Soybean bajar bhav : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

Soybean bajar bhav : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/07/2022
तुळजापूर क्विंटल 155 6000 6200 6100
अमरावती लोकल क्विंटल 942 5750 6061 5905
लातूर पिवळा क्विंटल 1233 6000 6361 6300
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 23 6251 6251 6251
अकोला पिवळा क्विंटल 1143 5100 6165 5995
जिंतूर पिवळा क्विंटल 10 6100 6100 6100
मलकापूर पिवळा क्विंटल 54 5555 6070 5780
निलंगा पिवळा क्विंटल 140 6000 6250 6100
उमरगा पिवळा क्विंटल 3 4000 6000 5500
काटोल पिवळा क्विंटल 165 5050 6100 5460
17/07/2022
सिल्लोड क्विंटल 26 5700 5800 5800
मांढळ लोकल क्विंटल 43 5200 5500 5400
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 30 5000 6000 5500
काटोल पिवळा क्विंटल 51 4500 5911 5200
16/07/2022
येवला क्विंटल 31 5000 6062 5951
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 228 3000 6258 6150
जळगाव क्विंटल 15 5600 6000 5800
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 14 4000 6100 5050
लासूर स्टेशन क्विंटल 19 5500 5900 5800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 150 6000 6197 6051
सेलु क्विंटल 137 5800 6050 5900
तुळजापूर क्विंटल 110 6000 6150 6100
राहता क्विंटल 3 6146 6146 6146
परभणी लोकल क्विंटल 99 5800 6100 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 170 5200 6060 5845
कोपरगाव लोकल क्विंटल 213 5800 6161 6144
मेहकर लोकल क्विंटल 790 5600 6250 6000
वडूज पांढरा क्विंटल 10 6100 6200 6150
मालेगाव पिवळा क्विंटल 10 5399 5471 5460
आर्वी पिवळा क्विंटल 110 5400 6100 5850
पैठण पिवळा क्विंटल 8 5750 5750 5750
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 2 5800 5800 5800
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 138 5800 6000 5900
सावनेर पिवळा क्विंटल 1 5700 5700 5700
परतूर पिवळा क्विंटल 25 5555 6071 5900
वरोरा पिवळा क्विंटल 13 5700 5800 5750
साक्री पिवळा क्विंटल 9 6000 6000 6000
चाकूर पिवळा क्विंटल 30 5510 6171 6080
उमरगा पिवळा क्विंटल 2 6000 6200 6150
सेनगाव पिवळा क्विंटल 75 5500 6100 5800
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 30 5750 5950 5850
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 30 5800 5825 5815
15/07/2022
येवला क्विंटल 30 4000 6061 6001
लासलगाव क्विंटल 538 3000 6300 6240
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 225 4000 6441 6200
शहादा क्विंटल 3 6111 6111 6111
औरंगाबाद क्विंटल 4 4000 5800 4900
माजलगाव क्विंटल 235 5500 6011 5800
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 5800 6000 5900
सिल्लोड क्विंटल 4 5600 5800 5700
उदगीर क्विंटल 805 6200 6261 6230
कारंजा क्विंटल 4000 5840 6200 6065
लासूर स्टेशन क्विंटल 28 5351 5900 5700
परळी-वैजनाथ क्विंटल 110 6000 6301 6195
कन्न्ड क्विंटल 3 5000 5700 5350
वैजापूर क्विंटल 14 5920 6010 5985
तुळजापूर क्विंटल 155 6000 6150 6100
राहता क्विंटल 14 5800 6149 6100
सोलापूर लोकल क्विंटल 47 5800 6160 6100
अमरावती लोकल क्विंटल 1551 5750 6021 5885
हिंगोली लोकल क्विंटल 232 5800 6140 5970
कोपरगाव लोकल क्विंटल 154 5801 6190 6151
मेहकर लोकल क्विंटल 960 5600 6300 6000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 77 3801 6295 6270
बारामती पिवळा क्विंटल 223 5500 6051 5900
लातूर पिवळा क्विंटल 2086 6001 6347 6250
जालना पिवळा क्विंटल 497 5500 6150 6050
अकोला पिवळा क्विंटल 782 5250 6255 6095
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 386 5700 6130 5915
परभणी पिवळा क्विंटल 190 5800 6200 6100
चोपडा पिवळा क्विंटल 25 5181 5800 5181
चिखली पिवळा क्विंटल 1138 5750 6181 5965
