Soybean bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

Soybean bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/05/2022
सिल्लोड क्विंटल 9 6300 6300 6300
उदगीर क्विंटल 1600 6850 6881 6865
औसा पिवळा क्विंटल 626 6601 7035 6931
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 56 6000 6450 6200
देवणी पिवळा क्विंटल 31 5551 6852 6201
14/05/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 56 5000 6777 6600
माजलगाव क्विंटल 255 5000 6575 6400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 5000 6200 5800
उदगीर क्विंटल 1000 6830 6863 6846
कन्न्ड क्विंटल 1 5500 6100 5600
तुळजापूर क्विंटल 85 6200 6500 6400
राहता क्विंटल 7 6500 6500 6500
सोलापूर लोकल क्विंटल 34 6610 6670 6650
अमरावती लोकल क्विंटल 2016 6400 6735 6568
नागपूर लोकल क्विंटल 77 6075 6900 6694
हिंगोली लोकल क्विंटल 125 6300 6666 6483
कोपरगाव लोकल क्विंटल 110 4000 6751 6501
वडूज पांढरा क्विंटल 10 7300 7500 7400
जालना पिवळा क्विंटल 1921 6000 7400 6550
अकोला पिवळा क्विंटल 854 6100 6780 6500
चिखली पिवळा क्विंटल 415 6250 6800 6525
बीड पिवळा क्विंटल 24 6260 6430 6356
उमरेड पिवळा क्विंटल 1058 5000 6850 6750
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 21 6000 6400 6200
भोकर पिवळा क्विंटल 17 5800 6566 6183
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा नग 220 6400 6500 6450
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 570 6550 6790 6665
मलकापूर पिवळा क्विंटल 186 5800 6480 6250
शेवगाव पिवळा क्विंटल 33 6200 6300 6200
गेवराई पिवळा क्विंटल 66 5400 6491 6250
परतूर पिवळा क्विंटल 40 6151 6600 6490
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 300 2800 7500 6700
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 250 6500 6912 6800
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 96 6650 6751 6700
मुरुम पिवळा क्विंटल 20 6401 6561 6481
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 631 6250 6900 6825
देवणी पिवळा क्विंटल 6 6000 6000 6000
13/05/2022
येवला क्विंटल 28 4000 6711 6501
लासलगाव क्विंटल 392 3200 6840 6720
औरंगाबाद क्विंटल 31 6000 6200 6100
नांदेड क्विंटल 43 6500 6500 6500
माजलगाव क्विंटल 225 5400 6601 6500
उदगीर क्विंटल 1410 6850 6900 6875
कारंजा क्विंटल 2500 6240 6840 6610
श्रीरामपूर क्विंटल 19 5000 6600 6100
लासूर स्टेशन क्विंटल 131 5700 6300 6150
कन्न्ड क्विंटल 7 6100 6200 6150
तुळजापूर क्विंटल 145 6200 6500 6400
राहता क्विंटल 5 6511 6670 6600
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 6525 6525 6525
अमरावती लोकल क्विंटल 2059 7000 7280 7140
नागपूर लोकल क्विंटल 249 6002 6850 6638
मनमाड लोकल क्विंटल 7 6000 6500 6491
हिंगोली लोकल क्विंटल 350 6400 6730 6565
कोपरगाव लोकल क्विंटल 59 3500 6709 6400
मेहकर लोकल क्विंटल 680 6400 6850 6600
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 77 5556 6731 6681
बारामती पिवळा क्विंटल 449 5750 6621 6400
लातूर पिवळा क्विंटल 6412 6600 7041 6900
जालना पिवळा क्विंटल 1436 5766 6800 6600
अकोला पिवळा क्विंटल 734 6400 7055 6700
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 428 6000 6800 6400
परभणी पिवळा क्विंटल 210 6800 6900 6850
चिखली पिवळा क्विंटल 472 6300 6926 6613
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2061 6100 6850 6410
बीड पिवळा क्विंटल 85 4000 6499 6061
पैठण पिवळा क्विंटल 12 5100 6076 5800
भोकर पिवळा क्विंटल 3 6100 6211 6155
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 187 6400 6500 6450
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 55 5500 6300 5900
मलकापूर पिवळा क्विंटल 255 6025 6570 6390
जामखेड पिवळा क्विंटल 14 5000 6500 5750
गेवराई पिवळा क्विंटल 107 5400 6540 6300
परतूर पिवळा क्विंटल 41 6000 6611 6441
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 27 6700 7000 6800
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 500 4605 7500 6500
