Soybean bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

Soybean bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 233 3000 6330 6180
माजलगाव क्विंटल 228 5625 6226 6051
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 5601 5601 5601
उदगीर क्विंटल 510 6300 6366 6333
कारंजा क्विंटल 2000 5850 6395 6125
अचलपूर क्विंटल 15 5900 6100 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 16 4600 5500 5200
सेलु क्विंटल 110 5500 6250 6000
अमरावती लोकल क्विंटल 1932 5950 6200 6075
हिंगोली लोकल क्विंटल 325 5825 6262 6043
कोपरगाव लोकल क्विंटल 164 5000 6185 6130
मेहकर लोकल क्विंटल 1030 5500 6360 6100
जालना पिवळा क्विंटल 1211 5450 6275 6150
अकोला पिवळा क्विंटल 2088 5525 6250 6100
आर्वी पिवळा क्विंटल 45 5300 6150 5800
चिखली पिवळा क्विंटल 683 5750 6221 5986
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 937 5600 6430 6000
बीड पिवळा क्विंटल 38 5886 6250 6111
भोकर पिवळा क्विंटल 7 5300 6000 5650
जामखेड पिवळा क्विंटल 43 5000 6000 5500
गेवराई पिवळा क्विंटल 23 5850 6120 6000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 21 6300 6500 6400
साक्री पिवळा क्विंटल 5 6055 6055 6055
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 400 5600 6380 6250
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 101 6250 6350 6300
उमरगा पिवळा क्विंटल 12 5700 6100 6000
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 24 5870 6150 6010
29/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 78 5800 6300 6050
येवला क्विंटल 161 5000 6275 6200
लासलगाव क्विंटल 1190 3000 6290 6240
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 409 3000 6295 6151
माजलगाव क्विंटल 325 5300 6200 6100
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 5000 6001 5500
सिल्लोड क्विंटल 8 5700 5900 5800
उदगीर क्विंटल 790 6250 6350 6300
कारंजा क्विंटल 3000 5825 6340 6140
अचलपूर क्विंटल 100 5800 6000 5900
श्रीरामपूर क्विंटल 25 5000 6100 5800
लासूर स्टेशन क्विंटल 34 5000 6051 5800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 600 6175 6299 6200
वैजापूर क्विंटल 23 6000 6175 6095
तुळजापूर क्विंटल 115 6000 6200 6100
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 56 4900 5900 5600
राहता क्विंटल 5 6000 6190 6100
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 5850 5850 5850
सोलापूर काळा क्विंटल 7 5800 6250 6250
अमरावती लोकल क्विंटल 3117 5750 6140 5945
सांगली लोकल क्विंटल 125 6000 6500 6250
परभणी लोकल क्विंटल 85 6000 6250 6100
हिंगोली लोकल क्विंटल 50 5800 6240 6020
कोपरगाव लोकल क्विंटल 450 5454 6170 6052
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 367 5656 6511 6375
पातूर पांढरा क्विंटल 36 5700 6200 5894
बारामती पिवळा क्विंटल 357 5701 6250 6090
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 70 5100 6170 6000
जालना पिवळा क्विंटल 1072 5700 6200 6100
अकोला पिवळा क्विंटल 1576 5400 6235 6000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 457 5800 6160 5980
आर्वी पिवळा क्विंटल 95 5300 6100 5800
चिखली पिवळा क्विंटल 531 5850 6251 6050
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1317 5800 6450 6210
बीड पिवळा क्विंटल 220 4800 6300 6075
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 5500 6225 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 5450 6300 6000
पैठण पिवळा क्विंटल 6 5795 5795 5795
वर्धा पिवळा क्विंटल 16 5510 5760 5625
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1410 5910 6320 6225
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 60 5000 5900 5500
खामगाव पिवळा क्विंटल 2176 5500 6165 5832
मलकापूर पिवळा क्विंटल 35 5800 6100 6025
दिग्रस पिवळा क्विंटल 100 6200 6350 6285
वणी पिवळा क्विंटल 271 5875 6300 6000
जामखेड पिवळा क्विंटल 11 5000 5700 5350
गेवराई पिवळा क्विंटल 26 5500 6076 5900
