Soybean bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

Soybean bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/05/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 157 3000 6550 6301
औरंगाबाद क्विंटल 37 5500 6136 5818
माजलगाव क्विंटल 454 5400 6375 6200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 31 4812 6400 5600
उदगीर क्विंटल 1550 6600 6665 6632
श्रीरामपूर क्विंटल 40 5900 6400 6300
सेलु क्विंटल 178 5500 6499 6250
तुळजापूर क्विंटल 120 6300 6525 6450
सोलापूर लोकल क्विंटल 50 6465 6560 6485
हिंगोली लोकल क्विंटल 400 6400 6630 6515
कोपरगाव लोकल क्विंटल 267 5500 6699 6422
वडूज पांढरा क्विंटल 20 7300 7400 7350
जालना पिवळा क्विंटल 1798 5800 6600 6350
अकोला पिवळा क्विंटल 2409 5500 7005 6400
चिखली पिवळा क्विंटल 638 6000 7226 6613
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2180 6000 6630 6315
बीड पिवळा क्विंटल 68 3600 6402 5980
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 5850 6600 6000
भोकर पिवळा क्विंटल 69 4500 6409 5454
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 229 6200 64400 6300
मलकापूर पिवळा क्विंटल 175 5150 6500 6200
परतूर पिवळा क्विंटल 78 5900 6300 6200
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 30 6500 6600 6500
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 320 6000 6700 6600
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 6600 6800 6700
27/05/2022
येवला क्विंटल 55 5000 6501 6355
लासलगाव क्विंटल 798 3500 6600 6540
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 178 5000 6500 6400
जळगाव क्विंटल 7 6000 6100 6100
शहादा क्विंटल 58 6300 6365 6326
औरंगाबाद क्विंटल 22 5500 6100 5800
माजलगाव क्विंटल 465 5500 6325 6200
चंद्रपूर क्विंटल 234 6195 6525 6450
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 12 4701 6000 5750
सिल्लोड क्विंटल 6 6000 6200 6100
उदगीर क्विंटल 1300 6600 6665 6632
कारंजा क्विंटल 3500 5925 6575 6350
श्रीरामपूर क्विंटल 67 6000 6400 6250
लासूर स्टेशन क्विंटल 112 5400 6161 5750
परळी-वैजनाथ क्विंटल 450 6100 6566 6375
कन्न्ड क्विंटल 16 5500 6000 5800
तुळजापूर क्विंटल 100 6250 6400 6300
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 90 5200 6300 5800
राहता क्विंटल 17 5951 6471 6200
सोलापूर लोकल क्विंटल 161 5950 6535 6500
अमरावती लोकल क्विंटल 3585 5800 6412 6106
अमळनेर लोकल क्विंटल 10 5500 5901 5901
हिंगोली लोकल क्विंटल 530 6500 6715 6607
कोपरगाव लोकल क्विंटल 149 4000 6560 6409
मेहकर लोकल क्विंटल 530 6000 6680 6400
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 140 6290 6541 6490
जालना पिवळा क्विंटल 1854 4500 9000 6400
अकोला पिवळा क्विंटल 1968 5900 7500 6400
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 329 6000 6585 6292
परभणी पिवळा क्विंटल 280 6300 6600 6525
चिखली पिवळा क्विंटल 676 5800 6980 6390
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2925 6000 6640 6325
बीड पिवळा क्विंटल 58 5000 6351 6096
वाशीम पिवळा क्विंटल 4500 6050 7050 6500
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 6200 6850 6600
पैठण पिवळा क्विंटल 30 5980 5980 5980
वर्धा पिवळा क्विंटल 78 5050 6030 5525
भोकर पिवळा क्विंटल 31 6253 6453 6353
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 213 6200 6400 6300
जिंतूर पिवळा क्विंटल 81 5900 6651 6460
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 5 5000 6100 5600
खामगाव पिवळा क्विंटल 1755 5500 6500 6000
मलकापूर पिवळा क्विंटल 208 5715 6450 6100
शेवगाव पिवळा क्विंटल 12 6200 6200 6200
परतूर पिवळा क्विंटल 23 5851 6200 6000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 43 6450 6800 6550
गंगापूर पिवळा क्विंटल 15 5800 6078 5997
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 300 6450 6721 6600
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 322 5000 6720 6550
उमरगा पिवळा क्विंटल 73 4300 6305 6100
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2838 5100 6975 6700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 742 5900 6500 6400
नांदूरा पिवळा क्विंटल 175 5700 6351 6351
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 100 6500 6700 6600
काटोल पिवळा क्विंटल 136 3800 6201 4800
26/05/2022
येवला क्विंटल 77 4000 6512 6405
लासलगाव क्विंटल 584 3500 6720 6641
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 206 4000 6471 6300
शहादा क्विंटल 58 6090 6372 6090
औरंगाबाद क्विंटल 17 5700 6100 5900
माजलगाव क्विंटल 327 5300 6326 6200
चंद्रपूर क्विंटल 315 6085 6500 6420
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 24 4701 6300 5500
उदगीर क्विंटल 1250 6575 6656 6615
कारंजा क्विंटल 4000 5800 6625 6310
श्रीरामपूर क्विंटल 27 6000 6500 6250
लासूर स्टेशन क्विंटल 112 5000 6150 5850
परळी-वैजनाथ क्विंटल 500 6150 6621 6450
लोहा क्विंटल 34 5801 6351 6200
तुळजापूर क्विंटल 85 6300 6500 6400
मोर्शी क्विंटल 172 6000 6300 6150
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 74 5200 6500 6100
राहता क्विंटल 36 6300 6406 6350
सोलापूर लोकल क्विंटल 193 6280 6545 6400
अमरावती लोकल क्विंटल 4229 5900 6350 6125
सांगली लोकल क्विंटल 200 6400 7000 6700
अमळनेर लोकल क्विंटल 6 5200 5300 5300
हिंगोली लोकल क्विंटल 395 6500 6775 6637
कोपरगाव लोकल क्विंटल 480 5000 6651 6431
मेहकर लोकल क्विंटल 630 6200 6700 6400
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 218 4000 6550 6511
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 230 6000 6600 6300
जालना पिवळा क्विंटल 2342 5700 9100 6400
अकोला पिवळा क्विंटल 1157 5700 6730 6350
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 648 6000 6480 6240
परभणी पिवळा क्विंटल 190 6300 6400 6350
चिखली पिवळा क्विंटल 825 5800 6780 6290
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 4068 6100 6705 6345
बीड पिवळा क्विंटल 51 5910 6200 6038
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 6150 6800 6500
पैठण पिवळा क्विंटल 30 5800 6061 5996
उमरेड पिवळा क्विंटल 1916 5000 6600 6500
वर्धा पिवळा क्विंटल 24 5100 5850 5500
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 263 6100 6400 6200
खामगाव पिवळा क्विंटल 2036 6000 6500 6250
मलकापूर पिवळा क्विंटल 235 5705 6400 6000
गेवराई पिवळा क्विंटल 148 5401 6400 6100
परतूर पिवळा क्विंटल 54 6100 6416 6300
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 32 6550 7000 6800
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 48 5500 6850 6000
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 5 6000 6313 6275
वरोरा पिवळा क्विंटल 137 5700 6200 6000
गंगापूर पिवळा क्विंटल 25 5850 6026 5970
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 220 6100 6700 6600
उमरी पिवळा क्विंटल 10 6400 6500 6450
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 386 5400 6700 6565
मुरुम पिवळा क्विंटल 42 5800 6500 6150
उमरगा पिवळा क्विंटल 5 5000 6200 6000
सेनगाव पिवळा क्विंटल 100 6400 6650 6450
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2964 6000 7200 7075
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 661 5700 6525 6475
नांदूरा पिवळा क्विंटल 210 5500 6200 6200
काटोल पिवळा क्विंटल 81 4000 6280 5250
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1776 5850 6500 6250
25/05/2022
येवला क्विंटल 52 4501 6581 6440
लासलगाव क्विंटल 554 2401 6812 6681
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 120 3000 6701 6550
जळगाव क्विंटल 22 5900 6400 6400
शहादा क्विंटल 246 6201 6553 6400
औरंगाबाद क्विंटल 59 6100 6591 6345
माजलगाव क्विंटल 234 5000 6425 6200
चंद्रपूर क्विंटल 207 6390 6585 6550
नंदूरबार क्विंटल 36 6298 6411 6350
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 4700 6400 5550
संगमनेर क्विंटल 3 6250 6250 6250
उदगीर क्विंटल 1150 6600 6699 6649
कारंजा क्विंटल 4000 6050 6800 6525
श्रीरामपूर क्विंटल 71 6000 7200 7000
लासूर स्टेशन क्विंटल 70 5350 6320 6000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 500 6000 6700 6451
कन्न्ड क्विंटल 11 6000 6300 6100
तुळजापूर क्विंटल 115 6250 6400 6300
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 80 5500 6400 5800
राहता क्विंटल 11 6201 6500 6350
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 5795 6510 6400
अमरावती लोकल क्विंटल 4074 6250 6500 6375
परभणी लोकल क्विंटल 195 6200 6400 6300
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 6400 6890 6645
कोपरगाव लोकल क्विंटल 214 6000 6760 6550
मेहकर लोकल क्विंटल 680 6400 6900 6600
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 212 4000 6680 6651
चाळीसगाव पांढरा क्विंटल 15 4755 5680 5212
लातूर पिवळा क्विंटल 7655 6550 7000 6800
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 30 6750 6750 6750
जालना पिवळा क्विंटल 2738 5700 7000 6600
अकोला पिवळा क्विंटल 1218 5400 6885 6395
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 383 6000 6580 6290
आर्वी पिवळा क्विंटल 220 5500 6600 6450
चिखली पिवळा क्विंटल 900 6000 7251 6626
बीड पिवळा क्विंटल 47 6200 6500 6304
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 6150 6600 6200
पैठण पिवळा क्विंटल 9 6191 6191 6191
वर्धा पिवळा क्विंटल 80 5500 6200 5800
भोकर पिवळा क्विंटल 13 6111 6511 6311
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 224 6100 6500 6300
जिंतूर पिवळा क्विंटल 107 6000 6636 6300
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 950 6700 6995 6890
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 5 5000 6100 5600
खामगाव पिवळा क्विंटल 1459 6200 6650 6425
मलकापूर पिवळा क्विंटल 115 5500 6510 6250
शेवगाव पिवळा क्विंटल 20 5200 6300 6300
शिरपूर पिवळा क्विंटल 20 4901 6475 6300
गेवराई पिवळा क्विंटल 70 5875 6460 6200
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 31 6550 6900 6550
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 119 5900 6600 6375
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 18 5000 6100 6100
वरोरा पिवळा क्विंटल 71 5600 6400 6200
नांदगाव पिवळा क्विंटल 5 5200 6161 5801
गंगापूर पिवळा क्विंटल 27 5300 6235 6008
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 360 6160 6967 6800
चाकूर पिवळा क्विंटल 25 6630 6800 6681
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 90 6679 6734 6706
उमरी पिवळा क्विंटल 25 6500 6600 6550
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 459 5500 6900 6611
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 160 6600 6800 6700
सेनगाव पिवळा क्विंटल 105 6400 6600 6450
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2234 5700 7080 5875
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 365 6000 6770 6600
नांदूरा पिवळा क्विंटल 135 5900 6500 6500
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 7 6300 6550 6400
राजूरा पिवळा क्विंटल 9 5700 6200 6109
काटोल पिवळा क्विंटल 38 5000 6300 5700
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 69 6000 6300 6150
सिंदी पिवळा क्विंटल 20 6000 6405 6185
24/05/2022
लासलगाव क्विंटल 734 3900 7000 6840
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 207 4000 6811 6650
औरंगाबाद क्विंटल 40 6000 6554 6277
माजलगाव क्विंटल 568 5500 6621 6400
चंद्रपूर क्विंटल 194 6250 6755 6600
नंदूरबार क्विंटल 36 6450 6635 6500
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 353 5201 6900 6100
सिल्लोड क्विंटल 137 6300 6500 6400
उदगीर क्विंटल 1660 6850 7000 6925
कारंजा क्विंटल 5000 6325 6900 6640
श्रीरामपूर क्विंटल 80 6100 6850 6500
लासूर स्टेशन क्विंटल 137 5500 6490 6050
परळी-वैजनाथ क्विंटल 500 6200 6881 6700
कन्न्ड क्विंटल 14 6000 6400 6200
तुळजापूर क्विंटल 155 6400 6600 6500
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 70 5530 6400 6100
धुळे हायब्रीड क्विंटल 24 4005 6200 6200
सोलापूर लोकल क्विंटल 96 5700 6775 6680
अमरावती लोकल क्विंटल 4395 6450 6710 6580
अमळनेर लोकल क्विंटल 15 5200 5600 5600
मनमाड लोकल क्विंटल 3 3900 6451 4401
हिंगोली लोकल क्विंटल 520 6500 6850 6675
कोपरगाव लोकल क्विंटल 282 6000 6921 6735
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 35 5500 6500 6000
मेहकर लोकल क्विंटल 670 6400 6975 6600
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 202 3712 6866 6790
बारामती पिवळा क्विंटल 930 5500 6600 6400
लातूर पिवळा क्विंटल 4596 6450 7000 6860
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 100 6700 6811 6750
जालना पिवळा क्विंटल 2629 5500 7300 6600
अकोला पिवळा क्विंटल 1587 5550 7000 6300
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 614 6200 6750 6475
आर्वी पिवळा क्विंटल 360 5500 6850 6600
चिखली पिवळा क्विंटल 850 6300 7455 6878
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3596 6200 6970 6520
बीड पिवळा क्विंटल 137 6000 6750 6397
वाशीम पिवळा क्विंटल 4500 6450 7400 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 6000 6800 6500
पैठण पिवळा क्विंटल 14 5876 6285 6226
वर्धा पिवळा क्विंटल 43 5850 6425 6100
भोकर पिवळा क्विंटल 58 6011 6701 6356
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 225 6400 6600 6500
जिंतूर पिवळा क्विंटल 25 5750 6170 5800
खामगाव पिवळा क्विंटल 1991 6000 6900 6450
मलकापूर पिवळा क्विंटल 177 5725 6690 6275
शेवगाव पिवळा क्विंटल 25 6000 6000 6000
शिरपूर पिवळा क्विंटल 26 5001 6610 6550
गेवराई पिवळा क्विंटल 93 5500 6555 6350
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 30 6700 7100 6800
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1200 5400 8500 6800
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 19 5000 6400 6000
वरोरा पिवळा क्विंटल 150 5000 6550 6200
धरणगाव पिवळा क्विंटल 11 5295 6000 5295
नांदगाव पिवळा क्विंटल 12 6030 6550 6301
गंगापूर पिवळा क्विंटल 37 4550 6270 5967
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 120 6200 6936 6800
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 15 5300 6585 6001
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 212 6800 6871 6835
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 300 5277 6950 6700
मुरुम पिवळा क्विंटल 88 6199 6800 6499
उमरगा पिवळा क्विंटल 6 6500 6500 6500
बसमत पिवळा क्विंटल 245 5950 6970 6596
सेनगाव पिवळा क्विंटल 105 6400 6700 6450
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2745 5100 7255 6950
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 695 5900 6780 6600
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 20 6300 6421 6350
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 100 6400 6600 6500
भंडारा पिवळा क्विंटल 2 6000 6000 6000
राजूरा पिवळा क्विंटल 69 3805 6730 6089
काटोल पिवळा क्विंटल 245 4500 6441 5650
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 107 6000 6500 6250
सिंदी पिवळा क्विंटल 18 5800 6310 6000
देवणी पिवळा क्विंटल 37 6500 6855 6677
23/05/2022
येवला क्विंटल 61 4000 6730 6601
लासलगाव क्विंटल 694 4001 6976 6860
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 185 4000 6750 6601
शहादा क्विंटल 21 5800 6600 5800
औरंगाबाद क्विंटल 125 6000 6450 6225
माजलगाव क्विंटल 704 5000 6633 6450
नंदूरबार क्विंटल 93 6621 6680 6650
कारंजा क्विंटल 4500 6410 6975 6755
श्रीरामपूर क्विंटल 125 6000 6900 6500
लासूर स्टेशन क्विंटल 128 5500 6350 6000
लोहा क्विंटल 40 6200 6700 6480
तुळजापूर क्विंटल 155 6500 6700 6600
मोर्शी क्विंटल 409 6000 6300 6150
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 190 5700 6100 5800
राहता क्विंटल 23 6441 6746 6650
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4400 6350 5700
सोलापूर लोकल क्विंटल 226 5500 6850 6655
अमरावती लोकल क्विंटल 4305 6400 6773 6586
नागपूर लोकल क्विंटल 252 5800 6820 6565
हिंगोली लोकल क्विंटल 395 6440 6850 6645
कोपरगाव लोकल क्विंटल 33 6000 6767 6684
मेहकर लोकल क्विंटल 480 6400 6970 6600
ताडकळस नं. १ क्विंटल 48 6500 6611 6590
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 160 4912 6875 6780
लातूर पिवळा क्विंटल 6271 6600 7011 6850
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 620 5610 6900 6600
जालना पिवळा क्विंटल 2415 5100 7150 6600
अकोला पिवळा क्विंटल 1184 5200 7350 6450
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 505 6250 6895 6572
परभणी पिवळा क्विंटल 115 6850 6925 6900
चिखली पिवळा क्विंटल 701 6250 7550 6900
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3750 6300 7025 6570
बीड पिवळा क्विंटल 231 5400 6760 6500
वाशीम पिवळा क्विंटल 4500 6650 7411 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 6500 6600 6500
वर्धा पिवळा क्विंटल 51 6000 6450 6250
भोकर पिवळा क्विंटल 4 6000 6565 6283
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 213 6400 6600 6500
जिंतूर पिवळा क्विंटल 102 6000 6695 6500
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1490 6650 7000 6825
खामगाव पिवळा क्विंटल 2571 6000 6750 6375
मलकापूर पिवळा क्विंटल 202 5975 6640 6305
दिग्रस पिवळा क्विंटल 155 6000 6850 6685
शेवगाव पिवळा क्विंटल 16 4600 6751 6751
शिरपूर पिवळा क्विंटल 10 5801 6540 6400
गेवराई पिवळा क्विंटल 198 6000 6639 6475
परतूर पिवळा क्विंटल 98 6100 6600 6580
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 38 6800 7100 6900
मनवत पिवळा क्विंटल 287 5300 6660 6300
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 115 6000 6650 6475
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 16 5000 6700 6500
वरोरा पिवळा क्विंटल 69 5050 6550 6300
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 27 3800 6400 5800
नांदगाव पिवळा क्विंटल 10 5891 6580 6301
गंगापूर पिवळा क्विंटल 50 4500 6270 6038
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 500 6200 6921 6800
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 140 6231 6640 6500
चाकूर पिवळा क्विंटल 35 5700 6711 6670
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 145 6750 6864 6807
उमरी पिवळा क्विंटल 40 6000 6800 6400
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 364 5400 7041 6800
मुरुम पिवळा क्विंटल 120 6000 6650 6325
उमरगा पिवळा क्विंटल 4 6551 6685 6600
सेनगाव पिवळा क्विंटल 80 6300 6500 6400
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2522 6400 7290 7000
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 667 6300 6805 6700
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 5 6395 6460 6400
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 6500 6700 6600
चिमुर पिवळा क्विंटल 90 4200 4500 4300
राजूरा पिवळा क्विंटल 33 6100 6740 6510
काटोल पिवळा क्विंटल 40 5000 6571 6050
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 28 6000 6500 6300
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 50 6000 6500 6300
पुलगाव पिवळा क्विंटल 15 6350 6350 6350
सिंदी पिवळा क्विंटल 39 5800 6900 6650
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 551 6150 6950 6675
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 150 5000 6699 6550
बोरी पिवळा क्विंटल 10 6050 6410 6155
22/05/2022
सिल्लोड क्विंटल 16 6100 6300 6200
उदगीर क्विंटल 926 6850 6861 6855
कन्न्ड क्विंटल 10 6000 6200 6100
पैठण पिवळा क्विंटल 15 6141 6276 6226
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 10 5500 6250 5900
शेवगाव पिवळा क्विंटल 9 5700 5700 5700
बाळापूर पिवळा क्विंटल 313 6100 6700 6500
भिवापूर पिवळा क्विंटल 375 5000 6700 5850
काटोल पिवळा क्विंटल 72 6000 6600 6400
मांढळ पिवळा क्विंटल 65 5885 5885 5885
देवणी पिवळा क्विंटल 33 6400 6831 6615
21/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 39 5400 6300 5850
येवला क्विंटल 54 5000 6690 6550
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 117 3000 6736 6500
औरंगाबाद क्विंटल 7 5000 6561 5780
माजलगाव क्विंटल 602 5000 6550 6400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 6394 6499 6450
उदगीर क्विंटल 1280 6850 6951 6900
कारंजा क्विंटल 2000 6440 7025 6850
श्रीरामपूर क्विंटल 26 5800 6600 6100
लासूर स्टेशन क्विंटल 169 5500 6400 5900
परळी-वैजनाथ क्विंटल 400 6750 6901 6825
शिरुर क्विंटल 2 6200 6300 6300
कन्न्ड क्विंटल 13 6000 6200 6100
लोहा क्विंटल 9 6400 6800 6585
तुळजापूर क्विंटल 120 6400 6500 6450
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 100 5500 6100 5800
राहता क्विंटल 5 6600 6700 6650
धुळे हायब्रीड क्विंटल 34 5500 6225 6020
सोलापूर लोकल क्विंटल 42 6640 6761 6685
अमरावती लोकल क्विंटल 2930 6450 6790 6620
नागपूर लोकल क्विंटल 436 5600 6850 6537
अमळनेर लोकल क्विंटल 20 5600 5901 5901
हिंगोली लोकल क्विंटल 300 6300 6780 6540
कोपरगाव लोकल क्विंटल 43 6000 6745 6675
मेहकर लोकल क्विंटल 570 6400 6800 6600
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 31 5000 6830 6685
वडूज पांढरा क्विंटल 20 7000 7200 7100
पातूर पांढरा क्विंटल 119 5800 6500 5957
लातूर पिवळा क्विंटल 6415 6500 7010 6900
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 24 6751 6751 6751
जालना पिवळा क्विंटल 2382 5500 7000 6600
अकोला पिवळा क्विंटल 1241 5850 7040 6600
परभणी पिवळा क्विंटल 85 6825 6950 6875
चिखली पिवळा क्विंटल 798 6400 7411 6905
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1029 6300 7070 6640
बीड पिवळा क्विंटल 57 6200 6550 6422
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 6550 7350 7000
पैठण पिवळा क्विंटल 17 5750 6361 6291
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 8 6100 6200 6200
भोकर पिवळा क्विंटल 14 6201 6517 6360
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 249 6500 6800 6650
जिंतूर पिवळा क्विंटल 17 6480 6600 6500
खामगाव पिवळा क्विंटल 1300 6300 6850 6575
मलकापूर पिवळा क्विंटल 217 5700 6665 6200
शेवगाव पिवळा क्विंटल 21 5800 6300 5800
गेवराई पिवळा क्विंटल 95 5600 6576 6300
परतूर पिवळा क्विंटल 78 6200 6650 6550
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 30 6700 7000 6900
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 400 6200 6640 6310
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 600 5100 8405 6810
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 15 5600 6200 6000
वरोरा पिवळा क्विंटल 47 5200 6000 5700
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 26 4200 6400 5000
गंगापूर पिवळा क्विंटल 50 5300 6300 6019
चाकूर पिवळा क्विंटल 25 6373 6700 6680
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 45 6800 6851 6825
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 303 5900 7029 6500
मुरुम पिवळा क्विंटल 9 6500 6700 6600
उमरगा पिवळा क्विंटल 42 6601 6801 6700
सेनगाव पिवळा क्विंटल 95 6300 6600 6450
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 240 6500 6700 6600
देवणी पिवळा क्विंटल 66 6400 6941 6670