बीड पिवळा क्विंटल 75 5401 6040 5912
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 5700 6226 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 5550 6100 6000
पैठण पिवळा क्विंटल 5 5770 5770 5770
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 498 5800 6160 5970
भोकर पिवळा क्विंटल 4 5950 6011 5980
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 109 5800 6000 5900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 93 5900 6181 6100
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1600 5850 6030 5975
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 130 5000 6000 5500
खामगाव पिवळा क्विंटल 2625 5850 6100 5975
मलकापूर पिवळा क्विंटल 465 5750 6100 5940
दिग्रस पिवळा क्विंटल 38 5625 6230 6185
जामखेड पिवळा क्विंटल 37 5000 5800 5400
गेवराई पिवळा क्विंटल 39 5300 5955 5750
मनवत पिवळा क्विंटल 91 5700 62050 5900
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 121 5700 5915 5799
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 3 5800 6000 5850
साक्री पिवळा क्विंटल 6 6000 6000 6000
गंगापूर पिवळा क्विंटल 3 5895 5950 5922
मंठा पिवळा क्विंटल 22 5000 6050 5500
निलंगा पिवळा क्विंटल 90 5500 6200 6100
चाकूर पिवळा क्विंटल 100 5541 6130 6080
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 87 6150 6281 6215
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 244 5000 6450 6251
मुरुम पिवळा क्विंटल 2 5750 5750 5750
उमरगा पिवळा क्विंटल 94 6000 6100 6100
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 110 6000 6400 6200
सेनगाव पिवळा क्विंटल 60 5400 6050 5800
पुर्णा पिवळा क्विंटल 60 5710 6380 6200
पालम पिवळा क्विंटल 22 5850 5850 5850
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1925 5300 6400 6250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 727 5650 6125 6000
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 27 5700 6055 5955
शेगाव पिवळा क्विंटल 6 5500 5900 5800
चिमुर पिवळा क्विंटल 60 3400 3500 3450
काटोल पिवळा क्विंटल 90 5050 6011 5550
सिंदी पिवळा क्विंटल 60 5740 6000 5900
14/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 159 5350 6000 5675
येवला क्विंटल 58 5000 5990 5950
लासलगाव क्विंटल 521 4000 6250 6180
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 138 5000 6285 6100
औरंगाबाद क्विंटल 18 5000 5900 5450
माजलगाव क्विंटल 248 5650 5981 5800
सिन्नर क्विंटल 138 3100 6175 6000
सिल्लोड क्विंटल 12 5600 5900 5800
उदगीर क्विंटल 485 6200 6300 6250
कारंजा क्विंटल 2500 5750 6180 6045
लासूर स्टेशन क्विंटल 19 5600 5851 5700
परळी-वैजनाथ क्विंटल 180 6100 6251 6151
वैजापूर क्विंटल 30 5800 6005 5920
तुळजापूर क्विंटल 85 6000 6150 6100
मोर्शी क्विंटल 200 5700 6045 5872
राहता क्विंटल 16 6000 6170 6085
अमरावती लोकल क्विंटल 1347 5750 6050 5900
परभणी लोकल क्विंटल 85 6000 6200 6100
हिंगोली लोकल क्विंटल 55 5800 6220 6010
कोपरगाव लोकल क्विंटल 151 5401 6175 6140
ताडकळस नं. १ क्विंटल 42 6000 6200 6100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 143 5757 6281 6200
लातूर पिवळा क्विंटल 2060 6211 6330 6307
जालना पिवळा क्विंटल 599 5100 6100 6050
अकोला पिवळा क्विंटल 575 5500 6195 6025
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 64 5880 6150 6015
मालेगाव पिवळा क्विंटल 39 5770 5971 5841
चिखली पिवळा क्विंटल 200 5300 6200 5750
बीड पिवळा क्विंटल 11 4500 6000 5622
वाशीम पिवळा क्विंटल 1500 5700 6250 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 5500 6000 5800
पैठण पिवळा क्विंटल 3 5401 5786 5690
उमरेड पिवळा क्विंटल 1034 5000 6140 6050