तासगाव पिवळा क्विंटल 31 6460 6650 6580
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 300 5700 6926 6800
औसा पिवळा क्विंटल 413 6100 6929 6788
मुरुम पिवळा क्विंटल 27 6400 6501 6451
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1622 5100 7080 6900
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 215 6400 6770 6600
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 48 6000 6480 6250
काटोल पिवळा क्विंटल 4 6400 6400 6400
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 102 6000 6800 6400
सिंदी पिवळा क्विंटल 30 5415 6555 6000
जाफराबाद पिवळा क्विंटल 40 6400 6600 6500
देवणी पिवळा क्विंटल 24 6590 6891 6740
12/05/2022
येवला क्विंटल 48 5000 6826 6654
लासलगाव क्विंटल 476 3900 6850 6770
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 129 3000 6900 6763
जळगाव क्विंटल 30 5200 6600 6050
शहादा क्विंटल 28 6100 6777 6500
औरंगाबाद क्विंटल 30 5700 6370 6038
नांदेड क्विंटल 117 6500 6955 6800
माजलगाव क्विंटल 337 5600 6621 6400
नंदूरबार क्विंटल 37 6390 6518 6400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 8 6000 6000 6000
उदगीर क्विंटल 1560 6850 6905 6877
कारंजा क्विंटल 2500 6425 6950 6750
श्रीरामपूर क्विंटल 10 5500 8800 6900
परळी-वैजनाथ क्विंटल 600 6300 6880 6710
सेलु क्विंटल 71 6000 6641 6400
कन्न्ड क्विंटल 5 3500 6158 5000
तुळजापूर क्विंटल 135 6300 6500 6450
मोर्शी क्विंटल 300 6000 6300 6150
राहता क्विंटल 8 6650 6729 6700
सोलापूर लोकल क्विंटल 50 5000 6655 6490
नागपूर लोकल क्विंटल 308 5700 6900 6600
मनमाड लोकल क्विंटल 2 3000 6600 4551
हिंगोली लोकल क्विंटल 400 6500 6800 6650
कोपरगाव लोकल क्विंटल 145 5301 6765 6550
मेहकर लोकल क्विंटल 600 6500 6900 6700
लाखंदूर लोकल क्विंटल 4 6400 6500 6450
ताडकळस नं. १ क्विंटल 27 6500 6600 6550
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 119 6373 6840 6801
लातूर पिवळा क्विंटल 4732 6650 7151 7000
जालना पिवळा क्विंटल 1500 6000 7150 6600
अकोला पिवळा क्विंटल 543 6000 6900 6495
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 235 6000 6900 6450
परभणी पिवळा क्विंटल 100 6800 6900 6850
चोपडा पिवळा क्विंटल 16 6400 6551 6452
आर्वी पिवळा क्विंटल 140 6000 6800 6300
चिखली पिवळा क्विंटल 396 6200 6800 6500
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2286 6100 6855 6420
बीड पिवळा क्विंटल 68 6261 6572 6449
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 6450 6900 6600
पैठण पिवळा क्विंटल 12 5500 6050 5776
उमरेड पिवळा क्विंटल 1055 5000 6830 6750
भोकर पिवळा क्विंटल 6 6567 6567 6567
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 232 6400 6600 6500
जिंतूर पिवळा क्विंटल 37 5951 6626 6100
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1260 6450 6865 6725
खामगाव पिवळा क्विंटल 1356 6200 6800 6500
मलकापूर पिवळा क्विंटल 225 5880 6495 6155
वणी पिवळा क्विंटल 122 5900 6500 6300
सावनेर पिवळा क्विंटल 10 5425 5500 5500
जामखेड पिवळा क्विंटल 45 5000 6500 5750
शिरपूर पिवळा क्विंटल 7 4900 6401 6100
गेवराई पिवळा क्विंटल 134 5700 6525 6400
परतूर पिवळा क्विंटल 51 6250 6731 6400
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 42 6800 7000 6800
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 14 4000 6626 6291
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 5300 6150 5750
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 200 6341 6852 6750
केज पिवळा क्विंटल 43 5500 7000 6800
औसा पिवळा क्विंटल 665 6000 6903 6844
चाकूर पिवळा क्विंटल 10 6451 6690 6590
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 83 6700 6791 6745
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 278 5400 6840 6600
सेनगाव पिवळा क्विंटल 100 6300 6550 6450
पाथरी पिवळा क्विंटल 62 4000 6000 5500
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1534 5100 7130 6950
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 328 6400 6970 6750
