Soybean bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

Soybean bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/05/2022
उदगीर क्विंटल 926 6850 6861 6855
21/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 39 5400 6300 5850
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 117 3000 6736 6500
औरंगाबाद क्विंटल 7 5000 6561 5780
माजलगाव क्विंटल 602 5000 6550 6400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 6394 6499 6450
उदगीर क्विंटल 1280 6850 6951 6900
कारंजा क्विंटल 2000 6440 7025 6850
श्रीरामपूर क्विंटल 26 5800 6600 6100
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 100 5500 6100 5800
राहता क्विंटल 5 6600 6700 6650
अमरावती लोकल क्विंटल 2930 6450 6790 6620
नागपूर लोकल क्विंटल 436 5600 6850 6537
अमळनेर लोकल क्विंटल 20 5600 5901 5901
हिंगोली लोकल क्विंटल 300 6300 6780 6540
कोपरगाव लोकल क्विंटल 43 6000 6745 6675
मेहकर लोकल क्विंटल 570 6400 6800 6600
लातूर पिवळा क्विंटल 6415 6500 7010 6900
जालना पिवळा क्विंटल 2382 5500 7000 6600
अकोला पिवळा क्विंटल 1241 5850 7040 6600
परभणी पिवळा क्विंटल 85 6825 6950 6875
चिखली पिवळा क्विंटल 798 6400 7411 6905
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1029 6300 7070 6640
बीड पिवळा क्विंटल 57 6200 6550 6422
भोकर पिवळा क्विंटल 14 6201 6517 6360
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 249 6500 6800 6650
जिंतूर पिवळा क्विंटल 17 6480 6600 6500
शेवगाव पिवळा क्विंटल 21 5800 6300 5800
परतूर पिवळा क्विंटल 78 6200 6650 6550
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 30 6700 7000 6900
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 15 5600 6200 6000
गंगापूर पिवळा क्विंटल 50 5300 6300 6019
मुरुम पिवळा क्विंटल 9 6500 6700 6600
उमरगा पिवळा क्विंटल 42 6601 6801 6700
देवणी पिवळा क्विंटल 66 6400 6941 6670
20/05/2022
येवला क्विंटल 30 3900 6690 6550
लासलगाव क्विंटल 451 3900 7000 6860
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 140 3000 6750 6600
जळगाव क्विंटल 23 5700 6400 6300
शहादा क्विंटल 39 6500 6500 6500
औरंगाबाद क्विंटल 13 5000 6561 5780
माजलगाव क्विंटल 290 5400 6500 6351
उदगीर क्विंटल 1220 6900 6975 6937
कारंजा क्विंटल 3500 6555 6980 6845
श्रीरामपूर क्विंटल 56 6000 6750 6500
लासूर स्टेशन क्विंटल 132 5300 6200 5900
परळी-वैजनाथ क्विंटल 690 6725 6891 6800
कन्न्ड क्विंटल 3 4200 6200 5600
तुळजापूर क्विंटल 120 6500 6700 6600
धुळे हायब्रीड क्विंटल 16 5805 6305 6000
अमरावती लोकल क्विंटल 3033 6350 6750 6550
नागपूर लोकल क्विंटल 464 5700 6802 6527
हिंगोली लोकल क्विंटल 190 6400 6830 6615
कोपरगाव लोकल क्विंटल 128 5000 6753 6622
मेहकर लोकल क्विंटल 490 6400 6800 6600
परांडा नं. १ क्विंटल 1 6450 6450 6450
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 73 5500 6891 6841
बारामती पिवळा क्विंटल 737 5700 6651 6400
लातूर पिवळा क्विंटल 7523 6596 7100 6900
जालना पिवळा क्विंटल 2115 6300 7500 6600
अकोला पिवळा क्विंटल 1186 6000 7040 6500
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 300 6100 6860 6480
चिखली पिवळा क्विंटल 593 6300 7374 6837
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3516 6200 7070 6610
बीड पिवळा क्विंटल 7 6301 6500 6434
वाशीम पिवळा क्विंटल 2100 6450 7000 6800
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 60 6500 6850 6700
पैठण पिवळा क्विंटल 11 5910 6500 6300
वर्धा पिवळा क्विंटल 34 5500 5925 5750
भोकर पिवळा क्विंटल 5 5000 6001 5500
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 244 6400 6600 6500
जिंतूर पिवळा क्विंटल 9 6670 6725 6670
