Soybean bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

Soybean bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/06/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 137 3000 6650 6500
जळगाव क्विंटल 3 5900 5900 5900
माजलगाव क्विंटल 188 5200 6530 6400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 4700 6803 6000
कारंजा क्विंटल 2000 5890 6730 6465
राहता क्विंटल 46 6150 6551 6500
धुळे हायब्रीड क्विंटल 8 3800 6225 6100
सोलापूर लोकल क्विंटल 41 6400 6840 6645
अमरावती लोकल क्विंटल 2310 6250 6500 6375
नागपूर लोकल क्विंटल 238 5600 6610 6358
हिंगोली लोकल क्विंटल 400 6185 6700 6442
कोपरगाव लोकल क्विंटल 215 5500 6800 6650
लातूर पिवळा क्विंटल 5083 6400 6870 6750
जालना पिवळा क्विंटल 1654 5000 6600 6500
अकोला पिवळा क्विंटल 797 5770 6880 6515
चिखली पिवळा क्विंटल 726 5600 7100 6350
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 916 6200 6850 6540
पवनी पिवळा क्विंटल 4 5200 5200 5200
बीड पिवळा क्विंटल 35 5301 6570 6306
पैठण पिवळा क्विंटल 1 6150 6150 6150
भोकरदन पिवळा क्विंटल 6 6500 6600 6550
भोकर पिवळा क्विंटल 6 6000 6409 6204
मलकापूर पिवळा क्विंटल 294 5800 6575 6000
शेवगाव पिवळा क्विंटल 16 5400 5900 5900
गेवराई पिवळा क्विंटल 46 5900 6600 6400
परतूर पिवळा क्विंटल 38 6250 6350 6280
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 40 6700 6800 6700
चाकूर पिवळा क्विंटल 10 6450 6621 6531
मुरुम पिवळा क्विंटल 46 6350 6452 6401
नांदूरा पिवळा क्विंटल 200 5760 6551 6551
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 6800 7000 6900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 6800 7000 6900
सिंदी पिवळा क्विंटल 23 5850 6400 6210
10/06/2022
येवला क्विंटल 30 5000 6700 6600
लासलगाव क्विंटल 556 3000 6793 6740
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 223 5000 6711 6575
शहादा क्विंटल 23 6426 6426 6426
औरंगाबाद क्विंटल 11 6076 6200 6138
माजलगाव क्विंटल 278 5700 6551 6400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 4900 5400 5150
उदगीर क्विंटल 1850 6850 6866 6858
कारंजा क्विंटल 3000 6280 6780 6430
श्रीरामपूर क्विंटल 30 5500 6300 6000
लासूर स्टेशन क्विंटल 62 5500 6400 6000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 200 6476 6811 6701
तुळजापूर क्विंटल 150 6300 6600 6500
राहता क्विंटल 13 6400 6545 6466
धुळे हायब्रीड क्विंटल 8 3800 6225 6100
सोलापूर लोकल क्विंटल 35 6305 6645 6400
अमरावती लोकल क्विंटल 1794 5850 6460 6155
मनमाड लोकल क्विंटल 3 5951 6261 5951
कोपरगाव लोकल क्विंटल 188 5401 6761 6650
मेहकर लोकल क्विंटल 1250 6000 6800 6500
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 96 5000 6730 6676
बारामती पिवळा क्विंटल 482 5301 6525 6251
लातूर पिवळा क्विंटल 7882 6400 7021 6840
अकोला पिवळा क्विंटल 878 5800 6655 6400
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 284 5900 6655 6277
चिखली पिवळा क्विंटल 699 5600 6850 6225
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1026 6200 6880 6515
बीड पिवळा क्विंटल 63 5650 6570 6408
पैठण पिवळा क्विंटल 7 6200 6200 6200
भोकर पिवळा क्विंटल 33 5850 6525 6188
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 226 6000 6400 6200
जिंतूर पिवळा क्विंटल 22 6500 6620 6500
खामगाव पिवळा क्विंटल 2863 5900 6650 6275
मलकापूर पिवळा क्विंटल 258 5895 6511 6125
दिग्रस पिवळा क्विंटल 110 5905 6715 6645
शेवगाव पिवळा क्विंटल 12 5800 6000 6000
गेवराई पिवळा क्विंटल 93 5300 6450 6250
परतूर पिवळा क्विंटल 29 6130 6500 6470
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 35 6600 6800 6700
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 25 5000 6300 6000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 34 4800 6640 6251
गंगापूर पिवळा क्विंटल 13 5590 6145 5936
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 150 6300 6841 6650
चाकूर पिवळा क्विंटल 30 5801 6500 6401
मुरुम पिवळा क्विंटल 62 6100 6400 6250
उमरगा पिवळा क्विंटल 21 6401 6835 6700
