सोयाबीन बाजार भाव

Soybean bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

Soybean bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/05/2022
संगमनेर क्विंटल 10 6700 6750 6725
कारंजा क्विंटल 2200 6115 6805 6450
अमरावती लोकल क्विंटल 1848 6250 6511 6380
नागपूर लोकल क्विंटल 36 5600 6500 6275
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 6400 6800 6600
ताडकळस नं. १ क्विंटल 30 6500 6850 6700
लातूर पिवळा क्विंटल 15520 6700 6998 6850
अकोला पिवळा क्विंटल 634 5900 7070 6700
मालेगाव पिवळा क्विंटल 40 5599 6571 6200
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 6500 6850 6600
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 6400 6800 6500
भोकर पिवळा क्विंटल 31 4900 6666 5783
जिंतूर पिवळा क्विंटल 25 6300 6800 6300
परतूर पिवळा क्विंटल 42 6570 6610 6600
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 6600 6800 6700
गोंडपिंपरी पिवळा क्विंटल 210 6550 7050 6750
30/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 65 6800 7100 6950
औरंगाबाद क्विंटल 12 6100 6900 6500
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 4500 6200 6000
कारंजा क्विंटल 2500 6410 6950 6650
लासूर स्टेशन क्विंटल 66 5900 6700 6400
तुळजापूर क्विंटल 135 6700 6700 6700
राहता क्विंटल 18 6800 6890 6879
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 4500 6740 6740
अमरावती लोकल क्विंटल 1850 6500 6855 6678
नागपूर लोकल क्विंटल 260 6150 6900 6713
कोपरगाव लोकल क्विंटल 116 6400 7026 6906
मेहकर लोकल क्विंटल 650 6300 6800 6600
वडूज पांढरा क्विंटल 20 7400 7500 7450
जालना पिवळा क्विंटल 264 6000 7100 6800
अकोला पिवळा क्विंटल 1083 5900 7350 6850
चिखली पिवळा क्विंटल 860 6406 7125 6765
वाशीम पिवळा क्विंटल 2100 6850 7000 6900
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 6800 7000 6900
उमरेड पिवळा क्विंटल 618 5000 6870 6750
भोकर पिवळा क्विंटल 16 6808 6819 6813
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 298 6400 6600 6500
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1610 6575 6800 6705
मलकापूर पिवळा क्विंटल 105 5950 6755 6345
जामखेड पिवळा क्विंटल 42 5000 6400 5700
परतूर पिवळा क्विंटल 23 6600 6860 6650
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 40 6900 7100 7000
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 500 5500 7225 6850
सेनगाव पिवळा क्विंटल 50 6300 7000 6500
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 100 6500 6700 6600
चिमुर पिवळा क्विंटल 85 4350 4500 4400
गोंडपिंपरी पिवळा क्विंटल 250 6550 7050 6750
सिंदी पिवळा क्विंटल 67 5680 6360 6000
29/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 5 6800 7100 6950
येवला क्विंटल 184 6000 7099 6901
लासलगाव क्विंटल 771 3000 7100 6960
शहादा क्विंटल 36 6926 6999 6926
औरंगाबाद क्विंटल 25 6350 6800 6575
माजलगाव क्विंटल 244 4500 6850 6700
नंदूरबार क्विंटल 37 6900 7070 7000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 6701 6701 6701
उदगीर क्विंटल 3700 7060 7084 7072
श्रीरामपूर क्विंटल 1 3300 3300 3300
लासूर स्टेशन क्विंटल 72 6150 6861 6600
सेलु क्विंटल 122 5500 7020 6918
कन्न्ड क्विंटल 20 6000 6800 6400
लोहा क्विंटल 16 6800 7040 7001
तुळजापूर क्विंटल 189 6755 7000 6900
मानोरा क्विंटल 453 6000 7101 6550
राहता क्विंटल 24 7000 7200 7100
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 6900 6900 6900
अमरावती लोकल क्विंटल 2985 6750 7053 6901
नागपूर लोकल क्विंटल 379 6100 7100 6850
अमळनेर लोकल क्विंटल 4 4901 6500 6500