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 25 6200 6400 6200
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 4 5800 6100 6000
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 350 5400 6400 6250
मंठा पिवळा क्विंटल 14 6025 6150 6100
चाकूर पिवळा क्विंटल 18 5811 6575 6190
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 93 6250 6300 6275
मुरुम पिवळा क्विंटल 160 5455 6169 5812
उमरगा पिवळा क्विंटल 20 5801 6000 6000
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 100 6500 6700 6600
पालम पिवळा क्विंटल 22 6151 6151 6151
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2250 5500 6405 6200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 579 5550 6195 5900
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 32 5950 6100 6025
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 158 6150 6230 6200
चिमुर पिवळा क्विंटल 50 5900 6000 5950
काटोल पिवळा क्विंटल 72 5211 6181 5550
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 25 5500 6010 5700
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 567 5620 6150 5950
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 30 6150 6200 6180
28/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 26 5800 6000 5900
येवला क्विंटल 77 4000 6175 6100
लासलगाव क्विंटल 302 3000 6311 6252
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 226 3000 6202 6150
बार्शी क्विंटल 173 5750 6000 5900
औरंगाबाद क्विंटल 32 5800 6001 5900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 5700 5700 5700
पाचोरा क्विंटल 130 5730 6171 5911
सिल्लोड क्विंटल 120 5700 5900 5800
कारंजा क्विंटल 4000 5850 6305 6155
अचलपूर क्विंटल 530 5500 6150 5825
श्रीरामपूर क्विंटल 10 6150 6150 6150
लासूर स्टेशन क्विंटल 13 5551 5800 5600
वैजापूर क्विंटल 18 5895 6020 5950
मोर्शी क्विंटल 196 5800 6100 5950
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 21 4900 5600 5400
राहता क्विंटल 24 6000 6170 6100
सोलापूर काळा क्विंटल 11 6330 6330 6330
अमरावती लोकल क्विंटल 3291 5800 6150 5975
परभणी लोकल क्विंटल 72 6000 6200 6100
नागपूर लोकल क्विंटल 370 5400 6111 5933
कोपरगाव लोकल क्विंटल 226 5201 6150 6051
मेहकर लोकल क्विंटल 1020 5500 6300 6000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 245 5200 6471 6425
जालना पिवळा क्विंटल 611 5500 6150 6050
अकोला पिवळा क्विंटल 1769 5455 6095 5995
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 327 5500 6150 5825
अकोट पिवळा क्विंटल 485 5365 6040 6000
चिखली पिवळा क्विंटल 415 5750 6200 5975
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1960 5800 6390 6005
उमरेड पिवळा क्विंटल 2127 5000 6200 6100
वर्धा पिवळा क्विंटल 40 5525 5800 5650
खामगाव पिवळा क्विंटल 1841 5400 6150 5775
मलकापूर पिवळा क्विंटल 127 5410 6100 5900
दिग्रस पिवळा क्विंटल 121 5965 6345 6285
वणी पिवळा क्विंटल 194 5990 6150 6000
जामखेड पिवळा क्विंटल 17 5000 5800 5400
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 24 6200 6400 6200
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 48 4900 6070 5801
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 12 5911 6111 5999
साक्री पिवळा क्विंटल 6 5000 5000 5000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 4200 6021 5701
औसा पिवळा क्विंटल 169 6401 6512 6488
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 95 6200 6400 6300
सेनगाव पिवळा क्विंटल 82 5500 5850 5650
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1844 5200 6400 6200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 668 5500 6150 5850
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 79 5770 6050 5910
नांदूरा पिवळा क्विंटल 160 5400 6150 6150
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 324 6180 6265 6230
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 260 5700 5900 5800