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 15 5900 6412 6300
उमरखेड पिवळा क्विंटल 70 6200 6400 6300
भिवापूर पिवळा क्विंटल 150 6000 6660 6300
काटोल पिवळा क्विंटल 76 4011 6400 5250
मांढळ पिवळा क्विंटल 27 5934 5934 5934
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 180 6000 6650 6300
पुलगाव पिवळा क्विंटल 54 6600 6600 6600
देवणी पिवळा क्विंटल 55 6600 6791 6696
11/05/2022
येवला क्विंटल 24 4500 6780 6650
लासलगाव क्विंटल 498 4000 6908 6841
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 202 3000 6842 6700
औरंगाबाद क्विंटल 38 5900 6251 6075
नांदेड क्विंटल 118 6405 6775 6695
माजलगाव क्विंटल 275 5000 6551 6400
चंद्रपूर क्विंटल 125 6615 6820 6760
नंदूरबार क्विंटल 39 6325 6676 6500
संगमनेर क्विंटल 18 6275 6600 6437
उदगीर क्विंटल 1750 6850 6890 6870
कारंजा क्विंटल 1800 6400 6900 6690
श्रीरामपूर क्विंटल 22 6000 6750 6400
लासूर स्टेशन क्विंटल 188 5800 6450 6250
परळी-वैजनाथ क्विंटल 200 6351 6891 6751
रिसोड क्विंटल 1650 6150 7000 6600
कन्न्ड क्विंटल 16 6000 6200 6100
लोहा क्विंटल 24 6551 6875 6611
तुळजापूर क्विंटल 115 6300 6600 6500
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 150 5500 6700 6200
राहता क्विंटल 27 6650 6790 6725
वडवणी क्विंटल 2 6451 6451 6451
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 6745 6755 6745
अमरावती लोकल क्विंटल 2452 6650 6898 6774
नागपूर लोकल क्विंटल 310 5825 6850 6593
हिंगोली लोकल क्विंटल 250 6585 6850 6717
कोपरगाव लोकल क्विंटल 57 5501 6775 6500
मेहकर लोकल क्विंटल 360 6500 7000 6700
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 100 6001 6797 6750
बारामती पिवळा क्विंटल 689 5700 6749 6541
लातूर पिवळा क्विंटल 6204 6550 7226 7040
जालना पिवळा क्विंटल 1266 5800 8300 6600
अकोला पिवळा क्विंटल 916 5700 6930 6500
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 365 6000 6800 6400
मालेगाव पिवळा क्विंटल 18 2300 6501 6400
चिखली पिवळा क्विंटल 485 6400 6830 6615
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2285 6100 6975 6450
बीड पिवळा क्विंटल 74 5900 6560 6421
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 6450 6950 6600
पैठण पिवळा क्विंटल 16 5881 6371 5981
वर्धा पिवळा क्विंटल 66 6350 6600 6500
भोकर पिवळा क्विंटल 17 6006 6609 6307
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 233 6400 6600 6500
जिंतूर पिवळा क्विंटल 14 6400 6500 6400
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 10 5500 6300 5900
खामगाव पिवळा क्विंटल 1119 6050 6800 6425
मलकापूर पिवळा क्विंटल 322 5825 6590 6250
वणी पिवळा क्विंटल 85 6000 6500 6300
शिरपूर पिवळा क्विंटल 7 6200 6600 6600
गेवराई पिवळा क्विंटल 108 5500 6554 6350
परतूर पिवळा क्विंटल 69 6300 6600 6551
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 25 6800 7000 6900
मनवत पिवळा क्विंटल 237 6000 6680 6450
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 74 6000 6750 6460
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 600 5000 8350 6850
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 13 6000 6600 6500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 18 5350 6547 6301
तासगाव पिवळा क्विंटल 40 6400 6600 6500
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 500 6200 6898 6750
केज पिवळा क्विंटल 15 5000 6860 6751
औसा पिवळा क्विंटल 1068 5000 6975 6843
चाकूर पिवळा क्विंटल 35 6651 6800 6684
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 91 6750 6825 6787
उमरी पिवळा क्विंटल 5 6500 6900 6700
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 34 4600 4700 4650
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 388 5555 6916 6700
मुरुम पिवळा क्विंटल 40 6500 6711 6606
उमरगा पिवळा क्विंटल 4 6500 6700 6600
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 170 7000 7300 7150
सेनगाव पिवळा क्विंटल 150 6350 6600 6450
