Soybean bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव

Soybean bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/06/2022
कारंजा क्विंटल 2500 5725 6450 6150
तुळजापूर क्विंटल 185 6000 6200 6100
नागपूर लोकल क्विंटल 345 5500 6400 6175
बीड पिवळा क्विंटल 62 4801 6155 6002
पैठण पिवळा क्विंटल 2 5800 5800 5800
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 38 6400 6600 6500
उमरखेड पिवळा क्विंटल 150 6700 7000 6800
03/06/2022
येवला क्विंटल 32 4000 6370 6251
लासलगाव क्विंटल 554 3800 6500 6440
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 216 3000 6386 6200
औरंगाबाद क्विंटल 4 5500 6000 5750
माजलगाव क्विंटल 417 5300 6200 5300
सिल्लोड क्विंटल 20 6000 6200 6100
उदगीर क्विंटल 1700 6450 6490 6470
कारंजा क्विंटल 2500 5750 6350 6175
श्रीरामपूर क्विंटल 54 5800 6300 6000
लासूर स्टेशन क्विंटल 98 5000 6200 5750
तुळजापूर क्विंटल 155 6000 6200 6100
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 70 5100 6300 5400
राहता क्विंटल 31 5755 6350 6100
सोलापूर लोकल क्विंटल 60 5700 6380 6000
अमरावती लोकल क्विंटल 2994 5500 6200 5850
नागपूर लोकल क्विंटल 139 5250 6100 5888
अमळनेर लोकल क्विंटल 15 5000 5300 5300
कोपरगाव लोकल क्विंटल 275 5301 6599 6350
मेहकर लोकल क्विंटल 1350 5900 6350 6100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 88 4800 6429 6390
बारामती पिवळा क्विंटल 720 4800 6250 6040
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 210 5100 6400 6100
जालना पिवळा क्विंटल 2054 5000 6400 6250
अकोला पिवळा क्विंटल 1079 5900 6380 6200
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 525 5800 6335 6068
चोपडा पिवळा क्विंटल 7 4600 6200 6100
चिखली पिवळा क्विंटल 710 5800 7171 6485
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2402 6000 6465 6215
बीड पिवळा क्विंटल 58 5500 6170 5853
पैठण पिवळा क्विंटल 16 5691 6100 5851
वर्धा पिवळा क्विंटल 18 5650 6200 5850
भोकर पिवळा क्विंटल 11 5000 5900 5450
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1255 6150 6375 6285
खामगाव पिवळा क्विंटल 1981 5000 6250 5625
मलकापूर पिवळा क्विंटल 340 5875 6340 6060
वणी पिवळा क्विंटल 287 6005 6245 6100
जामखेड पिवळा क्विंटल 18 5000 5500 5250
शेवगाव पिवळा क्विंटल 47 5500 6000 6000
शेवगाव – भोदेगाव पिवळा क्विंटल 2 4500 4500 4500
गेवराई पिवळा क्विंटल 150 5600 6242 6000
परतूर पिवळा क्विंटल 38 5900 6250 6075
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 35 6400 6700 6500
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 28 5000 6200 6000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 19 5400 6000 5700
नांदगाव पिवळा क्विंटल 7 5270 6161 5701
तासगाव पिवळा क्विंटल 36 6450 6660 6570
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 360 5800 6800 6600
चाकूर पिवळा क्विंटल 50 4001 6248 6200
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 239 5000 6640 6292
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2452 5500 6700 6550
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 810 5800 6470 6275
उमरखेड पिवळा क्विंटल 40 6500 6800 6700
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 55 5500 6380 6000
काटोल पिवळा क्विंटल 75 3500 6021 5550
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 166 6000 6405 6200
सिंदी पिवळा क्विंटल 44 5450 6115 5800
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 152 4500 6360 6200
02/06/2022
येवला क्विंटल 24 5000 6361 6175
लासलगाव क्विंटल 674 3500 6488 6381
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 238 3000 6419 6275
औरंगाबाद क्विंटल 19 5050 6000 5525
माजलगाव क्विंटल 411 5500 6311 6200
चंद्रपूर क्विंटल 170 5955 6425 6320
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 6000 6500 6250