काटोल पिवळा क्विंटल 57 5400 6141 5800
27/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 91 5800 6300 6050
येवला क्विंटल 98 4000 6138 6091
लासलगाव क्विंटल 937 3000 6112 6080
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 450 3000 6202 6126
बार्शी क्विंटल 255 4300 6275 6050
औरंगाबाद क्विंटल 18 4400 6050 5225
माजलगाव क्विंटल 397 5500 6000 5900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 4200 6000 5700
पाचोरा क्विंटल 180 5775 6046 5911
सिल्लोड क्विंटल 8 5700 5800 5800
उदगीर क्विंटल 715 6230 6300 6265
कारंजा क्विंटल 3500 5850 6195 6025
अचलपूर क्विंटल 55 5750 6100 5925
श्रीरामपूर क्विंटल 24 5500 6175 5750
लासूर स्टेशन क्विंटल 42 5576 5900 5800
कन्न्ड क्विंटल 3 4900 5000 4950
वैजापूर क्विंटल 18 5790 5990 5885
तुळजापूर क्विंटल 165 6000 6125 6100
राहता क्विंटल 29 6011 6131 6100
सोलापूर लोकल क्विंटल 19 6060 6135 6060
अमरावती लोकल क्विंटल 3420 5750 6100 5925
परभणी लोकल क्विंटल 25 6000 6100 6050
नागपूर लोकल क्विंटल 345 5300 6000 5825
अमळनेर लोकल क्विंटल 4 5400 5400 5400
मनमाड लोकल क्विंटल 3 4000 4000 4000
हिंगोली लोकल क्विंटल 208 5790 6183 5986
कोपरगाव लोकल क्विंटल 519 5000 6075 5949
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 110 6100 6300 6200
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 450 5800 6300 6251
लातूर पिवळा क्विंटल 5864 6000 6380 6330
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 114 6201 6201 6201
जालना पिवळा क्विंटल 1294 5350 6100 6000
अकोला पिवळा क्विंटल 1332 5200 6045 5800
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 270 5400 6150 5775
मालेगाव पिवळा क्विंटल 1 6021 6021 6021
आर्वी पिवळा क्विंटल 80 5300 6100 5750
चिखली पिवळा क्विंटल 705 5600 6151 5875
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3835 4300 4725 4530
बीड पिवळा क्विंटल 32 5500 6171 6007
वाशीम पिवळा क्विंटल 2200 5500 6130 5800
पैठण पिवळा क्विंटल 6 5900 5900 5900
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 6 4000 5500 4800
वर्धा पिवळा क्विंटल 24 5575 5900 5750
भोकर पिवळा क्विंटल 23 5903 6009 5956
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 197 5800 6000 5900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 93 5925 6151 6075
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1650 5850 6045 5925
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 80 5000 5850 5500
खामगाव पिवळा क्विंटल 3730 5500 6150 5825
मलकापूर पिवळा क्विंटल 390 5125 6045 5825
दिग्रस पिवळा क्विंटल 76 5600 6205 6085
वणी पिवळा क्विंटल 190 5655 6095 5800
शिरपूर पिवळा क्विंटल 9 5950 6001 6001
गेवराई पिवळा क्विंटल 19 5100 5881 5600
परतूर पिवळा क्विंटल 21 5860 6050 5925
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 25 6200 6400 6200
मनवत पिवळा क्विंटल 108 5880 6100 5900
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 96 5926 6001 5981
वरोरा पिवळा क्विंटल 11 4400 5650 5500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 5 5200 6045 5851
गंगापूर पिवळा क्विंटल 3 5200 5200 5200
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 260 5600 6381 6250
केज पिवळा क्विंटल 91 5800 6200 6100
औसा पिवळा क्विंटल 290 6101 6391 6318
निलंगा पिवळा क्विंटल 30 6000 6300 6200
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 142 6130 6225 6177
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 312 5000 6475 6200
मुरुम पिवळा क्विंटल 140 5750 6100 5925
उमरगा पिवळा क्विंटल 18 6000 6181 6100
बसमत पिवळा क्विंटल 23 6000 6050 6025
सेनगाव पिवळा क्विंटल 90 5400 5800 5650
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2412 5000 6300 6150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 592 5400 6115 6000
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 114 5875 6025 5950
नांदूरा पिवळा क्विंटल 175 5100 6000 6000