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 6690 7105 6897
कोपरगाव लोकल क्विंटल 131 4500 7051 6936
मेहकर लोकल क्विंटल 720 6500 7000 6750
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 148 4556 7260 7200
बारामती पिवळा क्विंटल 203 6500 7081 7016
लातूर पिवळा क्विंटल 14061 6800 7212 7125
जालना पिवळा क्विंटल 869 5500 7300 7100
अकोला पिवळा क्विंटल 1373 6000 7095 6950
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 424 6500 7145 6823
चिखली पिवळा क्विंटल 695 6550 7166 6860
बीड पिवळा क्विंटल 92 4500 6961 6756
वाशीम पिवळा क्विंटल 2100 6850 7100 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 6800 7000 6900
पैठण पिवळा क्विंटल 9 6671 6671 6671
वर्धा पिवळा क्विंटल 91 6650 6900 6800
भोकर पिवळा क्विंटल 5 6004 7019 6511
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 356 6600 6800 6700
जिंतूर पिवळा क्विंटल 62 6500 7150 7000
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 12 6500 6800 6700
खामगाव पिवळा क्विंटल 2802 5500 7175 6337
मलकापूर पिवळा क्विंटल 198 5325 6900 6650
वणी पिवळा क्विंटल 256 6430 6950 6700
सावनेर पिवळा क्विंटल 3 6207 6391 6391
जामखेड पिवळा क्विंटल 26 6000 6400 6200
गेवराई पिवळा क्विंटल 58 6000 6791 6300
परतूर पिवळा क्विंटल 20 6701 6900 6850
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 48 7200 7500 7300
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 400 400 7800 7050
तळोदा पिवळा क्विंटल 10 6000 6600 6300
नांदगाव पिवळा क्विंटल 4 5000 6891 6700
तासगाव पिवळा क्विंटल 41 6650 6860 6730
गंगापूर पिवळा क्विंटल 9 3900 6830 6081
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 400 6550 7100 7000
मंठा पिवळा क्विंटल 46 6000 6900 6500
उमरी पिवळा क्विंटल 21600 4100 4200 4150
मुरुम पिवळा क्विंटल 104 6000 7116 6558
उमरगा पिवळा क्विंटल 40 6800 6800 6800
पालम पिवळा क्विंटल 22 7051 7051 7051
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2000 5100 7330 7200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 888 6500 7030 6950
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 6600 6800 6700
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 100 6500 6800 6700
राजूरा पिवळा क्विंटल 78 6565 7035 6858
गोंडपिंपरी पिवळा क्विंटल 250 6550 7200 6750
काटोल पिवळा क्विंटल 90 5475 6830 6450
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 73 6000 6855 6250
सिंदी पिवळा क्विंटल 22 6500 7100 6800
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 781 5550 7250 6950
देवणी पिवळा क्विंटल 79 7120 7317 7218
28/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 145 6800 7100 6950
येवला क्विंटल 73 5000 7202 7151
लासलगाव क्विंटल 893 3900 7160 7070
शहादा क्विंटल 2 7000 7000 7000
औरंगाबाद क्विंटल 70 5000 7100 6050
माजलगाव क्विंटल 361 5500 6900 6800
नंदूरबार क्विंटल 41 6831 7000 6900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 350 6675 6951 6800
उदगीर क्विंटल 4150 7050 7120 7085
श्रीरामपूर क्विंटल 10 7000 7150 7100
लासूर स्टेशन क्विंटल 92 6000 6846 6600
कन्न्ड क्विंटल 1 6000 6800 6400
लोहा क्विंटल 27 6701 7051 6851
तुळजापूर क्विंटल 65 7000 7000 7000
मानोरा क्विंटल 270 6400 7100 6636
मोर्शी क्विंटल 227 6800 7000 6900
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 90 6200 7000 6500
राहता क्विंटल 14 7085 7151 7126
सोलापूर लोकल क्विंटल 60 6800 7075 6985
अमरावती लोकल क्विंटल 3001 6700 7180 6940
नागपूर लोकल क्विंटल 374 6200 7202 6952
