Soybean bajar bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

Soybean bajar bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2022
कारंजा क्विंटल 2800 6550 7020 6860
मोर्शी क्विंटल 223 6000 6500 6250
ताडकळस नं. १ क्विंटल 21 6500 7000 6600
अकोला पिवळा क्विंटल 482 5600 6975 6500
भोकर पिवळा क्विंटल 51 6202 6800 6501
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 40 6800 7000 6900
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 25 6000 6800 6400
08/05/2022
सिल्लोड क्विंटल 12 6700 6800 6800
उदगीर क्विंटल 1930 7070 7090 7080
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 20 6000 6500 6300
इंदापूर-भिगवन पिवळा क्विंटल 1 6500 6500 6500
काटोल पिवळा क्विंटल 47 4900 6800 6000
देवणी पिवळा क्विंटल 25 7101 7149 7125
07/05/2022
येवला क्विंटल 21 5500 6800 6635
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 79 4000 7101 6800
औरंगाबाद क्विंटल 29 5100 6900 6000
माजलगाव क्विंटल 154 5000 6765 6600
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 5702 6700 6201
उदगीर क्विंटल 1900 7050 7130 7090
कारंजा क्विंटल 800 6440 7050 6875
परळी-वैजनाथ क्विंटल 600 6401 7051 6851
लोहा क्विंटल 27 6252 7000 6800
राहता क्विंटल 7 6867 6867 6867
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 5800 6805 6700
अमरावती लोकल क्विंटल 1489 6550 6853 6702
नागपूर लोकल क्विंटल 318 6000 7000 6750
हिंगोली लोकल क्विंटल 199 6590 6949 6769
कोपरगाव लोकल क्विंटल 86 4000 6888 6551
मेहकर लोकल क्विंटल 390 6500 6900 6650
लाखंदूर लोकल क्विंटल 2 4900 5000 4950
वडूज पांढरा क्विंटल 10 7300 7400 7350
जालना पिवळा क्विंटल 1007 6000 7400 6800
अकोला पिवळा क्विंटल 588 5500 6895 6200
परभणी पिवळा क्विंटल 125 7000 7100 7050
आर्वी पिवळा क्विंटल 230 6000 7000 6750
चिखली पिवळा क्विंटल 510 6000 7000 6500
बीड पिवळा क्विंटल 4 6700 6701 6700
उमरेड पिवळा क्विंटल 1054 5000 6885 6780
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 5 6400 6600 6500
भोकर पिवळा क्विंटल 23 5151 6859 6005
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 198 6500 6700 6600
जिंतूर पिवळा क्विंटल 37 6760 6951 6826
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1090 6625 6935 6825
खामगाव पिवळा क्विंटल 2014 6250 6950 6600
गेवराई पिवळा क्विंटल 87 6200 6650 6350
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 10 6900 7000 6900
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 3 6400 6851 6500
गंगापूर पिवळा क्विंटल 9 6200 6520 6422
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 400 6300 7150 7060
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 8 6000 6750 6400
मुरुम पिवळा क्विंटल 160 5000 7080 6040
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 33 6500 6800 6700
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 15 6310 6650 6500
सिंदी पिवळा क्विंटल 55 5635 6605 6015
देवणी पिवळा क्विंटल 33 7000 7172 7086
06/05/2022
येवला क्विंटल 62 5700 6699 6451
लासलगाव क्विंटल 435 3401 7020 6970
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 145 3000 7200 7051
शहादा क्विंटल 70 6692 6851 6751
औरंगाबाद क्विंटल 28 5800 6600 6200
माजलगाव क्विंटल 296 5400 6831 6700
चंद्रपूर क्विंटल 73 6585 6795 6610
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 5000 5000 5000
पुसद क्विंटल 130 6600 6900 6800
संगमनेर क्विंटल 9 6701 6701 6701