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1604 5500 7300 6800
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 835 5700 6850 6675
नांदूरा पिवळा क्विंटल 285 5851 6551 6551
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 240 6800 7000 6900
काटोल पिवळा क्विंटल 130 3600 6251 5050
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 176 6000 6650 6350
सिंदी पिवळा क्विंटल 71 5820 6400 6270
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1225 6000 6700 6450
देवणी पिवळा क्विंटल 33 6700 6850 6775
09/06/2022
येवला क्विंटल 84 6000 6750 6691
लासलगाव क्विंटल 515 4301 6900 6781
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 189 5000 6709 6500
शहादा क्विंटल 6 6675 6675 6675
औरंगाबाद क्विंटल 20 6000 6361 6180
माजलगाव क्विंटल 272 5400 6492 6300
चंद्रपूर क्विंटल 123 6000 6780 6565
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 21 4700 6300 6000
सिल्लोड क्विंटल 29 5800 6200 6000
उदगीर क्विंटल 1346 6750 6800 6775
श्रीरामपूर क्विंटल 17 6250 6350 6300
लासूर स्टेशन क्विंटल 57 5500 6526 6200
परळी-वैजनाथ क्विंटल 200 6300 6806 6400
सेलु क्विंटल 99 6000 6600 6400
कन्न्ड क्विंटल 7 6000 6200 6100
तुळजापूर क्विंटल 75 6501 6501 6501
मोर्शी क्विंटल 300 6000 6345 6172
राहता क्विंटल 47 5700 6694 6646
धुळे हायब्रीड क्विंटल 11 3805 6200 6200
सोलापूर लोकल क्विंटल 65 4600 6665 6445
अमरावती लोकल क्विंटल 2226 6150 6418 6284
हिंगोली लोकल क्विंटल 300 6000 6650 6325
कोपरगाव लोकल क्विंटल 85 6000 6850 6721
मेहकर लोकल क्विंटल 930 6000 6755 6450
ताडकळस नं. १ क्विंटल 33 5100 6500 5200
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 134 5401 6800 6770
लातूर पिवळा क्विंटल 8747 6500 7027 6870
जालना पिवळा क्विंटल 1155 5300 6650 6450
अकोला पिवळा क्विंटल 1050 6000 6695 6375
परभणी पिवळा क्विंटल 50 6000 6500 6200
चिखली पिवळा क्विंटल 696 5800 7100 6450
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1535 6200 6880 6510
बीड पिवळा क्विंटल 170 5600 6651 6427
वाशीम पिवळा क्विंटल 4500 6100 7400 6700
पैठण पिवळा क्विंटल 10 5960 6000 5991
उमरेड पिवळा क्विंटल 1712 5000 6610 6500
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 206 6000 6300 6150
जिंतूर पिवळा क्विंटल 66 6000 6700 6500
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 770 6450 6850 6708
मलकापूर पिवळा क्विंटल 350 5770 6575 6000
वणी पिवळा क्विंटल 216 6400 6600 6500
जामखेड पिवळा क्विंटल 47 5000 6300 5650
गेवराई पिवळा क्विंटल 59 5650 6400 6200
परतूर पिवळा क्विंटल 26 6100 6601 6460
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 30 6500 6700 6500
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 3 3399 6099 4180
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 18 5500 6300 6000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 10 6296 6500 6401
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 450 5850 6751 6650
औसा पिवळा क्विंटल 769 6401 7101 6796
चाकूर पिवळा क्विंटल 30 6200 6750 6560
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 293 4400 6900 6600
मुरुम पिवळा क्विंटल 45 6000 6600 6300
उमरगा पिवळा क्विंटल 8 6500 6600 6550
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 137 6000 6300 6150
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 949 5800 6950 6750
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 368 5900 6885 6600
नांदूरा पिवळा क्विंटल 250 5900 6570 6570
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 6700 7000 6900
राजूरा पिवळा क्विंटल 87 4550 6620 6459
भिवापूर पिवळा क्विंटल 460 5750 6580 6165
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 20 5800 6300 6000
काटोल पिवळा क्विंटल 69 3500 6400 5500
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 239 6000 6755 6350
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 296 4950 6650 6275
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 60 6300 6700 6500