हिंगोली लोकल क्विंटल 800 6700 7155 6927
कोपरगाव लोकल क्विंटल 128 5000 7099 6930
ताडकळस नं. १ क्विंटल 48 7000 7050 7011
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 229 5000 7271 7200
लातूर पिवळा क्विंटल 13087 7000 7279 7200
जालना पिवळा क्विंटल 1233 5800 7600 7150
अकोला पिवळा क्विंटल 1528 6405 7200 6900
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 255 6500 7155 6828
चिखली पिवळा क्विंटल 890 6800 7250 7025
बीड पिवळा क्विंटल 145 6701 7000 6904
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 6850 7200 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 6800 7000 6800
पैठण पिवळा क्विंटल 7 6486 6486 6486
वर्धा पिवळा क्विंटल 87 6525 7110 6850
भोकर पिवळा क्विंटल 1 6666 6666 6666
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 332 6600 6800 6700
जिंतूर पिवळा क्विंटल 70 6000 7200 7126
खामगाव पिवळा क्विंटल 2505 6500 7125 6812
मलकापूर पिवळा क्विंटल 210 5960 6950 6300
वणी पिवळा क्विंटल 215 6500 6680 6600
सावनेर पिवळा क्विंटल 1 6150 6150 6150
जामखेड पिवळा क्विंटल 57 5000 6800 5900
शिरपूर पिवळा क्विंटल 55 6701 7026 6750
गेवराई पिवळा क्विंटल 45 6300 6800 6500
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 45 7200 7500 7300
मनवत पिवळा क्विंटल 259 6460 7100 6800
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 10 6500 6899 6686
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 25 6500 7000 7000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 20 6000 6000 6000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 7000 7001 7000
गंगापूर पिवळा क्विंटल 3 5700 6675 6188
चाकूर पिवळा क्विंटल 40 6752 7142 7051
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 216 7150 7200 7175
उमरी पिवळा क्विंटल 30 7200 7300 7250
मुरुम पिवळा क्विंटल 28 6800 6900 6850
उमरगा पिवळा क्विंटल 4 6800 7001 6900
बसमत पिवळा क्विंटल 2558 6815 7225 7125
सेनगाव पिवळा क्विंटल 125 6350 7100 6800
पुर्णा पिवळा क्विंटल 51 6600 7131 7080
राजूरा पिवळा क्विंटल 71 5305 6935 6752
भिवापूर पिवळा क्विंटल 230 5700 7055 6800
काटोल पिवळा क्विंटल 89 5000 6625 6050
मांढळ पिवळा क्विंटल 1 6600 6600 6600
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 76 5800 6785 6300
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 69 6900 7200 7100
देवणी पिवळा क्विंटल 64 6730 7370 7050
बोरी पिवळा क्विंटल 40 6900 7000 6950
27/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 100 5000 7100 6050
येवला क्विंटल 97 5000 7269 7200
लासलगाव क्विंटल 804 3000 7350 7260
शहादा क्विंटल 7 6902 6951 6902
औरंगाबाद क्विंटल 60 6000 6900 6450
माजलगाव क्विंटल 320 6000 6925 6800
चंद्रपूर क्विंटल 93 6900 7115 7070
नंदूरबार क्विंटल 41 6000 7126 6550
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 6902 6902 6902
उदगीर क्विंटल 5200 7130 7150 7140
कारंजा क्विंटल 3500 6650 7175 7010
श्रीरामपूर क्विंटल 22 7200 7400 7300
लासूर स्टेशन क्विंटल 57 6700 6900 6800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 715 6961 7276 7000
रिसोड क्विंटल 4500 6450 7250 6850
लोहा क्विंटल 17 6700 7125 7060
तुळजापूर क्विंटल 175 6500 7000 6800
मानोरा क्विंटल 305 6400 7177 6583
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 115 6500 7100 6700
राहता क्विंटल 36 6796 7200 7150
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 7000 7025 7025
अमरावती लोकल क्विंटल 3205 6750 7100 6925
नागपूर लोकल क्विंटल 566 6300 7334 7076
