Soybean bajar bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

Soybean bajar bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/06/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 178 3500 6459 6300
माजलगाव क्विंटल 91 5351 6400 6300
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 15 5004 6300 5800
उदगीर क्विंटल 1210 6550 6580 6565
कारंजा क्विंटल 2000 5850 6760 6350
वैजापूर क्विंटल 3 6000 6310 6210
राहता क्विंटल 48 5800 6455 6400
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 5925 5925 5925
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 5505 6500 6470
अमरावती लोकल क्विंटल 2334 5850 6350 6100
हिंगोली लोकल क्विंटल 105 6145 6550 6347
कोपरगाव लोकल क्विंटल 138 5200 6581 6400
मेहकर लोकल क्विंटल 270 6000 6605 6400
वडूज पांढरा क्विंटल 50 6300 6500 6400
लातूर पिवळा क्विंटल 5909 6100 6670 6600
जालना पिवळा क्विंटल 848 5000 6421 6300
अकोला पिवळा क्विंटल 840 6150 6590 6400
आर्वी पिवळा क्विंटल 240 5800 6350 6100
चिखली पिवळा क्विंटल 424 5800 6426 6113
बीड पिवळा क्विंटल 21 6000 6300 6132
भोकर पिवळा क्विंटल 3 6150 6301 6225
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 130 6000 6400 6200
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 840 6250 6520 6415
मलकापूर पिवळा क्विंटल 235 5865 6360 6075
शेवगाव पिवळा क्विंटल 4 5950 5950 5950
परतूर पिवळा क्विंटल 13 6000 6400 6315
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 30 6600 6700 6600
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 10 5700 6250 6000
गंगापूर पिवळा क्विंटल 6 5700 5970 5835
उमरगा पिवळा क्विंटल 6 6000 6300 6200
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 10 6225 6300 6300
नांदूरा पिवळा क्विंटल 150 5500 6400 6400
सिंदी पिवळा क्विंटल 39 5860 6300 6000
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 370 5650 6500 6350
17/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 90 5800 6275 6037
येवला क्विंटल 43 4800 6500 6350
लासलगाव क्विंटल 581 3101 6578 6530
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 152 4000 6500 6375
औरंगाबाद क्विंटल 6 6000 6100 6050
माजलगाव क्विंटल 117 5601 6425 6300
चंद्रपूर क्विंटल 52 5905 6290 6190
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 6000 6262 6100
संगमनेर क्विंटल 24 4950 6300 5625
उदगीर क्विंटल 1220 6570 6640 6605
कारंजा क्विंटल 3000 6025 6740 6350
अचलपूर क्विंटल 300 5500 6450 5975
लासूर स्टेशन क्विंटल 12 5900 6101 6100
रिसोड क्विंटल 3000 5800 6555 6200
वैजापूर क्विंटल 33 5900 6305 6210
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 70 4900 5600 5100
राहता क्विंटल 16 6100 6440 6350
सोलापूर लोकल क्विंटल 78 6395 6570 6410
अमरावती लोकल क्विंटल 2160 5850 6375 6112
सांगली लोकल क्विंटल 150 6600 7000 6800
अमळनेर लोकल क्विंटल 7 5099 5299 5299
मनमाड लोकल क्विंटल 3 2701 6121 6000
हिंगोली लोकल क्विंटल 100 6100 6600 6350
कोपरगाव लोकल क्विंटल 250 5680 6621 6451
मेहकर लोकल क्विंटल 510 6000 6500 6400
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 108 5656 6480 6430
बारामती पिवळा क्विंटल 320 5700 6470 6281
लातूर पिवळा क्विंटल 4973 6300 6680 6550
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 210 5500 6610 6200
जालना पिवळा क्विंटल 1062 5000 6400 6300
अकोला पिवळा क्विंटल 780 5300 6545 6350
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 150 6000 6490 6245
चिखली पिवळा क्विंटल 475 5800 6350 6075
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 634 6000 6640 6255