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 298 5960 6040 6000
काटोल पिवळा क्विंटल 130 3900 6041 5000
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 45 5000 5900 5400
सिंदी पिवळा क्विंटल 84 5600 6000 5765
26/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 66 5900 6000 5950
लासलगाव क्विंटल 894 4000 6040 5980
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 303 3000 6205 6151
बार्शी क्विंटल 164 5800 6250 6000
चंद्रपूर क्विंटल 108 5600 5900 5775
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 24 4601 6070 5800
पाचोरा क्विंटल 65 5712 5851 5751
सिल्लोड क्विंटल 45 5700 5900 5800
उदगीर क्विंटल 450 6150 6225 6187
कारंजा क्विंटल 5000 5750 6070 5940
अचलपूर क्विंटल 55 6000 6100 6050
लासूर स्टेशन क्विंटल 24 5400 5900 5800
कन्न्ड क्विंटल 1 4800 5000 4900
वैजापूर क्विंटल 14 5725 5910 5840
तुळजापूर क्विंटल 90 5900 6050 6000
मानोरा क्विंटल 86 4700 6100 5385
राहता क्विंटल 29 5700 6121 6050
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 5500 6020 5500
अमरावती लोकल क्विंटल 3114 5700 5965 5832
नागपूर लोकल क्विंटल 421 5275 6010 5826
हिंगोली लोकल क्विंटल 202 5800 6140 5970
कोपरगाव लोकल क्विंटल 335 5100 6080 5911
मेहकर लोकल क्विंटल 1350 5500 6200 6000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 378 5500 6300 6150
लातूर पिवळा क्विंटल 5746 6000 6341 6275
जालना पिवळा क्विंटल 1212 5300 6075 6000
अकोला पिवळा क्विंटल 590 5100 5955 5850
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 409 5845 6100 5972
परभणी पिवळा क्विंटल 80 5800 6000 5900
मालेगाव पिवळा क्विंटल 15 4799 6000 5400
आर्वी पिवळा क्विंटल 80 5300 6050 5700
चिखली पिवळा क्विंटल 801 5630 6100 5865
बीड पिवळा क्विंटल 45 5401 6050 5922
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 5500 6015 5800
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 150 5450 6000 5850
पैठण पिवळा क्विंटल 10 5786 5786 5786
वर्धा पिवळा क्विंटल 14 5525 5700 5625
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 175 5800 6000 5900
खामगाव पिवळा क्विंटल 3738 5500 6000 5750
मलकापूर पिवळा क्विंटल 159 5225 5950 5611
सावनेर पिवळा क्विंटल 3 5880 5880 5880
जामखेड पिवळा क्विंटल 19 5000 5800 5400
शिरपूर पिवळा क्विंटल 2 5801 5801 5801
गेवराई पिवळा क्विंटल 26 5776 5871 5840
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 142 4725 6000 5550
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 600 5300 6040 5750
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 6 5650 5800 5800
वरोरा पिवळा क्विंटल 20 5600 5700 5650
नांदगाव पिवळा क्विंटल 22 5201 5876 5651
गंगापूर पिवळा क्विंटल 3 4150 4150 4150
औसा पिवळा क्विंटल 79 6221 6339 6293
निलंगा पिवळा क्विंटल 20 5900 6250 6100
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 64 6064 6151 6107
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 148 5600 6251 6015
मुरुम पिवळा क्विंटल 42 5500 5851 5676
उमरगा पिवळा क्विंटल 13 5000 6000 5950
सेनगाव पिवळा क्विंटल 87 5500 5800 5650
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 510 5500 6115 6000
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1660 5100 6215 6100
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 120 5745 5975 5760
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 166 5990 6050 6020
काटोल पिवळा क्विंटल 220 5000 6200 5500
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 93 5000 5900 5500
25/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 49 5500 6100 5800
येवला क्विंटल 64 5775 6050 6035
लासलगाव क्विंटल 730 4500 6190 6090
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 302 3000 6160 6075
बार्शी क्विंटल 84 6000 6000 6000
माजलगाव क्विंटल 339 5500 5951 5850
चंद्रपूर क्विंटल 34 5775 5850 5785
नंदूरबार क्विंटल 2 6114 6114 6114
