणे लोकल नग 28200 2 6 4
पुणे- खडकी लोकल नग 400 6 6 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 800 7 7 7
पुणे-मोशी लोकल नग 2050 3 4 4
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 17800 301 701 601
मुंबई लोकल क्विंटल 32 800 1400 1100
10/02/2022
पुणे-मांजरी नग 8700 1 5 3
खेड नग 1500 2 4 3
खेड-चाकण नग 5250 300 500 400
श्रीरामपूर नग 1650 3 5 4
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 3455 300 500 400
राहता नग 100 5 5 5
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 12
सोलापूर लोकल नग 1003 200 300 250
नाशिक लोकल क्विंटल 217 600 1000 850
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 50 300 600 500
पुणे लोकल नग 5450 3 5 4
पुणे- खडकी लोकल नग 400 7 8 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 800 6 7 7
पुणे-मोशी लोकल नग 5050 4 5 5
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 11600 201 701 401
मुंबई लोकल क्विंटल 27 600 2000 1300

 

Leave a Comment