बीड पिवळा क्विंटल 70 5200 6450 6108
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 400 5950 6550 6200
भोकर पिवळा क्विंटल 3 6302 6401 6350
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 125 6000 6200 6100
जिंतूर पिवळा क्विंटल 11 5701 6290 6200
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 18 5000 6600 5900
खामगाव पिवळा क्विंटल 2708 6000 6600 6300
वणी पिवळा क्विंटल 68 5800 6490 6000
शेवगाव पिवळा क्विंटल 21 5700 6300 6300
गेवराई पिवळा क्विंटल 32 6000 6375 6250
परतूर पिवळा क्विंटल 8 6000 6300 6150
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 35 6600 6700 6600
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 15 6000 6300 6300
नांदगाव पिवळा क्विंटल 6 5100 6256 6000
गंगापूर पिवळा क्विंटल 6 5825 6000 5993
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 250 5871 6578 6500
चाकूर पिवळा क्विंटल 40 5699 6562 6421
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 132 6500 6580 6540
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 113 5501 6750 6575
उमरगा पिवळा क्विंटल 5 6300 6300 6300
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 53 6100 6300 6200
बसमत पिवळा क्विंटल 18 6000 6200 6067
पालम पिवळा क्विंटल 32 6650 6650 6650
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1600 5100 6865 6675
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 878 5300 6615 6475
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 40 6185 6250 6200
नांदूरा पिवळा क्विंटल 250 5900 6475 6475
काटोल पिवळा क्विंटल 193 3500 6251 5460
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 233 6000 6555 6300
सिंदी पिवळा क्विंटल 22 5760 6310 6000
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 527 5830 6650 6275
16/06/2022
येवला क्विंटल 24 5000 6499 6351
लासलगाव क्विंटल 521 3500 6575 6540
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 120 3000 6424 6253
शहादा क्विंटल 15 6401 6401 6401
औरंगाबाद क्विंटल 5 5500 5700 5600
माजलगाव क्विंटल 80 5500 6375 6200
चंद्रपूर क्विंटल 50 5800 6405 6250
नंदूरबार क्विंटल 1 6200 6200 6200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 5600 6000 5800
सिल्लोड क्विंटल 4 6000 6000 6000
उदगीर क्विंटल 1400 6550 6611 6580
कारंजा क्विंटल 2500 6000 6540 6325
अचलपूर क्विंटल 1100 5500 6450 5975
श्रीरामपूर क्विंटल 7 5500 6200 6000
इंदापूर क्विंटल 7 6100 6251 6251
लासूर स्टेशन क्विंटल 70 5400 6201 5850
कन्न्ड क्विंटल 2 6000 6200 6100
वैजापूर क्विंटल 31 6000 6310 6220
तुळजापूर क्विंटल 185 6000 6300 6200
मोर्शी क्विंटल 275 6000 6100 6050
राहता क्विंटल 24 6250 6425 6300
धुळे हायब्रीड क्विंटल 6 5000 5000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 81 5800 6545 6475
अमरावती लोकल क्विंटल 1464 5850 6325 6087
परभणी लोकल क्विंटल 100 6000 6300 6100
नागपूर लोकल क्विंटल 187 5400 6540 6125
अमळनेर लोकल क्विंटल 7 5500 5500 5500
मनमाड लोकल क्विंटल 3 6191 6240 6191
हिंगोली लोकल क्विंटल 490 6050 6505 6277
कोपरगाव लोकल क्विंटल 310 5900 6702 6483
मेहकर लोकल क्विंटल 640 6000 6525 6350
ताडकळस नं. १ क्विंटल 60 6400 6500 6450
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 111 2781 6408 6390
लातूर पिवळा क्विंटल 5328 6300 6700 6600
जालना पिवळा क्विंटल 987 5100 6400 6300
अकोला पिवळा क्विंटल 1056 6000 6570 6450
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 125 6000 6460 6230
मालेगाव पिवळा क्विंटल 33 2800 6370 6000
चिखली पिवळा क्विंटल 715 5710 6500 6105