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1634 5500 7170 7000
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 196 6200 6940 6700
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 35 6201 6395 6300
काटोल पिवळा क्विंटल 101 5500 6700 6200
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 48 5500 6600 6000
पुलगाव पिवळा क्विंटल 60 6475 6475 6475
सिंदी पिवळा क्विंटल 37 5350 5860 5550
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 618 6000 6900 6750
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 150 6900 7300 7200
देवणी पिवळा क्विंटल 18 6300 6899 6599
बोरी पिवळा क्विंटल 8 4950 4950 4950
10/05/2022
लासलगाव क्विंटल 390 3950 7000 6960
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 168 3000 6900 6741
नांदेड क्विंटल 38 6000 6000 6000
माजलगाव क्विंटल 286 5000 6635 6500
चंद्रपूर क्विंटल 12 6300 6700 6605
नंदूरबार क्विंटल 50 6300 6721 6500
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 4000 6400 5500
सिल्लोड क्विंटल 7 6500 6900 6700
उदगीर क्विंटल 1250 6850 6930 6890
कारंजा क्विंटल 1800 6450 6975 6875
श्रीरामपूर क्विंटल 36 6000 8600 7400
लासूर स्टेशन क्विंटल 118 5950 6500 6250
परळी-वैजनाथ क्विंटल 250 6251 6955 6775
कन्न्ड क्विंटल 7 6000 6400 6200
तुळजापूर क्विंटल 120 6500 6700 6600
मानोरा क्विंटल 349 6299 6941 6620
राहता क्विंटल 11 5500 6726 6650
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 9 5520 6426 6213
सोलापूर लोकल क्विंटल 39 6500 6850 6600
अमरावती लोकल क्विंटल 2326 6400 6800 6600
नागपूर लोकल क्विंटल 258 5825 6885 6620
हिंगोली लोकल क्विंटल 190 6500 6845 6672
कोपरगाव लोकल क्विंटल 158 5401 6850 6675
मेहकर लोकल क्विंटल 520 6500 6915 6700
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 101 5957 6926 6821
लातूर पिवळा क्विंटल 6325 6890 7280 7150
जालना पिवळा क्विंटल 1543 6500 8000 6750
अकोला पिवळा क्विंटल 690 5705 6920 6500
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 314 6500 6830 6665
आर्वी पिवळा क्विंटल 190 6000 6800 6500
चिखली पिवळा क्विंटल 504 6400 6966 6683
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1704 6200 7060 6610
वाशीम पिवळा क्विंटल 2300 6650 7000 6800
पैठण पिवळा क्विंटल 13 5500 5900 5831
उमरेड पिवळा क्विंटल 671 5000 6830 6750
वर्धा पिवळा क्विंटल 42 5700 6700 6350
भोकर पिवळा क्विंटल 20 6507 6611 6559
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 241 6400 6600 6500
जिंतूर पिवळा क्विंटल 26 6590 6730 6600
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1120 6625 6965 6805
खामगाव पिवळा क्विंटल 1045 5800 7000 6400
मलकापूर पिवळा क्विंटल 128 5500 6685 6425
वणी पिवळा क्विंटल 107 6320 6425 6350
सावनेर पिवळा क्विंटल 25 5440 5530 5500
जामखेड पिवळा क्विंटल 14 5000 6000 5500
शेवगाव पिवळा क्विंटल 16 4600 6751 6751
शिरपूर पिवळा क्विंटल 62 4001 6667 6560
गेवराई पिवळा क्विंटल 70 6000 6480 6250
परतूर पिवळा क्विंटल 22 6500 6751 6630
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 20 6800 7100 7000
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 28 5800 6780 6450
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 500 4100 8035 7350
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 6 6000 6500 6500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 7 6100 6250 6175
तासगाव पिवळा क्विंटल 40 6200 6600 6400
केज पिवळा क्विंटल 32 6005 6800 6701
औसा पिवळा क्विंटल 342 6651 7116 7023
चाकूर पिवळा क्विंटल 20 6650 6812 6751
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 164 6804 6901 6852
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 156 6251 7050 6900
मुरुम पिवळा क्विंटल 69 6600 6700 6650
उमरगा पिवळा क्विंटल 4 5800 7000 6700
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 215 7100 7300 7200
सेनगाव पिवळा क्विंटल 100 6400 6800 6550
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 120 6400 6900 6800