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1580 6650 6900 6810
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 21 5400 6250 5900
मलकापूर पिवळा क्विंटल 296 5675 6695 6250
सावनेर पिवळा क्विंटल 2 5800 6000 6000
गेवराई पिवळा क्विंटल 132 5500 6621 6400
परतूर पिवळा क्विंटल 50 6251 6680 6675
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 38 6800 7000 6900
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 25 5000 6500 6300
तासगाव पिवळा क्विंटल 38 6200 6600 6450
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 136 5100 6700 6500
केज पिवळा क्विंटल 85 5500 6800 6700
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 197 5000 6871 6550
मुरुम पिवळा क्विंटल 12 6551 6551 6551
उमरगा पिवळा क्विंटल 17 6000 6700 6500
सेनगाव पिवळा क्विंटल 105 6300 6600 6450
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1710 6400 7105 6900
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 579 6450 6920 6750
शेगाव पिवळा क्विंटल 5 5800 6400 6300
काटोल पिवळा क्विंटल 58 5500 6650 6250
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 81 6000 6600 6300
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 713 6000 6850 6650
देवणी पिवळा क्विंटल 5 6811 6862 6836
19/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 19 5500 6400 5900
येवला क्विंटल 81 6000 6650 6601
लासलगाव क्विंटल 536 4000 6990 6861
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 98 3501 6888 6651
शहादा क्विंटल 5 6702 6702 6702
औरंगाबाद क्विंटल 53 5900 6519 6209
माजलगाव क्विंटल 513 5000 6675 6500
चंद्रपूर क्विंटल 241 6500 6900 6750
नंदूरबार क्विंटल 55 6610 6670 6625
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 59 4201 6741 5500
उदगीर क्विंटल 1625 6950 7035 6992
कारंजा क्विंटल 3500 6425 7015 6810
श्रीरामपूर क्विंटल 42 6000 6800 6500
लासूर स्टेशन क्विंटल 130 5600 6100 5800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 500 6811 6940 6900
कन्न्ड क्विंटल 4 6000 6200 6100
तुळजापूर क्विंटल 155 6500 6700 6600
मोर्शी क्विंटल 340 6050 6300 6175
राहता क्विंटल 15 6300 6831 6500
धुळे हायब्रीड क्विंटल 20 6200 6555 6400
सोलापूर लोकल क्विंटल 36 6585 6800 6760
अमरावती लोकल क्विंटल 3845 6450 6771 6611
नागपूर लोकल क्विंटल 542 5600 7000 6650
अमळनेर लोकल क्विंटल 10 5500 5800 5800
हिंगोली लोकल क्विंटल 250 6525 6870 6697
कोपरगाव लोकल क्विंटल 154 5000 6785 6681
मेहकर लोकल क्विंटल 660 6500 7030 6700
ताडकळस नं. १ क्विंटल 33 6550 6675 6600
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 208 4000 6883 6800
लातूर पिवळा क्विंटल 5705 6500 7135 7000
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 30 6600 6811 6750
जालना पिवळा क्विंटल 2261 5500 7000 6550
अकोला पिवळा क्विंटल 737 5800 6950 6500
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 468 6000 6755 6377
मालेगाव पिवळा क्विंटल 14 6141 6551 6300
चोपडा पिवळा क्विंटल 3 6500 6676 6676
चिखली पिवळा क्विंटल 507 6350 7071 6710
बीड पिवळा क्विंटल 62 5700 6600 6377
वाशीम पिवळा क्विंटल 2300 6450 6825 6500
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 60 6500 6800 6600
भोकर पिवळा क्विंटल 1 6000 6301 6150
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 248 6600 6800 6700
जिंतूर पिवळा क्विंटल 7 5550 6666 6400
खामगाव पिवळा क्विंटल 1925 6300 6800 6550
मलकापूर पिवळा क्विंटल 314 5750 6790 6500
सावनेर पिवळा क्विंटल 3 5900 5900 5900
जामखेड पिवळा क्विंटल 39 5000 6200 5600
गेवराई पिवळा क्विंटल 221 5600 6599 6350
परतूर पिवळा क्विंटल 100 6311 6700 6500