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 797 6000 6630 6280
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 5900 6600 6500
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 5900 6500 6200
उमरेड पिवळा क्विंटल 936 5000 6675 6550
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 10 5061 5899 5551
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 113 6000 6200 6100
जिंतूर पिवळा क्विंटल 20 6000 6400 6291
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 880 6250 6530 6395
खामगाव पिवळा क्विंटल 2493 5500 6500 6000
मलकापूर पिवळा क्विंटल 190 5500 6335 6190
वणी पिवळा क्विंटल 109 5595 6435 5900
जामखेड पिवळा क्विंटल 37 5000 5400 5200
शिरपूर पिवळा क्विंटल 12 4500 6150 6051
गेवराई पिवळा क्विंटल 67 5650 6370 6150
परतूर पिवळा क्विंटल 21 6051 6445 6350
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 36 6600 6700 6600
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 125 6000 6325 6210
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 14 5500 6165 6000
लोणार पिवळा क्विंटल 550 6250 6550 6400
नांदगाव पिवळा क्विंटल 33 5600 6251 6001
तासगाव पिवळा क्विंटल 29 6000 6600 6450
गंगापूर पिवळा क्विंटल 9 5975 6000 5990
चाकूर पिवळा क्विंटल 4 6112 6400 6351
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 111 6520 6590 6555
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 77 5000 6701 6550
उमरगा पिवळा क्विंटल 6 6001 6300 6200
सेनगाव पिवळा क्विंटल 60 5500 6400 6200
पाथरी पिवळा क्विंटल 14 5500 6200 5700
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1259 5700 6910 6750
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 487 5800 6670 6500
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 25 6100 6200 6150
नांदूरा पिवळा क्विंटल 300 6005 6375 6375
राजूरा पिवळा क्विंटल 3 6325 6325 6325
काटोल पिवळा क्विंटल 171 4000 6251 5250
मांढळ पिवळा क्विंटल 122 5950 6200 6062
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 311 5000 6605 6350
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 30 6100 6600 6400
15/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 74 5550 6550 6050
येवला क्विंटल 59 6000 6451 6341
लासलगाव क्विंटल 491 3700 6593 6550
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 188 3000 6470 6300
बार्शी क्विंटल 145 6000 6600 6300
माजलगाव क्विंटल 174 5800 6370 6200
चंद्रपूर क्विंटल 76 6125 6375 6250
नंदूरबार क्विंटल 11 6300 6300 6300
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 5800 6000 5900
संगमनेर क्विंटल 21 5800 6250 6025
सिल्लोड क्विंटल 19 5900 6000 6000
उदगीर क्विंटल 1850 6570 6601 6585
कारंजा क्विंटल 2500 5875 6540 6310
श्रीरामपूर क्विंटल 24 5700 6150 6000
लासूर स्टेशन क्विंटल 72 5500 6101 5800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 35 6450 6585 6501
कन्न्ड क्विंटल 3 6000 6500 6250
वैजापूर क्विंटल 16 6000 6000 6000
तुळजापूर क्विंटल 155 6100 6300 6200
राहता क्विंटल 33 6100 6417 6375
वडवणी क्विंटल 5 5600 6000 5900
सोलापूर लोकल क्विंटल 16 6405 6470 6405
अमरावती लोकल क्विंटल 2247 5800 6250 6025
मनमाड लोकल क्विंटल 4 6140 6240 6160
हिंगोली लोकल क्विंटल 200 6055 6496 6275
कोपरगाव लोकल क्विंटल 102 6000 6649 6440
मेहकर लोकल क्विंटल 650 6000 6500 6400
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 109 4000 6396 6350
चाळीसगाव पांढरा क्विंटल 24 5451 6161 5591
लातूर पिवळा क्विंटल 6905 6380 6725 6660
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 53 6400 6550 6500