उदगीर क्विंटल 1981 7100 7150 7125
श्रीरामपूर क्विंटल 16 6000 7200 6800
लासूर स्टेशन क्विंटल 124 6100 6700 6400
परळी-वैजनाथ क्विंटल 200 6251 6956 6751
लोहा क्विंटल 73 6511 7026 6900
तुळजापूर क्विंटल 185 6700 6900 6800
मानोरा क्विंटल 195 6599 7001 6788
राहता क्विंटल 14 6795 6900 6850
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 6775 6775 6775
अमरावती लोकल क्विंटल 1926 6500 6853 6677
नागपूर लोकल क्विंटल 261 6000 6907 6880
हिंगोली लोकल क्विंटल 190 6600 6988 6794
कोपरगाव लोकल क्विंटल 180 4000 6921 6760
मेहकर लोकल क्विंटल 720 6500 7000 6700
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 165 6500 6800 6700
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 89 6300 7022 6950
बारामती पिवळा क्विंटल 425 6500 7076 6990
लातूर पिवळा क्विंटल 6029 6300 7360 7250
जालना पिवळा क्विंटल 726 5500 7225 6850
अकोला पिवळा क्विंटल 520 6200 6895 6600
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 383 6500 6945 6722
चिखली पिवळा क्विंटल 589 6400 7128 6764
बीड पिवळा क्विंटल 48 6500 6900 6650
वाशीम पिवळा क्विंटल 1300 6450 7050 6850
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 700 6400 6800 6600
पैठण पिवळा क्विंटल 10 5276 5276 5276
वर्धा पिवळा क्विंटल 54 5875 6875 6500
भोकर पिवळा क्विंटल 30 6000 6803 6401
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 177 6500 6700 6600
जिंतूर पिवळा क्विंटल 8 6720 6720 6720
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 7 6000 6500 6300
खामगाव पिवळा क्विंटल 1240 5500 7050 6275
मलकापूर पिवळा क्विंटल 275 5560 6725 6535
वणी पिवळा क्विंटल 187 6590 6870 6700
जामखेड पिवळा क्विंटल 7 5000 6800 5900
गेवराई पिवळा क्विंटल 113 6025 6670 6325
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 18 6700 7000 6800
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 300 3875 8355 7355
गंगापूर पिवळा क्विंटल 9 5125 6435 6420
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 440 6514 7171 7100
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 125 6000 6911 6800
मंठा पिवळा क्विंटल 27 6000 6701 6650
मुरुम पिवळा क्विंटल 44 6501 6970 6736
उमरगा पिवळा क्विंटल 44 6001 6900 6500
सेनगाव पिवळा क्विंटल 110 6200 6800 6500
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1126 5100 7230 6900
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 143 6100 6800 6600
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 64 6550 6775 6700
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 17 6380 6570 6510
राजूरा पिवळा क्विंटल 31 6180 6380 6311
काटोल पिवळा क्विंटल 60 5400 6651 5850
पुलगाव पिवळा क्विंटल 18 6800 6800 6800
सिंदी पिवळा क्विंटल 57 6000 7000 6520
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 497 6000 7000 6900
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 61 6000 6900 6800
देवणी पिवळा क्विंटल 23 6900 7191 7045
05/05/2022
येवला क्विंटल 15 4500 6725 6600
लासलगाव क्विंटल 540 3000 6959 6850
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 127 4000 7100 6851
शहादा क्विंटल 91 6000 6726 6400
औरंगाबाद क्विंटल 44 6400 6850 6625
माजलगाव क्विंटल 156 5000 6800 6700
चंद्रपूर क्विंटल 60 6100 6840 6600
उदगीर क्विंटल 2400 6980 7030 7005
कारंजा क्विंटल 1600 6275 6940 6580
श्रीरामपूर क्विंटल 17 6100 6950 6600
लासूर स्टेशन क्विंटल 162 6000 6651 6350
परळी-वैजनाथ क्विंटल 300 6351 6870 6701