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 35 6700 6900 6800
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 13 3000 6699 6246
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 17 5000 6000 6000
गंगापूर पिवळा क्विंटल 27 5300 6300 5622
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 230 6000 7031 6850
केज पिवळा क्विंटल 14 6001 6800 6600
चाकूर पिवळा क्विंटल 45 6180 6801 6752
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 100 6800 6886 6843
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 312 5500 7061 6675
मुरुम पिवळा क्विंटल 58 6300 6801 6550
उमरगा पिवळा क्विंटल 4 6300 6600 6500
सेनगाव पिवळा क्विंटल 100 6400 6700 6500
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1760 6000 7105 6850
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 613 6400 6885 6750
शेगाव पिवळा क्विंटल 17 6000 6500 6300
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 20 5750 6650 6350
राजूरा पिवळा क्विंटल 101 4615 6680 6106
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 25 6000 6690 6400
काटोल पिवळा क्विंटल 133 5000 6700 5600
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 101 6000 6400 6200
देवणी पिवळा क्विंटल 24 5991 6941 6466
18/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 127 6300 6500 6400
येवला क्विंटल 70 5451 6706 6650
लासलगाव क्विंटल 462 3000 6943 6880
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 103 4401 6880 6651
औरंगाबाद क्विंटल 53 5500 6546 6023
माजलगाव क्विंटल 381 5700 6700 6500
चंद्रपूर क्विंटल 55 6400 6785 6620
नंदूरबार क्विंटल 124 6400 6672 6525
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 19 4300 6700 5500
उदगीर क्विंटल 1660 6950 7000 6975
कारंजा क्विंटल 3000 6475 7000 6860
श्रीरामपूर क्विंटल 53 5700 6800 6500
लासूर स्टेशन क्विंटल 149 5200 6390 6000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 500 6750 6924 6800
सेलु क्विंटल 154 6000 6671 6500
कन्न्ड क्विंटल 13 4000 6300 6000
तुळजापूर क्विंटल 135 6500 6750 6600
राहता क्विंटल 80 6791 6801 6795
सोलापूर लोकल क्विंटल 142 6800 6930 6885
अमरावती लोकल क्विंटल 2571 6400 6799 6600
नागपूर लोकल क्विंटल 584 5825 6784 6544
मनमाड लोकल क्विंटल 5 6300 6590 6300
हिंगोली लोकल क्विंटल 200 6500 6900 6700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 134 6000 6785 6690
मेहकर लोकल क्विंटल 600 6500 7000 6700
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 88 5800 6817 6751
लातूर पिवळा क्विंटल 4376 6601 7120 6950
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 64 6700 6851 6800
जालना पिवळा क्विंटल 2174 5500 7000 6600
अकोला पिवळा क्विंटल 900 6200 6960 6500
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 432 6200 6975 6587
मालेगाव पिवळा क्विंटल 13 5961 6490 6300
चिखली पिवळा क्विंटल 615 6301 7031 6665
बीड पिवळा क्विंटल 137 6300 6725 6553
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 6450 7050 6800
पैठण पिवळा क्विंटल 4 6370 6370 6370
वर्धा पिवळा क्विंटल 28 5850 6475 6150
भोकर पिवळा क्विंटल 10 6500 6529 6515
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 220 6500 6700 6600
जिंतूर पिवळा क्विंटल 66 5700 6800 6550
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1350 6615 6900 6805
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 10 5500 6350 6000
खामगाव पिवळा क्विंटल 1690 6500 6875 6687
मलकापूर पिवळा क्विंटल 256 5900 6710 6265
दिग्रस पिवळा क्विंटल 65 6000 6850 6685
शिरपूर पिवळा क्विंटल 11 6000 6610 6610