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 330 6300 6625 6400
जालना पिवळा क्विंटल 955 5400 6400 6200
अकोला पिवळा क्विंटल 1284 5550 6580 6150
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 229 5700 6455 6077
परभणी पिवळा क्विंटल 90 6000 6100 6060
मालेगाव पिवळा क्विंटल 21 3670 6170 6000
चोपडा पिवळा क्विंटल 2 6000 6000 6000
आर्वी पिवळा क्विंटल 310 5800 6700 6200
चिखली पिवळा क्विंटल 698 5750 6450 6100
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1160 6100 6700 6370
बीड पिवळा क्विंटल 50 6002 6391 6248
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 5800 6650 6200
पैठण पिवळा क्विंटल 9 5890 6040 6020
भोकर पिवळा क्विंटल 20 5603 6350 5976
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 215 6000 6300 6150
जिंतूर पिवळा क्विंटल 8 6000 6451 6350
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 31 5000 6775 5900
खामगाव पिवळा क्विंटल 2277 5000 6425 5712
मलकापूर पिवळा क्विंटल 166 5710 6195 6050
वणी पिवळा क्विंटल 44 6175 6460 6200
सावनेर पिवळा क्विंटल 5 5841 5841 5841
शेवगाव पिवळा क्विंटल 9 5500 6100 6100
गेवराई पिवळा क्विंटल 106 6000 6370 6200
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 35 6600 6800 6600
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 11 5400 6100 6000
लोणार पिवळा क्विंटल 850 6250 6550 6400
नांदगाव पिवळा क्विंटल 7 6000 6241 6151
गंगापूर पिवळा क्विंटल 3 5700 5700 5700
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 250 6100 6571 6500
चाकूर पिवळा क्विंटल 25 5200 8190 6400
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 69 6451 6511 6481
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 146 5200 6805 6600
मुरुम पिवळा क्विंटल 165 4950 6371 5661
उमरगा पिवळा क्विंटल 2 6200 6300 6250
सेनगाव पिवळा क्विंटल 80 5500 6300 6150
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1407 5700 6800 6700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 632 5600 6700 6600
नांदूरा पिवळा क्विंटल 350 5800 6380 6380
शेगाव पिवळा क्विंटल 20 5500 6150 6000
राजूरा पिवळा क्विंटल 21 6200 6245 6223
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 60 6000 6250 6100
काटोल पिवळा क्विंटल 76 4000 6250 5400
सिंदी पिवळा क्विंटल 86 5760 6400 6105
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 80 6100 6600 6500
देवणी पिवळा क्विंटल 40 5601 6680 6140
बोरी पिवळा क्विंटल 6 5905 6105 6105
14/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 94 5500 6575 6037
लासलगाव क्विंटल 561 3000 6581 6541
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 221 3000 6500 6350
बार्शी क्विंटल 75 5700 6600 6300
औरंगाबाद क्विंटल 3 5000 6100 5550
माजलगाव क्विंटल 167 5000 6400 6251
चंद्रपूर क्विंटल 10 5000 6325 5600
नंदूरबार क्विंटल 11 6250 6300 6275
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 23 5650 6351 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 6 5500 6225 6000
लासूर स्टेशन क्विंटल 40 5200 6075 5850
परळी-वैजनाथ क्विंटल 200 6300 6561 6451
कन्न्ड क्विंटल 12 6000 6500 6250
वैजापूर क्विंटल 10 6060 6345 6220
तुळजापूर क्विंटल 205 6100 6300 6200
राहता क्विंटल 6 6311 6437 6375
सोलापूर लोकल क्विंटल 86 6300 6500 6400
अमरावती लोकल क्विंटल 2322 5800 6339 6084
नागपूर लोकल क्विंटल 604 5400 6530 6248
अमळनेर लोकल क्विंटल 8 5400 5700 5700
मनमाड लोकल क्विंटल 4 4800 6000 5601
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 6100 6500 6300
कोपरगाव लोकल क्विंटल 210 5500 6650 6500
मेहकर लोकल क्विंटल 930 6000 6600 6400