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 10 6635 6635 6635
राजूरा पिवळा क्विंटल 14 5900 6675 6578
काटोल पिवळा क्विंटल 109 4500 6700 6200
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 65 5800 6660 6200
पुलगाव पिवळा क्विंटल 27 6305 6405 6350
सिंदी पिवळा क्विंटल 28 6180 6605 6200
देवणी पिवळा क्विंटल 22 6741 6900 6820
09/05/2022
येवला क्विंटल 84 6102 6900 6700
लासलगाव क्विंटल 568 3900 7040 6940
शहादा क्विंटल 16 6699 6800 6787
औरंगाबाद क्विंटल 50 5500 6800 6150
नांदेड क्विंटल 104 6600 6800 6700
माजलगाव क्विंटल 430 5650 6801 6700
चंद्रपूर क्विंटल 51 6500 6770 6690
नंदूरबार क्विंटल 46 6620 6725 6650
संगमनेर क्विंटल 16 5900 6751 6325
कारंजा क्विंटल 2800 6550 7020 6860
श्रीरामपूर क्विंटल 13 6700 8600 7500
लासूर स्टेशन क्विंटल 158 5800 6700 6400
परळी-वैजनाथ क्विंटल 300 6700 7000 6850
सेलु क्विंटल 74 6451 6832 6623
रिसोड क्विंटल 1000 6350 6950 6650
लोहा क्विंटल 6 6201 6901 6890
तुळजापूर क्विंटल 155 6700 6851 6800
मानोरा क्विंटल 139 6791 7000 6895
मोर्शी क्विंटल 223 6000 6500 6250
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 6652 6656 6656
अमरावती लोकल क्विंटल 2391 6500 6850 6675
मनमाड लोकल क्विंटल 7 3601 6460 6240
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 6525 6849 6687
कोपरगाव लोकल क्विंटल 61 6500 6900 6883
मेहकर लोकल क्विंटल 420 6500 6800 6600
ताडकळस नं. १ क्विंटल 21 6500 7000 6600
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 147 6302 7036 6961
लातूर पिवळा क्विंटल 6568 6900 7335 7250
अकोला पिवळा क्विंटल 482 5600 6975 6500
परभणी पिवळा क्विंटल 110 6800 7000 6950
चिखली पिवळा क्विंटल 520 6450 7080 6765
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2471 6300 7080 6755
बीड पिवळा क्विंटल 36 6400 6800 6576
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 6650 6850 6750
वर्धा पिवळा क्विंटल 42 6250 6775 6560
भोकर पिवळा क्विंटल 51 6202 6800 6501
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 249 6400 6700 6550
जिंतूर पिवळा क्विंटल 14 5700 7000 5700
खामगाव पिवळा क्विंटल 2480 6200 6950 6575
मलकापूर पिवळा क्विंटल 160 5075 6800 6445
वणी पिवळा क्विंटल 144 5805 6776 6500
सावनेर पिवळा क्विंटल 2 5300 5500 5500
जामखेड पिवळा क्विंटल 27 5000 6800 5900
गेवराई पिवळा क्विंटल 212 6050 6660 6350
परतूर पिवळा क्विंटल 120 6000 6650 6600
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 40 6800 7000 6900
मनवत पिवळा क्विंटल 96 6200 6819 6500
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 65 4200 6749 6081
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 500 5350 7300 6750
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 25 6000 6800 6400
तळोदा पिवळा क्विंटल 16 6402 6725 6500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 19 6000 6567 6251
गंगापूर पिवळा क्विंटल 17 5600 6455 6262
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 800 6150 7175 7050
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 117 6400 6900 6750
केज पिवळा क्विंटल 168 6500 7021 6800
औसा पिवळा क्विंटल 292 6001 7201 7102
चाकूर पिवळा क्विंटल 30 6751 6931 6847
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 273 6870 6960 6915
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 235 5152 7050 6911
मुरुम पिवळा क्विंटल 70 6500 6900 6700
उमरगा पिवळा क्विंटल 8 6500 6701 6600
बसमत पिवळा क्विंटल 314 6335 7175 6868
पाथरी पिवळा क्विंटल 78 4500 6675 5500
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1682 5100 7210 7000
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 342 6400 6875 6700
शेगाव पिवळा क्विंटल 4 6000 6500 6400
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 8 6395 6461 6400
राजूरा पिवळा क्विंटल 43 4705 6690 6019
काटोल पिवळा क्विंटल 210 3500 6800 6000
पुलगाव पिवळा क्विंटल 34 6600 6655 6625