देवणी पिवळा क्विंटल 18 6670 6880 6775
08/06/2022
येवला क्विंटल 19 5000 6500 6401
लासलगाव क्विंटल 568 3801 6709 6640
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 229 3000 7253 6550
जळगाव क्विंटल 74 5350 6025 6000
शहादा क्विंटल 8 6151 6476 6401
औरंगाबाद क्विंटल 50 6080 6145 6112
माजलगाव क्विंटल 213 5500 6521 6300
चंद्रपूर क्विंटल 63 5905 6760 6625
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 8 5500 6155 5830
संगमनेर क्विंटल 12 6250 6400 6325
सिल्लोड क्विंटल 46 6000 6300 6200
उदगीर क्विंटल 1450 6700 6735 6717
श्रीरामपूर क्विंटल 45 5000 6250 6000
लासूर स्टेशन क्विंटल 42 5400 6300 6000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 150 6300 6775 6551
रिसोड क्विंटल 2500 6000 7000 6500
कन्न्ड क्विंटल 8 5500 6000 5750
तुळजापूर क्विंटल 135 6400 6550 6500
राहता क्विंटल 42 6000 6615 6500
वडवणी क्विंटल 2 6451 6451 6451
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4400 6210 6200
अमरावती लोकल क्विंटल 2595 6000 6411 6205
परभणी लोकल क्विंटल 89 6200 6500 6350
नागपूर लोकल क्विंटल 398 5502 6550 6288
कोपरगाव लोकल क्विंटल 156 6200 6742 6646
मेहकर लोकल क्विंटल 1350 6000 6700 6400
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 101 5201 6661 6580
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 14 6500 6500 6500
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 250 6190 6750 6450
जालना पिवळा क्विंटल 1627 5300 6600 6300
अकोला पिवळा क्विंटल 979 5500 6455 6100
चोपडा पिवळा क्विंटल 50 6200 6200 6200
चिखली पिवळा क्विंटल 738 5800 7000 6400
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 905 6100 6730 6320
बीड पिवळा क्विंटल 85 5990 6561 6335
पैठण पिवळा क्विंटल 7 5800 5861 5836
भोकर पिवळा क्विंटल 42 5807 6450 6128
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 204 6000 6200 6100
जिंतूर पिवळा क्विंटल 1 6000 6000 6000
दिग्रस पिवळा क्विंटल 95 6205 6750 6560
वणी पिवळा क्विंटल 294 6280 6600 6300
सावनेर पिवळा क्विंटल 1 5000 5000 5000
शिरपूर पिवळा क्विंटल 41 4500 6339 6051
गेवराई पिवळा क्विंटल 82 5500 6400 6150
परतूर पिवळा क्विंटल 10 5800 6400 6200
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 35 6500 6700 6500
मनवत पिवळा क्विंटल 68 5900 6500 6050
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 33 5000 6200 6000
लोणार पिवळा क्विंटल 600 5950 6700 6325
तासगाव पिवळा क्विंटल 31 6400 6600 6500
गंगापूर पिवळा क्विंटल 10 5500 6350 6064
चाकूर पिवळा क्विंटल 30 6300 6500 6430
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 136 6570 6650 6610
उमरी पिवळा क्विंटल 35 6500 6700 6600
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 172 5400 6850 6526
मुरुम पिवळा क्विंटल 48 5600 6330 5965
उमरगा पिवळा क्विंटल 15 6000 6300 6200
सेनगाव पिवळा क्विंटल 125 5500 6200 6000
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1289 5500 6910 6800
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 342 5850 6715 6575
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 75 6230 6400 6350
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 6800 7000 6900
राजूरा पिवळा क्विंटल 70 5995 6625 6500
काटोल पिवळा क्विंटल 210 3800 6150 5051
सिंदी पिवळा क्विंटल 33 5325 6240 5930
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 102 6001 6690 6500
देवणी पिवळा क्विंटल 32 6780 6860 6820
07/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 46 5100 6100 5600
लासलगाव क्विंटल 654 3000 6535 6511
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 170 3000 6548 6300
औरंगाबाद क्विंटल 31 5000 6140 5570
माजलगाव क्विंटल 270 5700 6275 6100
चंद्रपूर क्विंटल 136 6080 6585 6410
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 17 5300 6200 5800
सिल्लोड क्विंटल 12 6000 6300 6200
उदगीर क्विंटल 1470 6550 6600 6575
कारंजा क्विंटल 3000 6000 6525 6350
श्रीरामपूर क्विंटल 4 5900 6100 6000