कन्न्ड क्विंटल 7 6000 6200 6100
लोहा क्विंटल 21 6601 6990 6805
मानोरा क्विंटल 206 6000 6810 6480
मोर्शी क्विंटल 208 6000 6350 6175
राहता क्विंटल 7 6500 6750 6600
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 6400 6855 6650
अमरावती लोकल क्विंटल 1704 6550 6811 6680
नागपूर लोकल क्विंटल 199 5700 6760 6493
हिंगोली लोकल क्विंटल 290 6500 6841 6670
कोपरगाव लोकल क्विंटल 170 4500 6916 6800
मेहकर लोकल क्विंटल 720 6500 6940 6700
ताडकळस नं. १ क्विंटल 18 6600 6850 6700
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 146 5645 6900 6875
लातूर पिवळा क्विंटल 12744 6871 7200 7130
जालना पिवळा क्विंटल 861 5650 7400 6650
अकोला पिवळा क्विंटल 526 5500 6800 6150
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 192 6500 7000 6750
मालेगाव पिवळा क्विंटल 42 5811 6461 6200
चिखली पिवळा क्विंटल 446 6300 7027 6665
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2063 6300 7025 6720
बीड पिवळा क्विंटल 20 6400 6800 6626
वाशीम पिवळा क्विंटल 1200 6650 7050 6800
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 6400 6800 6600
पैठण पिवळा क्विंटल 9 5750 6000 5826
वर्धा पिवळा क्विंटल 37 6125 6805 6450
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 227 6500 6700 6600
जिंतूर पिवळा क्विंटल 26 6025 6850 6600
खामगाव पिवळा क्विंटल 761 6200 6900 6550
मलकापूर पिवळा क्विंटल 161 5875 6700 6300
वणी पिवळा क्विंटल 54 6265 6460 6300
जामखेड पिवळा क्विंटल 43 5000 5800 5400
शिरपूर पिवळा क्विंटल 21 6576 6651 6651
गेवराई पिवळा क्विंटल 100 6400 6650 6525
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 10 6700 7000 6800
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 35 5000 6700 6500
तळोदा पिवळा क्विंटल 23 6250 6502 6400
नांदगाव पिवळा क्विंटल 13 4300 6630 6261
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 280 6201 7076 6900
उमरी पिवळा क्विंटल 17 6600 6800 6700
उमरगा पिवळा क्विंटल 1 6500 6500 6500
पाथरी पिवळा क्विंटल 38 5500 6511 6300
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 833 5100 7160 6900
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 341 6400 6730 6600
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 45 6700 6800 6750
भिवापूर पिवळा क्विंटल 270 5850 7200 6550
काटोल पिवळा क्विंटल 28 3500 6790 6000
पुलगाव पिवळा क्विंटल 47 6400 6625 6525
देवणी पिवळा क्विंटल 8 6861 7040 6950
बोरी पिवळा क्विंटल 20 6000 6000 6000
04/05/2022
येवला क्विंटल 48 5776 6672 6601
लासलगाव क्विंटल 729 3900 6861 6790
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 114 5000 6808 6651
शहादा क्विंटल 91 6300 6716 6624
औरंगाबाद क्विंटल 27 5000 6500 5750
माजलगाव क्विंटल 166 5200 6575 6400
चंद्रपूर क्विंटल 78 6600 6800 6775
सिल्लोड क्विंटल 28 6900 7000 7000
उदगीर क्विंटल 2200 6850 6900 6875
कारंजा क्विंटल 1200 6250 6840 6425
श्रीरामपूर क्विंटल 3 6400 6400 6400
लासूर स्टेशन क्विंटल 135 6000 6450 6300
परळी-वैजनाथ क्विंटल 700 6211 6811 6651
रिसोड क्विंटल 1550 6350 6800 6600
कन्न्ड क्विंटल 12 5800 6000 5900
तुळजापूर क्विंटल 200 6500 6600 6500
मानोरा क्विंटल 113 6590 6691 6640
राहता क्विंटल 8 6540 6682 6611
अमरावती लोकल क्विंटल 2031 6450 6751 6600
नागपूर लोकल क्विंटल 321 5500 6731 6423
अमळनेर लोकल क्विंटल 2 5400 5400 5400
मनमाड लोकल क्विंटल 7 4600 6675 6661
हिंगोली लोकल क्विंटल 300 6390 6750 6570
कोपरगाव लोकल क्विंटल 152 4000 6851 6600
