Soybean bajar bhav : 1 ऑगस्ट ते 6 ऑगस्ट पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

Soybean bajar bhav : 1 ऑगस्ट ते 6 ऑगस्ट पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/08/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 163 3000 6155 6000
औरंगाबाद क्विंटल 10 5500 6001 5750
माजलगाव क्विंटल 125 5300 5996 5800
उदगीर क्विंटल 870 6200 6282 6226
अचलपूर क्विंटल 40 6000 6100 6050
तुळजापूर क्विंटल 155 5900 6100 6000
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 27 5700 6100 5900
धुळे हायब्रीड क्विंटल 21 4050 5800 5530
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 6100 6100 6100
अमरावती लोकल क्विंटल 1770 5900 6150 6025
परभणी लोकल क्विंटल 230 5900 6150 6100
नागपूर लोकल क्विंटल 376 5400 6200 6000
हिंगोली लोकल क्विंटल 195 5600 6090 5845
कोपरगाव लोकल क्विंटल 148 5500 6048 6036
मेहकर लोकल क्विंटल 970 5500 6350 6100
वडूज पांढरा क्विंटल 15 6100 6300 6200
जालना पिवळा क्विंटल 998 5500 6075 6000
अकोला पिवळा क्विंटल 1023 5205 6235 5825
आर्वी पिवळा क्विंटल 64 5400 6050 5800
चिखली पिवळा क्विंटल 497 5600 6050 5825
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1114 5500 6255 5820
बीड पिवळा क्विंटल 87 5950 6100 6039
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 5650 6360 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 5550 6150 5850
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1305 5870 6215 6110
मलकापूर पिवळा क्विंटल 157 5400 6070 5855
जामखेड पिवळा क्विंटल 28 4000 5900 4950
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 31 6300 6400 6300
लोणार पिवळा क्विंटल 450 5800 6198 5999
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 410 5300 6256 6150
निलंगा पिवळा क्विंटल 85 5800 6279 6100
मुरुम पिवळा क्विंटल 26 6051 6051 6051
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 4 6175 6200 6200
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 43 5850 6100 5975
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 5800 6000 5900
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 286 5800 6200 6120
05/08/2022
अहमदनगर क्विंटल 96 4500 6100 5300
येवला क्विंटल 20 5000 6010 5950
लासलगाव क्विंटल 789 3000 6130 6080
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 249 3000 6177 6000
शहादा क्विंटल 2 6150 6151 6150
माजलगाव क्विंटल 206 5500 6000 5900
चंद्रपूर क्विंटल 117 5890 6145 6000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 5000 5900 5500
संगमनेर क्विंटल 4 5990 5990 5990
उदगीर क्विंटल 655 6200 6296 6238
अचलपूर क्विंटल 50 5750 6172 5961
श्रीरामपूर क्विंटल 2 5100 6100 5700
लासूर स्टेशन क्विंटल 21 5600 5900 5800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 500 5800 6185 6100
तुळजापूर क्विंटल 120 5950 6100 6000
राहता क्विंटल 18 6000 6150 6126
अमरावती लोकल क्विंटल 2424 5850 6175 6012
नागपूर लोकल क्विंटल 240 5575 6200 6044
मनमाड लोकल क्विंटल 3 3200 5971 5800
हिंगोली लोकल क्विंटल 205 5800 6125 5962
कोपरगाव लोकल क्विंटल 142 5500 6099 6015
मेहकर लोकल क्विंटल 960 5500 6300 6000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 135 5000 6220 6180
पातूर पांढरा क्विंटल 16 5100 6100 5843
बारामती पिवळा क्विंटल 356 5201 6100 5960
लातूर पिवळा क्विंटल 3850 5990 6336 6250
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 120 5810 6150 6000
जालना पिवळा क्विंटल 601 5500 6100 6050
अकोला पिवळा क्विंटल 1299 5200 6210 5900
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 255 5800 6150 5975
परभणी पिवळा क्विंटल 110 6000 6200 6100
आर्वी पिवळा क्विंटल 50 5400 6000 5800
चिखली पिवळा क्विंटल 387 5550 6100 5825
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1693 5500 6300 5920
बीड पिवळा क्विंटल 30 5500 6072 5900
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 5500 6350 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 5450 6150 5850