लासूर स्टेशन क्विंटल 32 5750 6201 6000
कन्न्ड क्विंटल 4 5500 6000 5750
तुळजापूर क्विंटल 160 6000 6451 6300
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 86 5100 6100 5500
राहता क्विंटल 17 6250 6453 6300
धुळे हायब्रीड क्विंटल 42 5245 6100 5400
सोलापूर लोकल क्विंटल 39 6400 6450 6445
अमरावती लोकल क्विंटल 2820 5800 6313 6056
परभणी लोकल क्विंटल 120 6200 6500 6400
नागपूर लोकल क्विंटल 386 5500 6450 6213
मनमाड लोकल क्विंटल 2 1560 6265 5950
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 5990 6500 6245
कोपरगाव लोकल क्विंटल 143 5500 6699 6375
मेहकर लोकल क्विंटल 970 5800 6550 6200
कंधार नं. १ क्विंटल 8 6600 6800 6700
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 152 3656 6450 6400
लातूर पिवळा क्विंटल 9468 6000 6770 6600
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 12 6350 6451 6400
अकोला पिवळा क्विंटल 1204 5550 6440 6295
मालेगाव पिवळा क्विंटल 8 6000 6245 6170
आर्वी पिवळा क्विंटल 390 5500 6600 6250
चिखली पिवळा क्विंटल 688 5800 6900 6350
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2218 6000 6680 6285
बीड पिवळा क्विंटल 152 5700 6286 6121
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 6000 7200 6500
पैठण पिवळा क्विंटल 4 5880 5880 5880
उमरेड पिवळा क्विंटल 513 5000 6580 6500
भोकर पिवळा क्विंटल 27 5000 6351 5675
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 223 5900 6100 6000
जिंतूर पिवळा क्विंटल 98 5900 6375 6300
खामगाव पिवळा क्विंटल 2408 5600 6400 6000
मलकापूर पिवळा क्विंटल 268 5880 6400 6100
दिग्रस पिवळा क्विंटल 116 6000 6590 6455
वणी पिवळा क्विंटल 338 5555 6400 6000
जामखेड पिवळा क्विंटल 49 5000 5500 5250
शेवगाव पिवळा क्विंटल 2 6000 6000 6000
शिरपूर पिवळा क्विंटल 31 5199 5199 5199
गेवराई पिवळा क्विंटल 80 5381 6236 6100
परतूर पिवळा क्विंटल 23 6200 6400 6230
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 40 6400 6700 6500
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 13 5500 6000 6000
लोणार पिवळा क्विंटल 1200 5900 6520 6210
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 27 4200 6050 5800
नांदगाव पिवळा क्विंटल 21 5300 6230 5901
गंगापूर पिवळा क्विंटल 12 5500 6001 5830
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 180 6200 6568 6500
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 14 5200 6251 5900
औसा पिवळा क्विंटल 608 5501 6691 6570
चाकूर पिवळा क्विंटल 10 6000 6430 6362
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 126 6500 6581 6540
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 187 5000 6600 6301
मुरुम पिवळा क्विंटल 8 6100 6200 6150
उमरगा पिवळा क्विंटल 3 5700 6200 6000
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1419 5500 6860 6550
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1419 5500 6860 6650
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 25 6150 6300 6200
राजूरा पिवळा क्विंटल 99 5600 6465 6301
काटोल पिवळा क्विंटल 70 3500 6200 5500
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 235 6000 6500 6300
सिंदी पिवळा क्विंटल 49 5280 6200 5890
देवणी पिवळा क्विंटल 24 6000 6630 6315
06/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 40 5000 6100 5800
लासलगाव क्विंटल 576 3500 6500 6441
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 217 3000 6400 6200
शहादा क्विंटल 39 4802 6292 6194
औरंगाबाद क्विंटल 35 5500 6000 5750
माजलगाव क्विंटल 345 4850 6175 6000
चंद्रपूर क्विंटल 223 6050 6475 6300
नंदूरबार क्विंटल 48 4000 6275 5125
सिल्लोड क्विंटल 8 6000 6300 6200
कारंजा क्विंटल 3000 5975 6500 6325
श्रीगोंदा क्विंटल 2 4000 4000 4000
लासूर स्टेशन क्विंटल 118 5300 6036 5800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 140 6200 6481 6301
सेलु क्विंटल 98 5800 6300 6200
लोहा क्विंटल 12 6000 6300 6251
तुळजापूर क्विंटल 155 6000 6325 6200
मानोरा क्विंटल 321 6252 6475 6363
मोर्शी क्विंटल 309 5800 6000 5900