पाचोरा क्विंटल 65 5815 5950 5851
सिल्लोड क्विंटल 7 5700 5900 5800
अचलपूर क्विंटल 100 5700 6000 5850
श्रीरामपूर क्विंटल 1 5900 5900 5900
लासूर स्टेशन क्विंटल 36 5600 5875 5750
परळी-वैजनाथ क्विंटल 500 5800 6126 5951
तुळजापूर क्विंटल 185 5900 6025 6000
मानोरा क्विंटल 451 4501 6300 5665
मोर्शी क्विंटल 198 5500 6900 6200
राहता क्विंटल 19 6011 6124 6050
सोलापूर लोकल क्विंटल 26 5995 6055 6045
अमरावती लोकल क्विंटल 2670 5750 5951 5850
परभणी लोकल क्विंटल 53 5800 6100 6000
अमळनेर लोकल क्विंटल 3 5551 5551 5551
मनमाड लोकल क्विंटल 7 3999 5931 5780
हिंगोली लोकल क्विंटल 188 5650 6100 5875
कोपरगाव लोकल क्विंटल 229 5000 6076 5940
मेहकर लोकल क्विंटल 1350 5500 6200 6000
जावळा-बाजार नं. १ क्विंटल 85 6100 6300 6200
ताडकळस नं. १ क्विंटल 38 5900 6150 6100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 301 5501 6164 6130
लातूर पिवळा क्विंटल 7463 6000 6340 6250
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 260 5450 6080 6000
जालना पिवळा क्विंटल 959 5200 6050 6000
अकोला पिवळा क्विंटल 1083 5200 6100 5850
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 335 5500 6000 5750
मालेगाव पिवळा क्विंटल 7 5800 5900 5850
आर्वी पिवळा क्विंटल 105 5300 6050 5600
चिखली पिवळा क्विंटल 1090 5701 6101 5901
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1903 5600 6200 5920
बीड पिवळा क्विंटल 24 5700 6000 5884
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 5500 6050 5800
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 150 5500 6000 5800
वर्धा पिवळा क्विंटल 19 5125 5725 5550
भोकर पिवळा क्विंटल 1 5903 5903 5903
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 137 5700 5900 5800
जिंतूर पिवळा क्विंटल 92 6000 6125 6075
खामगाव पिवळा क्विंटल 3503 5600 6000 5800
मलकापूर पिवळा क्विंटल 242 5250 5980 5700
दिग्रस पिवळा क्विंटल 102 5850 6170 6085
वणी पिवळा क्विंटल 165 5500 6050 5800
जामखेड पिवळा क्विंटल 20 5000 5700 5350
शेवगाव पिवळा क्विंटल 5 5500 5500 5500
शिरपूर पिवळा क्विंटल 4 4950 5775 5425
गेवराई पिवळा क्विंटल 20 5175 5880 5700
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 21 6200 6500 6200
मनवत पिवळा क्विंटल 125 5800 6020 5900
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 251 5450 5950 5741
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 400 4570 6000 5725
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 1 5900 5900 5900
लोणार पिवळा क्विंटल 450 5800 6090 5945
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 10 5700 6000 5800
नांदगाव पिवळा क्विंटल 28 4801 5890 5701
गंगापूर पिवळा क्विंटल 6 5300 5940 5745
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 230 5650 6300 6150
केज पिवळा क्विंटल 133 5300 6100 6000
औसा पिवळा क्विंटल 202 5901 6312 6253
निलंगा पिवळा क्विंटल 120 5900 6275 6100
चाकूर पिवळा क्विंटल 45 5551 6184 6150
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 173 6051 6151 6101
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 310 4400 6541 6200
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 172 6300 6600 6450
सेनगाव पिवळा क्विंटल 90 5500 6100 5800
पाथरी पिवळा क्विंटल 17 5500 5800 5750
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2017 5000 6250 5975
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 771 5450 6025 5900
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 86 5635 5855 5745
नांदूरा पिवळा क्विंटल 110 5275 5940 5940
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 186 5960 6075 6000
उमरखेड पिवळा क्विंटल 50 5800 6000 5900
काटोल पिवळा क्विंटल 100 5500 6101 5800
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 80 5000 5900 5500
सिंदी पिवळा क्विंटल 83 5450 5875 5680
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 506 5450 6000 5890
24/07/2022
