Soybean bajar bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव

Soybean bajar bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/04/2022
उदगीर क्विंटल 2650 7200 7221 7210
तुळजापूर क्विंटल 135 7000 7150 7100
राहता क्विंटल 3 7125 7200 7150
नागपूर लोकल क्विंटल 631 6300 7350 7050
हिंगोली लोकल क्विंटल 900 6660 7186 6923
अकोला पिवळा क्विंटल 1051 6400 7250 7050
बीड पिवळा क्विंटल 65 6800 6990 6896
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 6850 7151 7000
पैठण पिवळा क्विंटल 1 5400 5400 5400
भोकर पिवळा क्विंटल 39 5800 7002 6400
परतूर पिवळा क्विंटल 23 6900 7100 7000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 38 7300 7500 7300
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 2 6500 6500 6500
देवणी पिवळा क्विंटल 49 7158 7290 7224
22/04/2022
येवला क्विंटल 60 6000 7380 7350
लासलगाव क्विंटल 669 4000 7400 7291
औरंगाबाद क्विंटल 4 6200 6950 6575
माजलगाव क्विंटल 361 5900 7040 6900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 34 6801 7025 6900
उदगीर क्विंटल 3341 7200 7220 7210
कारंजा क्विंटल 3500 6725 7240 7010
लासूर स्टेशन क्विंटल 62 6500 6900 6800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1200 6951 7251 7065
सेलु क्विंटल 143 6591 7175 7000
लोहा क्विंटल 19 7000 7231 7081
तुळजापूर क्विंटल 150 6900 7100 7000
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 200 5900 6700 6500
राहता क्विंटल 31 6901 7250 7000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 4 6300 6740 6740
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 11 7000 7000 7000
सोलापूर काळा क्विंटल 4 7000 7000 7000
अमरावती लोकल क्विंटल 2952 6700 7230 6965
हिंगोली लोकल क्विंटल 860 6805 7250 7027
कोपरगाव लोकल क्विंटल 191 6000 7255 7180
मेहकर लोकल क्विंटल 690 6500 7200 6900
लाखंदूर लोकल क्विंटल 1 6500 6800 6650
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 125 6800 7325 7290
बारामती पिवळा क्विंटल 308 6000 7080 7000
लातूर पिवळा क्विंटल 13729 6501 7411 7230
जालना पिवळा क्विंटल 1756 6000 7700 7250
अकोला पिवळा क्विंटल 1255 6500 7335 7100
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 757 6500 7270 6885
आर्वी पिवळा क्विंटल 135 6450 7275 7150
चिखली पिवळा क्विंटल 1040 6600 7150 6875
बीड पिवळा क्विंटल 130 6500 7100 6861
वाशीम पिवळा क्विंटल 4500 6850 7250 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 6800 7200 7000
वर्धा पिवळा क्विंटल 33 6825 7175 7000
भोकर पिवळा क्विंटल 23 6219 7119 6670
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 243 7000 7200 7100
जिंतूर पिवळा क्विंटल 14 7150 7276 7176
खामगाव पिवळा क्विंटल 3470 6500 7150 6825
मलकापूर पिवळा क्विंटल 650 5650 7100 6170
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 55 7300 7500 7300
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 800 5705 7575 6900
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 3 7100 7100 7100
गंगापूर पिवळा क्विंटल 6 6750 6750 6750
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 400 6700 7271 7150
मंठा पिवळा क्विंटल 14 6451 6750 6451
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 297 7150 7220 7185
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 729 6400 7575 7372
मुरुम पिवळा क्विंटल 248 6500 7148 6824
उमरगा पिवळा क्विंटल 15 6500 7130 7000
सेनगाव पिवळा क्विंटल 140 6500 7200 6600
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2389 5100 7375 7200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1007 6600 7150 6950
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 165 6900 7150 7050
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 20 6700 7175 7141
उमरखेड पिवळा क्विंटल 240 6500 6800 6700
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 260 6500 6800 6700
राजूरा पिवळा क्विंटल 28 7095 7095 7095
काटोल पिवळा क्विंटल 85 5555 6851 6000
पुलगाव पिवळा क्विंटल 47 6300 7035 6850
सिंदी पिवळा क्विंटल 31 6320 7250 6800
देवणी पिवळा क्विंटल 77 7000 7401 7200