पैठण पिवळा क्विंटल 5 5730 5730 5730
वर्धा पिवळा क्विंटल 22 5550 5955 5700
भोकर पिवळा क्विंटल 8 5750 5750 5750
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 121 5800 6100 5950
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 30 5000 6000 5500
खामगाव पिवळा क्विंटल 3218 5625 6150 5887
मलकापूर पिवळा क्विंटल 205 5495 6000 5895
दिग्रस पिवळा क्विंटल 61 5655 6205 6185
वणी पिवळा क्विंटल 208 5475 5885 5600
सावनेर पिवळा क्विंटल 2 5830 6094 6094
जामखेड पिवळा क्विंटल 37 4500 5800 5150
गेवराई पिवळा क्विंटल 40 5670 5819 5700
परतूर पिवळा क्विंटल 14 5675 5950 5925
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 30 6300 6400 6300
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 1 6000 6000 6000
लोणार पिवळा क्विंटल 300 5890 6200 6045
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 5991 6001 5995
तासगाव पिवळा क्विंटल 33 5900 6000 5960
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 370 5650 6241 6100
केज पिवळा क्विंटल 73 6000 6200 6142
मंठा पिवळा क्विंटल 60 5800 5950 5899
निलंगा पिवळा क्विंटल 120 5800 6326 6200
मुरुम पिवळा क्विंटल 27 5950 5950 5950
उमरगा पिवळा क्विंटल 12 4000 6100 6000
सेनगाव पिवळा क्विंटल 80 5500 6100 5800
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1405 5300 6450 6250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 668 5350 6190 6075
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 21 6100 6200 6175
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 121 5870 6100 5985
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 137 5990 6195 6000
उमरखेड पिवळा क्विंटल 100 5800 6000 5900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 5800 6000 5900
काटोल पिवळा क्विंटल 100 5200 6100 5800
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 22 5500 5991 5800
04/08/2022
अहमदनगर क्विंटल 17 5600 6000 5800
येवला क्विंटल 46 5712 6300 6176
लासलगाव क्विंटल 974 4000 6230 6141
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 197 3000 6239 6100
माजलगाव क्विंटल 156 5700 6022 5900
चंद्रपूर क्विंटल 76 5980 6075 6005
सिन्नर क्विंटल 115 4000 6300 6165
पाचोरा क्विंटल 75 5700 5989 5811
उदगीर क्विंटल 672 6200 6280 6240
कारंजा क्विंटल 1800 5840 6270 6150
अचलपूर क्विंटल 396 5750 6172 5961
श्रीरामपूर क्विंटल 1 6000 6000 6000
लासूर स्टेशन क्विंटल 91 5500 5900 5850
परळी-वैजनाथ क्विंटल 207 5211 6181 6131
सेलु क्विंटल 25 5800 6010 5840
वैजापूर क्विंटल 12 5865 6040 6000
तुळजापूर क्विंटल 155 5900 6000 5950
मानोरा क्विंटल 140 5600 6331 6137
मोर्शी क्विंटल 327 5500 6050 5775
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 40 5600 6100 5800
राहता क्विंटल 32 6000 6166 6115
धुळे हायब्रीड क्विंटल 4 4000 5570 5570
अमरावती लोकल क्विंटल 2106 5850 6175 6012
नागपूर लोकल क्विंटल 302 5300 6251 6013
राहूरी लोकल क्विंटल 8 3000 6000 4500
अमळनेर लोकल क्विंटल 23 5600 5851 5851
हिंगोली लोकल क्विंटल 115 5805 6135 5970
कोपरगाव लोकल क्विंटल 230 5500 6116 6050
मेहकर लोकल क्विंटल 640 5500 6335 6100
परांडा नं. १ क्विंटल 2 5600 5600 5600
ताडकळस नं. १ क्विंटल 74 6000 6171 6100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 288 5500 6200 6080
परतूर पांढरा क्विंटल 14 5675 5950 5925
लातूर पिवळा क्विंटल 5982 6000 6370 6300
जालना पिवळा क्विंटल 931 4900 6100 6050
अकोला पिवळा क्विंटल 980 5300 6210 6140
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 225 5700 6135 5917
परभणी पिवळा क्विंटल 160 6000 6200 6100
चिखली पिवळा क्विंटल 317 5700 6121 5910
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1577 5500 6305 6020
बीड पिवळा क्विंटल 54 6000 6075 6049
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 5500 6335 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 5450 6200 6000
