Soybean bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

Soybean bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 208 3000 6060 5900
औरंगाबाद क्विंटल 23 5500 6000 5750
माजलगाव क्विंटल 58 5751 5950 5850
उदगीर क्विंटल 480 6150 6180 6165
तुळजापूर क्विंटल 85 5800 6100 6000
राहता क्विंटल 27 6000 6111 6050
सोलापूर लोकल क्विंटल 34 6055 6150 6095
नागपूर लोकल क्विंटल 177 5200 5900 5725
हिंगोली लोकल क्विंटल 199 5600 6090 5845
कोपरगाव लोकल क्विंटल 429 5000 6025 5941
वडूज पांढरा क्विंटल 15 6100 6200 6150
पातूर पांढरा क्विंटल 73 5500 5800 5730
जालना पिवळा क्विंटल 880 5500 6100 6000
अकोला पिवळा क्विंटल 1707 5400 6150 5900
चिखली पिवळा क्विंटल 632 5700 6000 5850
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 815 5600 6135 5820
बीड पिवळा क्विंटल 15 5151 6000 5576
पैठण पिवळा क्विंटल 2 5675 5675 5675
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 500 5775 6025 5910
मलकापूर पिवळा क्विंटल 28 5565 5900 5755
गेवराई पिवळा क्विंटल 20 5500 5780 5650
परतूर पिवळा क्विंटल 10 5801 6000 5950
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 150 5650 5925 5820
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 3 6000 6000 6000
निलंगा पिवळा क्विंटल 65 5800 6280 6100
चाकूर पिवळा क्विंटल 10 5951 6111 6091
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 153 6050 6150 6100
नांदूरा पिवळा क्विंटल 150 5000 5961 5961
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 5800 6000 5900
22/07/2022
लासलगाव क्विंटल 948 3000 6199 6091
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 263 3000 6351 6100
बार्शी क्विंटल 113 5100 6100 5500
औरंगाबाद क्विंटल 5 5500 6180 5840
माजलगाव क्विंटल 150 3550 5975 5800
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 5700 6000 5850
संगमनेर क्विंटल 20 6000 6000 6000
सिल्लोड क्विंटल 38 5800 5900 5900
उदगीर क्विंटल 880 6200 6280 6240
कारंजा क्विंटल 4500 5750 6100 5955
अचलपूर क्विंटल 90 5800 6000 5900
श्रीरामपूर क्विंटल 33 5800 6150 6000
लासूर स्टेशन क्विंटल 25 5400 5750 5700
परळी-वैजनाथ क्विंटल 450 6031 6200 6051
सेलु क्विंटल 117 5800 6100 6000
तुळजापूर क्विंटल 115 6000 6150 6100
राहता क्विंटल 84 5975 6124 6050
अमरावती लोकल क्विंटल 3861 5750 5968 5859
हिंगोली लोकल क्विंटल 360 5900 6150 6025
कोपरगाव लोकल क्विंटल 421 5300 6081 6030
मेहकर लोकल क्विंटल 960 5500 6150 5900
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 229 5401 6219 6151
पातूर पांढरा क्विंटल 35 5100 5900 5777
बारामती पिवळा क्विंटल 383 5000 6000 5960
लातूर पिवळा क्विंटल 6983 6000 6325 6250
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 70 5820 6050 5900
जालना पिवळा क्विंटल 1267 5225 6150 6050
अकोला पिवळा क्विंटल 1770 5400 6080 5870
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 402 5500 5975 5737
चोपडा पिवळा क्विंटल 4 5375 5600 5600
आर्वी पिवळा क्विंटल 75 5470 5950 5600
चिखली पिवळा क्विंटल 824 5600 6100 5850
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2003 5600 6120 5830
बीड पिवळा क्विंटल 45 5501 6125 5938
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 5450 5950 5500
पैठण पिवळा क्विंटल 7 5600 5600 5600
वर्धा पिवळा क्विंटल 41 5325 5685 5500
भोकर पिवळा क्विंटल 12 4951 5911 5431
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 182 5600 5800 5700
जिंतूर पिवळा क्विंटल 27 5800 6061 5900
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 50 4000 4700 4500
खामगाव पिवळा क्विंटल 3137 5400 6150 5775
मलकापूर पिवळा क्विंटल 124 5475 5900 5600
वणी पिवळा क्विंटल 289 5400 6050 5800
जामखेड पिवळा क्विंटल 22 5000 5500 5250