सिल्लोड क्विंटल 8 6000 6200 6100
उदगीर क्विंटल 1650 6550 6631 6590
कारंजा क्विंटल 3000 5710 6400 6225
श्रीरामपूर क्विंटल 54 5800 6350 6125
लासूर स्टेशन क्विंटल 132 5200 6100 5800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 125 6200 6511 6350
तुळजापूर क्विंटल 150 6000 6250 6150
मोर्शी क्विंटल 400 6000 6500 6250
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 6385 6385 6385
अमरावती लोकल क्विंटल 2634 5750 6250 6000
हिंगोली लोकल क्विंटल 445 6000 6400 6200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 152 5500 6699 6400
ताडकळस नं. १ क्विंटल 54 5100 6400 6250
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 149 4551 6456 6401
लातूर पिवळा क्विंटल 7147 6350 6782 6650
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 10 6551 6551 6551
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 160 5210 6545 6200
जालना पिवळा क्विंटल 1682 4700 6311 6250
अकोला पिवळा क्विंटल 1241 5930 6470 6250
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 336 5700 6390 6045
चिखली पिवळा क्विंटल 630 5650 7100 6375
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2134 6000 6465 6230
बीड पिवळा क्विंटल 107 5400 6250 5926
पैठण पिवळा क्विंटल 18 5500 6001 5700
उमरेड पिवळा क्विंटल 1859 5000 6640 6550
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 236 6000 6200 6100
खामगाव पिवळा क्विंटल 2320 5200 6350 5775
मलकापूर पिवळा क्विंटल 245 5885 6520 6130
दिग्रस पिवळा क्विंटल 51 5900 6320 6285
वणी पिवळा क्विंटल 206 6105 6330 6200
सावनेर पिवळा क्विंटल 1 5000 5000 5000
जामखेड पिवळा क्विंटल 30 5000 6000 5500
गेवराई पिवळा क्विंटल 98 5951 6200 6100
परतूर पिवळा क्विंटल 45 5900 6260 6073
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 32 6400 6700 6500
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 128 5750 6000 5860
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 11 5400 5781 5695
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 42 5000 6200 6000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 54 5900 6000 5950
नांदगाव पिवळा क्विंटल 12 4000 6201 5501
गंगापूर पिवळा क्विंटल 25 5700 5995 5852
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 290 6025 6980 6700
केज पिवळा क्विंटल 70 5500 6321 6200
चाकूर पिवळा क्विंटल 35 6151 6400 6298
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 233 6460 6540 6500
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 520 4500 6865 6500
उमरगा पिवळा क्विंटल 3 5511 7501 6000
सेनगाव पिवळा क्विंटल 90 6200 6300 6250
पाथरी पिवळा क्विंटल 100 3000 6051 5300
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2119 5100 6695 6450
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 414 5850 6540 6300
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 25 5751 6131 6000
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 100 6600 6800 6700
राजूरा पिवळा क्विंटल 158 5350 6350 5958
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 25 5500 6390 6000
काटोल पिवळा क्विंटल 83 3800 5911 4900
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 145 5900 6150 6000
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 45 6200 6700 6500
बोरी पिवळा क्विंटल 16 2500 6300 5840
01/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 178 5800 6200 6000
येवला क्विंटल 112 4000 6416 6351
लासलगाव क्विंटल 853 3000 6488 6420
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 159 3000 6415 6250
शहादा क्विंटल 2 6200 6200 6200
औरंगाबाद क्विंटल 4 5500 6000 5750
माजलगाव क्विंटल 486 5500 6370 6200
चंद्रपूर क्विंटल 212 6000 6400 6350
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 5300 6400 6000
सिल्लोड क्विंटल 26 6000 6100 6100