पैठण पिवळा क्विंटल 1 5651 5651 5651
उमरेड पिवळा क्विंटल 1814 5000 6070 6000
वर्धा पिवळा क्विंटल 7 5550 5900 5700
भोकर पिवळा क्विंटल 3 5859 5859 5859
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 129 5800 6100 5950
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1100 5850 6195 6035
खामगाव पिवळा क्विंटल 2380 5000 6125 5562
मलकापूर पिवळा क्विंटल 96 5410 6055 5900
दिग्रस पिवळा क्विंटल 107 5900 6160 6095
वणी पिवळा क्विंटल 290 5965 6095 6000
जामखेड पिवळा क्विंटल 29 5000 5800 5400
गेवराई पिवळा क्विंटल 48 5500 5945 5800
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 26 6300 6500 6300
मनवत पिवळा क्विंटल 65 5890 6151 5900
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 142 4860 6076 5140
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 13 5699 5899 5751
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 8 4500 6014 6014
लोणार पिवळा क्विंटल 650 5700 6190 5945
वरोरा पिवळा क्विंटल 52 5800 5900 5850
नांदगाव पिवळा क्विंटल 8 5000 6041 5801
गंगापूर पिवळा क्विंटल 3 5300 5300 5300
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 190 6001 6275 6200
केज पिवळा क्विंटल 57 6085 6200 6160
निलंगा पिवळा क्विंटल 35 5600 6320 6200
चाकूर पिवळा क्विंटल 10 6101 6140 6119
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 151 6181 6227 6204
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 137 4500 6393 6200
मुरुम पिवळा क्विंटल 12 5850 6000 5925
उमरगा पिवळा क्विंटल 50 5700 6051 6050
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 105 6000 6500 6250
सेनगाव पिवळा क्विंटल 45 5500 6100 5800
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 789 5600 6475 6300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 263 5300 6200 6175
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 12 6100 6200 6150
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 99 5875 6125 6000
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 85 6000 6180 6050
भिवापूर पिवळा क्विंटल 414 5100 6075 5535
काटोल पिवळा क्विंटल 225 5500 6165 5800
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 79 5520 6100 6050
03/08/2022
अहमदनगर क्विंटल 101 5900 6300 6100
येवला क्विंटल 33 6076 6126 6100
लासलगाव क्विंटल 917 3000 6275 6180
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 257 3000 6235 6100
माजलगाव क्विंटल 361 5600 6100 5900
चंद्रपूर क्विंटल 49 5805 6090 5805
सिन्नर क्विंटल 95 3200 6190 5970
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 3800 6000 5000
पाचोरा क्विंटल 60 5525 6050 5811
सिल्लोड क्विंटल 28 5800 5800 5800
उदगीर क्विंटल 610 6200 6250 6225
कारंजा क्विंटल 2000 5800 6260 6125
अचलपूर क्विंटल 15 5900 6100 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 23 5900 6050 6000
लासूर स्टेशन क्विंटल 20 5500 6000 5850
परळी-वैजनाथ क्विंटल 200 5800 6183 5951
रिसोड क्विंटल 1800 5900 6250 6100
वैजापूर क्विंटल 23 5800 5955 5920
तुळजापूर क्विंटल 155 6000 6100 6050
मानोरा क्विंटल 127 5201 6241 6048
धुळे हायब्रीड क्विंटल 4 5850 5850 5850
सोलापूर लोकल क्विंटल 23 5850 6105 6050
अमरावती लोकल क्विंटल 1791 5750 6172 5961
राहूरी लोकल क्विंटल 15 6050 6050 6050
हिंगोली लोकल क्विंटल 198 5800 6100 5950
कोपरगाव लोकल क्विंटल 258 5500 6161 6060
मेहकर लोकल क्विंटल 710 5500 6300 6100
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 55 6000 6200 6100
कंधार नं. १ क्विंटल 6 6200 6800 6700
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 338 5500 6254 6230
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 50 5980 6180 6050
जालना पिवळा क्विंटल 683 5000 6100 6000
अकोला पिवळा क्विंटल 872 5340 6200 6085
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 73 5550 6100 5825
परभणी पिवळा क्विंटल 80 5900 6200 6100
आर्वी पिवळा क्विंटल 61 5300 6100 5800