राहता क्विंटल 13 5400 6341 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 6320 6335 6320
परभणी लोकल क्विंटल 105 6000 6200 6100
नागपूर लोकल क्विंटल 287 5300 6290 6043
अमळनेर लोकल क्विंटल 10 4800 5100 5100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 122 5801 6500 6321
मेहकर लोकल क्विंटल 1230 5800 6535 6200
कंधार नं. १ क्विंटल 7 6500 6800 6700
ताडकळस नं. १ क्विंटल 30 5000 5600 5300
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 168 4001 6440 6370
चाळीसगाव पांढरा क्विंटल 11 4300 5657 5400
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 170 5790 6550 6100
जालना पिवळा क्विंटल 2207 4500 6600 6250
अकोला पिवळा क्विंटल 696 5800 6400 6100
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 420 5900 6450 6175
मालेगाव पिवळा क्विंटल 18 5100 6194 5500
आर्वी पिवळा क्विंटल 70 5500 6470 6150
चिखली पिवळा क्विंटल 900 6000 6780 6390
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2052 6000 6560 6240
बीड पिवळा क्विंटल 179 5800 6152 6015
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 6050 6300 6200
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 350 6150 6400 6200
भोकर पिवळा क्विंटल 49 5400 6249 5824
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 258 5900 6100 6000
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 950 6250 6505 6405
खामगाव पिवळा क्विंटल 2600 5500 6300 5900
मलकापूर पिवळा क्विंटल 240 5780 6370 6000
दिग्रस पिवळा क्विंटल 165 5605 6425 6335
वणी पिवळा क्विंटल 224 5600 6375 6000
सावनेर पिवळा क्विंटल 10 5500 5553 5553
जामखेड पिवळा क्विंटल 27 5000 5200 5100
शेवगाव पिवळा क्विंटल 2 5800 5800 5800
शिरपूर पिवळा क्विंटल 2 5675 6000 5890
गेवराई पिवळा क्विंटल 165 5400 6231 6225
परतूर पिवळा क्विंटल 77 6100 6300 6251
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 32 6400 6600 6400
मनवत पिवळा क्विंटल 157 5500 6293 6000
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 201 5000 6400 5850
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 900 5200 6800 6150
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 66 5000 6100 6000
लोणार पिवळा क्विंटल 900 6000 6755 6378
वरोरा पिवळा क्विंटल 362 5750 6000 5850
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 27 5400 6000 5700
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 5800 6200 6000
गंगापूर पिवळा क्विंटल 40 3655 6035 5610
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 500 5700 6490 6350
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 77 4500 6267 6000
औसा पिवळा क्विंटल 495 6151 6561 6508
चाकूर पिवळा क्विंटल 20 6000 6261 6187
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 106 6410 6472 6441
उमरी पिवळा क्विंटल 20 6700 6800 6750
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 322 5000 6641 6300
उमरगा पिवळा क्विंटल 14 5800 6000 5900
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 120 6000 6300 6150
बसमत पिवळा क्विंटल 74 6000 6425 6241
सेनगाव पिवळा क्विंटल 110 5500 6200 6000
पाथरी पिवळा क्विंटल 41 5100 5801 5501
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1793 5400 6795 6550
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 708 5600 6565 6350
शेगाव पिवळा क्विंटल 5 5600 5875 5700
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 6700 6900 6800
राजूरा पिवळा क्विंटल 63 5500 6280 5999
काटोल पिवळा क्विंटल 130 4500 6011 5260
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 220 5900 6275 6150
सिंदी पिवळा क्विंटल 135 5420 6130 5710
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1081 6000 6600 6540
05/06/2022
सिल्लोड क्विंटल 15 6200 6200 6200
उदगीर क्विंटल 1750 6480 6504 6492
शिरुर क्विंटल 11 6000 6200 6200
कन्न्ड क्विंटल 11 5500 6000 5800
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 55 6000 6300 6150
कंधार नं. १ क्विंटल 17 6500 6800 6700
पैठण पिवळा क्विंटल 10 5200 5946 5830