गेवराई पिवळा क्विंटल 87 6100 6583 6300
परतूर पिवळा क्विंटल 51 6000 6700 6556
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 31 6500 7000 6800
मनवत पिवळा क्विंटल 531 5500 6700 6400
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 1 6600 6600 6600
तळोदा पिवळा क्विंटल 19 6000 6602 6400
तासगाव पिवळा क्विंटल 31 6100 6600 6400
गंगापूर पिवळा क्विंटल 22 5275 6350 6000
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 540 6200 7049 6850
केज पिवळा क्विंटल 77 6000 7000 6900
चाकूर पिवळा क्विंटल 20 6290 6776 6761
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 155 6781 6900 6840
उमरी पिवळा क्विंटल 50 6600 6800 6700
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 295 5800 7111 6811
मुरुम पिवळा क्विंटल 116 5000 6750 5875
उमरगा पिवळा क्विंटल 8 6750 6750 6750
सेनगाव पिवळा क्विंटल 100 6350 6700 6500
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1435 6000 7140 6900
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 467 6100 6770 6675
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 6 5400 5750 5700
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 50 5785 6601 6350
राजूरा पिवळा क्विंटल 4 3805 3805 3805
काटोल पिवळा क्विंटल 60 4000 6300 4800
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 87 6000 6575 6350
पुलगाव पिवळा क्विंटल 21 6355 6355 6355
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1010 6000 6950 6750
देवणी पिवळा क्विंटल 28 6861 6950 6905
17/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 8 6100 6500 6300
लासलगाव क्विंटल 858 3000 6870 6830
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 114 3000 6721 6600
नांदेड क्विंटल 105 5845 6760 6495
माजलगाव क्विंटल 630 5000 6701 6500
चंद्रपूर क्विंटल 112 5000 6805 6450
नंदूरबार क्विंटल 80 6150 6662 6400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 25 4500 6500 5500
उदगीर क्विंटल 1680 6850 6924 6887
कारंजा क्विंटल 4000 6350 6950 6625
लासूर स्टेशन क्विंटल 95 5700 6295 6000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 350 6251 6856 6751
कन्न्ड क्विंटल 4 3800 4000 3900
तुळजापूर क्विंटल 135 6500 6625 6600
राहता क्विंटल 32 6336 6675 6550
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4050 6025 6025
अमरावती लोकल क्विंटल 4129 6450 6740 6595
नागपूर लोकल क्विंटल 165 5500 6780 6460
अमळनेर लोकल क्विंटल 10 5500 5701 5701
हिंगोली लोकल क्विंटल 100 6500 6892 6696
कोपरगाव लोकल क्विंटल 229 6000 6767 6600
मेहकर लोकल क्विंटल 630 6500 6900 6700
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 200 4000 6770 6700
बारामती पिवळा क्विंटल 618 5500 6675 6601
लातूर पिवळा क्विंटल 5009 6650 7121 6900
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 36 6800 6800 6800
जालना पिवळा क्विंटल 3616 5800 8500 6600
अकोला पिवळा क्विंटल 756 6100 6805 6450
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 475 6300 6995 6674
परभणी पिवळा क्विंटल 100 6800 6875 6850
मालेगाव पिवळा क्विंटल 15 4000 6401 6200
चोपडा पिवळा क्विंटल 120 6100 6300 6300
आर्वी पिवळा क्विंटल 120 5500 6800 6600
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 4156 6300 6900 6620
बीड पिवळा क्विंटल 125 5700 6594 6382
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 6450 6925 6500
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 90 6550 6900 6750
पैठण पिवळा क्विंटल 10 6000 6176 6150
उमरेड पिवळा क्विंटल 622 6000 6800 6700
वर्धा पिवळा क्विंटल 57 6010 6425 6150
भोकर पिवळा क्विंटल 14 5607 5607 5607
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 235 6500 6700 6600
जिंतूर पिवळा क्विंटल 10 5500 6726 6475
खामगाव पिवळा क्विंटल 1870 5800 6800 6300
मलकापूर पिवळा क्विंटल 105 5800 6640 6395
दिग्रस पिवळा क्विंटल 200 6500 6995 6885
वणी पिवळा क्विंटल 190 5800 6475 6000
सावनेर पिवळा क्विंटल 1 5175 5175 5175
जामखेड पिवळा क्विंटल 49 5000 6200 5600
शिरपूर पिवळा क्विंटल 32 3500 6541 5900
गेवराई पिवळा क्विंटल 202 5700 6585 6200
परतूर पिवळा क्विंटल 63 6300 6500 6416
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 30 6700 6900 6800
गंगापूर पिवळा क्विंटल 84 5300 6300 5801
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 500 6200 6991 6800
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 43 5901 6650 6500
केज पिवळा क्विंटल 39 6200 6858 6741
चाकूर पिवळा क्विंटल 55 6099 6699 6671
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 70 6650 6750 6700
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 379 5000 6875 6650
मुरुम पिवळा क्विंटल 54 6629 6759 6694
उमरगा पिवळा क्विंटल 64 6250 6611 6500
सेनगाव पिवळा क्विंटल 100 6400 6550 6400
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1790 5100 7085 6900
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 389 6400 6900 6800
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 57 6500 6705 6600
शेगाव पिवळा क्विंटल 21 6000 6500 6400
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 20 5300 6410 6325
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 110 6700 7000 6800
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 382 6000 6700 6400
चिमुर पिवळा क्विंटल 50 4200 4300 4250
राजूरा पिवळा क्विंटल 16 3805 6565 6183
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 25 6000 7050 6500
काटोल पिवळा क्विंटल 14 6250 6500 6380
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 196 6000 6600 6300
सिंदी पिवळा क्विंटल 33 5815 6650 6175
देवणी पिवळा क्विंटल 24 6857 6900 6878
बोरी पिवळा क्विंटल 7 6200 6200 6200
16/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 66 6000 6500 6250
येवला क्विंटल 76 4800 6749 6600
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 258 3000 6709 6450
नांदेड क्विंटल 59 6435 6700 6585
चंद्रपूर क्विंटल 61 6600 6880 6785
नंदूरबार क्विंटल 62 6500 6571 6525
लासूर स्टेशन क्विंटल 96 5500 6300 5950
लोहा क्विंटल 50 6000 6825 6400
राहता क्विंटल 7 6585 6600 6590
मनमाड लोकल क्विंटल 4 2600 6530 4851
कोपरगाव लोकल क्विंटल 50 6500 6765 6699
ताडकळस नं. १ क्विंटल 45 6000 6700 6500
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 64 5356 6800 6770
भोकर पिवळा क्विंटल 17 5000 6566 5783
उमरी पिवळा क्विंटल 18 6500 6700 6600
सेनगाव पिवळा क्विंटल 120 6400 6800 6500
उमरखेड पिवळा क्विंटल 240 4100 4300 4200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 6700 7000 6800
काटोल पिवळा क्विंटल 36 5200 6600 5500
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 124 4999 6626 6551
15/05/2022
सिल्लोड क्विंटल 9 6300 6300 6300
उदगीर क्विंटल 1600 6850 6881 6865
शिरुर क्विंटल 1 4200 4200 4200
कन्न्ड क्विंटल 5 6000 6500 6100
परभणी पिवळा क्विंटल 95 6800 6900 6875
पैठण पिवळा क्विंटल 15 6241 6241 6241
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 5 5500 6100 5850
औसा पिवळा क्विंटल 626 6601 7035 6931
बाळापूर पिवळा क्विंटल 170 6100 6700 6500
भिवापूर पिवळा क्विंटल 150 6000 6660 6330
काटोल पिवळा क्विंटल 16 4500 6250 5500
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 56 6000 6450 6200
देवणी पिवळा क्विंटल 31 5551 6852 6201