चिखली पिवळा क्विंटल 235 5800 6150 5975
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1765 5600 6330 5970
बीड पिवळा क्विंटल 33 5800 6100 6022
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 5500 6250 6000
पैठण पिवळा क्विंटल 3 5721 5721 5721
वर्धा पिवळा क्विंटल 50 5825 6000 5950
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 71 5800 6000 5900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 31 5800 6150 6030
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 20 5000 6000 5500
मलकापूर पिवळा क्विंटल 144 5455 6105 5850
दिग्रस पिवळा क्विंटल 76 5880 6395 6285
वणी पिवळा क्विंटल 207 5840 6190 6000
शेवगाव पिवळा क्विंटल 34 5800 6000 6000
शिरपूर पिवळा क्विंटल 4 5900 5900 5900
गेवराई पिवळा क्विंटल 16 5500 5880 5700
परतूर पिवळा क्विंटल 15 5451 5976 5970
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 20 6300 6500 6300
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 97 5499 6121 5730
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 9 5900 5900 5900
नांदगाव पिवळा क्विंटल 7 5853 5930 5881
तासगाव पिवळा क्विंटल 21 5900 6200 6100
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 580 5700 6350 6200
निलंगा पिवळा क्विंटल 200 6000 6340 6200
चाकूर पिवळा क्विंटल 20 6001 6170 6151
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 611 5251 6541 6300
मुरुम पिवळा क्विंटल 12 5850 6000 5925
उमरगा पिवळा क्विंटल 13 5901 6101 6000
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 120 6000 6300 6150
सेनगाव पिवळा क्विंटल 45 5500 6100 6000
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1003 5600 6260 6100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 349 5490 6200 6100
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 50 5725 6175 6000
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 85 5850 6100 5975
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 217 6050 6195 6150
काटोल पिवळा क्विंटल 107 4200 6200 5000
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 83 5250 6050 5850
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 90 6300 6900 6500
02/08/2022
लासलगाव क्विंटल 515 4500 6215 6170
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 169 3000 6151 6000
औरंगाबाद क्विंटल 3 5500 6001 5750
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 12 6100 6100 6100
पाचोरा क्विंटल 20 5875 5956 5911
कारंजा क्विंटल 300 5850 6200 6075
लासूर स्टेशन क्विंटल 20 5750 5950 5900
परळी-वैजनाथ क्विंटल 340 5911 6175 6025
वैजापूर क्विंटल 25 5855 5975 5960
तुळजापूर क्विंटल 108 6000 6150 6100
मानोरा क्विंटल 49 4700 6300 5974
राहता क्विंटल 18 6100 6171 6150
धुळे हायब्रीड क्विंटल 10 5500 6180 6100
नागपूर लोकल क्विंटल 455 5400 6275 6056
मनमाड लोकल क्विंटल 3 5840 5840 5840
हिंगोली लोकल क्विंटल 66 5600 6050 5825
कोपरगाव लोकल क्विंटल 151 5500 6143 6100
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 350 6100 6400 6300
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 517 5500 6280 6250
लातूर पिवळा क्विंटल 2545 6080 6411 6350
जालना पिवळा क्विंटल 248 5400 6125 6050
अकोला पिवळा क्विंटल 922 5350 6345 6100
परभणी पिवळा क्विंटल 204 6000 6200 6100
चोपडा पिवळा क्विंटल 1 6300 6300 6300
वाशीम पिवळा क्विंटल 2100 5500 6300 5800
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 120 5900 6100 6000
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 630 6050 6225 6165
खामगाव पिवळा क्विंटल 718 5100 6130 5615
मलकापूर पिवळा क्विंटल 88 5425 6045 5860
जामखेड पिवळा क्विंटल 27 4000 5700 4850
शिरपूर पिवळा क्विंटल 1 6051 6051 6051
गेवराई पिवळा क्विंटल 11 5699 5879 5850
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 22 6300 6500 6300
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 300 5150 6195 5900
नांदगाव पिवळा क्विंटल 26 5100 6100 5800
तासगाव पिवळा क्विंटल 26 6000 6100 6050
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 12 5900 5940 5900
सेनगाव पिवळा क्विंटल 85 5600 6100 5800
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 818 5500 6480 6300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 172 5500 6100 6050
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 78 6150 6245 6200
01/08/2022
येवला क्विंटल 54 5651 6270 6200
लासलगाव क्विंटल 933 4000 6340 6260
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 141 3000 6350 6200
बार्शी क्विंटल 90 5800 6150 6000
औरंगाबाद क्विंटल 8 5900 6126 6013
नांदेड क्विंटल 79 5620 6070 5800
माजलगाव क्विंटल 259 5500 6150 6000
चंद्रपूर क्विंटल 160 5800 6220 6155
सिन्नर क्विंटल 29 2500 6265 6215
पाचोरा क्विंटल 95 5761 6114 5811
कारंजा क्विंटल 1800 5860 6350 6150
श्रीगोंदा क्विंटल 2 5700 5700 5700
इंदापूर क्विंटल 4 5761 5761 5761
लासूर स्टेशन क्विंटल 50 5500 6050 5800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 375 5800 6276 6121
तुळजापूर क्विंटल 115 6000 6200 6100
मानोरा क्विंटल 260 6100 6800 6400
मोर्शी क्विंटल 296 5800 6125 5962
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 65 5600 6000 5700
राहता क्विंटल 18 6100 6176 6150
धुळे हायब्रीड क्विंटल 5 5850 6180 6100
अमरावती लोकल क्विंटल 3057 5950 6201 6075
नागपूर लोकल क्विंटल 212 5620 6280 6115
राहूरी लोकल क्विंटल 8 3000 6200 4600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 281 5700 6248 6150
मेहकर लोकल क्विंटल 500 5500 6350 6100
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 140 6000 6200 6100
ताडकळस नं. १ क्विंटल 80 6150 6300 6200
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 471 4401 6425 6400
जालना पिवळा क्विंटल 1009 5300 6200 6150
अकोला पिवळा क्विंटल 1340 5000 6285 6050
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 300 5550 6150 5850
परभणी पिवळा क्विंटल 100 6000 6200 6100
मालेगाव पिवळा क्विंटल 11 5699 6250 6200
चोपडा पिवळा क्विंटल 5 6125 6125 6125
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2119 5600 6445 6005
बीड पिवळा क्विंटल 52 5500 6200 6048
वाशीम पिवळा क्विंटल 2100 5500 6304 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 5650 6200 5950
वर्धा पिवळा क्विंटल 8 5650 6050 5850
भोकर पिवळा क्विंटल 10 5825 6110 5968
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 107 5900 6100 6000
जिंतूर पिवळा क्विंटल 25 5811 6200 6100
मलकापूर पिवळा क्विंटल 182 5675 6000 5870
दिग्रस पिवळा क्विंटल 78 6000 6395 6285
वणी पिवळा क्विंटल 254 5700 6325 6000
जामखेड पिवळा क्विंटल 32 5000 5700 5350
गेवराई पिवळा क्विंटल 35 5800 6074 5950
परतूर पिवळा क्विंटल 3 5900 6226 6000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 28 6300 6500 6300
मनवत पिवळा क्विंटल 106 5600 6160 5800
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 111 5550 6100 5601
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 600 5050 6325 6000
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 25 6150 6150 6150
लोणार पिवळा क्विंटल 500 5900 6260 6080
नांदगाव पिवळा क्विंटल 14 5851 6125 6000
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 113 4600 6191 6000
चाकूर पिवळा क्विंटल 17 6251 6321 6288
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 50 6251 6325 6288
मुरुम पिवळा क्विंटल 55 5600 6150 5875
उमरगा पिवळा क्विंटल 1 5900 6000 5950
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 125 6000 6200 6100
सेनगाव पिवळा क्विंटल 80 5500 6100 6000
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1583 5700 6220 6100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 456 5600 6250 6050
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 58 6000 6150 6075
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 94 6250 6345 6300
काटोल पिवळा क्विंटल 178 4750 6201 5450
सिंदी पिवळा क्विंटल 12 5155 6100 5800
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 236 5250 6200 5975
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 37 6150 6200 6190
31/07/2022
सिल्लोड क्विंटल 2 5800 5800 5800
उदगीर क्विंटल 570 6330 6390 6360
कन्न्ड क्विंटल 5 5500 6000 5800
मांढळ लोकल क्विंटल 17 5748 5748 5748
जावळा-बाजार नं. १ क्विंटल 100 6000 6300 6100
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 35 5000 6050 5500
इंदापूर-भिगवन पिवळा क्विंटल 3 4000 6100 5100
बाळापूर पिवळा क्विंटल 247 5800 6200 6000
भिवापूर पिवळा क्विंटल 321 5400 6175 5890
काटोल पिवळा क्विंटल 20 4500 6250 5540
30/07/2022
येवला क्विंटल 40 6027 6262 6201
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 233 3000 6330 6180
बार्शी क्विंटल 535 5900 6150 6000
औरंगाबाद क्विंटल 7 5500 6018 5759
नांदेड क्विंटल 57 5800 6100 6000
माजलगाव क्विंटल 228 5625 6226 6051
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 5601 5601 5601
उदगीर क्विंटल 510 6300 6366 6333
कारंजा क्विंटल 2000 5850 6395 6125
अचलपूर क्विंटल 15 5900 6100 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 16 4600 5500 5200
लासूर स्टेशन क्विंटल 79 5500 6050 5950
परळी-वैजनाथ क्विंटल 350 5700 6286 6051
सेलु क्विंटल 110 5500 6250 6000
रिसोड क्विंटल 1850 5565 6370 5955
शिरुर क्विंटल 10 5800 5800 5800
वैजापूर क्विंटल 18 6100 6185 6125
तुळजापूर क्विंटल 215 5950 6200 6100
अमरावती लोकल क्विंटल 1932 5950 6200 6075
परभणी लोकल क्विंटल 97 6000 6200 6100
हिंगोली लोकल क्विंटल 325 5825 6262 6043
कोपरगाव लोकल क्विंटल 164 5000 6185 6130
मेहकर लोकल क्विंटल 1030 5500 6360 6100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 275 5201 6516 6440
वडूज पांढरा क्विंटल 15 6100 6300 6200
पातूर पांढरा क्विंटल 147 5500 6000 5906
जालना पिवळा क्विंटल 1211 5450 6275 6150
अकोला पिवळा क्विंटल 2088 5525 6250 6100
मालेगाव पिवळा क्विंटल 7 6000 6151 6145
आर्वी पिवळा क्विंटल 45 5300 6150 5800
चिखली पिवळा क्विंटल 683 5750 6221 5986
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 937 5600 6430 6000
बीड पिवळा क्विंटल 38 5886 6250 6111
वाशीम पिवळा क्विंटल 1500 5600 6200 5800
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 5200 6000 5500
उमरेड पिवळा क्विंटल 953 5000 6210 6130
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 2 5800 5800 5800
भोकर पिवळा क्विंटल 7 5300 6000 5650
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 133 5800 6100 5950
खामगाव पिवळा क्विंटल 545 5500 6175 5837
मलकापूर पिवळा क्विंटल 131 5250 6180 5800
जामखेड पिवळा क्विंटल 43 5000 6000 5500
गेवराई पिवळा क्विंटल 23 5850 6120 6000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 21 6300 6500 6400
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 400 5700 6340 6000
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 4 5900 6100 6100
लोणार पिवळा क्विंटल 450 5800 6380 6090
वरोरा पिवळा क्विंटल 21 5300 5925 5600
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 5 5500 5700 5600
साक्री पिवळा क्विंटल 5 6055 6055 6055
नांदगाव पिवळा क्विंटल 13 5833 5833 5833
गंगापूर पिवळा क्विंटल 3 5870 5870 5870
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 400 5600 6380 6250
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 16 5961 6245 6245
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 101 6250 6350 6300
मुखेड पिवळा क्विंटल 10 6400 6500 6400
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 127 4800 6550 6300
उमरगा पिवळा क्विंटल 12 5700 6100 6000
सेनगाव पिवळा क्विंटल 60 5500 6000 5850
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 24 5870 6150 6010
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 63 6250 6300 6280
उमरखेड पिवळा क्विंटल 180 5800 6000 5900