21/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 43 6150 7150 6650
येवला क्विंटल 41 6000 7391 7248
लासलगाव क्विंटल 571 3800 7396 7340
औरंगाबाद क्विंटल 12 6200 6950 6575
माजलगाव क्विंटल 240 5200 7026 6900
नंदूरबार क्विंटल 34 7246 7246 7246
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 6700 6952 6876
उदगीर क्विंटल 3700 7150 7180 7165
कारंजा क्विंटल 3500 6850 7275 7090
श्रीरामपूर क्विंटल 19 6500 7250 7000
लासूर स्टेशन क्विंटल 37 6500 7000 6850
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1200 6600 7321 7151
तुळजापूर क्विंटल 155 6800 7100 7000
मोर्शी क्विंटल 500 7000 7270 7135
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 190 6500 7100 6700
राहता क्विंटल 35 7200 7276 7250
सोलापूर लोकल क्विंटल 33 7080 7150 7150
अमरावती लोकल क्विंटल 3787 6800 7280 7040
नागपूर लोकल क्विंटल 855 6300 7428 7146
अमळनेर लोकल क्विंटल 20 6000 6000 6000
हिंगोली लोकल क्विंटल 1100 6835 7345 7090
कोपरगाव लोकल क्विंटल 149 6000 7280 7180
मेहकर लोकल क्विंटल 690 6500 7220 6900
ताडकळस नं. १ क्विंटल 36 7100 7300 7200
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 235 5051 7381 7311
लातूर पिवळा क्विंटल 15884 7001 7340 7250
जालना पिवळा क्विंटल 1167 5500 7650 7300
अकोला पिवळा क्विंटल 1475 6600 7385 7180
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 465 6500 7265 6882
परभणी पिवळा क्विंटल 200 6500 7250 7150
चिखली पिवळा क्विंटल 872 6660 7325 6990
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1500 6900 7250 7000
उमरेड पिवळा क्विंटल 1524 5000 7460 7350
वर्धा पिवळा क्विंटल 119 6850 7175 7000
भोकर पिवळा क्विंटल 24 5000 7125 6062
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 276 7000 7200 7100
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1710 6855 7295 7095
खामगाव पिवळा क्विंटल 3863 6600 7250 6925
मलकापूर पिवळा क्विंटल 345 5500 7175 6725
जामखेड पिवळा क्विंटल 54 6000 7000 6500
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 45 7300 7600 7300
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 12 5999 7000 6768
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 35 7000 7100 7100
वरोरा पिवळा क्विंटल 353 5400 7395 7000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 5 6399 7250 7100
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 480 6680 7325 7250
चाकूर पिवळा क्विंटल 140 6950 7170 7050
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 183 7150 7250 7200
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 795 6000 7550 7400
मुरुम पिवळा क्विंटल 346 5000 7202 6101
सेनगाव पिवळा क्विंटल 220 6600 7150 7000
पाथरी पिवळा क्विंटल 25 6450 6900 6800
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2568 5000 7450 7300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 973 6800 7250 7100
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 205 6500 7300 7150
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 8 7110 7225 7225
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 472 7200 7510 7350
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 240 6500 6800 6700
भंडारा पिवळा क्विंटल 4 4615 4615 4615
राजूरा पिवळा क्विंटल 105 7000 7255 7110
काटोल पिवळा क्विंटल 54 6390 6950 6550
मांढळ पिवळा क्विंटल 100 6383 6765 6483
पुलगाव पिवळा क्विंटल 54 6000 7175 6950
देवणी पिवळा क्विंटल 11 7321 7365 7343
20/04/2022
येवला क्विंटल 43 6500 7439 7361
लासलगाव क्विंटल 964 4400 7445 7380
जळगाव क्विंटल 6 7000 7000 7000
औरंगाबाद क्विंटल 28 6300 7100 6700
माजलगाव क्विंटल 507 5000 7070 6900
नंदूरबार क्विंटल 74 5100 7316 6200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 7100 7100 7100
उदगीर क्विंटल 5500 7220 7252 7236
कारंजा क्विंटल 4800 6920 7375 7190
लासूर स्टेशन क्विंटल 149 6200 7000 6800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1000 6701 7351 7151
लोहा क्विंटल 35 7001 7311 7226
तुळजापूर क्विंटल 135 7000 7200 7100
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 300 6200 7000 6500
राहता क्विंटल 19 7152 7300 7250
वडवणी क्विंटल 7 6501 6900 6800
सोलापूर लोकल क्विंटल 234 6405 7320 7200
अमरावती लोकल क्विंटल 4367 6800 7311 7055
नागपूर लोकल क्विंटल 982 6300 7460 7176
हिंगोली लोकल क्विंटल 690 6865 7353 7109
कोपरगाव लोकल क्विंटल 330 5000 7293 7140
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 4 6100 6500 6300
मेहकर लोकल क्विंटल 1270 6500 7300 6900
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 314 7056 7399 7351
लातूर पिवळा क्विंटल 10092 6950 7325 7250
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 680 6930 7405 7200
जालना पिवळा क्विंटल 2603 5100 7500 7311
अकोला पिवळा क्विंटल 1667 6600 7380 7150
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 850 6600 7390 6995
आर्वी पिवळा क्विंटल 270 6500 7500 7000
चिखली पिवळा क्विंटल 838 6800 7325 7065
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3679 6400 7425 7000
बीड पिवळा क्विंटल 275 6701 7151 7001
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 6850 7350 7000
वर्धा पिवळा क्विंटल 67 6810 7175 7050
भोकर पिवळा क्विंटल 37 6909 7161 7035
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 263 6800 7100 6950
जिंतूर पिवळा क्विंटल 43 6700 7300 7000
खामगाव पिवळा क्विंटल 4965 6500 7300 6900
मलकापूर पिवळा क्विंटल 340 6000 7175 6400
शेवगाव पिवळा क्विंटल 14 6900 7000 6900
परतूर पिवळा क्विंटल 13 6925 7150 7100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 42 7300 7600 7300
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 70 6700 7250 7100
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 800 6800 8205 7500
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 4 6500 7000 7000
वरोरा पिवळा क्विंटल 279 5500 7490 7050
नांदगाव पिवळा क्विंटल 32 5400 7289 7100
गंगापूर पिवळा क्विंटल 18 6841 6841 6841
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 700 6500 7340 7250
औसा पिवळा क्विंटल 1497 6800 7391 7309
चाकूर पिवळा क्विंटल 100 6700 7200 7151
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 295 7150 7261 7205
उमरी पिवळा क्विंटल 130 7200 7500 7350
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 1023 6900 7625 7351
मुरुम पिवळा क्विंटल 170 6500 7251 6876
उमरगा पिवळा क्विंटल 41 6701 7125 7050
बसमत पिवळा क्विंटल 844 6900 7460 7294
सेनगाव पिवळा क्विंटल 150 6500 7100 6800
पुर्णा पिवळा क्विंटल 580 7150 7322 7200
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2525 5000 7475 7200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 901 6900 7300 7200
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 168 7000 7310 7250
उमरखेड पिवळा क्विंटल 410 6500 6800 6700
राजूरा पिवळा क्विंटल 459 6820 7350 7177
काटोल पिवळा क्विंटल 52 5500 7225 6500
सिंदी पिवळा क्विंटल 40 6555 7200 7000
देवणी पिवळा क्विंटल 164 6951 7455 7203
19/04/2022
लासलगाव क्विंटल 822 3300 7460 7390
औरंगाबाद क्विंटल 5 6000 7000 6500
नंदूरबार क्विंटल 40 7075 7317 7150
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 6501 7001 6751
उदगीर क्विंटल 5450 7220 7275 7247
कारंजा क्विंटल 5000 6950 7380 7190
श्रीरामपूर क्विंटल 13 6500 7400 7000
लासूर स्टेशन क्विंटल 8 5500 6900 6800
रिसोड क्विंटल 6000 6650 7400 7000
तुळजापूर क्विंटल 185 7000 7250 7100
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 300 6500 7000 6700
राहता क्विंटल 15 7280 7315 7300
सोलापूर लोकल क्विंटल 289 6805 7365 7225
अमरावती लोकल क्विंटल 4510 6750 7265 7007
नागपूर लोकल क्विंटल 580 6400 7470 7203
हिंगोली लोकल क्विंटल 890 6900 7360 7130
कोपरगाव लोकल क्विंटल 214 5000 7350 7237
मेहकर लोकल क्विंटल 1270 6500 7330 6950
लाखंदूर लोकल क्विंटल 3 6500 7000 6750
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 352 6001 7400 7360
बारामती पिवळा क्विंटल 340 6800 7251 7239
लातूर पिवळा क्विंटल 21620 6400 7335 7250
अकोला पिवळा क्विंटल 1225 6500 7435 7250
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 496 6500 7500 7000
परभणी पिवळा क्विंटल 125 7000 7350 7150
आर्वी पिवळा क्विंटल 255 6500 7500 7100
चिखली पिवळा क्विंटल 795 6401 7501 6951
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3930 6500 7535 7160
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 6850 7400 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 6900 7200 7000
पैठण पिवळा क्विंटल 1 6500 6500 6500
उमरेड पिवळा क्विंटल 1946 5000 7600 7500
वर्धा पिवळा क्विंटल 156 6750 7200 7050
भोकर पिवळा क्विंटल 51 6400 7151 6775
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 270 7000 7200 7100
जिंतूर पिवळा क्विंटल 97 7100 7360 7275
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1655 7050 7395 7200
खामगाव पिवळा क्विंटल 4503 6200 7300 6750
मलकापूर पिवळा क्विंटल 357 6400 7470 7100
जामखेड पिवळा क्विंटल 54 6000 6800 6400
शिरपूर पिवळा क्विंटल 4 5713 5713 5713
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 48 7300 7600 7300
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 48 7000 7250 7050
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 800 6200 8080 7350
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 14 6000 7100 7100
वरोरा पिवळा क्विंटल 464 5600 7400 7000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 17 5500 7319 7101
तासगाव पिवळा क्विंटल 29 6450 6830 6580
औसा पिवळा क्विंटल 2499 7001 7401 7343
चाकूर पिवळा क्विंटल 170 6500 7222 7181
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 317 7283 7341 7312
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 844 6500 7650 7400
मुरुम पिवळा क्विंटल 101 6650 7155 6903
उमरगा पिवळा क्विंटल 57 6001 7171 6900
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 127 6800 7000 6900
सेनगाव पिवळा क्विंटल 175 6500 7200 7000
राजूरा पिवळा क्विंटल 434 7075 7495 7346
काटोल पिवळा क्विंटल 56 5900 7126 6500
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 209 6000 7180 6500
पुलगाव पिवळा क्विंटल 95 6900 7230 7125
सिंदी पिवळा क्विंटल 54 6050 7155 6850
देवणी पिवळा क्विंटल 90 7200 7487 7343
18/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 315 6600 7100 6850
येवला क्विंटल 85 4000 7460 7345
लासलगाव क्विंटल 1052 3800 7400 7281
शहादा क्विंटल 2 7100 7230 7100
औरंगाबाद क्विंटल 15 6000 6950 6475
माजलगाव क्विंटल 309 5300 7000 6900
नंदूरबार क्विंटल 172 7156 7330 7225
संगमनेर क्विंटल 8 7280 7300 7290
सिल्लोड क्विंटल 9 6800 7000 7000
कारंजा क्विंटल 3500 6880 7375 7250
श्रीरामपूर क्विंटल 45 6500 7250 7000
लासूर स्टेशन क्विंटल 122 6400 7025 6850
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1000 6850 7381 7201
सेलु क्विंटल 144 6500 7250 6690
शिरुर क्विंटल 1 7000 7000 7000
लोहा क्विंटल 59 6800 7400 7250
तुळजापूर क्विंटल 125 7300 7300 7300
मोर्शी क्विंटल 510 7000 7250 7125
राहता क्विंटल 40 7237 7325 7300
सोलापूर लोकल क्विंटल 232 7125 7330 7260
अमरावती लोकल क्विंटल 3743 6850 7335 7093
मनमाड लोकल क्विंटल 10 6050 7250 7240
हिंगोली लोकल क्विंटल 600 6800 7355 7077
कोपरगाव लोकल क्विंटल 96 6802 7249 7161
मेहकर लोकल क्विंटल 1260 6500 7330 6900
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 215 7000 7200 7100
ताडकळस नं. १ क्विंटल 106 7100 7300 7200
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 396 3400 7421 7390
लातूर पिवळा क्विंटल 25248 6950 7350 7300
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 1150 6710 7445 7250
जालना पिवळा क्विंटल 1732 5950 7450 7350
अकोला पिवळा क्विंटल 986 6400 7355 7000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 432 6500 7400 6950
परभणी पिवळा क्विंटल 125 7000 7260 7150
मालेगाव पिवळा क्विंटल 53 6699 7200 7025
आर्वी पिवळा क्विंटल 285 6500 7590 7100
चिखली पिवळा क्विंटल 785 6800 7300 7050
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3856 6500 7525 7020
बीड पिवळा क्विंटल 146 6671 7200 6977
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 6850 7425 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 6950 7400 7250
वर्धा पिवळा क्विंटल 111 6550 7220 6850
भोकर पिवळा क्विंटल 67 6803 7129 6966
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 235 7000 7200 7100
जिंतूर पिवळा क्विंटल 297 6500 7400 7200