मनमाड लोकल क्विंटल 3 2501 7100 6000
हिंगोली लोकल क्विंटल 599 6650 7166 6908
कोपरगाव लोकल क्विंटल 230 6351 7124 7037
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 205 7000 7200 7100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 274 5056 7337 7280
लातूर पिवळा क्विंटल 11789 6701 7350 7260
जालना पिवळा क्विंटल 1290 5800 7700 7200
अकोला पिवळा क्विंटल 1645 6550 7330 7000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1184 6005 7200 6603
मालेगाव पिवळा क्विंटल 7 6599 7100 7091
आर्वी पिवळा क्विंटल 235 6400 7150 6950
चिखली पिवळा क्विंटल 594 6900 7176 7038
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2980 6300 7325 6740
बीड पिवळा क्विंटल 54 6500 7100 6883
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 6850 7250 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 6800 7350 7000
वर्धा पिवळा क्विंटल 74 6650 7185 6850
भोकर पिवळा क्विंटल 33 5003 7029 6018
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 276 6900 7200 7050
जिंतूर पिवळा क्विंटल 64 7000 7200 7150
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1800 6750 7075 6905
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 30 6500 6800 6700
खामगाव पिवळा क्विंटल 3440 6500 7200 6850
मलकापूर पिवळा क्विंटल 215 5800 6950 6320
सावनेर पिवळा क्विंटल 5 5700 5900 5900
शेवगाव पिवळा क्विंटल 25 7000 7000 7000
गेवराई पिवळा क्विंटल 124 6251 6950 6600
परतूर पिवळा क्विंटल 38 6751 7100 7025
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 42 7200 7500 7300
मनवत पिवळा क्विंटल 259 6460 7100 6800
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 600 5000 8325 7500
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 25 6900 7000 7000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 20 6900 6900 6900
नांदगाव पिवळा क्विंटल 7 5551 7175 7001
तासगाव पिवळा क्विंटल 29 6550 6700 6680
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 80 6951 7349 7250
औसा पिवळा क्विंटल 943 6500 7281 7180
चाकूर पिवळा क्विंटल 55 6800 7092 7020
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 160 7100 7190 7145
उमरी पिवळा क्विंटल 22 7100 7300 7200
मुरुम पिवळा क्विंटल 130 6500 7151 6826
उमरगा पिवळा क्विंटल 7 7000 7000 7000
सेनगाव पिवळा क्विंटल 100 6400 7100 6800
पालम पिवळा क्विंटल 22 7051 7051 7051
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1266 5100 7230 7100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 567 6500 7150 7050
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 6400 6600 6500
राजूरा पिवळा क्विंटल 107 6840 7175 6991
काटोल पिवळा क्विंटल 88 5000 6900 6400
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 95 5600 6850 6350
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 145 6000 6750 6250
सिंदी पिवळा क्विंटल 50 6570 7165 6800
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 111 6700 7152 6950
देवणी पिवळा क्विंटल 43 7200 7380 7290
26/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 96 6000 7100 6550
लासलगाव क्विंटल 910 3000 7400 7290
शहादा क्विंटल 13 7001 7226 7001
औरंगाबाद क्विंटल 18 6500 6900 6700
माजलगाव क्विंटल 316 5000 7000 6900
चंद्रपूर क्विंटल 255 6970 7240 7100
नंदूरबार क्विंटल 15 6601 7180 6825
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 38 6000 6900 6500
उदगीर क्विंटल 4000 7200 7240 7220
श्रीरामपूर क्विंटल 25 7000 7500 7250
लासूर स्टेशन क्विंटल 61 6400 6950 6856
परळी-वैजनाथ क्विंटल 575 7000 7226 7200