परतूर पिवळा क्विंटल 25 5600 6020 6000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 35 6300 6500 6300
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 1 5900 5900 5900
नांदगाव पिवळा क्विंटल 12 5998 6070 6025
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 60 5300 6320 6200
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 44 4000 6170 6050
मंठा पिवळा क्विंटल 19 5500 6025 6000
निलंगा पिवळा क्विंटल 70 5900 6315 6200
चाकूर पिवळा क्विंटल 30 5700 6165 6150
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 206 5000 6375 6225
उमरगा पिवळा क्विंटल 5 5000 6200 5500
पुर्णा पिवळा क्विंटल 66 6000 6135 6100
पालम पिवळा क्विंटल 20 6051 6051 6051
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 3004 5000 6250 6125
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1123 5500 6005 5900
नांदूरा पिवळा क्विंटल 205 5151 5880 5880
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 467 5950 6060 6000
उमरखेड पिवळा क्विंटल 90 5800 6000 5900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 5800 6000 5900
काटोल पिवळा क्विंटल 141 4800 6140 5550
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 138 5000 5900 5500
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 950 5575 6000 5850
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 20 5400 6080 5950
21/07/2022
येवला क्विंटल 63 6000 6856 6127
लासलगाव क्विंटल 795 3503 6251 6211
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 238 3000 6252 6100
जळगाव क्विंटल 94 5700 6000 6000
बार्शी क्विंटल 13 6100 7200 6100
औरंगाबाद क्विंटल 55 5500 6180 5840
माजलगाव क्विंटल 306 5400 6011 5900
नंदूरबार क्विंटल 10 6110 6110 6110
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 5000 5700 5350
सिल्लोड क्विंटल 8 5900 6000 5900
उदगीर क्विंटल 740 6300 6320 6310
कारंजा क्विंटल 4000 5750 6205 6025
अचलपूर क्विंटल 575 5800 6100 5950
श्रीरामपूर क्विंटल 2 5500 5800 5650
लासूर स्टेशन क्विंटल 19 5700 6001 5975
परळी-वैजनाथ क्विंटल 400 6100 6231 6175
कन्न्ड क्विंटल 3 5500 5700 5600
वैजापूर क्विंटल 11 5900 6085 6000
तुळजापूर क्विंटल 110 6000 6100 6050
मोर्शी क्विंटल 532 5800 5950 5875
राहता क्विंटल 38 6166 6223 6200
धुळे हायब्रीड क्विंटल 12 5700 5700 5700
अमरावती लोकल क्विंटल 2679 5800 6050 5925
परभणी लोकल क्विंटल 95 6000 6150 6100
नागपूर लोकल क्विंटल 497 5325 6160 5951
हिंगोली लोकल क्विंटल 455 5700 6250 5975
कोपरगाव लोकल क्विंटल 458 5801 6170 6131
मेहकर लोकल क्विंटल 950 5500 6250 6000
ताडकळस नं. १ क्विंटल 40 5810 6271 6100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 244 4500 6261 6225
लातूर पिवळा क्विंटल 6867 6000 6450 6350
जालना पिवळा क्विंटल 966 5400 6200 6100
अकोला पिवळा क्विंटल 1443 5300 6185 6050
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 552 5600 6200 5900
मालेगाव पिवळा क्विंटल 31 5980 6061 6000
चोपडा पिवळा क्विंटल 2 6001 6001 6001
चिखली पिवळा क्विंटल 804 5550 6130 5840
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2933 5600 6195 5825
बीड पिवळा क्विंटल 40 5201 6158 5969
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 5550 6050 5800
उमरेड पिवळा क्विंटल 2150 5000 6000 5900
वर्धा पिवळा क्विंटल 33 5650 6000 5830
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 189 5600 5800 5700
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 500 5885 6155 6015
खामगाव पिवळा क्विंटल 2978 5400 6100 5750
मलकापूर पिवळा क्विंटल 284 5375 6050 5850
वणी पिवळा क्विंटल 122 5955 6195 6000
सावनेर पिवळा क्विंटल 7 5500 5500 5500
जामखेड पिवळा क्विंटल 22 5000 5800 5400