मेहकर लोकल क्विंटल 680 6300 6900 6600
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 160 6440 6838 6790
गंगापूर पांढरा क्विंटल 9 6400 6425 6400
लातूर पिवळा क्विंटल 14554 6741 6963 6900
जालना पिवळा क्विंटल 661 6150 6800 6650
अकोला पिवळा क्विंटल 922 5850 7235 6600
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 468 6200 6900 6550
परभणी पिवळा क्विंटल 130 6500 6900 6800
मालेगाव पिवळा क्विंटल 35 5599 6471 6200
चिखली पिवळा क्विंटल 788 6300 6981 6640
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2671 6200 7030 6620
बीड पिवळा क्विंटल 53 6300 6701 6486
वाशीम पिवळा क्विंटल 1500 6450 6700 6500
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 6500 6850 6700
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 15 5000 6800 6000
वर्धा पिवळा क्विंटल 53 6550 6900 6750
भोकर पिवळा क्विंटल 32 6029 6607 6029
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 261 6400 6600 6500
जिंतूर पिवळा क्विंटल 12 6000 6750 6600
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 10 6000 6600 6400
खामगाव पिवळा क्विंटल 1550 6300 6625 6462
मलकापूर पिवळा क्विंटल 181 5925 6875 6400
दिग्रस पिवळा क्विंटल 5 6600 6600 6600
वणी पिवळा क्विंटल 345 6380 6585 6400
सावनेर पिवळा क्विंटल 4 5600 6100 6100
गेवराई पिवळा क्विंटल 152 6020 6400 6200
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 16 6700 7000 6900
मनवत पिवळा क्विंटल 70 6100 6700 6500
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 75 6000 6600 6340
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 300 4500 7405 6775
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 70 5500 6800 6500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 4000 6471 6000
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 400 6200 6825 6700
चाकूर पिवळा क्विंटल 80 6599 6780 6602
मुरुम पिवळा क्विंटल 40 6600 6800 6650
उमरगा पिवळा क्विंटल 3 4800 6610 6500
सेनगाव पिवळा क्विंटल 110 6200 6500 6350
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 780 5000 7050 5850
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 283 6100 6700 6600
शेगाव पिवळा क्विंटल 9 6400 6550 6500
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 6400 6600 6500
काटोल पिवळा क्विंटल 34 5000 6200 5500
पुलगाव पिवळा क्विंटल 32 4625 6705 6560
देवणी पिवळा क्विंटल 10 6840 6970 6905
03/05/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 63 4400 6800 6635
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 4900 4900 4900
शिरुर क्विंटल 11 6500 6600 6600
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 46 6500 6800 6741
परभणी पिवळा क्विंटल 125 6500 6900 6850
पैठण पिवळा क्विंटल 22 5600 6330 6270
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 20 4500 6500 5500
भोकर पिवळा क्विंटल 22 6300 6629 6464
जामखेड पिवळा क्विंटल 4 5000 6500 5750
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 2 5700 5700 5700
सेनगाव पिवळा क्विंटल 100 6300 6550 6350
उमरखेड पिवळा क्विंटल 300 6400 6600 6500
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 180 6400 6600 6500
02/05/2022
येवला क्विंटल 105 4000 6720 6601
लासलगाव क्विंटल 520 3900 7060 6881
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 324 4000 6890 6681
औरंगाबाद क्विंटल 20 4500 6700 5600
माजलगाव क्विंटल 180 5000 6614 6500
चंद्रपूर क्विंटल 57 5950 6715 6500
नंदूरबार क्विंटल 36 6222 6636 6425
संगमनेर क्विंटल 10 6700 6750 6725
कारंजा क्विंटल 2200 6115 6805 6450
श्रीगोंदा क्विंटल 13 6600 6600 6600
श्रीरामपूर क्विंटल 2 4000 6700 6000
लासूर स्टेशन क्विंटल 208 6200 6700 6400
परळी-वैजनाथ क्विंटल 700 6250 6874 6701
रिसोड क्विंटल 3525 6150 6800 6500
लोहा क्विंटल 46 6500 6900 6711
तुळजापूर क्विंटल 145 6500 6700 6600
मानोरा क्विंटल 257 5600 6781 6086
मोर्शी क्विंटल 210 6060 6300 6150
राहता क्विंटल 9 6651 6690 6670
अमरावती लोकल क्विंटल 1848 6250 6511 6380
नागपूर लोकल क्विंटल 36 5600 6500 6275
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 6400 6800 6600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 90 6000 6899 6800
मेहकर लोकल क्विंटल 710 6300 6780 6600
ताडकळस नं. १ क्विंटल 30 6500 6850 6700
कर्जत (अहमहदनगर) नं. २ क्विंटल 2 5000 5000 5000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 312 4501 6876 6775
लातूर पिवळा क्विंटल 15520 6700 6998 6850
जालना पिवळा क्विंटल 1079 5500 7000 6650
अकोला पिवळा क्विंटल 634 5900 7070 6700
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 236 6500 7000 6750
परभणी पिवळा क्विंटल 160 7000 7110 7075
मालेगाव पिवळा क्विंटल 40 5599 6571 6200
चिखली पिवळा क्विंटल 860 6300 6800 6550
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3392 6100 7025 6520
बीड पिवळा क्विंटल 19 6000 6651 6475
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 6500 6850 6600
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 6400 6800 6500
वर्धा पिवळा क्विंटल 37 6000 6600 6350
भोकर पिवळा क्विंटल 31 4900 6666 5783
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 290 6500 6600 6550
जिंतूर पिवळा क्विंटल 25 6300 6800 6300
खामगाव पिवळा क्विंटल 2888 6300 6850 6575
मलकापूर पिवळा क्विंटल 142 5975 6895 6365
दिग्रस पिवळा क्विंटल 120 6350 6800 6650
वणी पिवळा क्विंटल 285 5905 6500 6200
सावनेर पिवळा क्विंटल 3 5675 6170 6170
जामखेड पिवळा क्विंटल 33 5000 6000 5500
शिरपूर पिवळा क्विंटल 10 5500 6500 6500
गेवराई पिवळा क्विंटल 93 6025 6371 6200
परतूर पिवळा क्विंटल 42 6570 6610 6600
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 42 6700 7000 6800
मनवत पिवळा क्विंटल 225 5702 6800 6600
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 215 6000 6691 6560
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 400 5550 7205 6500
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 10 5500 6000 6000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 49 3100 6350 6000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 32 3500 6591 6101
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 500 6300 6890 6780
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 84 4600 7000 6600
चाकूर पिवळा क्विंटल 75 6600 7001 6770
मुरुम पिवळा क्विंटल 249 6300 6850 6575
सेनगाव पिवळा क्विंटल 140 6200 6550 6300
पाथरी पिवळा क्विंटल 66 5000 6211 5500
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1578 5000 7070 5950
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 685 6400 6700 6600
शेगाव पिवळा क्विंटल 9 6300 6700 6500
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 6600 6800 6700
राजूरा पिवळा क्विंटल 112 5900 6250 6063
गोंडपिंपरी पिवळा क्विंटल 210 6550 7050 6750
काटोल पिवळा क्विंटल 38 4800 6570 5550
सिंदी पिवळा क्विंटल 41 6250 7100 6615

 

Leave a Comment