Shevga market rate : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे शेवगा बाजार भाव

Shevga market rate : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे शेवगा बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे शेवगा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (shevga bajar bhav today 2022)

शेतमाल : शेवगा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/06/2022
अकलुज क्विंटल 9 2500 5000 4200
सातारा क्विंटल 13 5000 6000 5500
राहता क्विंटल 3 2000 2000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 172 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 17 4500 6000 5250
04/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 14 2000 5000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 22 5000 6000 5500
कराड हायब्रीड क्विंटल 6 1000 1500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
03/06/2022
खेड-चाकण क्विंटल 15 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 7 5400 5800 5600
श्रीरामपूर क्विंटल 3 2000 2500 2250
राहता क्विंटल 3 2000 4000 3000
कराड हायब्रीड क्विंटल 9 4000 5000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 138 3000 5000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 281 4000 5000 4500
02/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 12 1500 4500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 23 4000 6000 5000
मंचर क्विंटल 7 3000 6000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1000 2000 1550
राहता क्विंटल 3 300 400 350
पुणे लोकल क्विंटल 106 3000 5000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 5000 6000 5500
01/06/2022
अकलुज क्विंटल 7 3000 5800 5000
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 3000 3500 3250
औरंगाबाद क्विंटल 20 1300 4200 2750
खेड-चाकण क्विंटल 17 3000 5000 4000
मंचर क्विंटल 3 5100 6000 5550
श्रीरामपूर क्विंटल 3 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 34 4000 5000 4500
राहता क्विंटल 2 2000 2000 2000
कराड हायब्रीड क्विंटल 6 5000 5500 5500
जळगाव लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 152 3000 5000 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 347 4000 5500 4800
31/05/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 10 2500 8000 7250
औरंगाबाद क्विंटल 20 1300 4200 2750
खेड-चाकण क्विंटल 30 4000 6000 5000
मंचर क्विंटल 4 5000 5500 5250
सातारा क्विंटल 9 5000 6000 5500
राहता क्विंटल 3 2500 2500 2500
कराड हायब्रीड क्विंटल 9 4000 5000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 102 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 5 4500 5000 4750
मुंबई लोकल क्विंटल 419 4000 5500 4800
30/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 6 2500 4500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 3 2000 3000 2550
सातारा क्विंटल 17 4000 6000 5000
राहता क्विंटल 1 4000 4000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4250
कराड हायब्रीड क्विंटल 6 4500 5000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 155 2500 4500 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1800 1800 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 14 4000 6000 5000
मुंबई लोकल क्विंटल 435 2800 4400 3600
29/05/2022
अकलुज क्विंटल 13 1700 3200 2500
औरंगाबाद क्विंटल 16 1000 3900 2450
खेड-चाकण क्विंटल 42 4000 6000 5000
मंचर क्विंटल 10 1700 6000 3850
श्रीरामपूर क्विंटल 3 1500 2500 2000
राहता क्विंटल 2 1500 1500 1500
कराड हायब्रीड क्विंटल 9 5500 6000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 297 3000 6000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 3000 5000 4000

Leave a Comment