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 358 5705 6200 6100
वर्धा पिवळा क्विंटल 14 5350 5650 5500
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 74 6000 6300 6150
खामगाव पिवळा क्विंटल 1926 5400 6150 5775
मलकापूर पिवळा क्विंटल 67 5475 6040 5800
दिग्रस पिवळा क्विंटल 31 6000 6040 6000
जामखेड पिवळा क्विंटल 32 5000 5700 5350
गेवराई पिवळा क्विंटल 23 5500 5951 5800
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 109 5000 6050 5561
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 19 4900 5899 5826
वरोरा पिवळा क्विंटल 18 5000 5100 5050
साक्री पिवळा क्विंटल 6 6000 6000 6000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 5 5501 6000 5750
गंगापूर पिवळा क्विंटल 21 5160 6000 5731
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 300 5200 6316 6200
औसा पिवळा क्विंटल 43 6151 6261 6215
निलंगा पिवळा क्विंटल 22 5900 6250 6100
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 22 6200 6260 6230
मुरुम पिवळा क्विंटल 7 6011 6011 6011
उमरगा पिवळा क्विंटल 5 5200 5950 5800
पाथरी पिवळा क्विंटल 24 3000 5900 5400
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1256 5000 6450 6300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 229 5800 6305 6175
शेगाव पिवळा क्विंटल 3 5600 5900 5900
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 159 6000 6185 6150
काटोल पिवळा क्विंटल 105 5051 6051 5500
13/07/2022
येवला क्विंटल 33 4000 6096 6050
लासलगाव क्विंटल 765 3500 6355 6240
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 91 5000 6215 6100
जळगाव क्विंटल 128 5800 6000 5800
सिन्नर क्विंटल 62 5500 6190 6000
कारंजा क्विंटल 600 5750 6140 6025
श्रीरामपूर क्विंटल 22 5850 6150 6000
लासूर स्टेशन क्विंटल 27 5400 5800 5600
कन्न्ड क्विंटल 5 5000 5800 5400
वैजापूर क्विंटल 1 5855 5855 5855
तुळजापूर क्विंटल 155 6000 6200 6100
राहता क्विंटल 5 6100 6100 6100
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 5100 5805 5805
अमरावती लोकल क्विंटल 1023 5650 6001 5825
परभणी लोकल क्विंटल 100 5900 6200 6100
नागपूर लोकल क्विंटल 163 5400 6472 6204
हिंगोली लोकल क्विंटल 2 5900 5900 5900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 78 5800 6230 6192
मेहकर लोकल क्विंटल 240 5600 6250 6000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 161 5657 6226 6175
लातूर पिवळा क्विंटल 595 6250 6431 6365
जालना पिवळा क्विंटल 224 5200 6150 6100
अकोला पिवळा क्विंटल 1421 5560 6235 5900
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 82 5900 6025 5962
मालेगाव पिवळा क्विंटल 2 5980 5980 5980
चिखली पिवळा क्विंटल 110 5700 6151 5925
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 406 5700 6200 5940
बीड पिवळा क्विंटल 11 5801 5801 5801
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 144 5780 6145 6130
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 23 3551 5500 5500
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 48 6000 6200 6100
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 330 5850 6095 5945
खामगाव पिवळा क्विंटल 1360 5200 6100 5650
मलकापूर पिवळा क्विंटल 63 5475 6050 5850
शिरपूर पिवळा क्विंटल 2 4799 5985 5451
वरोरा पिवळा क्विंटल 21 5700 5800 5750
तासगाव पिवळा क्विंटल 24 5800 6000 5920
सेनगाव पिवळा क्विंटल 30 5500 6200 6000
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1007 5500 6375 6175
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 19 5850 6200 6150
नांदूरा पिवळा क्विंटल 75 5455 6000 6000
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 4 6250 6250 6250