उदगीर क्विंटल 1250 6550 6670 6660
कारंजा क्विंटल 3000 6010 6575 6290
लासूर स्टेशन क्विंटल 128 5100 6100 5700
परळी-वैजनाथ क्विंटल 200 6051 6551 6351
सेलु क्विंटल 80 5710 6400 6100
तुळजापूर क्विंटल 110 6100 6325 6200
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 80 5100 6200 5500
राहता क्विंटल 11 6200 6390 6300
वडवणी क्विंटल 9 5600 6000 5800
धुळे हायब्रीड क्विंटल 8 6000 6000 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 6250 6420 6395
अमरावती लोकल क्विंटल 4419 5800 6271 6035
परभणी लोकल क्विंटल 108 6200 6400 6300
नागपूर लोकल क्विंटल 429 5500 6400 6175
मनमाड लोकल क्विंटल 4 4800 6091 5171
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 6000 6500 6250
कोपरगाव लोकल क्विंटल 364 5950 6675 6588
मेहकर लोकल क्विंटल 1550 6000 6565 6300
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 178 4001 6465 6421
लातूर पिवळा क्विंटल 4791 6100 6781 6670
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 150 5800 6540 6200
जालना पिवळा क्विंटल 1750 5200 6500 6300
अकोला पिवळा क्विंटल 1891 5500 6675 6200
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 107 5895 6400 6147
मालेगाव पिवळा क्विंटल 29 5800 6300 6100
चिखली पिवळा क्विंटल 670 5700 7180 6440
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2041 6000 6630 6310
बीड पिवळा क्विंटल 155 5600 6236 5975
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 6050 7100 6400
पैठण पिवळा क्विंटल 20 5751 5952 5900
वर्धा पिवळा क्विंटल 208 5550 6100 5800
भोकर पिवळा क्विंटल 48 5500 6359 5929
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 272 6000 6300 6150
खामगाव पिवळा क्विंटल 1240 5500 6700 6100
मलकापूर पिवळा क्विंटल 145 5800 6240 6050
दिग्रस पिवळा क्विंटल 100 5900 6435 6330
वणी पिवळा क्विंटल 249 5705 6305 6000
शिरपूर पिवळा क्विंटल 30 4000 6001 5900
गेवराई पिवळा क्विंटल 100 5600 6250 6000
परतूर पिवळा क्विंटल 89 6040 6330 6276
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 35 6400 6800 6700
मनवत पिवळा क्विंटल 383 5200 6300 6000
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 173 5700 6200 6050
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 50 6000 6300 6150
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 9 5650 6000 5800
नांदगाव पिवळा क्विंटल 8 5351 6250 6001
तासगाव पिवळा क्विंटल 40 6400 6600 6550
गंगापूर पिवळा क्विंटल 14 5000 5951 5725
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 150 6340 6600 6500
केज पिवळा क्विंटल 86 6000 6351 6200
औसा पिवळा क्विंटल 536 6001 6655 6596
चाकूर पिवळा क्विंटल 30 6152 7131 6300
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 517 5362 6792 6580
उमरगा पिवळा क्विंटल 23 6100 6401 6350
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1694 5200 6850 6500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 206 5800 6550 6400
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 75 6000 6200 6100
उमरखेड पिवळा क्विंटल 70 6700 7000 6900
राजूरा पिवळा क्विंटल 106 5000 6355 6115
काटोल पिवळा क्विंटल 50 4000 6125 5450
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 139 6000 6500 6300
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 79 6000 6220 6100
सिंदी पिवळा क्विंटल 70 5830 6235 6050
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1044 5850 6525 6350
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 120 6100 6600 6500
देवणी पिवळा क्विंटल 27 6550 6670 6610
31/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 105 5000 6300 5650
लासलगाव क्विंटल 940 3500 6552 6480
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 191 3000 6490 6300
जळगाव क्विंटल 48 5700 6025 6025
शहादा क्विंटल 24 5800 6276 5800
औरंगाबाद क्विंटल 63 5200 6250 5725