गेवराई पिवळा क्विंटल 66 5500 6031 5850
परतूर पिवळा क्विंटल 16 6031 6050 6050
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 25 6300 6600 6300
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 100 5625 5910 5730
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 105 5600 5990 5741
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 15 5850 5900 5857
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 7 5900 6000 6000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 10 2000 5660 5400
नांदगाव पिवळा क्विंटल 8 4700 6081 5801
गंगापूर पिवळा क्विंटल 3 5200 5970 5653
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 200 6150 6400 6300
चाकूर पिवळा क्विंटल 5 6201 6289 6210
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 86 6150 6290 6220
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 187 5253 6440 6251
उमरगा पिवळा क्विंटल 3 6200 6200 6200
पाथरी पिवळा क्विंटल 109 3501 6000 5901
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2371 5100 6350 6200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 462 5250 6100 6000
नांदूरा पिवळा क्विंटल 140 5100 5950 5950
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 413 5950 6095 6000
भिवापूर पिवळा क्विंटल 260 5555 5960 5758
काटोल पिवळा क्विंटल 261 5000 6195 5550
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 117 5000 6000 5500
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 70 6100 6600 6300
20/07/2022
येवला क्विंटल 57 6031 6153 6090
लासलगाव क्विंटल 906 4700 6390 6240
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 254 3000 6300 6151
बार्शी क्विंटल 73 6100 6250 6100
औरंगाबाद क्विंटल 32 4000 6176 5088
माजलगाव क्विंटल 267 5700 6162 6000
नंदूरबार क्विंटल 45 6111 6170 6150
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 12 5000 6100 5550
पाचोरा क्विंटल 78 5850 6020 5911
उदगीर क्विंटल 1020 6300 6380 6340
अचलपूर क्विंटल 391 5800 6050 5925
श्रीरामपूर क्विंटल 5 5700 6150 6000
लासूर स्टेशन क्विंटल 17 5850 5900 5850
परळी-वैजनाथ क्विंटल 230 5900 6250 6100
वैजापूर क्विंटल 16 5870 6050 6005
तुळजापूर क्विंटल 155 6000 6200 6100
राहता क्विंटल 11 6000 6250 6150
धुळे हायब्रीड क्विंटल 6 5800 5800 5800
अमरावती लोकल क्विंटल 3423 5750 6071 5910
परभणी लोकल क्विंटल 75 5900 6150 6100
नागपूर लोकल क्विंटल 430 5400 6200 6000
अमळनेर लोकल क्विंटल 20 5000 5681 5681
हिंगोली लोकल क्विंटल 305 5865 6165 6015
कोपरगाव लोकल क्विंटल 445 5000 6191 6101
मेहकर लोकल क्विंटल 1150 5500 6275 6000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 371 5501 6300 6270
लातूर पिवळा क्विंटल 4522 6130 6450 6350
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 22 6351 6351 6351
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 180 6050 6250 6100
जालना पिवळा क्विंटल 1364 5500 6200 6100
अकोला पिवळा क्विंटल 905 5600 6200 5950
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 525 5900 6145 6022
आर्वी पिवळा क्विंटल 255 5400 6000 5600
चिखली पिवळा क्विंटल 796 5500 6160 5830
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3040 5700 6240 6010
बीड पिवळा क्विंटल 122 5600 6150 6042
वाशीम पिवळा क्विंटल 4500 5700 6200 6000
पैठण पिवळा क्विंटल 5 5690 5771 5750
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 439 5590 6210 6000
वर्धा पिवळा क्विंटल 31 5550 6000 5750
भोकर पिवळा क्विंटल 39 5100 6111 5605
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 127 5700 5900 5800
जिंतूर पिवळा क्विंटल 123 6100 6215 6175
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1420 5975 6300 6210
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 30 5500 6050 5900
खामगाव पिवळा क्विंटल 4506 5500 6100 5800
मलकापूर पिवळा क्विंटल 315 5475 6075 5785
वणी पिवळा क्विंटल 198 5980 6155 6000
सावनेर पिवळा क्विंटल 9 5500 5890 5890
शिरपूर पिवळा क्विंटल 1 5925 6000 6000
गेवराई पिवळा क्विंटल 6 5952 6000 6000
परतूर पिवळा क्विंटल 18 5900 6076 6076
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 20 6200 6500 6200
मनवत पिवळा क्विंटल 157 5100 6150 5950
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 128 5750 6030 5850
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 1 6100 6100 6100
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 1 5500 5500 5500
तासगाव पिवळा क्विंटल 40 5950 6240 6150
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 230 5651 6400 6250
केज पिवळा क्विंटल 76 5800 6200 6000
निलंगा पिवळा क्विंटल 51 5951 6335 6100
चाकूर पिवळा क्विंटल 6 6001 6300 6274
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 85 6150 6293 6221
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 223 5501 6424 6301
मुरुम पिवळा क्विंटल 50 6000 6000 6000
उमरगा पिवळा क्विंटल 2 6000 6200 6100
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2484 5300 6300 6200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 684 5500 6115 6050
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 365 6000 6165 6150
उमरखेड पिवळा क्विंटल 100 5800 6000 5900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 100 5800 6000 5900
काटोल पिवळा क्विंटल 103 5000 6150 5550
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 45 5500 6115 6000
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 200 6000 6500 6200
19/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 37 5000 6300 5650
लासलगाव क्विंटल 611 3500 6348 6290
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 143 3000 6270 6140
बार्शी क्विंटल 235 5850 6200 6100
माजलगाव क्विंटल 724 5700 6200 6100
नंदूरबार क्विंटल 30 6042 6112 6075
पाचोरा क्विंटल 70 5991 6075 6021
उदगीर क्विंटल 950 6350 6360 6355
कारंजा क्विंटल 4000 5900 6210 6050
श्रीरामपूर क्विंटल 1 5000 5000 5000
लासूर स्टेशन क्विंटल 8 5600 5900 5800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 250 6100 6360 6231
कन्न्ड क्विंटल 2 5000 5700 5350
वैजापूर क्विंटल 6 5850 6100 6020
तुळजापूर क्विंटल 130 6000 6250 6100
राहता क्विंटल 17 6000 6286 6150
अमरावती लोकल क्विंटल 1134 5850 6155 6002
परभणी लोकल क्विंटल 65 6000 6100 6050
नागपूर लोकल क्विंटल 641 5302 6050 5863
मनमाड लोकल क्विंटल 6 2500 5920 5400
हिंगोली लोकल क्विंटल 238 5805 6165 5985
कोपरगाव लोकल क्विंटल 323 5400 6184 6028
मेहकर लोकल क्विंटल 1050 5600 6350 6100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 209 5501 6390 6351
लातूर पिवळा क्विंटल 3093 6150 6500 6430
जालना पिवळा क्विंटल 1242 5200 6200 6100
अकोला पिवळा क्विंटल 303 5830 6150 6000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 363 5945 6225 6085
मालेगाव पिवळा क्विंटल 2 5891 5891 5891
चोपडा पिवळा क्विंटल 10 4899 5500 5500
आर्वी पिवळा क्विंटल 45 5400 6070 5600
चिखली पिवळा क्विंटल 771 5500 6200 5850
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2987 5800 6325 6050
बीड पिवळा क्विंटल 48 5500 6186 6001
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 5700 6275 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 5550 6175 6000
पैठण पिवळा क्विंटल 8 5490 5830 5761
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 319 5900 6270 6050
भोकर पिवळा क्विंटल 52 5653 6209 5931
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 141 5700 6000 5850
खामगाव पिवळा क्विंटल 3693 5000 6275 5637
मलकापूर पिवळा क्विंटल 283 5440 6070 5850
दिग्रस पिवळा क्विंटल 135 5950 6395 6185
वणी पिवळा क्विंटल 61 5835 6275 6000
सावनेर पिवळा क्विंटल 1 5500 5500 5500
जामखेड पिवळा क्विंटल 11 4000 5800 4900
गेवराई पिवळा क्विंटल 51 5965 6068 6000
परतूर पिवळा क्विंटल 26 5900 6176 6000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 11 6300 6500 6300
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 75 5700 6000 5850
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 152 5000 6012 5569
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 600 4905 6335 6075
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 26 5500 6100 6000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 12 5500 5700 5600
तासगाव पिवळा क्विंटल 29 5800 6200 6130
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 700 5900 6471 6300
केज पिवळा क्विंटल 98 5700 6141 6000
निलंगा पिवळा क्विंटल 70 5900 6300 6200
चाकूर पिवळा क्विंटल 10 6100 6267 6151
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 42 6275 6330 6302
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 196 5000 6530 6301
मुरुम पिवळा क्विंटल 80 5656 6100 5878
उमरगा पिवळा क्विंटल 2 6100 6200 6150
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 175 6200 6500 6350
सेनगाव पिवळा क्विंटल 35 5500 6000 5800
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2278 5500 6400 6250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 193 5500 6155 6100
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 157 6150 6275 6200
काटोल पिवळा क्विंटल 146 4000 6220 5460
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 72 5000 6135 5500
बोरी पिवळा क्विंटल 60 6150 6150 6150
18/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 44 5400 5900 5650
येवला क्विंटल 9 5899 5980 5965
लासलगाव क्विंटल 722 3800 6265 6190
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 164 3000 6206 6000
नांदेड क्विंटल 63 5950 6300 6100
नंदूरबार क्विंटल 11 6028 6028 6028
संगमनेर क्विंटल 18 5500 6161 5830
पाचोरा क्विंटल 45 5800 6011 5911
कारंजा क्विंटल 700 5825 6225 6125
श्रीगोंदा क्विंटल 1 4300 4300 4300
श्रीरामपूर क्विंटल 13 5500 6000 5750
लासूर स्टेशन क्विंटल 22 5600 5850 5700
परळी-वैजनाथ क्विंटल 180 6075 6200 6100
लोहा क्विंटल 4 5700 6151 6100
तुळजापूर क्विंटल 155 6000 6200 6100
मानोरा क्विंटल 20 5751 6201 6051
मोर्शी क्विंटल 649 5800 6015 5907
राहता क्विंटल 22 6050 6200 6150
अमरावती लोकल क्विंटल 942 5750 6061 5905
हिंगोली लोकल क्विंटल 150 5800 6105 5952
कोपरगाव लोकल क्विंटल 170 5001 6175 6130
मेहकर लोकल क्विंटल 660 5600 6300 6000
ताडकळस नं. १ क्विंटल 55 5900 6175 6100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 103 6100 6350 6280
लातूर पिवळा क्विंटल 1233 6000 6361 6300
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 23 6251 6251 6251
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 110 5870 6230 6100
जालना पिवळा क्विंटल 1294 5400 6150 6075
अकोला पिवळा क्विंटल 1143 5100 6165 5995
परभणी पिवळा क्विंटल 75 5800 6100 6000
मालेगाव पिवळा क्विंटल 27 4000 6051 5990
आर्वी पिवळा क्विंटल 43 5400 5900 5650
चिखली पिवळा क्विंटल 480 5740 6180 5960
बीड पिवळा क्विंटल 32 5400 6046 5956
वाशीम पिवळा क्विंटल 1500 5700 6240 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 5500 6000 5800
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 159 5800 6000 5900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 10 6100 6100 6100
खामगाव पिवळा क्विंटल 1746 5500 6150 5825