काटोल पिवळा क्विंटल 16 5950 6151 6000
12/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 82 5800 6100 5950
लासलगाव क्विंटल 442 4000 6500 6440
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 116 5000 6349 6200
सिन्नर क्विंटल 29 5000 6270 6255
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 6021 6151 6086
पाचोरा क्विंटल 25 5850 6000 5951
सिल्लोड क्विंटल 38 5700 5900 5800
उदगीर क्विंटल 75 6290 6300 6295
कारंजा क्विंटल 2500 5825 6260 6110
श्रीरामपूर क्विंटल 1 5500 5500 5500
लासूर स्टेशन क्विंटल 38 5400 6021 5900
कन्न्ड क्विंटल 2 5000 5500 5250
वैजापूर क्विंटल 3 5800 6050 6000
तुळजापूर क्विंटल 150 6000 6200 6100
राहता क्विंटल 23 6150 6315 6250
अमरावती लोकल क्विंटल 1875 5850 6325 6087
हिंगोली लोकल क्विंटल 100 5830 6260 6045
कोपरगाव लोकल क्विंटल 64 5800 6240 6180
मेहकर लोकल क्विंटल 270 5600 6305 6100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 110 6300 6500 6425
लातूर पिवळा क्विंटल 3621 6360 6491 6471
जालना पिवळा क्विंटल 836 4000 6200 6100
अकोला पिवळा क्विंटल 1213 5450 6165 5950
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 226 5990 6250 6120
परभणी पिवळा क्विंटल 72 6000 6250 6100
मालेगाव पिवळा क्विंटल 3 6040 6100 6080
चोपडा पिवळा क्विंटल 18 5500 5882 5880
आर्वी पिवळा क्विंटल 80 5500 6200 5900
चिखली पिवळा क्विंटल 430 5750 6230 5990
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1695 5800 6330 6040
बीड पिवळा क्विंटल 26 5900 6149 6055
वाशीम पिवळा क्विंटल 1800 5700 6241 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 60 5750 6205 6000
पैठण पिवळा क्विंटल 2 5825 5825 5825
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 57 4900 6255 6100
वर्धा पिवळा क्विंटल 60 5875 6035 5900
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 92 5800 6200 6000
खामगाव पिवळा क्विंटल 3055 5000 6250 5625
मलकापूर पिवळा क्विंटल 383 5525 6095 5970
सावनेर पिवळा क्विंटल 17 5781 5950 5900
जामखेड पिवळा क्विंटल 39 5200 5900 5550
शिरपूर पिवळा क्विंटल 9 6100 6100 6100
गेवराई पिवळा क्विंटल 23 5491 6076 5800
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 244 6000 6249 6150
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 5 5800 6000 5800
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 8 5420 5420 5420
तासगाव पिवळा क्विंटल 26 6000 6300 6200
गंगापूर पिवळा क्विंटल 5 3000 3000 3000
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 5 5990 5990 5990
औसा पिवळा क्विंटल 144 6431 6451 6449
निलंगा पिवळा क्विंटल 30 5700 6300 6200
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 15 6000 6300 6200
मुरुम पिवळा क्विंटल 2 6050 6050 6050
सेनगाव पिवळा क्विंटल 60 5500 6200 6000
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1879 5000 6350 6200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 275 5500 6200 6100
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 32 6100 6205 6200
शेगाव पिवळा क्विंटल 4 5600 6000 5800
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 57 6000 6280 6100
काटोल पिवळा क्विंटल 180 4101 6271 5450
11/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 27 5800 6100 5950
येवला क्विंटल 15 5825 6130 6071
लासलगाव क्विंटल 177 3500 6700 6700
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 143 4000 6226 6151
बार्शी क्विंटल 81 5700 6150 6075
औरंगाबाद क्विंटल 11 5650 5950 5800
नंदूरबार क्विंटल 7 6150 6150 6150
सिन्नर क्विंटल 10 3905 6270 6255
पाचोरा क्विंटल 50 5750 6063 5911
सिल्लोड क्विंटल 8 5600 5900 5800