माजलगाव क्विंटल 851 5200 6319 6200
चंद्रपूर क्विंटल 175 5500 6395 6190
नंदूरबार क्विंटल 40 6225 6358 6325
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 15 5100 6100 5800
उदगीर क्विंटल 1070 6600 6611 6605
कारंजा क्विंटल 3500 5850 6490 6210
श्रीरामपूर क्विंटल 39 5700 6300 6100
लासूर स्टेशन क्विंटल 120 5100 6140 5800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 400 6051 6570 6301
कन्न्ड क्विंटल 21 6000 6051 6040
तुळजापूर क्विंटल 135 6000 6300 6200
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 118 5500 6300 5800
राहता क्विंटल 18 6300 6421 6350
धुळे हायब्रीड क्विंटल 43 5205 6360 6025
सोलापूर लोकल क्विंटल 95 6005 6465 6285
अमरावती लोकल क्विंटल 3228 5950 6394 6172
नागपूर लोकल क्विंटल 803 5600 6500 6275
अमळनेर लोकल क्विंटल 10 5400 5450 5450
हिंगोली लोकल क्विंटल 600 5900 6400 6150
कोपरगाव लोकल क्विंटल 142 6100 6551 6400
मेहकर लोकल क्विंटल 930 6000 6700 6400
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 166 5400 6491 6430
बारामती पिवळा क्विंटल 957 5000 6321 5900
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 520 5600 6595 6200
जालना पिवळा क्विंटल 2111 4300 8200 6300
अकोला पिवळा क्विंटल 1274 5700 6570 6300
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 496 6000 6445 6222
मालेगाव पिवळा क्विंटल 40 4700 6340 5980
चोपडा पिवळा क्विंटल 16 4875 5800 5800
आर्वी पिवळा क्विंटल 285 6000 6600 6200
चिखली पिवळा क्विंटल 700 6000 7000 6500
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3257 6100 6680 6365
बीड पिवळा क्विंटल 171 5901 6361 6208
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 6050 7100 6500
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 400 6650 6900 6800
पैठण पिवळा क्विंटल 4 5893 5893 5893
उमरेड पिवळा क्विंटल 738 5000 6600 6500
वर्धा पिवळा क्विंटल 63 5625 6300 6000
भोकर पिवळा क्विंटल 38 5000 6403 5701
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 257 6000 6400 6200
जिंतूर पिवळा क्विंटल 85 6000 6725 6350
खामगाव पिवळा क्विंटल 1576 5500 6300 5900
मलकापूर पिवळा क्विंटल 305 5811 6330 6085
दिग्रस पिवळा क्विंटल 85 6050 6630 6495
सावनेर पिवळा क्विंटल 6 5400 5400 5400
जामखेड पिवळा क्विंटल 42 5000 6300 5650
शिरपूर पिवळा क्विंटल 18 5300 6000 5511
गेवराई पिवळा क्विंटल 278 5700 6355 6250
परतूर पिवळा क्विंटल 90 5800 6400 6000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 35 6400 6800 6500
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 213 5000 7000 6140
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 80 4500 6400 6000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 38 5500 6080 5800
नांदगाव पिवळा क्विंटल 5 3500 6200 5801
गंगापूर पिवळा क्विंटल 97 4300 6000 5746
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 250 6000 6590 6500
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 105 4929 6170 5750
केज पिवळा क्विंटल 265 6000 6445 6350
औसा पिवळा क्विंटल 844 6451 6705 6643
चाकूर पिवळा क्विंटल 90 6250 6531 6416
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 285 6550 6600 6575
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 704 5000 6814 6363
मुरुम पिवळा क्विंटल 64 5555 6351 5953
उमरगा पिवळा क्विंटल 22 4500 7700 7151
सेनगाव पिवळा क्विंटल 80 6200 6300 6250
पालम पिवळा क्विंटल 22 6450 6450 6450
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2481 5100 6850 6500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 648 5700 6475 6250
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 127 6000 6200 6100
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 6 6151 6180 6180
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 110 6800 7000 6900
राजूरा पिवळा क्विंटल 113 5845 6395 6110