सिल्लोड क्विंटल 18 5800 5900 5900
उदगीर क्विंटल 675 6180 6240 6210
शिरुर क्विंटल 1 5700 5700 5700
कंधार नं. १ क्विंटल 31 6300 6500 6400
जावळा-बाजार नं. १ क्विंटल 105 6000 6300 6200
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 50 5000 5800 5400
शेवगाव पिवळा क्विंटल 5 5500 5500 5500
औसा पिवळा क्विंटल 205 6052 6301 6262
बाळापूर पिवळा क्विंटल 305 5700 6100 5900
उमरखेड पिवळा क्विंटल 70 5800 6000 5900
भिवापूर पिवळा क्विंटल 230 5100 5875 5485
काटोल पिवळा क्विंटल 58 4050 6141 5050
23/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 63 5700 6011 5855
येवला क्विंटल 72 4500 6041 6000
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 208 3000 6060 5900
बार्शी क्विंटल 323 5100 6250 5800
औरंगाबाद क्विंटल 23 5500 6000 5750
माजलगाव क्विंटल 58 5751 5950 5850
पाचोरा क्विंटल 4 5000 5751 5511
उदगीर क्विंटल 480 6150 6180 6165
श्रीरामपूर क्विंटल 3 5800 5800 5800
लासूर स्टेशन क्विंटल 25 5000 5870 5800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 100 5901 6121 6045
रिसोड क्विंटल 1800 5565 6125 5800
शिरुर क्विंटल 2 4000 5600 5600
कन्न्ड क्विंटल 1 5000 5300 5200
वैजापूर क्विंटल 30 5800 5900 5850
तुळजापूर क्विंटल 85 5800 6100 6000
राहता क्विंटल 27 6000 6111 6050
धुळे हायब्रीड क्विंटल 18 5800 5800 5800
सोलापूर लोकल क्विंटल 34 6055 6150 6095
अमरावती लोकल क्विंटल 1503 5700 5951 5825
परभणी लोकल क्विंटल 115 5850 6110 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 177 5200 5900 5725
अमळनेर लोकल क्विंटल 3 5600 5600 5600
हिंगोली लोकल क्विंटल 199 5600 6090 5845
कोपरगाव लोकल क्विंटल 429 5000 6025 5941
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 259 4000 6200 6150
वडूज पांढरा क्विंटल 15 6100 6200 6150
पातूर पांढरा क्विंटल 73 5500 5800 5730
जालना पिवळा क्विंटल 880 5500 6100 6000
अकोला पिवळा क्विंटल 1707 5400 6150 5900
मालेगाव पिवळा क्विंटल 13 5299 5960 5800
चोपडा पिवळा क्विंटल 15 5863 5863 5863
चिखली पिवळा क्विंटल 632 5700 6000 5850
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 815 5600 6135 5820
बीड पिवळा क्विंटल 15 5151 6000 5576
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 5400 5900 5500
पैठण पिवळा क्विंटल 2 5675 5675 5675
उमरेड पिवळा क्विंटल 1214 5000 5945 5850
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 144 5385 6080 5960
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 6 5000 5800 5700
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 157 5700 5900 5800
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 500 5775 6025 5910
खामगाव पिवळा क्विंटल 2360 5300 6000 5650
मलकापूर पिवळा क्विंटल 28 5565 5900 5755
जामखेड पिवळा क्विंटल 31 5200 6000 5600
गेवराई पिवळा क्विंटल 20 5500 5780 5650
परतूर पिवळा क्विंटल 10 5801 6000 5950
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 150 5650 5925 5820
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 600 5300 6015 5700
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 3 6000 6000 6000
लोणार पिवळा क्विंटल 450 5800 6150 5975
नांदगाव पिवळा क्विंटल 4 5880 5900 5890
गंगापूर पिवळा क्विंटल 6 5300 5870 5673
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 352 6000 6230 6115
निलंगा पिवळा क्विंटल 65 5800 6280 6100
चाकूर पिवळा क्विंटल 10 5951 6111 6091
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 153 6050 6150 6100
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 261 4650 6376 6160
सेनगाव पिवळा क्विंटल 77 5400 6100 5850
पाथरी पिवळा क्विंटल 8 5400 5700 5650
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 55 5650 5900 5775
नांदूरा पिवळा क्विंटल 150 5000 5961 5961
शेगाव पिवळा क्विंटल 5 5700 6050 5900
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 115 5960 6045 6020
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 5800 6000 5900