कन्न्ड क्विंटल 3 6700 6800 6750
तुळजापूर क्विंटल 225 6800 7200 7150
मानोरा क्विंटल 219 6000 7241 6758
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 175 6300 7000 6500
राहता क्विंटल 1 7203 7203 7203
सोलापूर लोकल क्विंटल 78 6005 7205 7165
अमरावती लोकल क्विंटल 3394 6750 7200 6975
अमळनेर लोकल क्विंटल 30 6500 6900 6900
हिंगोली लोकल क्विंटल 480 6805 7276 7040
कोपरगाव लोकल क्विंटल 272 6501 7155 7001
मेहकर लोकल क्विंटल 670 6500 7330 6900
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 232 5001 7350 7311
बारामती पिवळा क्विंटल 205 6300 7091 7040
लातूर पिवळा क्विंटल 19028 7030 7400 7350
जालना पिवळा क्विंटल 1806 6500 7300 7150
अकोला पिवळा क्विंटल 921 6700 7270 7000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 438 6500 7230 6865
मालेगाव पिवळा क्विंटल 31 4300 7125 7071
आर्वी पिवळा क्विंटल 305 6400 7350 7100
चिखली पिवळा क्विंटल 1097 6800 7212 7008
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3305 6300 7320 6755
बीड पिवळा क्विंटल 179 6500 7300 6956
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 6850 7250 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 6800 7350 7000
पैठण पिवळा क्विंटल 8 5900 5900 5900
उमरेड पिवळा क्विंटल 1054 6500 7420 7350
वर्धा पिवळा क्विंटल 132 6800 7160 7000
भोकर पिवळा क्विंटल 5 6900 7011 6960
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 318 6800 7200 7000
जिंतूर पिवळा क्विंटल 68 7000 7290 7221
खामगाव पिवळा क्विंटल 4820 6600 7200 6900
मलकापूर पिवळा क्विंटल 298 6855 7150 7000
सावनेर पिवळा क्विंटल 5 6400 6400 6400
जामखेड पिवळा क्विंटल 64 6000 6800 6400
शिरपूर पिवळा क्विंटल 18 5200 7200 5698
गेवराई पिवळा क्विंटल 95 6500 6949 6700
परतूर पिवळा क्विंटल 66 6940 7200 7120
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 41 7200 7500 7300
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 600 6405 8155 7255
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 17 6000 7100 7100
लोणार पिवळा क्विंटल 1600 6900 7100 7000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 75 4100 6600 6000
धरणगाव पिवळा क्विंटल 9 3175 6825 6780
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 7190 7190 7190
तासगाव पिवळा क्विंटल 29 6500 6850 6670
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 160 6660 7290 7200
केज पिवळा क्विंटल 115 5500 7332 7200
चाकूर पिवळा क्विंटल 110 6831 7174 7065
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 945 6900 7601 7200
मुरुम पिवळा क्विंटल 206 6300 7172 6736
उमरगा पिवळा क्विंटल 16 6901 7176 7100
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 25 7000 7200 7100
बसमत पिवळा क्विंटल 489 6890 7390 7156
सेनगाव पिवळा क्विंटल 110 6400 7000 6800
पुर्णा पिवळा क्विंटल 110 6790 7200 7191
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1771 5500 7290 7100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 964 6700 7150 7000
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 6400 6600 6500
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 220 6400 6600 6500
राजूरा पिवळा क्विंटल 53 6875 7100 7046
काटोल पिवळा क्विंटल 80 4000 6971 6350
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 125 4900 6985 6400
पुलगाव पिवळा क्विंटल 63 6825 7130 6925
सिंदी पिवळा क्विंटल 114 6580 7400 7100
देवणी पिवळा क्विंटल 56 7240 7401 7320
बोरी पिवळा क्विंटल 15 4000 7110 7110