काटोल पिवळा क्विंटल 185 5000 6111 5650
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 126 6000 6380 6150
सिंदी पिवळा क्विंटल 109 5640 6200 5810
देवणी पिवळा क्विंटल 13 6301 6660 6480
30/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 161 5000 6300 5650
येवला क्विंटल 77 5500 6400 6250
लासलगाव क्विंटल 493 4000 6592 6560
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 194 3000 6553 6300
शहादा क्विंटल 54 6080 6299 6200
औरंगाबाद क्विंटल 30 5100 6170 5635
चंद्रपूर क्विंटल 261 5650 6490 6350
संगमनेर क्विंटल 7 5600 5600 5600
सिल्लोड क्विंटल 5 5900 6000 6000
कारंजा क्विंटल 4000 6050 6610 6375
श्रीगोंदा क्विंटल 6 6500 6500 6500
श्रीरामपूर क्विंटल 138 6000 6500 6250
लासूर स्टेशन क्विंटल 142 5000 6125 5900
शिरुर क्विंटल 1 6000 6000 6000
तुळजापूर क्विंटल 180 6100 6400 6300
मोर्शी क्विंटल 298 6000 6245 6120
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 113 5500 6200 5800
राहता क्विंटल 10 6091 6300 6200
धुळे हायब्रीड क्विंटल 8 5205 6360 6025
सोलापूर लोकल क्विंटल 45 5405 6560 6355
अमरावती लोकल क्विंटल 3691 5800 6316 6058
परभणी लोकल क्विंटल 95 6200 6350 6300
नागपूर लोकल क्विंटल 34 5400 5800 5725
कोपरगाव लोकल क्विंटल 138 6050 6441 6350
मेहकर लोकल क्विंटल 820 6000 6600 6350
ताडकळस नं. १ क्विंटल 45 5600 6400 6000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 124 5600 6531 6440
जालना पिवळा क्विंटल 1559 4300 7000 6300
अकोला पिवळा क्विंटल 1607 6000 6675 6385
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 621 6000 6490 6245
चोपडा पिवळा क्विंटल 5 5701 5900 5900
आर्वी पिवळा क्विंटल 650 6000 6600 6150
चिखली पिवळा क्विंटल 725 6011 7311 6661
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3873 6100 6640 6340
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 6050 8000 6600
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 450 6500 6850 6600
वर्धा पिवळा क्विंटल 68 5550 6150 5750
भोकर पिवळा क्विंटल 7 5500 6411 5955
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 263 6100 6300 6200
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1200 6450 6665 6550
खामगाव पिवळा क्विंटल 1894 5775 6350 6062
मलकापूर पिवळा क्विंटल 236 3675 6475 6250
सावनेर पिवळा क्विंटल 10 5000 5775 5775
जामखेड पिवळा क्विंटल 61 5000 6200 5600
शेवगाव पिवळा क्विंटल 17 5750 6200 5750
शिरपूर पिवळा क्विंटल 19 5511 6000 6000
परतूर पिवळा क्विंटल 18 6000 6350 6221
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 35 6500 6900 6600
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 331 5000 6400 6041
लोणार पिवळा क्विंटल 1100 5900 6540 6220
धरणगाव पिवळा क्विंटल 6 5555 5555 5555
नांदगाव पिवळा क्विंटल 16 4561 6000 5701
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 179 6500 6700 6600
बसमत पिवळा क्विंटल 227 5800 6760 6467
सेनगाव पिवळा क्विंटल 140 6200 6400 6350
पालम पिवळा क्विंटल 34 6650 6650 6650
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2906 4500 6855 6575
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 701 5900 6580 6400
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 60 5800 6160 6000
शेगाव पिवळा क्विंटल 13 6000 6200 6100
उमरखेड पिवळा क्विंटल 40 6400 6600 6500
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 100 6400 6600 6500
भंडारा पिवळा क्विंटल 2 6000 6000 6000
राजूरा पिवळा क्विंटल 82 5700 6450 6264
काटोल पिवळा क्विंटल 67 4000 6300 5500
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 125 6000 6300 6150
सिंदी पिवळा क्विंटल 133 5400 6400 5825
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1181 5750 6550 6375
29/05/2022
सिल्लोड क्विंटल 12 5800 6000 6000
उदगीर क्विंटल 1420 6650 6671 6660
कन्न्ड क्विंटल 5 6000 6500 6250