मलकापूर पिवळा क्विंटल 54 5555 6070 5780
सावनेर पिवळा क्विंटल 26 5515 5900 5850
जामखेड पिवळा क्विंटल 39 4500 5800 5150
शिरपूर पिवळा क्विंटल 3 5875 5875 5875
गेवराई पिवळा क्विंटल 45 5800 6050 5900
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 46 5500 6000 5881
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 500 5400 6170 6040
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 10 5800 5900 5800
साक्री पिवळा क्विंटल 6 6300 6300 6300
गंगापूर पिवळा क्विंटल 4 5700 5901 5800
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 250 5700 6321 6200
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 53 5850 6200 6130
केज पिवळा क्विंटल 69 5601 6125 6001
निलंगा पिवळा क्विंटल 140 6000 6250 6100
चाकूर पिवळा क्विंटल 6 5900 6170 6150
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 45 6200 6250 6225
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 373 5500 6600 6200
उमरगा पिवळा क्विंटल 3 4000 6000 5500
पाथरी पिवळा क्विंटल 6 5700 5801 5750
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1163 5500 6350 6200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 112 5700 6150 6075
राजूरा पिवळा क्विंटल 17 5780 5780 5780
काटोल पिवळा क्विंटल 165 5050 6100 5460
17/07/2022
सिल्लोड क्विंटल 26 5700 5800 5800
उदगीर क्विंटल 850 6220 6261 6240
शिरुर क्विंटल 2 5800 5800 5800
कन्न्ड क्विंटल 11 5000 5700 5350
मांढळ लोकल क्विंटल 43 5200 5500 5400
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 30 5000 6000 5500
बाळापूर पिवळा क्विंटल 343 5700 5950 5800
भिवापूर पिवळा क्विंटल 170 5500 6000 5750
काटोल पिवळा क्विंटल 51 4500 5911 5200
16/07/2022
येवला क्विंटल 31 5000 6062 5951
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 228 3000 6258 6150
जळगाव क्विंटल 15 5600 6000 5800
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 14 4000 6100 5050
लासूर स्टेशन क्विंटल 19 5500 5900 5800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 150 6000 6197 6051
सेलु क्विंटल 137 5800 6050 5900
लोहा क्विंटल 11 5900 6200 6100
तुळजापूर क्विंटल 110 6000 6150 6100
राहता क्विंटल 3 6146 6146 6146
परभणी लोकल क्विंटल 99 5800 6100 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 170 5200 6060 5845
कोपरगाव लोकल क्विंटल 213 5800 6161 6144
मेहकर लोकल क्विंटल 790 5600 6250 6000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 101 6100 6356 6281
वडूज पांढरा क्विंटल 10 6100 6200 6150
पातूर पांढरा क्विंटल 113 5400 5900 5721
मालेगाव पिवळा क्विंटल 10 5399 5471 5460
आर्वी पिवळा क्विंटल 110 5400 6100 5850
पैठण पिवळा क्विंटल 8 5750 5750 5750
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 2 5800 5800 5800
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 138 5800 6000 5900
सावनेर पिवळा क्विंटल 1 5700 5700 5700
परतूर पिवळा क्विंटल 25 5555 6071 5900
वरोरा पिवळा क्विंटल 13 5700 5800 5750
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 20 5800 6000 5900
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 34 5400 5800 5500
साक्री पिवळा क्विंटल 9 6000 6000 6000
चाकूर पिवळा क्विंटल 30 5510 6171 6080
उमरगा पिवळा क्विंटल 2 6000 6200 6150
सेनगाव पिवळा क्विंटल 75 5500 6100 5800
पाथरी पिवळा क्विंटल 36 5000 5900 5701
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 30 5750 5950 5850
शेगाव पिवळा क्विंटल 3 5500 5900 5800
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 212 6000 6180 6150
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 30 5800 5825 5815
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 450 5250 6250 6150