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 181 4100 6461 6400
बारामती पिवळा क्विंटल 528 4801 6465 6290
लातूर पिवळा क्विंटल 11600 6300 6770 6680
जालना पिवळा क्विंटल 1588 5300 6400 6250
अकोला पिवळा क्विंटल 827 5250 6720 6400
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 189 5800 6500 6150
परभणी पिवळा क्विंटल 125 6000 6100 6050
मालेगाव पिवळा क्विंटल 15 6052 6241 6100
चिखली पिवळा क्विंटल 705 5872 6500 6186
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1933 6100 6765 6370
वाशीम पिवळा क्विंटल 4500 5900 7200 6500
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 6250 6550 6400
पैठण पिवळा क्विंटल 3 6030 6030 6030
वर्धा पिवळा क्विंटल 37 6200 6425 6300
भोकर पिवळा क्विंटल 25 4800 6411 5605
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 243 6000 6400 6200
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1005 6050 6625 6435
खामगाव पिवळा क्विंटल 3235 5900 6500 6200
मलकापूर पिवळा क्विंटल 305 5860 6395 6005
वणी पिवळा क्विंटल 148 6170 6345 6200
सावनेर पिवळा क्विंटल 46 5700 6150 6000
जामखेड पिवळा क्विंटल 47 5000 5800 5400
शेवगाव पिवळा क्विंटल 4 5500 5500 5500
शिरपूर पिवळा क्विंटल 7 6072 6072 6072
गेवराई पिवळा क्विंटल 40 5500 6444 6300
परतूर पिवळा क्विंटल 12 5875 6100 6000
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 125 6000 6300 6200
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 16 5000 6300 6000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 9 4100 6050 5500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 6276 6301 6285
गंगापूर पिवळा क्विंटल 9 5900 5990 5940
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 66 5880 6200 6000
चाकूर पिवळा क्विंटल 21 6172 6720 6451
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 62 6500 6580 6540
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 158 5001 6821 6570
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 145 6000 6400 6200
बसमत पिवळा क्विंटल 24 6111 6400 6256
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1467 5000 6850 6700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 879 5500 6665 6475
शेगाव पिवळा क्विंटल 3 5500 6050 6000
राजूरा पिवळा क्विंटल 56 5355 6335 5692
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 75 6000 6390 6250
काटोल पिवळा क्विंटल 120 3700 6251 5450
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 274 6000 6580 6350
सिंदी पिवळा क्विंटल 42 5740 6200 6025
पलूस पिवळा क्विंटल 20 6000 6500 6300
13/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 36 6100 6500 6300
येवला क्विंटल 51 5301 6601 6501
लासलगाव क्विंटल 732 3000 6670 6591
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 99 3000 6468 6300
शहादा क्विंटल 7 6200 6300 6200
बार्शी क्विंटल 141 6000 6600 6400
औरंगाबाद क्विंटल 28 6000 6200 6100
माजलगाव क्विंटल 321 5800 6492 6300
चंद्रपूर क्विंटल 37 6050 6415 6250
नंदूरबार क्विंटल 15 6467 6467 6467
सिन्नर क्विंटल 23 4400 6575 6300
संगमनेर क्विंटल 14 6300 6300 6300
सिल्लोड क्विंटल 6 5800 6200 6000
कारंजा क्विंटल 3500 5750 6600 6475
श्रीरामपूर क्विंटल 25 5400 6175 5900
लासूर स्टेशन क्विंटल 48 5600 6231 5875
परळी-वैजनाथ क्विंटल 500 6250 6775 6551
तुळजापूर क्विंटल 155 6200 6400 6300
मोर्शी क्विंटल 300 5900 6070 5985
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 89 5100 6200 5600
राहता क्विंटल 8 6315 6470 6400
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 3800 6100 5400
सोलापूर लोकल क्विंटल 23 6475 6755 6530
अमरावती लोकल क्विंटल 2031 6000 6435 6217
नागपूर लोकल क्विंटल 143 5400 6472 6204
अमळनेर लोकल क्विंटल 15 4500 5651 5651
कोपरगाव लोकल क्विंटल 43 5201 6600 6450
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 20 5500 6200 6000
ताडकळस नं. १ क्विंटल 33 6300 6650 6400
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 122 4001 6561 6480
लातूर पिवळा क्विंटल 6350 6540 6771 6600
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 220 5300 6705 6200
जालना पिवळा क्विंटल 1720 5400 6600 6450
अकोला पिवळा क्विंटल 702 6300 6605 6495
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 316 5800 6480 6140
परभणी पिवळा क्विंटल 150 6000 6200 6100
मालेगाव पिवळा क्विंटल 18 5841 6370 6100
चोपडा पिवळा क्विंटल 2 6100 6100 6100
आर्वी पिवळा क्विंटल 190 5800 6500 6250
चिखली पिवळा क्विंटल 820 5800 6700 6250
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1505 6100 6750 6340
बीड पिवळा क्विंटल 43 6000 6685 6341
वाशीम पिवळा क्विंटल 4500 6000 6600 6200
वर्धा पिवळा क्विंटल 64 5850 6375 6050
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 241 6000 6400 6200
जिंतूर पिवळा क्विंटल 36 6051 6700 6575
खामगाव पिवळा क्विंटल 2550 6000 6500 6250
मलकापूर पिवळा क्विंटल 520 5975 6395 6020
वणी पिवळा क्विंटल 76 5705 6420 6000
सावनेर पिवळा क्विंटल 25 5025 5700 5550
जामखेड पिवळा क्विंटल 54 5000 6300 5650
शिरपूर पिवळा क्विंटल 28 4599 6151 6052
गेवराई पिवळा क्विंटल 104 6100 6470 6250
परतूर पिवळा क्विंटल 12 6000 6351 6300
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 30 6600 6800 6600
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 15 5500 6000 6000
लोणार पिवळा क्विंटल 900 5970 6515 6243
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 6 5000 6125 5600
नांदगाव पिवळा क्विंटल 6 5600 6391 6161
गंगापूर पिवळा क्विंटल 12 5380 5940 5801
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 440 5891 6721 6650
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 59 5400 6300 6000
केज पिवळा क्विंटल 156 4500 6600 6500
चाकूर पिवळा क्विंटल 50 5500 6502 6321
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 103 6570 6630 6600
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 333 4800 6780 6600
उमरगा पिवळा क्विंटल 5 6000 6310 6300
पाथरी पिवळा क्विंटल 20 5000 6200 5800
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2182 5100 6905 6750
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 597 5500 6735 6650
नांदूरा पिवळा क्विंटल 150 5900 6400 6400
शेगाव पिवळा क्विंटल 5 5700 6065 6000
राजूरा पिवळा क्विंटल 62 4405 6505 6141
काटोल पिवळा क्विंटल 137 4500 6300 5000
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 316 6000 6600 6300
सिंदी पिवळा क्विंटल 17 5320 6250 6000
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 491 5650 6600 6250
12/06/2022
सिल्लोड क्विंटल 27 5900 6200 6000
उदगीर क्विंटल 1200 6800 6871 6835
शिरुर क्विंटल 2 6150 6150 6150
राहूरी लोकल क्विंटल 63 5800 6200 6000
पैठण पिवळा क्विंटल 25 5991 6300 6051
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 87 5500 6300 5900
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 8 5900 6100 6000
औसा पिवळा क्विंटल 1002 5751 6821 6705
बाळापूर पिवळा क्विंटल 369 6175 6425 6300
काटोल पिवळा क्विंटल 71 4800 6251 5250
मांढळ पिवळा क्विंटल 82 6000 6000 6000
देवणी पिवळा क्विंटल 42 6600 6836 6718
11/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 20 5800 6400 6100