पैठण पिवळा क्विंटल 27 5861 6021 5907
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 15 5500 6100 5800
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 3 5900 6100 6000
औसा पिवळा क्विंटल 774 6301 6762 6681
चाकूर पिवळा क्विंटल 50 6339 7100 6559
उमरी पिवळा क्विंटल 15 6500 6600 6550
बाळापूर पिवळा क्विंटल 421 6000 6300 6200
भिवापूर पिवळा क्विंटल 670 5800 6425 6100
काटोल पिवळा क्विंटल 78 4000 6051 5250
मांढळ पिवळा क्विंटल 59 5124 5800 5468
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 91 5900 6100 6000
देवणी पिवळा क्विंटल 59 5700 6680 6190
28/05/2022
येवला क्विंटल 67 4000 6501 6351
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 157 3000 6550 6301
औरंगाबाद क्विंटल 37 5500 6136 5818
माजलगाव क्विंटल 454 5400 6375 6200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 31 4812 6400 5600
उदगीर क्विंटल 1550 6600 6665 6632
श्रीरामपूर क्विंटल 40 5900 6400 6300
लासूर स्टेशन क्विंटल 242 5100 6300 5900
परळी-वैजनाथ क्विंटल 200 6051 6551 6351
सेलु क्विंटल 178 5500 6499 6250
शिरुर क्विंटल 1 6150 6150 6150
कन्न्ड क्विंटल 8 6000 6500 6250
तुळजापूर क्विंटल 120 6300 6525 6450
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 113 5100 6100 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 50 6465 6560 6485
अमरावती लोकल क्विंटल 2900 5700 6359 6030
परभणी लोकल क्विंटल 135 6200 6550 6400
नागपूर लोकल क्विंटल 477 5400 6451 6188
हिंगोली लोकल क्विंटल 400 6400 6630 6515
कोपरगाव लोकल क्विंटल 267 5500 6699 6422
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 117 5600 6561 6490
वडूज पांढरा क्विंटल 20 7300 7400 7350
पातूर पांढरा क्विंटल 117 5600 6400 6118
लातूर पिवळा क्विंटल 10104 6001 6780 6640
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 85 5000 6595 6200
जालना पिवळा क्विंटल 1798 5800 6600 6350
अकोला पिवळा क्विंटल 2409 5500 7005 6400
मालेगाव पिवळा क्विंटल 37 4880 6326 5320
चिखली पिवळा क्विंटल 638 6000 7226 6613
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2180 6000 6630 6315
बीड पिवळा क्विंटल 68 3600 6402 5980
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 5850 6600 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 6600 6800 6700
पैठण पिवळा क्विंटल 3 5890 5890 5890
उमरेड पिवळा क्विंटल 1713 5000 6580 6500
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 12 5000 6100 5800
भोकर पिवळा क्विंटल 69 4500 6409 5454
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 229 6200 64400 6300
जिंतूर पिवळा क्विंटल 11 6025 6460 6300
खामगाव पिवळा क्विंटल 1637 6150 6450 6300
मलकापूर पिवळा क्विंटल 175 5150 6500 6200
सावनेर पिवळा क्विंटल 6 6180 6180 6180
जामखेड पिवळा क्विंटल 39 5000 6300 5650
परतूर पिवळा क्विंटल 78 5900 6300 6200
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 30 6500 6600 6500
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 16 5800 6400 6000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 11 5200 5800 5400
नांदगाव पिवळा क्विंटल 5 5000 6080 5700
गंगापूर पिवळा क्विंटल 31 5350 6190 5964
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 320 6000 6700 6600
चाकूर पिवळा क्विंटल 50 6339 7100 6559
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 111 6550 6600 6575
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 482 5100 6841 6625
उमरगा पिवळा क्विंटल 33 5200 6400 6200
पाथरी पिवळा क्विंटल 29 5300 6200 5900
नांदूरा पिवळा क्विंटल 125 5700 6195 6195
शेगाव पिवळा क्विंटल 8 5900 6150 6100
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 278 6200 6625 6500
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 6600 6800 6700
सिंदी पिवळा क्विंटल 73 5400 6580 5860
देवणी पिवळा क्विंटल 27 6390 6690 6550