Shevga market rate : 16 ते 21 मे पर्यंतचे शेवगा बाजार भाव 2022

Shevga market rate : 16 ते 21 मे पर्यंतचे शेवगा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील शेवगा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (shevga bajar bhav 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : शेवगा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/05/2022
अकलुज क्विंटल 11 1500 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 15 1200 1400 1300
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1500 2500 2000
कराड हायब्रीड क्विंटल 6 1000 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 1500 2000 1750
20/05/2022
अकलुज क्विंटल 12 1500 3000 2200
खेड-चाकण क्विंटल 12 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 3 1000 2000 1550
राहता क्विंटल 3 2500 3500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 3 1000 1000 1000
पुणे लोकल क्विंटल 161 2000 3500 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 596 3000 3400 3200
19/05/2022
अकलुज क्विंटल 15 1600 2800 2300
औरंगाबाद क्विंटल 26 500 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 15 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 1 3000 4410 3705
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 36 2500 3500 3000
राहता क्विंटल 6 500 2000 1200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 4000 3800
कराड हायब्रीड क्विंटल 12 1000 1600 1600
पुणे लोकल क्विंटल 172 2000 3500 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 2000 2500 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 369 3000 4000 3500
18/05/2022
अकलुज क्विंटल 17 1500 2500 2000
उस्मानाबाद क्विंटल 5 3000 6000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 7 1200 1600 1400
राहूरी क्विंटल 2 2000 4000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 16 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 4 900 900 900
श्रीरामपूर क्विंटल 3 1500 2500 2000
भुसावळ क्विंटल 4 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 8 2000 2500 2250
राहता क्विंटल 1 3400 3400 3400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 3000 2200
कराड हायब्रीड क्विंटल 12 1000 2000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 1 1000 1000 1000
पुणे लोकल क्विंटल 100 1600 3000 2300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2000 2000 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 440 3000 4000 3500
17/05/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 7 1500 4000 3250
औरंगाबाद क्विंटल 17 1000 1800 1400
खेड-चाकण क्विंटल 8 3000 5000 4000
मंचर क्विंटल 3 1000 4100 2550
भुसावळ क्विंटल 2 1500 1500 1500
राहता क्विंटल 3 1500 2000 1700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 3000 2200
कराड हायब्रीड क्विंटल 12 1000 1500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 127 1600 3000 2300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 418 2800 4000 3400
16/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 54 700 1300 1000
मंचर क्विंटल 3 3600 4100 3850
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 13 2000 3000 2500
राहता क्विंटल 1 500 500 500
कराड हायब्रीड क्विंटल 6 800 1500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 122 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 1000 2000 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 587 2800 4000 3400
15/05/2022
अकलुज क्विंटल 15 1500 2700 2500
उस्मानाबाद क्विंटल 5 1600 4000 2800
औरंगाबाद क्विंटल 19 600 1400 1000
खेड-चाकण क्विंटल 21 4000 5000 4500
मंचर क्विंटल 3 1500 4500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 3 1500 2500 2000
भुसावळ क्विंटल 7 1500 1500 1500
राहता क्विंटल 3 1500 2000 1700
कराड हायब्रीड क्विंटल 9 1500 2000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 231 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 2000 2500 2250
14/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 30 1000 1800 1400
खेड-चाकण क्विंटल 20 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 3 1500 2500 2000
भुसावळ क्विंटल 3 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 19 2000 2500 2250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 3200 3000
कराड हायब्रीड क्विंटल 6 1000 2000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 2500 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 300 2400 4000 3200