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 40 5000 5000 5000
शेवगाव पिवळा क्विंटल 6 5500 6000 6000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 3 3300 5900 5000
औसा पिवळा क्विंटल 701 6001 6561 6464
बाळापूर पिवळा क्विंटल 364 6035 6275 6135
भिवापूर पिवळा क्विंटल 654 5450 6435 5940
काटोल पिवळा क्विंटल 39 4551 6000 5250
मांढळ पिवळा क्विंटल 67 5831 6000 5899
देवणी पिवळा क्विंटल 40 6290 6551 6420
04/06/2022
येवला क्विंटल 54 5000 6340 6300
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 197 3000 6370 6200
औरंगाबाद क्विंटल 12 5000 6000 5500
माजलगाव क्विंटल 269 5300 6151 6000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 5000 6300 5650
उदगीर क्विंटल 1850 6450 6500 6475
कारंजा क्विंटल 2500 5725 6450 6150
श्रीरामपूर क्विंटल 21 5300 6000 5800
लासूर स्टेशन क्विंटल 162 5200 6190 5800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 250 6001 6481 6210
रिसोड क्विंटल 3000 6000 6750 6375
शिरुर क्विंटल 1 6000 6000 6000
कन्न्ड क्विंटल 13 5500 6000 5800
तुळजापूर क्विंटल 185 6000 6200 6100
राहता क्विंटल 3 6111 6300 6250
धुळे हायब्रीड क्विंटल 10 610 6070 6070
सोलापूर लोकल क्विंटल 88 5000 6400 6300
अमरावती लोकल क्विंटल 2421 5750 6200 5975
नागपूर लोकल क्विंटल 345 5500 6400 6175
हिंगोली लोकल क्विंटल 300 5900 6450 6175
कोपरगाव लोकल क्विंटल 132 5000 6471 6332
मेहकर लोकल क्विंटल 1350 5800 6400 6150
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 99 5601 6381 6311
वडूज पांढरा क्विंटल 50 6200 6300 6250
पातूर पांढरा क्विंटल 90 5600 6300 5996
लातूर पिवळा क्विंटल 7388 6071 6520 6440
जालना पिवळा क्विंटल 1877 5000 6350 6200
अकोला पिवळा क्विंटल 1220 5500 6360 6100
मालेगाव पिवळा क्विंटल 20 5970 6230 6180
आर्वी पिवळा क्विंटल 350 5500 6450 6050
चिखली पिवळा क्विंटल 788 5950 7076 6513
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1565 5900 6390 6180
बीड पिवळा क्विंटल 62 4801 6155 6002
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 5850 7200 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 6250 6800 6500
पैठण पिवळा क्विंटल 4 5800 5800 5800
उमरेड पिवळा क्विंटल 2143 5000 6645 6550
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 5 5800 6100 6000
भोकर पिवळा क्विंटल 7 5900 6259 6080
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 260 6000 6200 6100
खामगाव पिवळा क्विंटल 1684 5800 6500 6150
मलकापूर पिवळा क्विंटल 152 5880 6400 6060
सावनेर पिवळा क्विंटल 15 6000 6000 6000
जामखेड पिवळा क्विंटल 18 5000 5500 5250
शेवगाव पिवळा क्विंटल 7 5000 6000 6000
गेवराई पिवळा क्विंटल 127 5500 6248 6050
परतूर पिवळा क्विंटल 25 6070 6191 6100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 38 6400 6600 6500
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 150 5850 6100 5940
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 600 5100 7200 6400
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 24 5000 6000 5800
वरोरा पिवळा क्विंटल 70 5400 6100 5700
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 59 3000 5900 5000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 14 4400 6134 5801
गंगापूर पिवळा क्विंटल 10 5750 5940 5812
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 110 6100 6526 6450
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 3 5700 6200 5800
चाकूर पिवळा क्विंटल 35 6170 6315 6240
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 206 6400 6494 6447
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 379 5155 6500 6150
मुरुम पिवळा क्विंटल 28 5404 5404 5404
उमरगा पिवळा क्विंटल 16 5600 6150 5900
सेनगाव पिवळा क्विंटल 140 5500 6250 6000
पाथरी पिवळा क्विंटल 43 5200 6080 5500
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 70 6040 6125 6100
शेगाव पिवळा क्विंटल 7 5600 5900 5800
उमरखेड पिवळा क्विंटल 150 6700 7000 6800
देवणी पिवळा क्विंटल 7 6480 6490 6485