येवला क्विंटल 50 4000 6681 6600
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 137 3000 6650 6500
जळगाव क्विंटल 3 5900 5900 5900
बार्शी क्विंटल 325 6100 6600 6400
औरंगाबाद क्विंटल 6 6000 6200 6100
माजलगाव क्विंटल 188 5200 6530 6400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 4700 6803 6000
उदगीर क्विंटल 1310 6850 6911 6880
कारंजा क्विंटल 2000 5890 6730 6465
लासूर स्टेशन क्विंटल 36 5500 6100 5900
परळी-वैजनाथ क्विंटल 100 6300 6750 6500
कन्न्ड क्विंटल 14 5700 6200 6000
वैजापूर क्विंटल 22 6050 6355 6215
तुळजापूर क्विंटल 150 6350 6600 6500
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 72 5200 6400 5800
राहता क्विंटल 46 6150 6551 6500
धुळे हायब्रीड क्विंटल 8 3800 6225 6100
सोलापूर लोकल क्विंटल 41 6400 6840 6645
अमरावती लोकल क्विंटल 2310 6250 6500 6375
परभणी लोकल क्विंटल 60 6200 6450 6325
नागपूर लोकल क्विंटल 238 5600 6610 6358
अमळनेर लोकल क्विंटल 42 5451 6001 6001
हिंगोली लोकल क्विंटल 400 6185 6700 6442
कोपरगाव लोकल क्विंटल 215 5500 6800 6650
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 50 5301 6700 6676
वडूज पांढरा क्विंटल 50 6100 6300 6200
लातूर पिवळा क्विंटल 5083 6400 6870 6750
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 210 6000 6740 6400
जालना पिवळा क्विंटल 1654 5000 6600 6500
अकोला पिवळा क्विंटल 797 5770 6880 6515
मालेगाव पिवळा क्विंटल 29 1000 6451 6000
चिखली पिवळा क्विंटल 726 5600 7100 6350
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 916 6200 6850 6540
पवनी पिवळा क्विंटल 4 5200 5200 5200
बीड पिवळा क्विंटल 35 5301 6570 6306
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 5950 7500 6700
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 6250 6675 6400
पैठण पिवळा क्विंटल 1 6150 6150 6150
उमरेड पिवळा क्विंटल 1523 5000 6700 6600
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 3 5600 6000 6000
भोकरदन पिवळा क्विंटल 6 6500 6600 6550
भोकर पिवळा क्विंटल 6 6000 6409 6204
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 223 6000 6400 6200
जिंतूर पिवळा क्विंटल 50 6400 6650 6500
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1010 6450 6750 6605
खामगाव पिवळा क्विंटल 2290 6200 6625 6412
मलकापूर पिवळा क्विंटल 294 5800 6575 6000
जामखेड पिवळा क्विंटल 54 5000 6300 5650
शेवगाव पिवळा क्विंटल 16 5400 5900 5900
गेवराई पिवळा क्विंटल 46 5900 6600 6400
परतूर पिवळा क्विंटल 38 6250 6350 6280
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 40 6700 6800 6700
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 100 6175 6400 6250
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 12 5500 6395 6000
गंगापूर पिवळा क्विंटल 12 5750 6001 5927
चाकूर पिवळा क्विंटल 10 6450 6621 6531
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 73 6655 6705 6680
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 327 4300 6850 6500
मुरुम पिवळा क्विंटल 46 6350 6452 6401
उमरगा पिवळा क्विंटल 3 6510 6510 6510
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 150 6200 6500 6300
सेनगाव पिवळा क्विंटल 85 5500 6400 6200
पाथरी पिवळा क्विंटल 20 5500 6300 5900
नांदूरा पिवळा क्विंटल 200 5760 6551 6551
शेगाव पिवळा क्विंटल 1 6200 6200 6200
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 6800 7000 6900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 6800 7000 6900
सिंदी पिवळा क्विंटल 23 5850 6400 6210
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 166 5850 6650 6250
देवणी पिवळा क्विंटल 27 6300 6800 6550