कारंजा क्विंटल 3800 5850 6280 6050
श्रीगोंदा क्विंटल 1 4300 4300 4300
श्रीरामपूर क्विंटल 4 5100 6000 5700
परळी-वैजनाथ क्विंटल 360 5800 6515 6150
रिसोड क्विंटल 1300 5670 6375 6025
लोहा क्विंटल 8 6200 6331 6300
तुळजापूर क्विंटल 115 6000 6200 6100
मानोरा क्विंटल 231 5000 6251 5946
मोर्शी क्विंटल 100 5800 6900 6350
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 64 5500 6100 5800
राहता क्विंटल 11 6100 6192 6150
धुळे हायब्रीड क्विंटल 16 5700 5700 5700
अमरावती लोकल क्विंटल 1800 5900 6325 6112
नागपूर लोकल क्विंटल 313 5100 6165 5899
हिंगोली लोकल क्विंटल 230 5900 6335 6117
कोपरगाव लोकल क्विंटल 42 5100 6225 6200
मेहकर लोकल क्विंटल 710 5600 6400 6100
ताडकळस नं. १ क्विंटल 45 6000 6311 6100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 29 500 1292 1181
लातूर पिवळा क्विंटल 3767 6000 6456 6350
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 240 5000 6245 6100
जालना पिवळा क्विंटल 670 5400 6200 6100
अकोला पिवळा क्विंटल 1256 5000 6145 5900
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 155 5800 6340 6070
परभणी पिवळा क्विंटल 85 5900 6200 6100
आर्वी पिवळा क्विंटल 73 5500 6150 6000
चिखली पिवळा क्विंटल 330 5760 6250 6005
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1163 5880 6440 6055
बीड पिवळा क्विंटल 74 5802 6101 6030
वाशीम पिवळा क्विंटल 2100 5700 6200 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 5750 6250 6050
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 56 4805 6230 6100
वर्धा पिवळा क्विंटल 35 5025 6005 5550
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 101 5600 5800 5700
जिंतूर पिवळा क्विंटल 156 6199 6321 6200
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 615 5895 6250 6085
खामगाव पिवळा क्विंटल 3054 5600 6200 5900
मलकापूर पिवळा क्विंटल 310 5655 6145 5925
दिग्रस पिवळा क्विंटल 50 5750 6300 6235
वणी पिवळा क्विंटल 11 5960 5960 5960
सावनेर पिवळा क्विंटल 30 4711 5950 5800
जामखेड पिवळा क्विंटल 19 5000 5800 5400
गेवराई पिवळा क्विंटल 55 5700 6059 6000
परतूर पिवळा नग 3 5300 5926 5550
मनवत पिवळा क्विंटल 55 5000 6300 6200
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 141 6000 6251 6079
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 15 5500 6050 6000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 14 5897 5899 5898
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 65 5200 6446 6300
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 34 5600 6400 6200
केज पिवळा क्विंटल 68 6000 6352 6252
औसा पिवळा क्विंटल 479 5601 6525 6400
चाकूर पिवळा क्विंटल 55 5900 6351 6300
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 54 6270 6331 6300
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 149 5000 6620 6300
मुरुम पिवळा क्विंटल 80 6071 6190 6131
उमरगा पिवळा क्विंटल 2 6000 6151 6100
पुर्णा पिवळा क्विंटल 218 6001 6256 6191
पाथरी पिवळा क्विंटल 3 5400 6000 5800
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 533 5500 6220 6150
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 30 6055 6150 6100
नांदूरा पिवळा क्विंटल 135 5450 6181 6181
शेगाव पिवळा क्विंटल 17 5400 5900 5700
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 127 6150 6250 6200
काटोल पिवळा क्विंटल 121 3501 6150 5450
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 173 5000 6185 5700
सिंदी पिवळा क्विंटल 120 5865 6200 6050
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 175 5050 6300 6150
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 42 5700 6400 6225