खामगाव पिवळा क्विंटल 4314 6700 7300 7000
मलकापूर पिवळा क्विंटल 267 6300 7300 6930
सावनेर पिवळा क्विंटल 5 5900 5900 5900
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 41 7300 7500 7300
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 198 5581 7200 6899
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 600 5500 7440 6470
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 30 6700 7100 7000
लोणार पिवळा क्विंटल 400 7000 7330 7165
वरोरा पिवळा क्विंटल 440 6000 7405 6400
तळोदा पिवळा क्विंटल 18 3902 7000 6800
नांदगाव पिवळा क्विंटल 19 6450 7299 7051
गंगापूर पिवळा क्विंटल 7 4800 6800 5270
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 700 6650 7346 7250
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 164 6300 7200 7000
औसा पिवळा क्विंटल 1194 6451 7401 7341
चाकूर पिवळा क्विंटल 175 7001 7222 7141
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 346 7291 7345 7318
उमरी पिवळा क्विंटल 120 7200 7350 7275
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 1377 3000 7769 7351
मुरुम पिवळा क्विंटल 78 6600 7051 6825
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 155 6800 7000 6900
बसमत पिवळा क्विंटल 910 6880 7500 7364
सेनगाव पिवळा क्विंटल 150 6800 7200 7000
पाथरी पिवळा क्विंटल 100 5000 7000 6825
नांदूरा पिवळा क्विंटल 201 6800 7190 7190
शेगाव पिवळा क्विंटल 1 6900 6900 6900
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 8 7030 7150 7100
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 390 6800 7000 6900
राजूरा पिवळा क्विंटल 404 6490 7505 7351
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 25 7000 7350 7200
काटोल पिवळा क्विंटल 185 4000 7221 6400
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 135 6000 7250 6500
पुलगाव पिवळा क्विंटल 38 5500 7120 7060
सिंदी पिवळा क्विंटल 55 6185 7225 7000
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 44 6500 7226 7152
17/04/2022
सिल्लोड क्विंटल 5 6800 7000 6900
पैठण पिवळा क्विंटल 3 6400 6400 6400
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 20 6100 7000 6800
शेवगाव पिवळा क्विंटल 11 6900 6900 6900
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 3 3500 6300 5500
औसा पिवळा क्विंटल 1783 6800 7451 7358
बाळापूर पिवळा क्विंटल 408 6000 7250 7000
भिवापूर पिवळा क्विंटल 535 6000 7375 6500
काटोल पिवळा क्विंटल 11 4900 6650 5550
मांढळ पिवळा क्विंटल 123 5371 7150 6169
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 136 6000 6900 6500
देवणी पिवळा क्विंटल 37 7151 7380 7265
16/04/2022
औरंगाबाद क्विंटल 3 6200 7100 6650
नांदेड क्विंटल 481 7100 7200 7150
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 25 6950 7100 7025
कारंजा क्विंटल 1800 6950 7375 7190
लासूर स्टेशन क्विंटल 50 5800 7051 6800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 650 6500 7325 7100
शिरुर क्विंटल 1 6500 6500 6500
कन्न्ड क्विंटल 4 6000 6800 6400
तुळजापूर क्विंटल 174 7300 7300 7300
राहता क्विंटल 4 7300 7312 7305
धुळे हायब्रीड क्विंटल 10 7060 7060 7060
नागपूर लोकल क्विंटल 269 6300 7252 7016
कोपरगाव लोकल क्विंटल 176 4801 7250 7100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 195 5800 7442 7400
वडूज पांढरा क्विंटल 15 7300 7500 7400
पातूर पांढरा क्विंटल 57 6600 7000 6794
जालना पिवळा क्विंटल 912 6000 7500 6800
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 6 6800 6800 6800
भोकर पिवळा क्विंटल 12 7079 7079 7079
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 219 6800 7200 7000
जामखेड पिवळा क्विंटल 88 5000 7200 6100
गेवराई पिवळा क्विंटल 39 6000 6999 6350
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 22 7300 7500 7300
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 6 6800 7000 7000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 10 7025 7025 7025
नांदगाव पिवळा क्विंटल 12 7361 7391 7375
गंगापूर पिवळा क्विंटल 3 6525 6525 6525
सेनगाव पिवळा क्विंटल 210 6500 7250 7000
पुर्णा पिवळा क्विंटल 20 6800 7324 7170

 

Leave a Comment