25/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 128 6300 7100 6700
येवला क्विंटल 50 6500 7379 7350
लासलगाव क्विंटल 564 3900 7390 7330
शहादा क्विंटल 27 6902 7284 6902
औरंगाबाद क्विंटल 49 6500 7020 6760
चंद्रपूर क्विंटल 211 7150 7300 7275
नंदूरबार क्विंटल 53 6781 7250 7000
कारंजा क्विंटल 3500 6850 7275 7160
श्रीरामपूर क्विंटल 2 7200 7200 7200
इंदापूर क्विंटल 4 6700 6800 6800
लासूर स्टेशन क्विंटल 76 6300 7001 6800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 735 6961 7276 7125
तुळजापूर क्विंटल 160 7000 7200 7100
मानोरा क्विंटल 353 5500 7200 6783
मोर्शी क्विंटल 215 6000 7000 6500
राहता क्विंटल 45 7150 7212 7180
सोलापूर लोकल क्विंटल 56 5400 7305 7150
अमरावती लोकल क्विंटल 2845 6750 7187 6968
नागपूर लोकल क्विंटल 308 6400 7268 7051
मनमाड लोकल क्विंटल 3 6151 7122 6951
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 6825 7281 7053
कोपरगाव लोकल क्विंटल 83 6800 7215 7152
मेहकर लोकल क्विंटल 780 6500 7250 6900
ताडकळस नं. १ क्विंटल 86 7150 7200 7165
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 234 5700 7429 7400
लातूर पिवळा क्विंटल 18052 7071 7380 7200
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 850 7000 7390 7200
जालना पिवळा क्विंटल 1350 5850 7350 7150
अकोला पिवळा क्विंटल 782 6500 7240 7100
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 436 6500 7240 6870
मालेगाव पिवळा क्विंटल 17 7086 7126 7086
आर्वी पिवळा क्विंटल 206 6450 7395 7150
चिखली पिवळा क्विंटल 1094 6800 7225 7012
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2417 6400 7395 7010
बीड पिवळा क्विंटल 70 6699 7150 6946
वाशीम पिवळा क्विंटल 2300 6850 7269 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 2400 6850 7269 7000
वर्धा पिवळा क्विंटल 100 6725 7175 7000
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 309 6800 7200 7000
जिंतूर पिवळा क्विंटल 183 7000 7345 7200
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1105 6885 7280 7110
खामगाव पिवळा क्विंटल 2808 6600 7200 6900
मलकापूर पिवळा क्विंटल 227 5800 7205 6760
जामखेड पिवळा क्विंटल 49 6000 7000 6500
शिरपूर पिवळा क्विंटल 14 6150 6940 6940
गेवराई पिवळा क्विंटल 42 6200 6949 6700
परतूर पिवळा क्विंटल 6 6816 7073 6950
मनवत पिवळा क्विंटल 304 5600 7200 6900
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 400 5800 8105 7355
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 3 6000 7000 7000
लोणार पिवळा क्विंटल 1100 6800 7220 7010
नांदगाव पिवळा क्विंटल 18 5750 7103 6901
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 550 6977 7330 7250
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 387 6600 7200 6950
केज पिवळा क्विंटल 77 6800 7300 7200
चाकूर पिवळा क्विंटल 50 6870 7202 7152
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 101 7000 7275 7137
उमरी पिवळा क्विंटल 30 7100 7300 7200
मुरुम पिवळा क्विंटल 150 6390 7200 6795
उमरगा पिवळा क्विंटल 24 6400 7101 6851
सेनगाव पिवळा क्विंटल 160 6500 7200 7000
पाथरी पिवळा क्विंटल 29 6400 7000 6701
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1283 5000 7405 7300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 532 6750 7250 7150
राजूरा पिवळा क्विंटल 289 6750 7200 7038
काटोल पिवळा क्विंटल 38 4950 6850 5950
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 130 5800 6810 6350
पुलगाव पिवळा क्विंटल 45 7205 7205 7205
बोरी पिवळा क्विंटल 6 6450 7175 7175
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर