Soybean bajar bhav : 20 ते 25 जून पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

Soybean bajar bhav : 20 ते 25 जून पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/06/2022
उदगीर क्विंटल 605 6250 6317 6283
कन्न्ड क्विंटल 1 5200 5800 5600
उमरी पिवळा क्विंटल 9 6100 6300 6200
25/06/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 209 3000 6155 5900
माजलगाव क्विंटल 47 5500 6015 5900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 5000 6000 5500
उदगीर क्विंटल 330 6150 6200 6175
कन्न्ड क्विंटल 1 6000 6500 6250
तुळजापूर क्विंटल 115 6000 6150 6100
राहता क्विंटल 19 6000 6084 6050
अमरावती लोकल क्विंटल 1068 5750 6148 5949
नागपूर लोकल क्विंटल 253 5200 6115 5886
हिंगोली लोकल क्विंटल 200 5800 6205 6002
कोपरगाव लोकल क्विंटल 165 5451 6051 6011
वडूज पांढरा क्विंटल 50 6300 6500 6400
लातूर पिवळा क्विंटल 2974 5600 6356 6290
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 3 6200 6200 6200
जालना पिवळा क्विंटल 731 5000 6150 6000
अकोला पिवळा क्विंटल 454 5400 6100 6000
मालेगाव पिवळा क्विंटल 13 5500 6007 5800
आर्वी पिवळा क्विंटल 45 5650 6100 5970
चिखली पिवळा क्विंटल 340 5805 6055 5930
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 802 5800 6300 6070
बीड पिवळा क्विंटल 5 5401 5790 5596
वाशीम पिवळा क्विंटल 1500 5850 6203 6000
पैठण पिवळा क्विंटल 3 5790 5790 5790
उमरेड पिवळा क्विंटल 1054 5000 6225 6130
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 83 5900 6195 6000
भोकर पिवळा क्विंटल 5 5855 5959 5907
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 98 5900 6100 6000
जामखेड पिवळा क्विंटल 37 4900 5200 5050
शेवगाव पिवळा क्विंटल 12 5700 5700 5700
गेवराई पिवळा क्विंटल 24 5001 5844 5550
परतूर पिवळा क्विंटल 18 5850 6050 5976
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 10 6100 6200 6100
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 340 5500 6316 6250
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 36 6100 6200 6150
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 104 5000 6200 6000
मुरुम पिवळा क्विंटल 32 5795 5971 5883
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 9 5850 5950 5850
देवणी पिवळा क्विंटल 7 6348 6348 6348
24/06/2022
येवला क्विंटल 52 5000 6175 6081
लासलगाव क्विंटल 491 3701 6311 6260
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 172 3000 6158 6000
बार्शी क्विंटल 113 5400 6100 5600
औरंगाबाद क्विंटल 3 5400 5500 5450
माजलगाव क्विंटल 96 5300 5920 5800
चंद्रपूर क्विंटल 47 4800 6005 5900
पाचोरा क्विंटल 65 5000 6600 5600
उदगीर क्विंटल 400 6150 6272 6211
कारंजा क्विंटल 1800 5740 6210 6090
श्रीरामपूर क्विंटल 8 5000 5900 5700
लासूर स्टेशन क्विंटल 21 5400 5725 5625
परळी-वैजनाथ क्विंटल 200 5550 6280 6000
सेलु क्विंटल 18 5800 6100 5850
वैजापूर क्विंटल 10 5900 6000 5950
तुळजापूर क्विंटल 135 6000 6150 6100
मानोरा क्विंटल 98 5000 6100 5246
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 88 4900 5900 5100
राहता क्विंटल 7 5911 6010 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 46 4100 6140 6000
अमरावती लोकल क्विंटल 1494 5500 6000 5750
परभणी लोकल क्विंटल 210 5900 6100 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 112 5450 6118 5951
हिंगोली लोकल क्विंटल 250 5800 6230 6015
कोपरगाव लोकल क्विंटल 159 4500 6030 5955
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 94 5901 6266 6225
बारामती पिवळा क्विंटल 110 5000 6130 6016
लातूर पिवळा क्विंटल 4399 6025 6450 6370
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 82 4600 6215 5800
जालना पिवळा क्विंटल 505 5550 6100 6000
अकोला पिवळा क्विंटल 487 5400 6175 6100
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 121 5780 6075 5927
चोपडा पिवळा क्विंटल 5 5500 5500 5500
आर्वी पिवळा क्विंटल 37 5650 6100 5900
चिखली पिवळा क्विंटल 356 5800 6100 5950
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1333 5800 6300 6070
बीड पिवळा क्विंटल 1 5700 5700 5700
वाशीम पिवळा क्विंटल 1500 5700 6200 6000
वर्धा पिवळा क्विंटल 32 5650 5805 5725
भोकर पिवळा क्विंटल 11 5825 6059 5942
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 131 5800 6100 5950
जिंतूर पिवळा क्विंटल 27 5600 6000 5750
खामगाव पिवळा क्विंटल 1150 5800 6100 5950
मलकापूर पिवळा क्विंटल 92 5200 5920 5645
दिग्रस पिवळा क्विंटल 115 5850 6060 5985
वणी पिवळा क्विंटल 52 5605 5605 5605
सावनेर पिवळा क्विंटल 15 5775 5775 5775
जामखेड पिवळा क्विंटल 47 5000 5200 5100
शेवगाव पिवळा क्विंटल 25 5500 6000 5500
गेवराई पिवळा क्विंटल 55 5305 5860 5650
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 31 6200 6350 6200
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 3 5600 5700 5700
तासगाव पिवळा क्विंटल 43 6400 6700 6600
गंगापूर पिवळा क्विंटल 9 5230 5625 5428
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 55 5000 6197 6050
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 97 5300 6300 5950
केज पिवळा क्विंटल 66 5500 6100 6000
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 29 6226 6281 6253
उमरी पिवळा क्विंटल 4 6100 6300 6200
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 130 5400 6450 6100
मुरुम पिवळा क्विंटल 15 5850 5850 5850
उमरगा पिवळा क्विंटल 6 5500 5900 5700
सेनगाव पिवळा क्विंटल 140 5500 6100 6000
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1069 5500 6650 6500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 280 5800 6350 6200
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 30 5900 6000 5950
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 44 5850 6170 6000
काटोल पिवळा क्विंटल 16 3700 5900 5000
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 43 5000 5900 5500
सिंदी पिवळा क्विंटल 26 5515 5800 5650
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 150 5600 6200 6100
देवणी पिवळा क्विंटल 24 6180 6309 6244
23/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 11 5500 6100 5800
लासलगाव क्विंटल 481 3500 6420 6350
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 128 3000 6501 6200
बार्शी क्विंटल 50 6000 6300 6200
औरंगाबाद क्विंटल 3 5500 5800 5650
माजलगाव क्विंटल 78 5400 6000 5800
चंद्रपूर क्विंटल 44 4400 5960 5750
नंदूरबार क्विंटल 6 6100 6100 6100
पाचोरा क्विंटल 10 5500 5900 5700
उदगीर क्विंटल 440 6200 6251 6225
अचलपूर क्विंटल 205 5800 6100 5950
श्रीरामपूर क्विंटल 20 5850 5950 5900
लासूर स्टेशन क्विंटल 35 5500 5901 5700
कन्न्ड क्विंटल 17 6000 6500 6250
वैजापूर क्विंटल 32 5900 6020 5950
तुळजापूर क्विंटल 160 6000 6100 6050
मानोरा क्विंटल 110 5945 6270 6107
मोर्शी क्विंटल 200 5800 6080 5940
राहता क्विंटल 20 5899 6168 6076
अमरावती लोकल क्विंटल 1653 5800 6150 5975
नागपूर लोकल क्विंटल 105 5800 6255 6141
मनमाड लोकल क्विंटल 1 5100 5850 5200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 64 5100 6149 6020
मेहकर लोकल क्विंटल 560 5800 6330 6100
ताडकळस नं. १ क्विंटल 47 6100 6300 6200
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 123 5281 6325 6281
लातूर पिवळा क्विंटल 3569 6076 6449 6380
जालना पिवळा क्विंटल 829 5000 6200 6100
अकोला पिवळा क्विंटल 862 5400 6365 5995
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 9 5305 5975 5640
परभणी पिवळा क्विंटल 84 5900 6100 6000
मालेगाव पिवळा क्विंटल 12 5200 6800 5800
चोपडा पिवळा क्विंटल 4 5000 5000 5000
चिखली पिवळा क्विंटल 285 5800 6142 5991
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1323 5800 6355 6010
बीड पिवळा क्विंटल 3 5650 6000 5850
वाशीम पिवळा क्विंटल 1500 5600 6200 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 150 5550 6185 5800
पैठण पिवळा क्विंटल 5 5581 5581 5581
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 25 5000 5000 5000
उमरेड पिवळा क्विंटल 976 5000 6300 6200
वर्धा पिवळा क्विंटल 20 5425 5675 5520
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 132 5900 6100 6000
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 500 5850 6195 6025
खामगाव पिवळा क्विंटल 1611 5500 6350 5925
मलकापूर पिवळा क्विंटल 260 5551 6150 5895
दिग्रस पिवळा क्विंटल 110 5500 6305 6250
वणी पिवळा क्विंटल 61 5780 5895 5800
सावनेर पिवळा क्विंटल 21 5900 6054 6000
जामखेड पिवळा क्विंटल 32 5000 5200 5100
शिरपूर पिवळा क्विंटल 19 5717 5911 5800
गेवराई पिवळा क्विंटल 2 5791 5851 5851
परतूर पिवळा क्विंटल 11 5891 6050 6000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 30 6200 6400 6300
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 106 5100 6300 6060
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 7 5799 6052 5820
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 12 4551 6100 6000
लोणार पिवळा क्विंटल 300 5900 6200 6050
गंगापूर पिवळा क्विंटल 5 5300 5890 5715
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 110 5471 6241 6100
केज पिवळा क्विंटल 46 6150 6300 6200
चाकूर पिवळा क्विंटल 8 5600 6200 6101
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 49 6200 6290 6245
उमरी पिवळा क्विंटल 12 6200 6300 6250
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 175 3500 6540 6200
उमरगा पिवळा क्विंटल 10 5100 6000 5800
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 115 6000 6400 6200
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 968 5500 6750 6500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 356 5500 6400 6300
नांदूरा पिवळा क्विंटल 160 4900 5880 5880
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 54 5850 6150 5950
राजूरा पिवळा क्विंटल 60 5905 6075 5946
काटोल पिवळा क्विंटल 31 5400 5950 5650
मांढळ पिवळा क्विंटल 14 5985 5985 5985
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 168 5500 6010 5900
देवणी पिवळा क्विंटल 8 6200 6400 6300
22/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 30 6100 6350 6225
येवला क्विंटल 32 5901 6275 6200
लासलगाव क्विंटल 437 3000 6440 6351
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 184 4700 6300 6151
जळगाव क्विंटल 1 5500 5500 5500
बार्शी क्विंटल 77 5800 6400 6200
औरंगाबाद क्विंटल 3 5500 5900 5700
माजलगाव क्विंटल 113 5600 6225 6000
चंद्रपूर क्विंटल 45 5105 6175 5960
नंदूरबार क्विंटल 19 5800 6200 6000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 4700 5001 4850
संगमनेर क्विंटल 4 5001 6000 5500
पाचोरा क्विंटल 135 5750 6112 5911
उदगीर क्विंटल 750 6300 6400 6350
कारंजा क्विंटल 1800 5825 6300 6110
अचलपूर क्विंटल 100 5800 6200 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 13 5700 6000 5900
लासूर स्टेशन क्विंटल 15 5300 5825 5500
परळी-वैजनाथ क्विंटल 150 6151 6395 6201
रिसोड क्विंटल 1800 5500 6300 5900
वैजापूर क्विंटल 7 6000 6100 6050
लोहा क्विंटल 30 6171 6350 6276
तुळजापूर क्विंटल 185 6150 6300 6200
मानोरा क्विंटल 85 4399 6351 5620
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 76 5500 6200 5800
राहता क्विंटल 6 6000 6160 6100
धुळे हायब्रीड क्विंटल 8 5970 6050 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 6330 6330 6330
अमरावती लोकल क्विंटल 1122 5800 6150 5975
नागपूर लोकल क्विंटल 174 5850 6250 6150
राहूरी लोकल क्विंटल 16 5000 6100 5550
अमळनेर लोकल क्विंटल 18 5500 5800 5800
मनमाड लोकल क्विंटल 2 5899 5899 5899
हिंगोली लोकल क्विंटल 90 5900 6350 6125
कोपरगाव लोकल क्विंटल 201 4100 6236 6100
मेहकर लोकल क्विंटल 550 5800 6325 6100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 74 5500 6321 6281
लातूर पिवळा क्विंटल 4308 6150 6530 6430
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 120 6100 6405 6300
जालना पिवळा क्विंटल 515 5050 6250 6100
अकोला पिवळा क्विंटल 815 5450 6275 6000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 173 5800 6200 6000
परभणी पिवळा क्विंटल 105 6000 6200 6100
मालेगाव पिवळा क्विंटल 13 5361 6240 5800
चोपडा पिवळा क्विंटल 4 5000 5000 5000
आर्वी पिवळा क्विंटल 38 5650 6175 5900
चिखली पिवळा क्विंटल 376 5900 6200 6050
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1024 5800 6400 6130
वाशीम पिवळा क्विंटल 1500 5700 6340 6000
पैठण पिवळा क्विंटल 16 5891 5891 5891
वर्धा पिवळा क्विंटल 22 5500 6000 5750
भोकर पिवळा क्विंटल 2 6000 6000 6000
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 129 6000 6300 6150
जिंतूर पिवळा क्विंटल 7 5351 5900 5700
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 32 5400 6100 5900
खामगाव पिवळा क्विंटल 1783 5500 6300 5900
मलकापूर पिवळा क्विंटल 317 5875 6155 6000
दिग्रस पिवळा क्विंटल 34 5000 6400 6280
वणी पिवळा क्विंटल 65 5205 5940 5600
सावनेर पिवळा क्विंटल 4 5900 5900 5900
शिरपूर पिवळा क्विंटल 1 4000 5701 5701
गेवराई पिवळा क्विंटल 65 5000 6000 5850
परतूर पिवळा क्विंटल 7 5900 6126 6060
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 30 6400 6600 6500
मनवत पिवळा क्विंटल 12 6100 6226 6226
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 84 5100 6150 5750
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 29 4900 6000 5950
लोणार पिवळा क्विंटल 400 5950 6360 6255
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 20 5700 6000 5800
तासगाव पिवळा क्विंटल 32 6400 6800 6650
गंगापूर पिवळा क्विंटल 3 6000 6011 6005
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 35 5901 6336 6250
केज पिवळा क्विंटल 37 5000 6300 6200
चाकूर पिवळा क्विंटल 15 5700 6230 6180
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 29 6275 6375 6325
उमरी पिवळा क्विंटल 14 6200 6300 6250
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 214 4800 6400 6020
मुरुम पिवळा क्विंटल 3 6050 6050 6050
उमरगा पिवळा क्विंटल 7 5700 6000 5900
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 9334 5600 6785 6600
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 249 5400 6470 6300
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 10 5800 5900 5880
नांदूरा पिवळा क्विंटल 175 5450 6200 6200
शेगाव पिवळा क्विंटल 21 5700 6100 6000
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 93 6100 6535 6400
राजूरा पिवळा क्विंटल 22 6140 6140 6140
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 10 5800 6060 5900
काटोल पिवळा क्विंटल 32 4700 5700 5200
देवणी पिवळा क्विंटल 27 6000 6490 6245
21/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 30 6000 6300 6150
लासलगाव क्विंटल 503 3000 6600 6461
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 137 3000 6335 6200
बार्शी क्विंटल 77 5800 6400 6200
औरंगाबाद क्विंटल 7 5900 6076 5988
माजलगाव क्विंटल 167 5200 6120 5900
चंद्रपूर क्विंटल 6 5650 5650 5650
नंदूरबार क्विंटल 25 6115 6400 6400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 5000 6050 5600
पाचोरा क्विंटल 10 5600 6100 5800
उदगीर क्विंटल 870 6400 6460 6420
कारंजा क्विंटल 1800 5975 6340 6260
अचलपूर क्विंटल 71 5800 6200 6000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 130 5500 6350 6151
रिसोड क्विंटल 1200 5500 6395 6000
कन्न्ड क्विंटल 4 5000 6300 5900
वैजापूर क्विंटल 13 6035 6300 6250
तुळजापूर क्विंटल 155 6000 6200 6100
मानोरा क्विंटल 206 6100 6320 6179
राहता क्विंटल 21 5900 6300 6100
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 5970 5970 5970
अमरावती लोकल क्विंटल 1995 5800 6215 6007
परभणी लोकल क्विंटल 95 6000 6200 6100
नागपूर लोकल क्विंटल 391 5650 6300 6138
मनमाड लोकल क्विंटल 1 4200 5899 4401
हिंगोली लोकल क्विंटल 200 6050 6400 6225
कोपरगाव लोकल क्विंटल 184 5800 6389 6175
मेहकर लोकल क्विंटल 450 6000 6330 6200
कंधार नं. १ क्विंटल 10 6500 6700 6600
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 77 5900 6381 6341
बारामती पिवळा क्विंटल 188 5401 6200 5950
लातूर पिवळा क्विंटल 4894 6010 6571 6460
जालना पिवळा क्विंटल 709 5000 6411 6250
अकोला पिवळा क्विंटल 795 5400 6390 6100
मालेगाव पिवळा क्विंटल 13 905 6236 6000
चोपडा पिवळा क्विंटल 4 5351 5801 5801
आर्वी पिवळा क्विंटल 90 5600 6100 5900
चिखली पिवळा क्विंटल 329 5700 6300 6000
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1425 5800 6400 6120
बीड पिवळा क्विंटल 41 5581 6101 5862
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 5600 6350 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 5500 6200 6000
पैठण पिवळा क्विंटल 1 5990 5990 5990
वर्धा पिवळा क्विंटल 29 5825 5985 5900
भोकर पिवळा क्विंटल 20 5200 6100 5650
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 98 6000 6300 6150
खामगाव पिवळा क्विंटल 2370 5750 6590 6170
मलकापूर पिवळा क्विंटल 138 5811 6375 6080
दिग्रस पिवळा क्विंटल 50 6145 6330 6265
वणी पिवळा क्विंटल 46 5600 6100 5800
जामखेड पिवळा क्विंटल 24 5000 5200 5100
गेवराई पिवळा क्विंटल 32 5500 6100 5900
परतूर पिवळा क्विंटल 29 6051 6200 6150
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 30 6400 6600 6500
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 54 6000 6400 6261
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 300 5005 6250 5900
लोणार पिवळा क्विंटल 550 5970 6270 6120
नांदगाव पिवळा क्विंटल 15 5000 6175 5951
गंगापूर पिवळा क्विंटल 6 5870 5985 5930
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 300 5650 6431 6300
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 25 6001 6050 6011
केज पिवळा क्विंटल 46 4500 6331 6220
औसा पिवळा क्विंटल 269 5250 6552 6451
चाकूर पिवळा क्विंटल 31 5702 6501 6261
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 43 6370 6422 6396
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 109 5600 6550 6400
मुरुम पिवळा क्विंटल 78 5850 6180 6015
उमरगा पिवळा क्विंटल 7 5500 6101 6000
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 30 6000 6500 6250
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1022 5600 6805 6650
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 352 5000 6465 6250
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 50 5800 6025 6000
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 58 6100 6335 6250
काटोल पिवळा क्विंटल 64 4600 6150 5500
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 79 5800 6200 6000
पुलगाव पिवळा क्विंटल 46 5725 5780 5750
सिंदी पिवळा क्विंटल 29 5860 6300 6240
देवणी पिवळा क्विंटल 48 6001 6555 6278
बोरी पिवळा क्विंटल 90 6325 6325 6325
20/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 162 5500 6400 5950
येवला क्विंटल 50 4000 6451 6380
लासलगाव क्विंटल 513 3300 6585 6480
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 360 5000 6375 6350
बार्शी क्विंटल 77 6000 6600 6400
औरंगाबाद क्विंटल 20 5500 6000 5750
नांदेड क्विंटल 161 6100 6390 6355
माजलगाव क्विंटल 298 5800 6250 6100
चंद्रपूर क्विंटल 46 5840 6250 6170
नंदूरबार क्विंटल 11 6150 6382 6225
कारंजा क्विंटल 2500 5725 6420 6200
अचलपूर क्विंटल 200 5800 6300 6000
श्रीगोंदा क्विंटल 1 5700 5700 5700
श्रीरामपूर क्विंटल 12 5800 6050 5950
लासूर स्टेशन क्विंटल 77 5500 6125 5800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 160 6050 6450 6251
रिसोड क्विंटल 2000 5500 6385 5900
तुळजापूर क्विंटल 75 5500 6250 6150
मानोरा क्विंटल 123 6221 6400 6310
मोर्शी क्विंटल 200 6000 6100 6050
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 85 5800 6200 6000
राहता क्विंटल 6 6369 6380 6375
अमरावती लोकल क्विंटल 1854 5800 6291 6045
परभणी लोकल क्विंटल 100 6100 6300 6200
नागपूर लोकल क्विंटल 160 5200 6400 6100
मनमाड लोकल क्विंटल 2 3300 6152 6020
हिंगोली लोकल क्विंटल 199 6150 6625 6387
कोपरगाव लोकल क्विंटल 111 5800 6402 6346
मेहकर लोकल क्विंटल 490 6000 6400 6200
कंधार नं. १ क्विंटल 16 6600 6800 6700
ताडकळस नं. १ क्विंटल 26 6300 6400 6350
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 161 5700 6401 6370
लातूर पिवळा क्विंटल 3856 6210 6625 6575
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 150 5390 6500 6000
जालना पिवळा क्विंटल 1194 5150 7000 6250
अकोला पिवळा क्विंटल 801 5850 6585 6300
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 155 5950 6350 6150
मालेगाव पिवळा क्विंटल 3 6181 6181 6181
आर्वी पिवळा क्विंटल 57 5700 6150 6000
चिखली पिवळा क्विंटल 304 5802 6400 6101
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1536 6000 6450 6215
बीड पिवळा क्विंटल 4 5500 6101 5900
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 5700 6400 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 5700 6500 6000
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 55 4200 5800 5600
वर्धा पिवळा क्विंटल 50 5750 6200 6000
भोकर पिवळा क्विंटल 6 6209 6351 6280
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 135 6000 6300 6150
जिंतूर पिवळा क्विंटल 21 6100 6376 6200
खामगाव पिवळा क्विंटल 1576 6000 6525 6262
मलकापूर पिवळा क्विंटल 360 6025 6700 6240
दिग्रस पिवळा क्विंटल 73 6305 6400 6385
वणी पिवळा क्विंटल 82 5880 6280 6000
सावनेर पिवळा क्विंटल 4 5150 5150 5150
जामखेड पिवळा क्विंटल 38 5000 5200 5100
शिरपूर पिवळा क्विंटल 4 6100 6100 6100
गेवराई पिवळा क्विंटल 17 5800 6140 6000
परतूर पिवळा क्विंटल 20 6080 6230 6200
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 30 6600 6800 6700
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 254 6150 6751 6341
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 500 4500 7100 6300
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 30 5500 6051 6000
लोणार पिवळा क्विंटल 600 5900 6350 6125
नांदगाव पिवळा क्विंटल 8 5600 6251 6101
गंगापूर पिवळा क्विंटल 18 5850 5960 5909
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 180 5800 6400 6300
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 32 4801 6251 6000
केज पिवळा क्विंटल 141 6001 6400 6300
औसा पिवळा क्विंटल 670 6051 6661 6561
चाकूर पिवळा क्विंटल 40 6201 6364 6312
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 73 6430 6480 6455
उमरी पिवळा क्विंटल 4 6300 6500 6400
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 292 5000 6676 6501
मुरुम पिवळा क्विंटल 56 5800 6101 5951
उमरगा पिवळा क्विंटल 10 5601 6101 6000
सेनगाव पिवळा क्विंटल 45 5500 6200 6000
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1661 5200 6800 6670
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 652 5200 6550 6300
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 11 5800 6050 6000
नांदूरा पिवळा क्विंटल 200 5550 6271 6271
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 97 6300 6535 6400
राजूरा पिवळा क्विंटल 48 6038 6410 6355
काटोल पिवळा क्विंटल 108 3300 6100 5200
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 172 5900 6200 6000
सिंदी पिवळा क्विंटल 96 5980 6265 6145
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 94 6000 6550 6500
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 25 5250 6200 6050
19/06/2022
सिल्लोड क्विंटल 22 5900 6000 6000
उदगीर क्विंटल 990 6570 6652 6611
कन्न्ड क्विंटल 1 6000 6500 6250
पैठण पिवळा क्विंटल 9 5789 5971 5870
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 36 5000 6500 5800
शेवगाव पिवळा क्विंटल 10 6100 6100 6100
औसा पिवळा क्विंटल 518 6351 6741 6649
उमरी पिवळा क्विंटल 30 6500 6600 6550
बाळापूर पिवळा क्विंटल 351 5850 6350 6200
भिवापूर पिवळा क्विंटल 134 6080 6440 6255
काटोल पिवळा क्विंटल 106 4100 6211 5200
मांढळ पिवळा क्विंटल 116 5854 6100 5955
देवणी पिवळा क्विंटल 43 6500 6690 6595